Майор  

Военно звание, присъждано на играч с 50 000-74 999 военни точки.

Майстор на обсадни машини  

Умение, достъпно при вдигане на ниво Губернатор. Намалява Времето за обучение на всички Обсадни машини. Ниво 1: -5% Време за обучение; Ниво 2: -10% Време за обучение; Ниво 3: -15% Време за обучение; Ниво 4: -20% Време за обучение; Ниво 5: -30% Време за обучение

Майстор на търговията  

Умение, достъпно при вдигане на ниво Губернатор. Увеличава Търговския потенциал на владението. Ниво 1: +4% Търговски потенциал; Ниво 2: +6% Търговски потенциал; Ниво 3: +10% Търговски потенциал; Ниво 4: +14% Търговски потенциал; Ниво 5: +20% Търговски потенциал

Майстор на шпионажа  

Умение, което принадлежи на Императора достъпно при вдигане на ниво Губернатор. Дава допълнителни нива Шпионаж. Ниво 1: +1 ниво; Ниво 2: +2 нива; Ниво 3: +3 нива; Ниво 4: +4 нива; Ниво 5: +5 нива

Максимален капацитет ресурси  

Максималното количество от всеки ресурс, което дадената провинция/колония може да натрупа преди да спре да произвежда. Определя се от нивото на крепостта. Когато максималният капацитет е достигнат, провинцията/колонията може да събира дори по-големи количества, но добивът спира, докато наличността не падне под лимита или не се построи по-горно ниво крепост.

За повече информация относно максималния капацитет на ресурси, натиснете тук.

Малък фестивал  

Модификатор на щастието с еднократен или поетапен положителен глобален или локален ефект върху текущата локална стойност на Щастието. Организира се на Централния площад и е платен в злато, представляващо 20% от населението на провинцията, но ако пуснете масови малки фестивали във всички провинции, ще платите половината цена. Малкият фестивал има базов ефект от +1 Щастие, който се увеличава с 1 за всяко ниво Централен площад. Само по един малък фестивал може да се пуска на 24 часа.

Маршал  

Военно звание, присъждано на играч с 750 000 - + ∞ военни точки.

Медал  

Военен орден, който се присъжда на играчи с лични военни постижения по време на даден сезон (Воин на деня), на играчи от топ 3 на съюзите в края на даден свят, за участие и постижения в специални турнирни светове, за участие в специални събития. Присъждат се и медали за постижения на съюзно ниво.

Медицина  

Единственото проучване, което засилва прираста на населението (+5% на ниво).
Медицината също така увеличава продължителността на живота на Великите хора.

Междусъюзни отношения  

Дипломатическа позиция спрямо друг съюз. Мирните отношения изискват потвърждение от отсрещната страна, за да влязат в сила. Анулирането на споразумения, както и обявяването на враждебност или война, е едностранен акт.
Петте междусъюзни отношения в Империя Онлайн са: Съюзен договор, ПН (Пакт за ненападение), Неутралитет, Враждебност и Война.

За повече информация относно междусъюзните отношения, натиснете тук.

Местене и наемане  

Опция, която автоматично премества необходимите ресурси за наемане на армия в анексирана провинция от столицата и стартира обучението незабавно само с едно натискане на бутона, стига да са изпълнени следните изисквания: необходимите ресурси да са налични в столицата и капацитетът на Товарната станция на столицата да е достатъчен, за да ги транспортира наведнъж, или е достигнала максимално ниво. Опцията не е достъпна, когато Империята е под вражеска атака*.

*Има следното изключение: Опцията се отключва при атака, когато има драстична разлика между златния еквивалент на армията на атакуващия и златния еквивалент на нетните точки на защитника.

Местене и подобрение  

Опция, която автоматично премества необходимите ресурси за подобрението на единици в анексирана провинция от столицата и стартира обучението незабавно само с едно натискане на бутона, стига да са изпълнени следните изисквания: необходимите ресурси да са налични в столицата и капацитетът на Товарната станция на столицата да е достатъчен, за да ги транспортира наведнъж, или е достигнала максимално ниво. Опцията не е достъпна, когато Империята е под вражеска атака*.

