Major  

Vojenské postavenie, udelené hráčovi s 50 000-74 999 vojenskými bodmi.

Majster na obliehacie stroje  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii po zvýšení úrovne Guvernéra. Znižuje dobu na výcvik všetkých Obliehacich strojov. Úroveň 1: -5% Doba na výcvik; Úroveň 2: -10% Doba na výcvik; Úroveň 3: -15% Doba na výcvik; Úroveň 4: -20% Doba na výcvik; Úroveň 5: -30% Doba na výcvik

Majster obchodník  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii po zvýšení úrovne Guvernéra. Zvyšuje Obchodný potenciál majetku. Úroveň 1: +4% Obchodný potenciál; Úroveň 2: +6% Obchodný potenciál; Úroveň 3: +10% Obchodný potenciál; Úroveň 4: +14% Obchodný potenciál; Úroveň 5: +20% Obchodný potenciál

Majster špionáže  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii Cisárovi pri zvýšení úrovne Guvernér. Poskytuje dodatočné úrovne Špionáže. Úroveň 1: +1 úroveň; Úroveň 2: +2 úroveň; Úroveň 3: +3 úroveň; Úroveň 4: +4 úroveň; Úroveň 5: +5 úroveň;

Majstrovstvá sveta  

Majstrovstvá sveta Imperia Online je najväčší turnaj v hre a najočakávanejšia udalosť v kalendári roka. Aby získali takéto želané ocenenie, od zúčastnených družstiev sa vyžaduje veľmi dobrá prípravа, vseoddajnosť a aby vybudovali vhodnú stratégiu, ktorá ich dovedie k vrcholu. Turnaj je rozdelený do 3 častí: kvalifikácie, skupinová fáza a finály.

Kvalifikácie

Hráči súťažia len so svojimi krajanmi, t.j. každý štát má svoje vlastné hodnotenie. Maximálny počet provincií, ktoré jeden hráč môže mať, je 9: hlavné mesto + 8 anektovaných; hráč nemá právo anektovať a vazalovať mimo svojej exkluzívnej zóny. Útoky medzi hráčmi sú zakázané. Cez určitý čas proti hráčom budú vysielané počítačom-generované útoky, nazývané vlny. Každá vlna udrie podľa grafiku, v určitom presnom čase. Grafiky všetkých vĺn sú prístupné pre účastníkov vnútri v hre. Útočiace armády kolíšu podľa čistých bodov napadnutého hráča, pričom na hráčov s väčším počtom čistých bodov je útočené so silnejšími vlnami. Nomádske jednotky nemajú nosnosť, tieto vždy zoberú všetky zdroje pri obliehaní pevnosti. Ak útočiaca armáda zvíťazí pri obliehaní pevnosti, všetky budovy hráča strácajú po 1 úrovni, pričom základné body pre nich sa odoberajú od momentálnych čistých bodov hráča. Za každý úspešne odvrátený útok hráč dostáva vojenský príjem vo výške 50% z porazenej nepriateľskej armády v zlatom ekvivalente, rozdelenom rovnako medzi zdrojmi drevo a železo. Hodnotenie je len podľa čistých bodov. Hráči umiestnení na prvých 30-tych miestach v hodnotení, dostávajú právo zúčastniť sa majstrovstiev sveta, ako časť národného družstva štátu, ku ktorému majú registráciu.

