נושא חנית  

יחידת לחימה.
מבנה: בסיס חי"ר
תנאים נדרשים: לחימת תגרה ברמה 1, דוקטרינה צבאית ברמה 2

• סוג: קרב תגרה, חי”ר, נושא חנית

+ נשק ארוך: התקפה מוכפלת פי 2 נגד פרשים

- פגיעים לקשתים: נגד יחידה זו, הקשתים נלחמים עם התקפה מוגברת
- קרב מגע: התקפה מוכפלת פי 0,5, נגד לוחמי חרב
- יחידה קלה: יחידה זו מקבלת עונש, כאשר נלחמת במרכז - התקפה מוכפלת פי 0.8, נקודות חיים מוכפלות פי 0.8

לפרמטרים ספציפיים של היחידה הקש כאן.

נושא חנית (סוג יחידה קרבית)  

יחידות חי"ר, זולות ואמינות, עם כוח ביזה גדול וקיבולת הנשיאה. יש להם את היכולת לשבור המומנטום של הפרשים לשחקן האויב והם גם בהסתערות על קירות של מבצר במהלך מצור על מבצר.

היחידה הטובה ביותר נגד נושאי חניתות היא הקשתים

כל יחידות מסוג נושאי חניתות הם יחידות קרב מגע.
כל יחידות מסוג נושאי חניתות הם יחידות חי"ר.
לנושאי חניתות ונושאי חניתות מתקדמים יש מיקום מועדף לפריסה באגפים; לפלנקסים יש מיקום מועדף במרכז ובקו החזית.
נושאי החניתות מוכשרות ללחימה בסיס חיל-רגלים.

מיומנויות נפוצות של היחידות:

+ נשק ארוך

חסרונות:

- פגיעים לקשתים
- קרב מגע

רשימה של יחידות מסוג נושאי ניתות במשחק:
- נושא חנית
- נושא חנית מתקדם
- פלנקס

לקבלת מידע עבור המדדים הספציפיים של כל נושאי החניתות לחץ כאן.

נושא חנית מתקדם  

יחידת לחימה.
מבנה: בסיס חי"ר
תנאים נדרשים: לחימת תגרה ברמה 1, דוקטרינה צבאית ברמה 2, שלטון מרכזי ברמה 6, הכשרה צבאית ברמה 8

• סוג: קרב תגרה, חי”ר, נושא חנית
• מיקום מועדף לפריסה: אגף (קו החזית)

+ נשק ארוך: התקפה מוכפלת פי 2 נגד פרשים
+ קיר מחניתות: יחידה זו מנטרלת את הבונוס - המומנטום של הפרשים

- פגיעים לקשתים: נגד יחידה זו, הקשתים נלחמים עם התקפה מוגברת
- קרב מגע: התקפה מוכפלת פי 0,5, נגד לוחמי חרב
- יחידה קלה: יחידה זו מקבלת עונש, כאשר נלחמת במרכז - התקפה מוכפלת פי 0.9, נקודות חיים מוכפלות פי 0.9

לפרמטרים ספציפיים של היחידה הקש כאן.

נזק  

ירידה בנקודות החיים של יחידה אחת בשל התקפה מיושמת נגד יחידות האויב.

ניהול: אימפריאליזם  

ניהול האימפריאליזם מאופיינות ההשפעות הבאות:
השפעות חיוביות:

בנייה מהירה וזולה יותר של מבנים כלכליים על ידי 15%
15% קיבולת גבוהה יותר של בתים
בנייה זולה יותר של מושבות עם 75%
x8 זהב מוסאלים והכנסה ממסחר
בלי אובדן של אושר מאחזקות רחוקות
200% קיבולת גדולה יותר של שוק
גבייה גבוהה יותר במושבות על ידי 10%
100% קיבולת גדולה יותר של תחנת ההובלה
100 מיילים קיסריים בונוס ללוגיסטיקה
100% השפעה גדולה יותר ממשאבים מיוחדים, למעט טקסוס, פחם, פרסה, גרניט ויהלומים

השפעות שליליות:

בנייה איטית ויקרה יותר של מבנים צבאיים על ידי 15%
20% אחזקה גבוהה יותר של הצבא
-5 רמות של ריגול נגדי
20% גבייה נמוכה יותר במושבות

ניהול: ברבריות  

ניהול הברבריות מאופיינות ההשפעות הבאות:
השפעות חיוביות:

מחקרים צבאיים מהרים וזולים יותר על ידי 10%
גידול של אוכלוסייה גבוה יותר על ידי 50%
תחזוקה נמוכה יותר של צבא עם 20%
קיבולת נשיאה גדולה יותר של הצבא על ידי 50%
הכשרה מהירה יותר של היחידות עם 25%
אין אובדן של אושר בעת גיוס
50% יותר משאבים בתיבות הברבריות
50% פחות הפסדים של כבוד
זהב מהצתות ותובלה צבאית x4
נסיעה מהירה יותר של הצבא על ידי 20%