*Има следното изключение: Опцията се отключва при атака, когато има драстична разлика между златния еквивалент на армията на атакуващия и златния еквивалент на нетните точки на защитника.

Местене и Строеж  

Oпция, която позволява автоматичното преместване на необходимите ресурси за стрoеж на сграда в анексирана провинция/колония/търговски или военен пост директно от столицата и стартиране на строежа незабавно само с едно натискане на бутона. Следните изисквания трябва да бъдат изпълнени: необходимите ресурси са налични в столицата и капацитетът на товарната станция на столицата е достатъчен, за да ги транспортира наведнъж, или тя е на максимално ниво. Опцията не е достъпна, когато Империята е под вражеска атака*.

*Има следното изключение: Опцията се отключва при атака, когато има драстична разлика между златния еквивалент на армията на атакуващия и златния еквивалент на нетните точки на защитника.

Местни варвари  

Варварско Племе.
Местните варвари са коренно население от диваци, които обитават Ексклузивната зона на дадена Империя. Във всяка Ексклузивна зона има само едно Местно племе. Ако бъде унищожено, това Племе ще се появява наново всеки ден, докато има свободно пространство в Зоната или докато играчът не достигне 1 милион Точки.
Местните варвари имат състав на армията насочен към превземане на градове и укрепления, с малко присъствие на Конница и големи количества Пехота.
Наградата за победа над Местните варвари е ресурси.

Метеж  

Положение при анексираните провинции и колониите, причинено от недоволството на населението поради ниски стойности на Щастие. Когато Щастието падне под 50, има вероятност, нарастваща прогресивно с 2% на всяка точка Щастие (пример: на 49 щастие с 2%, на 48 щастие с 4% и т.н.), за метеж, водещ до спиране на данъкоплатството до повторно увеличаване на Щастието.

Мечоносец (тип Бойна единица)  

Универсални пехотинци, които с лекота се разправят с повечето други единици. Мечоносците са особено ефективни в Крепостна обсада. По време на Крепостния щурм, тези калени воини първи се хвърлят срещу стените на вражеската Крепост и са повече от способни да ги превземат, особено, ако са подкрепени от солиден брой Обсадни машини.

На Мечоносци най-добре противодейства Конница

Всички Мечоносци са Ръкопашни единици.
Всички Мечоносци са Пехотни единици.
Всички Мечоносци имат Приоритетно разположение на Фронтова линия - Център.
Всички Мечоносци се наемат в Казарма пехота.

Общи умения за единиците:

+ Щурмови войски
+ Близък бой

- Уязвими за Конница

Настоящите единици от тип Мечоносец са:

- Лек Мечоносец
- Тежък Мечоносец
- Гвардеец
- Героичен Мечоносец

За конкретни показатели на Мечоносци вижте тук.

Мигновен имперски транспорт  

Опция, достъпна за всички играчи - Премиум и обикновени, която разтоварва транспортните мисии между провинции, колонии, търговски и военни постове незабавно вместо да се чака необходимото време. Мигновеният транспорт е достъпен само в мирно време. Под атака суверенът не може да го използва*.

*Има следното изключение: Опцията се отключва при атака, когато има драстична разлика между златния еквивалент на армията на атакуващия и златния еквивалент на нетните точки на защитника.

Мигновен колониален транспорт  

Oпция, която разтоварва местещите се товарни колички, транспортиращи ресурси или просто пътуващи, от, към и между колонии незабавно освен ако империята Ви не е под вражеска атака*.

*Има следното изключение: Опцията се отключва при атака, когато има драстична разлика между златния еквивалент на армията на атакуващия и златния еквивалент на нетните точки на защитника.

Мигновен строеж  

Завършва строежа на сградата мигновено и позволява да започне експлоатацията й. Тази опция се заплаща с диаманти и е достъпна само за сгради, на които остават по-малко от 24 часа до завършване на строежа. Един строителен час изисква 170 диаманта. Опцията не е достъпна, когато империята е под вражеска атака*.
Сградите, чието време за строеж е по-кратко от 15 минути и не изискват диаманти за мигновен строеж, ще се съкращават веднагa при пускане.