Skupinová fáza

Všetky národy, ktoré dokázali registrovať minimálne 5 účtov v Kvalifikácii, formujú národné družstvá, ktoré sú rozdelené v 9 skupinách. Každé národné družstvo je vyčlenené do aliancie s menom príslušného štátu. Každé družstvo súťaží s ostatnými družstvami vo svojej skupine za šancu hrať vo Svetovom finále. Mapa je spoločná pre všetky družstvá a je rozdelená do 9 štvorcov. Každá skupina družstiev sa rozdeľuje do jednotlivého štvorca. Družstvá z danej skupiny môžu prezerť celú mapu, ale môžu útočiť, špionovať, dobývať atď. len v rámci vlastného štvorca. V každom štvorci sú 4 aliančné zámky. V čase Skupinovej fázy vodca a prvý dôstojník môžu nominovať členov na vyhodenie z národného družstva, len ak aliancia sa skladá aspoň z 20 hráčov. Vyhnaní hráči opúšťajú turnaj a nemôžu hrať za inú alianciu. Aliancie majú možnosť zameniť členov s rezervami len v prvých hodinách po štarte Skupinovej fázy. Zámky rozvíjajú vplyv cez stavbu Veľkého chrámu a zväčšovanie rozsahu, ale vplyv nie je pod formou na % zadržanej plochy na mape, ale pod formou nazhromaždených bodov Vplyvu. 1 účet/exkluzívna zóna/hlavné mesto v rozsahu vplyvu na zámok = 1 bod Vplyvu. Body Vplyv sa zhromažďujú časom. Pri strate zámku danou alianciou, nazhromaždené do tohto okamžiku body Vplyv sa zachovávajú. Dobytie aliančných zámkov sa uskutočňuje cez modul Príslušnosť. Úspešné obliehania proti zámku neznižujú úrovne jeho pevnosti, ale odoberajú body z indikátora "príslušnosť". Každý zámok má maximálnu prípustnú príslušnosť v závislosti od úrovne jeho pevnosti. Príslušnosť rastie jedine v priebehu času. Ak jedna aliancia uskutoční úspešné obliehanie pevnosti proti danému zámku, zo zámku sa odoberá určité množstvo príslušnosti. Presná hodnota odobraného sa určuje od aliančného výskumu "Dobyvateľ". Čím vyššia je jeho úroveň, tým viac bodov príslušnosti sa môže odobrať s 1 úderom. Zámok sa považuje za dobytý, ak aliancia dokáže znížiť jeho príslušnosť do 0. Nezávislé zámky nemajú príslušnosť. Jeden nezávislý zámok sa považuje za dobytý, ak v ňom zostane menej ako 1000 jednotiek. Okrem toho, ku každému zámku kontrolovanému alianciou, sa púšťajú vzostupné podľa úrovne nomádske útoky v určitom čase. V tom čase na zámok môže byť útočené aj inými alianciami. Strata nomádskeho útoku znamená aj automatickú stratu zámku. Zo Skupinovej fázy vychádzajú a pokračujú do finálov s určitosťou prvé 3 družstvá podľa bodov Vplyvu z každej skupiny. Družstvá na 4-tom mieste v 9-tich klasáciách (posledný podľa bodov vplyvu vo svojej skupine, mimo už ocenenej trojice víťazov) sa porovnávajú a z nich pokračujú 3 družstvá s najväčším počtom bodov Vplyvu.


Finály

Najlepších 30 družstiev zo Skupinovej fázy sa zaraďujú do finálov, kde pokračujú v bitke o vrcholný titul - Víťaz Imperia Online. Pravidlá hry zostávajú skoro tie isté ako v Skupinovej fáze, ale rozvoj účtov a aliancií sa zanulujú a družstvá majú úplný prístup k celej mape a všetkým 36 zámkom. V prípade že existujú ostávajúce rezervy, vodca a prvý dôstojník opäť môžu nominovať členov na vyhodenie, ak v aliancii je aspoň 20 hráčov. Boj za vplyv je na území celej mapy a rozsah vplyvu na zámky, rozdelenie Vplyvu a vyúčtovanie bodov sa prepočítavá na každý jeden z 36 aliančných zámkov. Víťaz je aliancia s najväčším počtom bodov Vplyv, a strieborný a bronzový medailisti - aliancie na 2-om 3-ťom mieste podľa bodov Vplyvu.

Odmeny

Aliancia víťaz na Majstrovstvách sveta dostáva diamanty, a jeho meno je vyryté na striebornej tabuli v základoch Veže Jediného. Hráči aliancií, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach, dostávajú aj špeciálne medaile.

Podrobnejšiu informáciu a úplné pravidlá Majstrovstvá sveta môžete nájsť tu.

Malá slávnosť  

Modifikátor šťastia s jednorázovým alebo postupným pozitívnym globálnym, alebo lokálnym efektom na súčasnú lokálnu hodnotu Šťastia. Organizuje sa na Námestí a platí sa zlatom, stojí 20% obyvateľstva provincie, ale ak aktivujete masové malé slávnosti vo všetkých provinciách, zaplatíte polovicu ceny. Malá slávnosť má základný efekt +1 Šťastie, ktorý sa zvyšuje o 1 za každú úroveň Námestia. Len jedna malá slávnosť sa môže organizovať každých 24 hodín.

