Храм  

Верско засолниште на населението. Ова е местото кое владетелот може да го посетува секој ден, соочувајќи се со волјата на боговите над неговата Империја, примајќи или не подарок во Задоволство, намалено време за истражување, злато и ресурси или војска. Возможното количество на ресурсите и бројот на војската е помеѓу 1/2 и 32-часовното производство на Империјата без златото. Играчот може бесплатно да отвори по еден бесплатен подарок на 12 часа. Но, ако веќе најмалку 3 пати зел бесплатен подарок од Храмот, ќе има шанса да отвори втор подарок за денот за 680 дијаманти. Ако веќе најмалку 3 пати зел подарок од 680 дијаманти, ќе може да отвори трет подарок за денот од 2550 дијаманти. Ако веќе најмалку 3 пати зел подарок од 2550 дијаманти, ќе може да отвори четврт подарок за денот од 4250 дијаманти. Ако веќе најмалку 3 пати зел подарок од 4250 дијаманти, ќе може да отвори петти подарок за денот од 8330 дијаманти. Ако веќе најмалку 3 пати зел подарок од 8330 дијаманти, ќе може да отвори шести подарок за денот од 16830 дијаманти.