השפעות שליליות:

מחקרים כלכליים איטיים ויקרים יותר על ידי 10%
-5 רמות של ריגול
30% קיבולת קטנה יותר של הבתים
בלי צבירת זהב מוסאלים

ניהול: מונרכיה  

ניהול המונרכיה מאופיינות ההשפעות הבאות:
השפעות חיוביות:

מבנים צבאיים מהירים וזולים יותר על ידי 20%
20 יותר נקודות מורל בהתקפה
5 רמות ריגול
150% השפעה גדולה לכישורים והמיומנויות של המושל
100% יותר ניסיון לגנרל
כישרון מולד נוסף (מקסימום 4)
הסיפוח בכוח אינו מוריד רמות של בניינים
x10 קיבולת של מוצבים צבאים
3 נקודות צמיחה לאחר התקפה על עיר עצמאית
תחזוקה של הצבא נמוכה יותר על ידי 10%

השפעות שליליות:

מבנים כלכליים יקרים ובנייה איטית יותר על ידי 10%
5% קיבולת קטנה יותר של החוות
10% משאבים פחות מוגנים
-5 נקודות מורל בהגנה

ניהול: נייטרלית  

לממשלה הנייטרלית אין כל השפעה חיובית או שלילית על התפתחות האימפריה שלך.

ניהול: פאודליזם  

ניהול הפאודליזם מאופיין בהשפעות הבאות:
השפעות חיוביות:

10% מחקרים כלכליים מהרים וזולים יותר
10 רמות ריגול נגדי
15% קיבולת גבוהה יותר של חוות
50% סיפוח זול יותר
100% חיל מצב גדול יותר
תיקון המבצרים במחוזות ללא תשלום
50% יותר משאבים מוגנים
50% השפעה גדולה יותר של המבצרים על הייצור במחוזות
10% יותר נקודות חיים של המבצרים
100% יותר ניסיון למושל

השפעות שליליות:

אחזקה גבוהה יותר של הצבא על ידי 10%
10% מחקרים צבאיים איטיים ויקרים יותר
20% נסיעה איטית יותר של הצבא
הקמה יקרה יותר של מושבות עם 100%

ניהולים  

מודול המאפשר לשחקנים לבחור מבין 4 סוגים שונים של ניהול עבור האימפריות שלהם.

- כל סוג של ניהול מביא שינויים חיוביים ושליליים המשפיעים על היבטים שונים במשחק
- הם מכוונים לסגנונות משחק שונים - משחק התקפי, הגנתי וכו'
- ניתן לשנות את הניהולים באימפריה, אך הדבר מציב את האימפריה באופן זמני לתקופת מעבר הנקראת אנרכיה שנמשכת 12 שעות עבור מהירות x4, 6 שעות עבור מהירות x10 וניתן להפחית באמצעות בונוס "איש החוק"
- ניתן לבחור מצב נייטרליות, שבו האימפריות שלהם לא תושפענה ממכפילים
- הניהולים יהיו זמינים בעת הגעת שלטון מרכזי ברמה 1 ויהיו גלויים בדירוג

נייטרליות  

מצב ברירת המחדל של כל ברית או מעמד אשר מקבל לאחר ביטול ההסכם או קבלת אישור לבקשה לעבור שינוי מעוינות ליחסים דיפלומטיים.

למידע נוסף על הנייטרליות, ראה כאן.

ניסיון הגנרל  

ניסיון של המושל  

נישואים  

נישואין שושלתיים  

נמלט  

תכונה הזמינה בעת עלייה של רמת הגנרל. מפחית את הסיכוי של הגנרל להיהרג, אם הוא מפסיד בקרב. רמה 1: 5% פחות סיכוי; רמה 2: +10% פחות סיכוי; רמה 3: +20% פחות סיכוי; רמה 4: +30% פחות סיכוי; רמה 5: +50% פחות סיכוי

נקודה  

יחידת מדידה עבור התפתחות השחקן בהיבט מסוים של המשחק. ישנן שני סוגים של נקודות באימפריה אונליין: נקודות נטו למדידת התקדמות כלכלית ונקודות צבאיות לקביעת ההישג הצבאי של השחקן.

נקודות חיים  

פרמטר של היחידות, הכולל חיים, חוזק, עמידות נגד התקפות האויב. נקודות החיים של יחידה מסוג מסוים, עולות על פי המעמד - קלים, מתקדמים, מובחרים וגודלות מהרמות המחקר שריון וחברות פרימיום. היחידות עם הערכים הגבוהים ביותר של נקודות חיים, ללא קשר למעמד, זה כל מכונות המצור.

נקודות ניסיון  

נקודות צבאיות  

נתיב סחר  

בניין, שאפשר לבנות במושבות ומוצבי המסחר. יש לו את אותו תפקיד כמו למסלולים הקיסרים בין מחוזות שסופח. עם כל רמה יוכל השחקן להשתמש ב-10% נוספים של פוטנציאל מסחרי ברשות.