Животни бодови  

Параметар јединице који подразумева - живот, трајност, отпорност на напад непријатеља. Животни бодови одређеног типа јединице повећавају се у складу са класом (лака, тешка, елитна) и нивоима оклопа и премијума. Јединице са највишом вредности животних бодова, без обзира на класу, су све опсадне машине.