Manuálne dedičstvo  

Vybrať nástupcu Cisára ručne hráčom.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne zdedenia tróna stlačte tu.

Manželstvo  

Spojenie dvoch Slávnych ľudí tak, aby oni mohli poskytnuť potomstvo, ktoré bude mať ich charakterisktiky tak, aby sa predlžila pokrvná príbuznosť. Člen Imperiálnej rodiny sa môže oženiť za šľachtica z Imperiálneho dvora alebo Slávnu osobu, ktorá bola odoslaná od iného hráča s ponukou na manželstvo. Ššachtici môžu uzavrieť manželstvo len s členmi Imperiálnej rodiny a nemôžu byť poslielní k iným hráčom s ponukou na dynastické manželstvo. Slobodní členovia z kategórii "Iní príbuzní" môžu byť odoslaní mimo ríše až kým sa znovu neobjavia v rodokmene pri nastúpení nového cisára.
Všetci Slávni ľudia sa môžu ženiť len raz a zostávajú ženatý do konca svojho života. Rozvod nie je možný. Keď ich partner zomrie, sa stávajú vdovec/vdova a nemôžu sa opäť ženiť.

Mapa dediny  

Mapa, kde sa vizualizuje súčasná provincia alebo majetok so všetkými budovami v nej. Celkový štýl anektovanej provincii záleží na úrovni pevnosti. Mení sa keď dosiahne úroveň 4 a 7. Mapa dediny sa načítavá automaticky, po vstupe do účtu, ukazujúc hlavné mesto.

Maršál  

Vojenské postavenie, udelené hráčovi so 750 000 - + ∞ vojenskými bodmi.

Maximálna kapacita surovín  

Maximálne množstvo každého druhu suroviny, ktoré určitá provincia/kolónia môže uložiť predtým ako prestane vyrábať. Určuje sa úrovňou pevnosti. Keď je dosiahnutá maximálna kapacita, provincia/kolónia môže zbierať väčšie množstvá, ale prestáva vyrábať, kým množstvo klesne pod limit, alebo bude vybudovaná a aktivovaná nová úroveň pevnosti.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne maximálnej kapacity surovín, kliknite tu.

Medaila  

Vojenské vyznamenanie, ktoré sa udeľuje hráčom s osobnými vojenskými úspechmi počas danej sezóny (Vojak dňa), hráčom top 3 z aliancií na konci daného sveta, za účasť a úspechy v špeciálnych turnajových svetoch, za účasť v špeciálnych udalostiach. Udeľujú sa aj medaile za úspechy na aliančnej úrovni.

Medicína  

Jediný výskum, ktorý zväčšuje populačný rast (+5% za každú úroveň).
Výskum Medicína zvyšuje dĺžku života Slávnych ľudí.

Mierové anektovanie  

Dobytie územia bez použitia moci. V Imperia Online môžete anektovať mierovou cestou voľné terény, nezávisle mestá a vazalov. Voľné terény v rámci vašej výlučnej zóny môžu byť anektované len mierovou cestou a musíte poslať 1000 dedinčanov, ktorí sa usadia na novom území a zaplatiť nutné suroviny na hlavné budovy.
Pri anektovaní vazalov a nezávislých miest mierovou cestou musíte len zaplatiť suroviny, ktoré sa rovnajú cene všetkých budov v majetku vynásobené x1,5.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne anektovania stlačte tu.

Mierové časy  

Obdobie bez vojny, alebo bez nepriateľského útoku.

Migrácia  

Hlavný efekt Šťastia. Ak máte šťastie pod 100 bodov, vždy budete mať straty obyvateľstva. Ak máte nad 100 bodov nebude pozitívny vplyv - obyvateľstvo nebude imigrovať do vašej ríše.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne migrácii kliknite tu.

Migračná skupina  

Skupina určitých počtov ríš (aktívnych za posledných 168 hodín s rovnakými alebo približne rovnakými čistými bodmi a času registrácie), vytvorená každú minútu, aby bolo možné určiť na základe porovnania priemerného šťastia, ktorá z ríš vyhrá a ktorá stratí obyvateľstvo v momente každodennej migrácie.

