Пазар  

Икономическа сграда.
Тип: Местна
Необходими проучвания: Търговия 1, Пазарни отношения 1
Максимално ниво: 10

Позволявa пускането на Пазарна оферта, чрез която да продадете излишни ресурси, или закупуването на необходими ресурси, които други играчи са пуснали на пазара. Размерът на ресурсите, които можете да продадете, е ограничен от вашия Пазарен капацитет.

Позволява търгуването с Имперския търговец.

Всяко ниво на Пазар ви позволява да поставите един допълнителен пазар Оферта.

Нива 1-5 увеличават Пазарния капацитет с 50 000 на ниво. Нивата от 6 включително нагоре увеличават Пазарния капацитет с 150 000 на ниво.

По подразбиране, Пазарния капацитет на Империята е сбор от Капацитетите на всички Пазари. Когато някоя Провинция е под атака, всеки Пазар в Империята е ограничен само до собствения си Пазарен капацитет.

Пазарен толеранс  

Особеност на Пазара. Позволява на потребителя да настрои ръчно (меню Пазар >> подменю Настройки) разликата между цените на потенциално закупуваната оферта и текущата такава на пазара без да се отваря какъвто и да било предупредителен прозорец за промяна на цената. Тази разлика може да варира от 1% до 50% или може да се нагласи изобщо да се купуват всякакви оферти независимо от цената. Колкото по-висок е процентът на пазарния толеранс, толкова по-голям е шансът да се закупи по-скъпа оферта.

Пример: Ако текущата най-ниска цена за желязо е 2 и пазарният Ви толеранс е настроен по подразбиране на 10%, тогава ще имате възможност да купувате желязо без прекъсване на цена до 2.2 злато без да бъдете предупреждаван/а от системата за промяна в цената. Ако настроите толеранса на 1%, когато цената на желязото надвищи 2.02, докато все още купувате, системата ще Ви уведоми веднага.

Пазарна оферта  

Количеството ресурси, което играчът публикува за продажба на пазара. Възможно е да свалите офертата от пазара до 1 минута, след като сте я публикували, като комисионната за публикуване няма да Ви бъде върната. Офертата е валидна 3 часа след нейното публикуване и се появява на пазара между 5 и 10 минути от пускането си на пазара, ако е една от 5-те най-евтини оферти. Ако офертата изтече, тя се връща на публикувалия я в провинцията, от която е публикувана.

Пазарни отношения  

Проучване, което има положителен ефект върху разходите Ви при продажби на Пазара. Всяко ниво намалява с 2% основната търговска комисионна от 40%.

Пазител на крепости  

Умение, достъпно при вдигане на ниво Генерал. Увеличава Жизнените точки на Крепостта. Ниво 1: +4% Жизнени точки; Ниво 2: +6% Жизнени точки; Ниво 3: +10% Жизнени точки; Ниво 4: +14% Жизнени точки; Ниво 5: +20% Жизнени точки

Паладин  

Бойна единица.
Сграда: Казарма конница
Необходими условия: Атака - Меле 22, Бойни коне 16, Брони 22, Военна подготовка 15, Централизирана власт 11

• Тип: Ръкопашен, Конница
• Приоритетно разположение: Фланг (Фронтова линия)

+ Дързост: Тази единица се бие с преимущество, когато атакува - Атака х 1.2
+ Устрем: В първия рунд на битката, тази единица се бие с преимущество - Атака х 2
+ Близък бой: Атака х 4 срещу Стрелци
+ Конен бой: Атака х 2 срещу Мечоносци
+ Маневреност: Тази единица се бие с преимущество във Фланг - Атака х 1.1 х 1.1 Жизнени точки

- Уязвими за Копиеносци: Срещу тази единица, Тежки копиеносци и Фаланги се бият с увеличена Атака
- Късо оръжие: Атака х 0.17 срещу Копиеносци
- Ездач: Тази единица не може да атакува по време на Крепостен щурм
- Ущърб в тесни пространства: Тази единица понася наказания по време на Крепостно разграбване - Атака х 0,5, Жизнени точки х 0.5

За конкретни показатели на единицата вижте тук.