*Има следното изключение: Опцията се отключва при атака, когато има драстична разлика между златния еквивалент на армията на атакуващия и златния еквивалент на нетните точки на защитника.

Мигновена атака  

Мигновено провеждане на битка срещу независим град във Вашата ексклузивна зона. Опцията изисква по 170 диамантa за всяка битка и предполага, че армията достига целта, бие се и се връща незабавно. Мигновената атака не е налична, когато империята е под вражеско нападение*.

*Има следното изключение: Опцията се отключва при атака, когато има драстична разлика между златния еквивалент на армията на атакуващия и златния еквивалент на нетните точки на защитника.

Мигновено колонизиране  

Oпция, която приключва незабавно пътуването на колонизаторите до желания терен за колония за 510 диаманта на час, освен ако империята Ви не е под вражеска атака*.

*Има следното изключение: Опцията се отключва при атака, когато има драстична разлика между златния еквивалент на армията на атакуващия и златния еквивалент на нетните точки на защитника.

Мигновено обучение  

Мигновено приключване на обучението на единиците. Ако броят на единиците в обучение и текущите протежавани войници е под 5000, може да използвате опцията безплатно. В противен случай опцията е платена с диаманти. Само първият випуск на опашката в една провинция и една казарма може да бъде обучен мигновено. Всеки випуск под 6 часа оставащо време изисква 170 диаманта. Мигновеното обучение на един випуск предполага преизчисляване на оставащите времена на другите випуски, наредени на опашка. Мигновеното обучение не е налично, когато империята е под вражеско нападение*.

*Има следното изключение: Опцията се отключва при атака, когато има драстична разлика между златния еквивалент на армията на атакуващия и златния еквивалент на нетните точки на защитника.

Мигновено пристигане  

Опция, достъпна за всички играчи - Премиум и обикновени, която позволява мигновено приключване на мисиите за местене на армия между анексирани провинции армии вместо да се чака необходимото време. Мигновеното пристигане е достъпно в мирно време. В случай на вражеска атака суверенът не може да го използва*.

*Има следното изключение: Опцията се отключва при атака, когато има драстична разлика между златния еквивалент на армията на атакуващия и златния еквивалент на нетните точки на защитника.

Мигновено проучване  

Приключване на проучване по-рано. Опцията е платена с диаманти и е валидна само за проучванията на по-малко от 6 оставащи часа*. Eдин час проучване изисква 510 диаманта. Опцията не е налична, когато империята е под вражеско нападение**.

* Това е базов лимит. Колкото по-високо е развитието, нетните точки и изхарченият брой диаманти за мигновено проучване, толкова по-висок става лимитът.

**Има следното изключение: Опцията се отключва при атака, когато има драстична разлика между златния еквивалент на армията на атакуващия и златния еквивалент на нетните точки на защитника.

Миграционна група  

Група от даден брой империи (активни през последните 168 часа и на равни или приблизително равни нетни точки и час на регистрация), сформирана на всяка минута с цел определяне, чрез сравняване въз основа на средно щастие, кои от участващите империи ще спечелят и кои изгубят население в момента на ежедневна миграция.

Миграция  

Основният ефект на Щастието. Ако имате щастие под 100 точки, винаги ще имате загуби на население. В случай, че имате над 100 точки няма да има позитивен ефект - населението няма да имигрира в империята ви.

За повече информация относно миграцията, натиснете тук.

Мина  

Общо наименование на всички сгради, където се произвеждат ресурси.

Мина за желязо  

Икономическа сграда.
Тип: Местна, Производствена
Необходими проучвания: Архитектура 1
Максимално ниво: 35

Позволява производството на ресурс Желязо. Всяко ниво увеличава местата за работници в сградата.

Миньор  

Умение, достъпно при вдигане на ниво Губернатор. Увеличава добива на Желязо. Ниво 1: +2% добив; Ниво 2: +4% добив; Ниво 3: +6% добив; Ниво 4: +8% добив; Ниво 5: +12% добив

Мирно анексиране  

Завладяване на територия без употребата на сила. В Империя Онлайн можете да анексирате по мирен път свободни терени, независими градове и васали. Свободните терени в рамките на Вашата ексклузивна зона могат да бъдат покорени само по мирен път и за целта трябва да изпратите до 25 000 жители, които да се установят на новата територия, и да платите необходимите ресурси за началните сгради.
При мирно анексиране на васали и независими градове само трябва да платите ресурсите, равни на цената на сградите във владението умножени по 1,5.