Miláčik Bohov  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii Cisárovi po zvýšení úrovne Guvernéra. Zvyšuje odmeny z Chrámu. Úroveň 1: +1% odmeny; Úroveň 2: +2% odmeny; Úroveň 3: +4% odmeny; Úroveň 4: +6% odmeny; Úroveň 5: +10% odmeny

Misia  

Pochod vojsk na ceste do cieľovej Ríše. Armáda na misii je pohybujúca sa armáda, ktorá útočí, alebo už zaútočila. Doba trvania misie sa skracuje úrovňami Kartografie a Bojových koní (v prípade armády pozostávajúcej z jednotiek kavalérie) a Špeciálna surovina 'Kone', ale žiadna misia nemôže trvať menej ako 2.5 minút, v mierovej dobe, a 10 minút, vo vojne.

Mladší dôstojník  

Všeobecný názov pre všetkých dôstojníkov v prvej etape lojality.

Mladší vodca  

Všeobecný názov pre všetkých vodcov v prvej etape lojality.

Mobilizovať  

Dostať už vycvičené jednotky von z kasární a nasadiť ich na pole, alebo do garnizóny. Ак výcvikové skupiny neboli mobilizované manuálne, budú mobilizované automaticky po 18 hodine od konca výcviku pri prvom prihlásení.

Poznámka! Mobilizované jednotky sa nasadia do provincie, od ktorej boli prenajaté, NIE do provincie, od ktorej sú nasadené.

Modifikátor  

Faktor s negatívnym alebo pozitívnym vplyvom na niektorú štatistiku alebo vlastnosť, ktorý mení základné hodnoty.

Modifikátor s globálnym vplyvom  

Každodenný alebo jednorázovy modifikátor s vplyvom na celú Ríšu, nezávisle od provincii/kolónii, v ktorej bol uplatnený.

Aby ste mohli prečítať celý zoznam modifikátorov s globálnym vplyvom kliknite tu.

Modifikátor s lokálnym vplyvom  

Každodenný alebo jednorázový modifikátor s vplyvom len na provinciu/kolóniu, v ktorej je uplatnený.

Aby ste prečítali celý zoznam modifikátorov s globálnym vplyvom kliknite tu.

Moje výsledky  

Podmenu hodnotenia podľa čistých bodov, čo dovoľuje porovnanie medzi súčasnýmn stavom účtu podľa rôznych ukazovateľov, v konkrétnom dni od začiatku sezóny, a najvyšší úspech v tých istých ukazovateľoch cez predchádzajúce sezóny sveta. Tých 5 ukazovateľov je:
- čisté body;
- vojenské body;
- stavebné body;
- technologické body;
- príjem.

Monitorovanie  

Legálna pomoc od priateľa vo vašom hospodárskom rozvoji bez toho, že by bolo treba dať svoje heslo alebo akékoľvek osobné údaje alebo riskovať, že budete potrestaný od Administrácie Imperia Online.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne monitorovania kliknite tu.

Morálka  

Bojový charakter armády, ktorý záleží na celkovom správaní hráča. Obidve armády začínajú bojovať proti sebe so Základnou morálkou 100.
Morálka sa môže zvýšiť úrovňami Vojenského Výcviku, aliančnou každodennou prémiou pre Vodcov, Prvých vodcov a Veliaceho dôstojníka a pre pozitívnu Česť, a môže byť znížená pri negatívnej Česti a útoku mimo rozsahu. Každé kolo Morálka klesá kvôli únave a škode a keď klesne pod 50 existuje progresívna možnosť, že armáda utečie.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne Morálky, kliknite tu, tu a tu.

Multi  

Ľudový názov pre hráča, ktorý používa multiaccounting.

Multiaccounting  

Používať viac ako jeden účet v jednom a tom istom svete s cieľom pôsobenia medzi sebou a privilegovania nelegálnym spôsobom. Multiaccounting je absolútne zakázaný a úplne sankcionovaný prostredníctvom dočasného, alebo trvalého odňatia prístupu a práv nad účtami.

Oznamovanie podozrenia multiaccounting-u sa uskutočnuje prostredníctvom e-mailu: support_sk@imperialsupport.org. Hráč, ktorý podáva správu sa vždy preveruje pred nahláseným hráčom.

Poznámka: Podobné užívateľské mená NIE sú predpoklad na obvinenie z multiaccounting-u a rozhodne to NIE je prijateľný a rozumný dôkaz.