Паметник  

Икономическа сграда.
Тип: Местна
Максимално ниво: 15

Всяко ниво на Паметник дава ежедневен бонус +2 Щастие във Владението.

Паралелна Вселена  

Паралелната вселена е специален свят, в който можете да играете и надграждате нива специфични за този свят, които нива ви дават бонуси във всички светове, в които играете като част от същия глобален акаунт. Може да се регистрирате чрез иконата с глобус в горния десен ъгъл на иконата на аватара. В това меню може да намерите подробна информация за видовете бонуси и условията за получаването им.

Съществува локална система за качване на нива, налична само в този свят. Бонусите от достигнатите нива се прилагат върху останалите светове от в5 и в6 (с изключение на турнирни светове). Нивата и бонусите от тях намаляват при неактивност. Натрупаните точки опит в паралелната вселена намаляват всеки ден с 2%, ако сте били активни предходния ден или с 20%, ако не сте били. Намаляването на точките опит води до сваляне на нивото и намаляване на бонусите, които получавате във всички светове. Получавате допълнителни проценти към всички бонуси, които сте отключили в зависимост от класирането ви в нетната класация на Паралелна вселена. Те са както следва:
1-во място = 10%
2-ро до 10-о = 8%
11-о до 20-о = 6.5%
21-во до 50-о = 5%
51-во до 100-тно = 4.5%
101-во до 200-тно = 4%
201-во до 500-тно = 3%
501-во до 1000-но = 2%
1001-во до 1500-тно = 1.5%
Нивото и прилежащите му бонуси се обновяват веднъж дневно, в 00:01 сървърно време.
Събраните точки паралелен опит ще бъдат редуцирани с 40% с рестарт на сезона. Съответно, ще бъде редуцирано и паралелното ниво до стойности, отговарящи на новите точки опит. За акаунти под паралелно ниво 20 няма да има редуциране на точките при рестарт на сезона. За акаунти, които биха паднали под ниво 20, редуцирането ще ги остави на ниво 20. Всички новорегистрирани участници в света и акаунти, които са приключили сезона на под 20-о ниво ще започват прогреса си директно от ниво 20. През първите 4 седмици текат събития с ефекти, които изменят военни и икономически аспекти от геймплея. Всяко събитие е с продължителност 1 седмица:
- Няма да се губи доблест при опожаряване и лимитът на опожаряванията се покачва до 10 на ден, като раждаемостта на населението ще е увеличена с 20%;
- Всички обсадни битки ще започват с 10 точки бонус към морала на нападателя, но ефектът на допълнителната стена на крепостта ще е увеличен с 20%. Това събитие ще афектира както лични, така и съюзни битки;
- Единиците получават 20% бонус към товароносимостта си, но крепостите ще защитават 50% повече ресурси;
- Времето за пътуване се редуцира с 10%, но издръжката по време на мисия се увеличава с 10%. Това събитие ще афектира както лични, така и съюзни битки.
Има 36 съюзни замъка на картата и превземането става чрез модула Принадлежност. Увеличени диамантени награди за топ съюзите по влияние както следва: 100К диаманта за всеки играч в съюза, приключил на първо място, 50К за второ място и 34К за трето място. Получава се и Специален медал за брой завладени замъци, раздаден независимо от класирането. Получават се и допълнителни точки за Зала на славата от спечелени медали.

Парола  

Ключът към Империята. Паролата е изключително лична и не трябва да бъде споделяна с никого независимо колко близък и доверен е той. Колкото по-сложна е една парола (минимум 10 символа, комбинация от малки и големи букви, цифри и специални символи), толквоа по-сигурен е един акаунт.

Пехота  

Общо наименование на всички военни единици с човешка природа, специално обучени за сражаване на крак.
Пехотните единици са: мечоносци, копиеносци и стрелци.

