Nakil  

Bir imparatorluk bölgesinden başka imparatorluk bölgesine kaynak taşımak. Nakil, İmperialı ve Koloni olmak üzere ikiye ayrılarak imperialı haritanın sınırları içinde ya da imperialı haritanın bölgeleri ile global harita üzerindeki imparatorluk sahiplikleri arasında yapılabilir.

Nakil birimi  

Bkz. yük arabası.

Naklet ve İnşa et  

Bir binanın inşası için gerekli kaynağın ana eyaletten ilgili eyalete taşınması ve inşasının başlatılmasını sağlayan Premium özellik. Şu şartların karşalınması gerekir: gerekli kaynak ana eyalette mevcut, ana eyaletin yük ambarının kapasitesi bütün kaynağı taşımak için yeterlidir.

Naklet ve sınıfı yükselt  

Bir binanın inşası için gerekli kaynağın ana eyaletten ilgili eyalete taşınması ve inşasının başlatılmasını sağlayan Premium özellik. Şu şartların karşalınması gerekir: gerekli kaynak ana eyalette mevcut, ana eyaletin yük ambarının kapasitesi bütün kaynağı taşımak için yeterlidir. İmparatorluk saldırı* altındayken bu özellik mevcut değil.


*Şu istisna mevcut: Saldıran oyuncunun ordusunun altın eşdeğeri ile savunan oyuncunun net puanlarının altın eşdeğeri arasında büyük fark varsa, özellik mevcut olur.

Nakliye görevi  

Kaynakların ilhak edilmiş eyaletler arasında Yük ambarı ya da İmparatorluk - Koloni arasında yük arabaları vasıtasıyla taşınması.

Nakliye uzmanı  

Bu beceri İmparatora aittir. Vali seviyesi yükseltilirken mevcut olur. İmparatorluğun tüm eyaletlerindeki Yük ambarlarının kapasitesini arttırır. Seviye 1: +%5 kapasite; Seviye 2: +%10 kapasite; Seviye 3: +%15 kapasite; Seviye 4: +%20 kapasite; Seviye 5: +%30 kapasite

Nasıl oynayabilirim?  

Imperia Online oyununun tam kılavuzu.

Negatif altın dengesi  

Harcamalar gelirlerden daha yüksekken ve biriktirilmiş altın artmak yerine azaldığı zaman gözlenen denge. Negatif denge çok büyük ordu bakım masrafı ve/veya borç ödemeleri yüzünden oluşabilir.

Net puan  

Oyuncunun güncel gücünü gösteren ve harcanmış kaynak tipi ve miktarı tabanına göre hesaplanan istatistik.
1 net puan = 1000 altın / 2000 odun / 400 demir / 1000 taş. Askerler eğitiminden kazanılan puan aynı formülün iki katına göre hesaplanır.

Net puanın kapsamı.  

İki oyuncunun puanında fark. x5 menzili dışındaki saldırılar (net puana göre 5 kat daha fazla ya da az) yasak. x2 menzili dışındaki saldırılar izin verilen menzil dışı her 0,1 katsayı farkı üzerinde moral, onur ve saldırı gücünde düşüş getirir. Saldıran savunundan daha az net puana sahipse ve saldırı x2 menzil dışındaysa, saldırı gücü düşürülmez.

Menzil dışı saldırılar hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya.

Nikah  

Nikah adayları  

Nüfus  

Imperia Online dünyasındaki ve askeri gücü. Göçebelerin nüfus artışı daha hızlı, fakat nüfus sayısının limiti vardır. İmperialıların üfus sayısında limiti yok, fakat nüfus artışı daha fazla kaynak ve zaman gerektiriyor.

Nüfus hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya.

Nüfus artışı  

Nüfus sayısının temel artışı, Sağlık ve Premium yoluyla arttırılması.
İmperialı nüfusun temel artışı: 1 x güncel nüfus /1000+50. İmperialılarda temel evsiz nüfus artışı: (güncel nüfus /1000+50) /2. Göçebe nüfusunun temel artışı: 2 x güncel nüfus /1000+50. Çiftlikler aslında artışı etkileyemez, saatlik nüfus kayıplarını azaltır ve artışı, eyaletin gelişiminin daha geç aşamasında ve nüfus sayısı çiftliklerin limitinden daha fazla olduğunda etkiler.

Nüfus artışı hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya.

Nüfus kayıpları  

Çiftlik kapasitesinin yetersiz olması yüzünden oluşan saatlik nüfus kayıpları.

Nüfus limiti  

Bir eyaletin nüfus limiti. Göçebelerdeki nüfus limiti sabitlenmiştir - 1. nolu eyalette ve kolonilerde 220 000, birinci alandaki eyaletlerde 200 000, ikinci alandaki eyaletlerde 240 000, üçüncü alandaki eyaletlerde 280 000. Ana eyalette - +100 000 bonus - evlere ihtiyaç duyulmamaktadır. 2. ve 3. alandaki eyaletlerin limitinin oyuncu tarafından 220 000 kadar azaltılması mümkündür. İmperialılarda Evler binasının seviyesine bağlıdır. Göçebelerdeki nüfus limiti Premium paketi aktif hale getirerek %10 arttırılabilir.

Nüfus limiti hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya.