Θαύματα  

16 ειδικά κτήρια, τα οποία μπορούν να είναι χτισμένα από όλους τους παίκτες, που έχουν φτάσει το 25ο (εικοστό πέμπτο) επίπεδο της Αρχιτεκτονικής. Για πλήρες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

Θεραπευτήριο  

Οι μονάδες από μάχες με προσωπικό στρατό που υποβάλλονται σε αποκατάσταση αποστέλλονται στο Θεραπευτήριο. Εκεί οι μονάδες μπορούν να ανακτηθούν δωρεάν μέχρι και 84 ώρες (σε βασίλεια με ταχύτητα x4) / 34 ώρες (σε βασίλεια με ταχύτητα x10) μετά από μάχη, αλλιώς θα εξαφανιστούν από το Θεραπευτήριο.
- Η ελεύθερη ανάκτηση περιορίζεται σε 65% των χαμένων μονάδων ανά μάχη - 15% βασική ανάκτηση για επιτιθέμενους / 15% βασική ανάκτηση για υπερασπιστές και κάθε επίπεδο Στρατιωτικής ιατρικής αυξάνει την ανάκτηση κατά 0,5% για εισβολείς / 1% για υπερασπιστές·
- Μπορείτε επίσης να ανακτήσετε 35% των χαμένων μονάδων ανά μάχη με διαμάντια ανεξάρτητα από το επίπεδο της Στρατιωτικής σας ιατρικής·
- Η ανάκτηση γίνεται πάντα στην Πρωτεύουσα και δεν είναι δυνατή όταν ο παίκτης είναι υπό επίθεση-κλείδωμα. Όταν ο στρατός είχε επιτεθεί, η ανάκτηση είναι δυνατή μετά από την επιστροφή του στο σπίτι·
- Οι μονάδες στοιβάζονται σε ένα μέρος ανάλογα με τον τύπο και την κατηγορία τις·
- Υπάρχει χρονοδιακόπτης που σας δείχνει πότε πρόκειται να εξαφανιστεί ένα ορισμένο αριθμό μονάδων·
- Ο στρατός της συμμαχίας ανακτάται αυτόματα σύμφωνα με τα ποσοστά και τη λογική για εισβολέα/υπερασπιστή.

Θεραπευτής επιστήμονας  

Μια από τις δεξιότητες η οποία είναι διαθέσιμη αν ανεβαίνετε το επίπεδο Στρατηγού. Αυξάνει το όριο αποκατεστημένων μονάδων ύστερα από μια μάχη: Επίπεδο 1: +1% όριο· Επίπεδο 2: +2% όριο· Επίπεδο 3: +3% όριο· Επίπεδο 4: +4% όριο· Επίπεδο 5: +6% όριο

Θεραπευτής στο πεδίο  

Δεξιότητα η οποία γίνεται διαθέσιμη όταν ανεβαίνετε επίπεδο Στρατηγού. Αυξάνει την Αποκατάσταση των μονάδων. Επίπεδο 1: +2% Αποκατάσταση· Επίπεδο 2: +4% Αποκατάσταση· Επίπεδο 3: +6% Αποκατάσταση· Επίπεδο 4: +8% Αποκατάσταση· Επίπεδο 5: +12% Αποκατάσταση

Θετικό ισοζύγιο χρυσού  

Όταν η αξία του εισοδήματος είναι υψηλότερη από τα έξοδα και η παραγωγή χρυσού συνεχίζει να αυξάνεται.

Θωράκιση  

Μια έρευνα, η οποία βελτιώνει τους πόντους ζημίας όλων των μονάδων (χωρίς τις πολιορκητικές μηχανές). +5% καθώς το μέγιστο επίπεδο που έχει επιρροή είναι 50 (σύνολο προσωπικών και συμμαχικών επιπέδων).