Платено вдигане на опит  

По-бърз начин за покачване нивото опит на Вашите генерали и губернатори. За да можете да провеждате обучения трябва да построите необходимите нива Губернаторски щаб и Генерален щаб, тъй като допустимото ниво на обучението се определя от нивата на тези сгради. Обучението се заплаща с четирите ресурса.

За повече информация относно платеното обучение кликнете тук.

Племе  

Специфичен Варварски народ, чиито култура и обичаи го отличават от всички други Племена. Всяко Племе има собствен състав на армиите и награди, които се получават при победа над него.

Настоящите Племена са:
- Унищожители
- Завоеватели
- Роботърговци
- Местни

ПН (Пакт за Ненападение)  

Изключва нападения и войни между двата съюза.

За повече информация относно пакта за ненападение, натиснете тук.

Победа  

Спечелване на биткa.

Победа в защита  

Спечелване на биткa в защита.

Победа в нападение  

Спечелване на биткa в атака.

Подобрение на единици  

Превръщане на по-нисък клас единици в по-висок клас единици от същия вид, ако имате необходимите нива на проучвания. Може да подобрите леки и/или тежки единици в елитни единици от същия вид в четвъртото подменю на всяка казарма. Не се нуждаете от население за тази цел. Стойността на подобрението е разликата между общата цена на по-високия клас единици и общата цена на по-ниския клас единици. Времето за обучение ще е това на по-високия клас единици. Обсадните машини и шпионите не могат да бъдат подобрени. Ако разполагате с достатъчно ресурси, може да подобрите всички оставащи свободни випуски наведнъж, но не забравяйте, че ще се наредят на опашка.

Подпалвач  

Умение, достъпно при вдигане на ниво Генерал. Увеличава Силата на опожаряване на войската. Ниво 1: +4% Силата на опожаряване; Ниво 2: +6% Силата на опожаряване; Ниво 3: +10% Силата на опожаряване; Ниво 4: +14% Силата на опожаряване; Ниво 5: +20% Силата на опожаряване

Подполковник  

Военно звание, присъждано на играч с 75 000-99 999 военни точки.

Полева армия  

Армии, разположени на полето пред крепостта.

Полева битка  

Тази атака изпраща армиите да се бият само срещу полевата армия на противника, без да включва крепостна обсада или опожаряване на цивилното население. Полевата битка не разграбва ресурси, нито избива жителите. Единствената облага за нападателя са военните точки за разгромяване на вражески единици и точки доблест в случай, че изгуби поне 10% от собствените си военни части.

За повече информация относно Полевата битка, натиснете тук и тук.

Полеви лечител  

Умение, достъпно при вдигане на ниво Генерал. Повишава Възстановяването на войници след битка. Ниво 1: +2% Възстановяване; Ниво 2: +4% Възстановяване; Ниво 3: +6% Възстановяване; Ниво 4: +8% Възстановяване; Ниво 5: +12% Възстановяване

Полеви разузнавач  

Умение, което принадлежи на Императора достъпно при вдигане на ниво Губернатор. Увеличава радиуса на Полево разузнаване: Ниво 1: +4 Имперски мили, Ниво 2: +6 Имперски мили, Ниво 3: +10 Имперски мили, Ниво 4: +15 Имперски мили, Ниво 5: +25 Имперски мили

Полеви стратег  

Умение, достъпно при вдигане на ниво Генерал. Увеличава Жизнените точки на Полевата армия. Ниво 1: +1% Жизнени точки; Ниво 2: +2% Жизнени точки; Ниво 3: +4% Жизнени точки; Ниво 4: +6% Жизнени точки; Ниво 5: +10% Жизнени точки

Полеви фортификации  

Cградa от съюзния замък. Всяко ниво дава +5% към жизнени точки на полевите армии.

Полево разузнаване  

1. Специална шпионска мисия, която Ви позволява да получавате доклади за локацията на различни обекти от Глобалната карта (специални ресурси, колонии, търговски и военни постове, сборни пунктове).

2.Проучване, което увеличава разстоянието от Империята, до което могат да достигнат разузнавателните мисии. Всяко ниво Полево разузнаване увеличава с 5 имперски мили максималното разстояние.