За повече информация относно анексиране вижте тук.

Мирно време  

Период без война или без вражеска атака.

Мисия  

Походът на армиите на път към целта им или на връщане към изходната Империя. Армията на мисия е движеща се армия, която ще нападне или вече е нападнала. Времето на мисията се съкращава от нивата на Картография и Бойни коне (в случай на армия, съставена само от конни единици) и Специален ресурс 'Коне', но никоя мисия не може да трае по-малко от 2.5 минути, в мирно време, и 10 минути, във война.

Младши лейтенант  

Военно звание, присъждано на играч със 7 500-14 999 военни точки.

Младши лидер  

Общо название на всички лидери в първи етап на лоялност.

Младши Офицер  

Общо название на всички офицери в първи етап на лоялност

Младши сержант  

Военно звание, присъждано на играч с 500-749 военни точки.

Много висока данъчна ставка  

Шестото данъчно ниво. 120 злато за всеки 100 работници на час. Отнема 75 Щастие за 24 часа.

Много ниска данъчна ставка  

Второто данъчно ниво. 40 злато за всеки 100 работници на час. Отнема 5 Щастие за 24 часа.

Мобилизиране  

Изкарване на вече обучените единици от казармите и разполагането им на полето или в гарнизон. Ако випуските не са били ръчно мобилизирани, се мобилизират автоматично след като изминат 18 часа от края на обучението при първо влизане в акаунта.

Забележка! Мобилизираните единици се разполагат в провинцията, от която са били наети, НЕ в провинцията, от която се мобилизират.

Модификатор  

Фактор с положителен или отрицателен ефект върху някоя статистика или модул, изменяйки базовите стойности.

Модификатор с глобален ефект  

Ежедневен или еднократен модификатор с ефект върху цялата Империя, независимо от провинцията/колонията, в която е приложен.

За да се запознаете с целия списък модификатори с глобален ефект, натиснете тук.

Модификатор с локален ефект  

Ежедневен или еднократен модификатор с ефект само върху провинцията/колонията, в която е приложен.

За да се запознаете с целия списък модификатори с локален ефект, натиснете тук.

Моите резултати  

Подменю на класацията по нетни точки, което позволява сравнение между текущото състояние на акаунта по различни показатели, в конкретен ден от началото на сезона, и най-високото постижение по същите тези показатели през предходните сезони на света. 5-те показателя са:
- нетни точки;
- военни точки;
- строителни точки;
- технологични точки;
- приход.

Морал  

Бойният дух на армията, който зависи от цялостното поведение на играча. И двете армии започват да се бият една срещу друга с Базов морал 100.
Моралът може да бъде повишен от проучване на Военна подготовка, ежедневен съюзен бонус на Лидери, Първи Офицери и Командири и положителна Доблест, а намалява от отрицателна Доблест и нападения извън обхват. Всеки рунд Моралът пада поради умора и щети и когато падне под 50, има прогресивно нарастващ шанс армията да избяга от бойното поле.

За повече информация относно Морала, натиснете тук, тук и тук.

Мрачната крепост  

Глобално събитие в световете на Империя Онлайн. Повече информация за глобалните събития може да прочетете тук.

Мулти  

Народно наименование на играч, който използва мултиакаунтинг.

Мултиакаунтинг  

Използване на повече от един акаунт в един и същ свят с цел взаимодействие и облагодетелстване по непозволен начин. Мултиакаунтигът е напълно забранен и безусловно санкциониран чрез временно или постоянно отнемане на достъпа и правата върху акаунтите.

Докладването на съмнения за мултиакаунти се осъществява чрез изпращане на имейл до: support_bg@imperialsupport.org. Докладващият играч е проверяван преди докладвания.

Забележка: Подобни потребителски имена НЕ са предпоставка за обвинение в мултиакаунтинг и наличието им категорично НЕ е достатъчно и разумно доказателство.