Nábor  

Objednávání náboru jednotek v příslušných kasárnách. Nábor vyžaduje zaplacení ceny ve dřevě a železe, která se zvyšuje podle tříd – lehká, těžká, elitní a nepracující populaci - jeden vesničan na vojáka, ale 1 obléhací stroj vyžaduje více než jednoho vesničana na svou výstavbu.

Nadporučík  

Vojenské postavení udělované hráčům s 15 000-22 499 vojenskými body.

Nahlásit zprávu  

Nahlásit urážlivou zprávu obdrženou od jiného hráče. Je běžné, že administrace hry zhodnotí její obsah a jestliže je to nutné potrestá autora zprávy umlčením. Jediný způsob jak nahlásit zprávu je kliknutím "Nahlásit" v horní pravé straně uvnitř v příslušné zprávě.

Nahlížející  

Povolená pomoc od přítele ve vašem hospodářském rozvoji, aniž byste musel/a dát své heslo nebo jakékoliv osobní údaje a neriskujete tím, že budete potrestán/a Administrací Imperia Online.

Pro více informace o Náhledu klikněte zde.

Nákladové nádraží  

Budova, která uskutečňuje císařskou dopravu. Každá úroveň zvyšuje množství přepravitelných surovin. Při dosažení maximální úrovně můžete přemístit najednou veškeré suroviny. V případě, že se k Vám blíží blokující útok, je vynucen limit přepravovaného množství surovin. V Nákladovém nádraží se uskutečňuje vykládka transferu zlata od spojenců a také se zde provádí transfer zlata spojenci. Kapacita Nákladového nádraží se zvýší dvakrát po aktivaci Premium.

Náměstí  

[301]Ekonomická budova].
Typ: Místní
Maximální úroveň: 10

Umožňuje zorganizování Malé nebo Velké Slavnosti, která má vliv na Štěstí populace v Panství.
Každá úroveň přidává 1 Štěstí při Malé slavnosti.
Každá úroveň přidává 2 Štěstí při Velké slavnosti.

Nasazení  

Rozmístění vojska v určité bitevní zóně nebo obranné pozice jako bitevní pole, posádka, věže.

Následník  

1.Každý Císařautomaticky systémem určeného následníka. Na začátku hry je následníkem prvorozený syn císařského páru. Hráč může kdykoliv změnit následníka.

Pro více informací o následnictví klikněte zde.

2.Talent který má pouze následník Císaře. Přináší tyto bonusy: +5 morálky za každou bitvu a +5 bodů štěstí každodenně, pro provincii, ve které vládne.

Negativní bilance zlata  

Když jsou náklady vyšší než příjmy a uložené zlato se snižuje místo aby se zvyšovalo. Negativní bilance se může vyskytnout v případě placení obrovské údržby armády a/nebo splácení půjčky.

Nepřátelství  

Vztah, který dovolí Vyhlášení války bez jakýchkoliv následků pro Čest. Nepřátelství je aktivní ihned po jeho vyhlášení.

Neutralita  

Původní status každé aliance nebo postavení, které aliance získá po zrušení ujednání nebo dostane po potvrzení vlastní žádosti o přechod z Nepřátelství k pozitivním diplomatickým vztahům.

Pro více informací o neutralitě, klikněte zde.

Neutrální zóna  

Zóna, ve které se překrývá rozsah vlivů dvou aliančních hradů se stejnými úrovněmi Velkolepého Chrámu. Celkový rádius neutrální zóny, se dělí na dvě rovné části, které se přidávají k rozsahu každé ze dvou aliancí a všechny Říše, které se nacházejí v příslušné zóně, ztratí svékaždodenní bonusy k produkci, Morálce a Štěstí.

Nevojenská jednotka  

Společný název pro všechny jednotky, které jsou najímány v kasárnách, mají cenu za nájem, čas výcviku, hodinovou údržbu a rychlost a mohou být zničeny nepřítelem, ale technicky se neúčastní žádným způsobem bitvy působením škod jako vojenské jednotky. Nevojenské jednotky jsou výzvědné a dopravní jednotky.

Nezaměstnaná populace  

Populace, která není najatá v dolech, nic neprodukuje a ani neplatí daně.