За повече информация относно Полево разузнаване, натиснете тук.

Полковник  

Военно звание, присъждано на играч с 100 000-149 999 военни точки.

Положителен баланс на златото  

Когато стойността на приходите е по-висока от тази на разходите и златото продължава да се генерира и да се трупа.

Попитай играч  

Мястото, където играчите докладват проблеми и неизправности, задават въпроси и получават отговори.

Поражение  

Загуба на биткa.

Поражение в защита  

Загуба на биткa в защита.

Поражение в нападение  

Загуба на биткa в атака.

Последен шпионски доклад  

Намира се в екрана на шпионажа и представя състоянието на провинция/колония/независим град/военен пост от момента на осъществяване на шпионажа, затова е възможно последният шпионски доклад да е с неактуална информация.

Потребителско име  

Името, с което играч се регистрира и което автоматично се превръща в име на Империята му. Регистрирането на потребителско име в един свят в Империя Онлайн Ви запазва правото да използвате същото име във всички светове.

Празнична защита  

Опция, която може да бъде активирана от всички играчи, но само по време на празници, предварително оповестени от екипа на Империя Онлайн, и за ограничен период, определен от Империя Онлайн. Докато е активна, акаунтът не може да бъде нападан, нито от него могат да бъдат изпращани атаки. Армията не може да бъде изпращана на обход. Междувременно, акаунтът е достъпен, могат да се строят сгради, да се проучва, да се наема армия и т.н. Всички атаки, изпратени към Империята Ви преди активирането на защитата, ще бъдат изпълнени. Съюзните битки са изключени от всякакъв вид протекции. Атаките по независими градове с цел разграбване на ресурс, атаките по варварски станове също не са възможни. Възможни са атаките по Мрачната крепост, Черепът на изобилието, Кулата на знанието и Каменния затвор. Издръжка на армията няма да бъде вземана, въпреки че в статистиката ще изглежда, че се удържа (издръжка ще се удържа в случай че атакувате Мрачната крепост, Черепа на изобилието, Кулата на знанието или Каменния затвор).

* Може да активирате Ваканционен мод или Празнична защита, само ако армията Ви не е на мисия, с изключение на обход и преместване между владенията. Моля, имайте предвид, че армията, която пътува между владенията или е на обход по време на ваканционен мод, продължава да взима издръжка.

Преврат  

Императорите, които са придобили чертата Безчестен могат да бъдат убити от играча, което означава, че наследникът ще се възкачи на трона незабавно. За да се отключи тази опция има още едно условие: Императорът да има поне един внук.

Предмети  

Бустери с желан положителен ефект върху различни модули в играта. Някои предмети имат срок за ползване.
Можете да получите предмети по следните начини:

- при победа в атака или в защита срещу друг играч или варварски стан и при успешна атака на независим град
- от турнири
- от Съюзен Премиум
- от специални оферти за диаманти в играта
- като подарък при специални случаи
- от изпълнени Управленски дела
- за участие в предходния сезон на същия свят
- за класиране в топ 100 по време на Глобални събития
- като награда за развитието на приятел, който Вие сте поканили в играта

Освен това, предмети може да бъдат закупени от Имперския магазин, чиято икона се намира в дясната част на картата на селото. Всичките ви предмети се складират в меню Инвентар, подменю Предмети. Там се намира и опцията, наречена Окрупняване на предмети. Окрупняването на много на брой дребни предмети от един и същи тип дава възможност да разполагате с по-малко на брой предмети от същия тип, но с по-голям ефект. За да виждате менюто за окрупняване, е необходимо да разполагате с минимален брой предмети. Неизползвани предмети, които не са временни, се прехвърлят в следващия сезон.

Преместване на армията  

Изпращане на единици от една провинция/колония/военен пост към друг/а. Армията може да се премести по два начина: чрез бутоните „Премести в гарнизона" и „Премести на полето". Първият бутон изпраща избраните единици в низходящ ред по тяхната издръжка, запълвайки автоматично гарнизоните на избраните провинции/колонии/военни постове. Вторият бутон разпределя избраните единици пропорционално по полетата на избраните провинции/колонии/военни постове.

