Major  

Gradë ushtarake dhënë për lojtarët me 50 000-74 999 pikë ushtarake.

Makineri rrethuese  

Makineritë rrethuese janë Njësi Luftarake të specializuara, funksioni i tyre kryesor është shkatërrimi i Kalave dhe Makinerive rrethuese të armikut. Në varësi të vendit tyre në fushën e betejës, Makineritë rrethuese mund të jenë të tipit Shembës ose të tipit Artileri.

Kundërvepruesit më të mire të Makinerive rrethuese janë Balistat.

Të gjitha Makineritë rrethuese ndërtohen në Punishte Armë rrethimi.

Aftësi të përbashkëta për njësitë:

+ Ekipazhi drejrues

Makineritë rrethuese të tanishme janë:
- Dash
- Katapultë
- Balistë
- Trebushet

Për detaje mbi treguesit e Makinerive rrethuese, klikoni këtu.

Marrëdhëniet midis Aleancave  

Status Diplomatik kundrejt një aleance. Marrëdhëniet paqesore kërkonjnë konfirmim në mënyrë që të jenë efektive. Anullimi i marrëveshjes si dhe një deklaratë armiqësie ose lufte është një veprim i njëanshëm. Ka 5 lloje marrëdhënie midis aleancave te "Njerëzit e Mëdhenj": Traktat Paqeje, PM (Pakt Mossulmimi), Neutralitet, Armiqësi dhe Luftë.

Për më shumë informacion mbi marrëdhëniet midis aleancave, klikoni këtu.

Marshall  

Gradë ushtarake dhënë për lojtarët me 500 000-749 999 pikë ushtarake.

Martesë  

Martesë dinastike  

Mbërritje e menjëhershme  

Një opsion në dispozicion për të gjithë lojtarët, qoftë Premium ashtu edhe ata të zakonshëm, i cili shkarkon lëvizjen mes ushtrive të provincave të aneksuara menjëherë, pa pritur 10 minuta për të kaluar. Arritja e menjëhershme është në dispozicion vetëm në kohë paqeje. Ndërsa nën sulm sovrani nuk mund ta përdori atë.

Mbledhje  

Leviz të gjitha njësitë e provincave në një provincë të vetme.

Mbretëri  

Serveri, tokat e bashkuara, mbretëritë - vendi ku zhvillohet një [397]epokë]. Lojtarët mund të ndërveprojnë vetëm kur ata janë pjesë e së njëtës mbretëri. Mbretëritë në epokën e arritjeve janë kombëtare/gjuha (Portugalisht, Spanjisht, Bullgarisht, etj.) ose ndërkombëtare.
Regjistrimi në një mbretëri të caktuar varet nga gjuha që lojtari ka vendosur në faqën e saj.

Shembull: Nëse është vendosur në portugalisht, lojtari mund të regjistrohet në një nga mbretëtitë e gjuhës Portugueze në dispozicion. Nëse faqja kryesore është e vendosur në anglisht, lojtari mund të regjistrohet në njërën nga mbretëritë e disponueshme ndërkombëtare.

Mbrojtës  

Njësi luftarake.
Ndërtesë: Kazerma e Këmbësorisë
Parakushte: Sulm Varg 1

• Tip: Varg, Këmbësori, Heshtar
• Vendodhje prioritare: Qendër (Linja frontale)

+ Trupat goditëse: Kjo njësi është me prioritet në kompozimin e Linjës frontale gjatë Goditjes të Kalasë
+ Luftë e afërt: Sulm x 2 kundër Shigjetarëve
+ Mur prej mburojë: Kjo njësi lufton me përparësi në mbrojtje – Pikë jete x 1.2
+ Linja e fundit e mbrojtjes: Në Garnizon, kjo njësi lufton me përparësi gjatë Grabitjes të Kalasë – Pikë jete x 2
+ Trupat elitë: Kjo njësi lufton me përparësi në Qendër – Sulm x 1.2, Pikë jete x 1.2

- Të prekshëm për Kalorësinë: Kundër kësaj njësie, çdo Kalorësi lufton me Sulm x 2
- Trupat e rënda: Kjo njësi vuan dëme kur lufton në një Krahë: Sulm x 0.8, Pikë jete x 0.8

Për detaje mbi treguesit e njësive, klikoni këtu.