Nezávislé město  

Nezávislé panství v exkluzivní zóně hráče nebo na Globální mapě, které může být dobyto následujícím způsobem: podřídit jako vazala nebo anektováním. Dokud jsou nezávislé, mohou být rabovány neomezeně. Nezávislé města mají 10 úrovní, podle toho do jaké míry jsou vyvinuté a jakou armádu mají k dispozici, první 4 jsou v rámci exkluzivní zóny.

Pro více informací o nezávislých městech klikněte zde,zde a zde.

Nezávislý hrad  

Hrad, který nepatří žádné alianci. Nezávislý hrad má pevnost 8, posádku střelců a armádu v poli, viditelné kliknutím na hrad. Po úspěšném útokuse nesnižuje úroveň pevnosti, zůstává 8. Hrad je dobytý, pokud v něm zůstane méně než 1000 vojenských jednotek. Pevnost v dobytém hradu se musí začít stavět od úrovně 1.

Pro více informací o nezávislých hradech a jejich dobývání, klikněte na zde.

Nezničitelná kolonie  

Kolonie, která nemůže být zničena nepřátelským útokem. Aby se Vaše kolonie stala nezničitelnou, musíte zvýšit úroveň pevnosti na 8 a ochránit panství před zničením po dobu 1.4 dnů.
Jestliže se stala nezničitelnou, kolonie má stejné funkce jako anektované provincie. Při úspěšném nepřátelském obléhání pevnost nepřijde o jednu úroveň a můžete ji obnovit když zaplatíte nutné suroviny, a nemusíte tedy stavět úroveň znovu.

Poznámka: Nezničitelné kolonie si zachovávají možnost být rozpuštěny svým vlastníkem.

Ničitel hradeb (typ bojové jednotky)  

Demoliční jednotky jsou obléhací stroje, které během Útoku na pevnost útočí na nepřátelské Pevnosti ve Vřavě. Připojují se k útočící Pěchotě na Útočné linii; jejich Útočný limit se různí od Pěchoty.
Útočný limit Demoličních jednotek se rovná 3 krát Základní Posádce napadené Pevnosti, děleno Operační posádkou útočících Obléhacích strojů.
Během Polní bitvy a Plenění pevnosti jsou Demoliční jednotky umístěny v Dělostřelecké linii a nemohou útočit na jiné Bojové jednotky. Obvykle bývají zničeny, pokud se k nim dostane nepřátelská Pěchota.

V současné době existují tyto Demoliční jednotky:

- Beranidlo

Ničitelé  

Barbarský Kmen.
Ničitelé jsou kočovný národ, který se živí loupením civilizovanýh osad, ze kterých krade potravu a bohatství. Vypalují a vybíjejí vše, co jim stojí v cestě, bez rozdílu.
Ničitelé mají vyváženou skladbu armády, ve které jsou všechny typy bojových jednotek zastoupeny ve stejném množství.
Odměna za výhru nad Ničiteli jsou suroviny.

Nízká daňová sazba  

Třetí Úroveň zdanění. 300 zlata za 100 pracovníků za hodinu. 15 bodů ztraceného Štěstí za 24 hodin.

Nosnost  

Parametr jednotek určující množství surovin, které jedna jednotka, voják nebo zásobovací vůz může rabovat z nepřátelské provincie/kolonie nebo nezávislého města.

Novinky  

Aktuální změny, aktualizace, oznámení nebo zprávy od zaměstnanců Imperia Online, informující hráče. Když máte nepřečtené zprávy (novinky) ikona na levé straně v menu Profil svítí. Každou položku můžete označit jako přečtenou a ikona zhasne.

Nulová daňová sazba  

PrvníÚroveň zdanění. Nepřináší žádné zlato. +5 Štěstí za hodinu.

Nulové vojsko  

Pěchotní skupina a/nebo beranidla z první linie, která se při Obléhání pevnosti přibližuje k hradbám, aby způsobila škody a zničila je. Je to jediná skupina útočníka, které se snižují životní body úrovněmi hradního příkopu obránce. Nulová skupina přijímá morálku první linie a jestliže jednotky z první linie utečou kvůli nízké morálce, nulová skupina přestane působit škody, také uteče a Obléhání pevnosti končí pro útočníka neúspěšně.