Забележка: Защитникът не може да мести армии в и към провинцията под атака, когато остават по-малко от 5 секунди до удара.

Преместване на империята  

Опцията е налична в подменю Империя на меню Настройки. За да я използвате, трябва да изпълните следните изисквания:

• Не трябва да имате други владения освен столица;
• Никакви активни мисии от какъвто и да е вид;
• Империята ви не трябва да е под атака;
• Новото местоположение е напълно произволно, не може да се избира от играча;
• Ново преместване на империята е възможно не по-рано от една седмица след последното.

Премиум пакет  

Имате възможност да качвате нива Премиум и да получавате по-големи и разнообразни бонуси. Трупате точки Премиум, като харчите диаманти в глобалния си акаунт във всички светове на версия 6, без турнирните. Може да активирате своя Премиум пакет с еднократно плащане за срок от 30 дни.

Пълният пакет бонуси, при ниво 10 на Премиум, включва:
- бонус към прираста на населението
- бонус към добива
- бонус към атаката на армията
- ежедневен бонус към Щастието във всички провинции
- бонус към жизнените точки на армията
- бонус към капацитетите на Товарната станция
- по-бързо обучение на единици и по-големи капацитети на казармите
- по-големи награди от завършени постижения
- допълнително място за строежи
- предмети
- умни опции

За повече информация относно Премиум пакета вижте меню Премиум в играта.

Прехвърляне на диаманти  

Прехвърляне на закупени диаманти от един свят към друг, част от глобалния Ви акаунт, в който влизате със същото потребителско име и парола. Опцията е достъпна в подменю "Прехвърляне на диаманти/предмети" в Премиум менюто. Придобити и временни диаманти не могат да бъдат прехвърляни в рамките на глобалния Ви акаунт.

Прехвърляне на злато  

Изпращане на злато на съюзник. Но, разбира се, е ограничено. Играчите могат да приемат или изпращат не повече от 10% от нетните си точки превърнати в златен еквивалент. Прехвърлянето се таксува. Колкото по-близо до лимита си е играч, толкова повече злато се губи от данъци. Златото се изпраща с товарни колички и се получава в Товарната станция.

Забележка! За да прехвърлите злато успешно, се нуждаете от Товарна станция и товарни колички. Злато се изпраща от подменю Трансфер на злато на Товарната станция.

За повече информация относно прехвърлянето на злато, натиснете тук.

Придобити диаманти  

Диамантите, които сте получили по начин, различен от закупуване чрез някой от разплащателните методи, изброени в подменю "Вземи диаманти" на Премиум менюто. Придобитите диаманти могат да се използват неограничено за всички платени екстри и функционалности в играта. Не може да бъдат дарявани в съюзната хазна и не може да бъдат прехвърляни в рамките на глобален акаунт.

Придобитите диаманти са:

- диамантите, спечелени от Съветника;
- диамантите, получени като награда от Колелото на късмета;
- диамантите, изтеглени от съюзната хазна.

Приоритетно разположение  

По време на битка, всяка Бойна единица има свое Приоритетно разположение, което определя позицията ѝ на бойното поле. Възможните разположения включват Фронтова линия, Стрелкова линия и Артилерийска линия. Разположението на Фронтова линия допълнително се подразделя според Дивизията: Фланг или Център.
Когато битката започне, Формацията, която сте задали, ще разпредели възможно най-много единици според Приоритетното им разположение. Докато отделните Бойни линии нямат ограничения за броя на единиците, които ги съставят, то Фланговете и Центровете имат и това означава, че дадена единица ще заеме Приоритетното си разположение само ако в съответната Дивизия има достатъчно свободни места. Ако приоритетните Център или Флангове вече са запълнени от други единици, оставащите единици, които не могат да бъдат разпределени на Приоритетното си разположение, ще бъдат разпределени в оставащата Дивизия на Фронтовата линия.