Mbrojtës  

Një nga aftësitë në dispozicion kur zhvillohet niveli Gjeneral. Rrit Moralin e ushtrisë mbrojtëse. Niveli 1: +2 Moral; Niveli 2: +4 Moral; Niveli 3: +6 Moral; Niveli 4: +8 Moral; Niveli 5: +12 Moral

Mbrojtës i burimeve  

Një nga aftësitë në dispozicion kur zhvillohet niveli Gjeneral. Rrit numrin e sasisë së burimeve të mbrojtura. Niveli 1: 10% kapacitet; Niveli 2: 20% kapacitet; Niveli 3: 30% kapacitet; Niveli 4: 40% kapacitet; Niveli 5: 80% kapacitet

Mbrojtës i civilëve  

Një nga aftësitë në dispozicion kur zhvillohet niveli Gjeneral. Rrit numrin e popullsisë së mbrojtur. Niveli 1: 10% kapacitet; Niveli 2: 20% kapacitet; Niveli 3: 30% kapacitet; Niveli 4: 40% kapacitet; Niveli 5: 60% kapacitet

Mbrojtja e fillestarit  

Një opsion që mund të aktivizohet nga të gjithë lojtarët me më pak se 5000 pikë neto të cilët janë sulmuar, kur një buton të shfaqet në raportin e betejës gjithashtu si edhe në njërën nga arritjet e tutorialit.Llogaritë nën mbrojtjen e fillestarit nuk mund të sulmojnë dhe as nuk mund të sulmohen. Nëse i dërgoni sulm një lojtari, mbrojtja juaj e fillestarit do të ndërpitet, që dmth se lojtarët e tjerë do kenë mundësi t'ju sulmojnë. Lojtarët nën mbrojtjen e fillestarit shfaqen me ikonën e pëllumbit në klasifikime. Opsioni ndërpritet automatikisht kur llogaria arrin 1000 pikë neto ose kur kanë kaluar mbi 168 orë pas aktivizimit.

Mbrojtja festive  

Opsion që mund të aktivizohet nga të gjithë lojtarët, por vetëm gjatë festave që janë shpallur paraprakisht nga stafi i Imperia Online dhe për një kohë të kufizuar dhe të përcaktuar nga IO. Kur ky opsion është i aktivizuar, llogaria nuk mund të sulmohet dhe përdoruesi i saj nuk mund të dërgojë sulme. Ushtria nuk mund të dërgohet në Evazion. Ndërkohë, që llogaria është në dispozicion, mund të ndërtohen ndërtesa, mund të bëhen kërkime, mund të rekrutohen ushtri etj. Të gjitha sulmet që janë dërguar drejt Perandorisë tënde para aktivizimit të mbrojtjes do të zhvillohen. Mbrojtja Festive nuk është e vlefshme për sa i përket betejave të Aleancës. Sulmet ndaj qyteteve të pavarura me qëllim grabitjen e burimeve, si dhe sulmet ndaj staneve barbare janë gjithashtu të pamundura. Janë të mundura sulmet mbi Kalanë e errët dhe Kafkës së Mrekullive. Mirëmbajtja e ushtrisë nuk do të merret, megjithëse në statistikë do të duket sikur është marrë.

* Mund të aktivizosh Modalitetin e Pushimeve ose Mbrojtjen Festive, vetëm nëse ushtria jote nuk është në një mision.

Mbrojtje e Mirëseardhjes  

Mbrojtja që çdo perandor, i cili është kthyer në Perandorinë e tij pas një mungese 2 javore, përfiton automatikisht pas aksesit të tij të parë në llogari. Zgjat 48 orë dhe ndalon të gjitha sulmet drejt dhe nga Perandoria.

Medalje  

Një urdhër ushtarak i dhënë për fituesit në dy betejat më të përgjakshme, një në mbrojtje dhe një në sulm, të mbretërisë për ditën. Betejat më të përgjakshme janë ato me numër më të lartë të njësive ushtarake të humbura në ekuivalente ari. Medalje nuk jepen për betejat në sulm të cilat janë jashtë vargut x2 në Betejat e ditës.
NB: Betejat e aleancës nuk gjenerojnë medalje.

Mesazhe të tjera  

Një mesazh,i cili jep informacione në lidhje me rezultatin e veprimeve të fundit, ngjarjet e përditshme rutinë ose që njofton lojtarin për datat e ardhshme të skadimit, periudhat e kufizimit ose ndonjë detaj tjetër të sistemit për të cilat duhet te informohen lojtarët. mesazhet Operative merren gjithmonë në ngjyrë të verdhë, por, pasi ka disa lloje, secila prej tyre emërtohet në mënyrë të ndryshme në tabin e Sistemit të menusë Mesazhe si më poshtë:
- Mobilizimi i ushtrisë - një mesazh që të informon për mobilizimin automatik të grupeve të ushtarëve në trajnim.
- Abonimi për festivalin me efekt gradual - një mesazh që të informon në lidhje me aktivizimin e një festivali me efekt gradual i paguar me diamante, si dhe një shumë prej diamantesh e marrë automatikisht për shërbimin.
- Zgjerimi - një mesazh që të informon në lidhje me provincat e aneksuara, koloni e themeluar kohët e fundit ose provincë e shndërruarvasal.
- Premium - një mesazh që njofton në lidhje me skadimin e Premiumit në një kohë të shkurtër, të skaduar tashmë ose oferta grupi të përfituara me sukses.
- Të tjera - kjo etiket përfshin mesazhe të cilat njoftojnë në lidhje me skadimin e mbrojtjes së fillestarit, ftesat e kujdestarit dhe rezultatet e ankesave për ndalimin e sulmeve.

Miniera e hekurit  

[301]Ndërtesë ekonomike].
Tip: Lokale, Prodhim
Kërkime të nevojshme: Arkitektura 1
Niveli maksimal: 35

Lejon prodhimin e burimit Hekur. Çdo nivel rrit Kapacitetin e punëtorëve në ndërtesë.

Minierat  

Emërtimi i të gjitha ndërtesave, ku prodhohen resurset.

Minierë Ari  

Emërtimi i përbashkët për një perandori të braktisur.

Mirëmbajtje  

Parametri i [[28 njësive]] që përcakton pagat e kërkuara nga një njësi në orë per të qënë i pranishëm në [299]Perandorinë/koloninë ose për të qënë në një mision. Zbritet automatikisht nga ari në dispozicion në kryeqytet. Nëse nuk ke ar, ose nëse ai është i pamjaftueshëm, ushtria jote do gjenerojë ar negativ. Garnizonet e Kalasë nuk kërkojnë mirëmbajtje. Mirëmbajtja e një ushtrie në lëvizje është më e lartë se normalja. Kur është në mision, ajo kërkonë 1.2 herë më shumë mirëmbatje sesa kur është në perandori.

Për më shumë informacion në lidhje me mirëmbajtjen, kliko here dhe këtu.

Mision  

Marshimi i trupave në rrugën e tyre drejt provincës/kolonisë - qëllim ose në rrugën e kthimit prapa drejt Perandorisë dalëse. Një ushtri në mision është një ushtri në lëvizje e gatshme për të sulmuar ose e sulmuar tashmë. Koha e misionit është reduktuar nga nivelet e Hartografisë dhe Kuaj Luftë (në rasti se një ushtri përbëhet vetëm nga njësi kalorësie) dhe [[276Burim special] "Kuaj", por anjë mision nuk mund të zgjasë më pak se 2.5 minuta, në kohë paqeje, dhe 10 minuta, në një kohë lufte.