Пример: Влизате в бой, с армия от 60% Копиеносци и 40% Мечоносци, в Балансирана формация. Копиеносците имат Приоритетно разположение по Фланговете; Балансираната формация, обаче, разпределя само 30% от ръкопашната войска по Фланговете (по 15% на всеки Фланг). Следователно, и двата Фланга ще бъдат изцяло съставени от копиеносци, но останалите 30% Копиеносци ще бъдат разпределени в Центъра, където търпят наказание към показателите си.

Винаги трябва да се стремите да се биете във Формация, при която всички Бойни единици ще могат да се разпределят на Приоритетното си разположение!
Приоритетното разположение на всички Ръкопашни единици е Фронтовата линия.
Приоритетното разположение на всички Мечоносци е Фронтова линия - Център.
Приоритетното разположение на Конницата е Фронтова линия - Фланг.
Приоритетно разположение на Леките и Тежки Копиеносци е Фронтова линия - Фланг; приоритетно разположение на Фалангите е Фронтова линия - Център.
Приоритетното разположение на всички Стрелци е Стрелковата линия.
Приоритетното разположение на всички Обсадни машини, с изключение на Таран, е Артилерийската линия.

Прираст на населението  

Увеличение на броя на населението. Влияе се от нивото на проучването Медицина и наличието на Премиум.

Базов растеж: 1 х моментния брой население/1000+50 умножено по скоростта на света.

Фермите, технически погледнато, не засилват прираста; те намаляват почасовите загуби на население и на практика увеличават прираста на по-късен етап от развитието на провинцията, когато броят население е в пъти повече от капацитета на фермите и загубите са наистина значителни.

За повече информация относно прираста, натиснете тук.

Прираст на населението във фермите  

Общият сбор от загуби на население и прираст на население. Ако нетният прираст на населението е с положителна стойност, населението продължава да расте. Ако е отрицателна, броят на населението започва да спада прогресивно с всеки изминал час, докато нивата ферми не съкратят разликата между капацитета на фермите и броя на население.

Приход  

Това, което Империята печели посредством добив, данък, лихви, разграбвания, Опожаряване и т.н.

Провинция  

Основната административна единица във "Великите хора". Общо название е за всички територии от зоната около столицата, които играч може да завлaдee.

Прогноза за времето  

Система за климатично време, която оказва позитивни и негативни ефекти върху всички империи с промяна на всеки 24 часа. Повече информация може да прочетете тук.

Проучване  

Проучванията са жизненоважни за развитието икономиката и военното дело в Империята. Тяхното цялостно развитие е разделено на нива. Всяко ниво засилва ефекта на проучването, който е глобален. Колкото повече нива има едно проучване, толкова по-развито е то. Проучванията се поръчват или в двата университета: Университет или Военен университет, в зависимост от вида им - икономически или военни. Те могат да бъдат поръчани и в двете академии за по-кратко време, но на по-висока цена: Академия на науките и Академия на военните науки.

Профил  

Профилът на играча съдържа информация за военно дело, медали, ниво на акаунта, както и позиция в класирането. Профилът е достъпен през меню Информация за играча.

Профил на Велик човек  

Всеки портрет на Велик човек в Двореца води до неговия профил. От профил екрана можете да проверите семейния статус, нивото опит, вродените таланти и вече придобитите умения на Великите хора. Също така можете да ги определите за наследник на престола и да ги изпращате като Кандидати за брак на други играчи. Изборът на нови умения и платеното вдигане на нива опит също се осъществява от профила на Великия човек.

Пълнолетие  

Възрастта, на която всички Велики хора достигат зрялост. При навършването на 16 години всички Велики хора стават пълноправни членове на обществото и вие можете да ги омъжите, да ги изпращате в други империи като Кандидати за брак, да ги назначавате за губернатори и генерали на различни владения, да ги изпращате да предвождат атаки, да избирате уменията им и т.н.

Първи Офицер  

Заместник лидер с всички права и бонуси на лидера освен да изхвърля от съюза самия лидер.

За повече информация относно правата и дивидентите на първия офицер, натиснете тук.