Misioni i Transportit  

Lëvizja e burimeve mes provincave të aneksuara nëpërmjet Stacionit të ngarkesave ose Perandorisë kryesore - koloni nëpërmjet vagonave të ​​furnizimit.

Mjeksia  

Kërkimi i vetëm që rrit rritjen e popullsisë, me +5% në nivel.
Mjekësia gjithashtu rrit jetëgjatësinë e Njerëzve e Mëdhenj.

Mjeksia ushtarake  

Një kërkim që i ofron sovranit kapacitetin për të rekuperuar
njësitë e vrara pas një beteje. Rrit me 2% në nivel njësitë e rimëkëmbura, për një maksimum prej 70%.

Mobilizo  

Nxjerra jashtë e njësivestërvitura nga kazermat dhe dislokimin e tyre në fushë ose në garnizon. Nëse grupet në stërvitje nuk janë mobilizuar manualisht, ata janë mobilizuar automatikisht pas 18 orë nga përfundimi i stërvitjes pas aksesit të parë në llogari.

NB!Njësitë e mobilizuara janë dislokuarprovincën nga e cila ato ishin rekrutuar, JO në provincën në të cilën kanë qenë të mobilizuara.

Modaliteti i Pushimeve  

Ndalon të gjitha sulmet ndaj Perandorisë tënde. Nëse ka një sulm të dërguar drejt Perandorisë tënde, edhe në qoftë se ke aktivizuar Modalitetin e pushimeve, sulmi do të vazhdojë. Modaliteti i pushime NDALON prodhimin e të gjitha burimeve, mirëmbajtjen e ushtrisë, rritjen e popullsisë, dhe periudha e 168 orëve për pagesën e huas, si dhe periudha e depozitës ndërpritet deri në çaktivizimin e modalitetit. Ndërtimet dhe Kërkimet e filluara vazhdojnë deri sa të përfundojnë. Anëtarësia Premiumit nuk zgjatet. Modaliteti i pushimeve aktivizohet për një minimum prej 48 orësh. Për të përdorur këtë shërbim, duhet të kesh 10 diamante.

* Mund të aktivizosh Modalitetin e pushimeve dhe Mbrojtjen Festive, vetëm nëse ushtria jote nuk është në një mision.

Modifikues me efekt global  

Modifikues i përditshëm ose rastësor, i cili ndikon mbi të gjithë Perandorinë, përveçse mbi provincën në të cilën është aplikuar.

Për të lexuar listën e plotë të ndryshuesve me efekt global, kliko këtu.

Modifikues me efekt lokal  

Modifikues i përditshëm ose rastësor, i cili ndikon mbi të gjithë Perandorinë, përveçse mbi provincën në të cilën është aplikuar.

Për të lexuar listën e plotë të ndryshuesve me efekt global, kliko këtu.

Monument  

[301]Ndërtesë ekonomike].
Tip: Lokale
Niveli maksimal: 15

Çdo nivel i Monumentit jep bonus të përditshëm +2 Lumturi në Pronësinë.

Morali  

Shpirti luftues i ushtrisë i cili varet nga sjellja e përgjithshme e lojtarit. Të dyja ushtritë fillojnë të luftojnë kundër njëra tjetrës me Moral Bazë 100.
Morali mund të rritet nga zhvillimin e Përgatitjes ushtarake, bonusi i përditshëm i aleancës për Kryetarët, Oficerët e Parë dhe Komandantët dhe Nderi pozitiv, dhe mund të ulet nga Nderi negativ dhe sulmet jasht rrezes. Në çdo raund Morali bie për shkak të lodhjes dhe dëmeve dhe kur bie nën 50 ka një shans progresiv në rritje për ushtrinë për t'u larguar.

Për më shumë informacion në lidhje me Moralin, kliko këtu, këtu dhe këtu.

Moshë madhore  

Mrekullitë  

7 ndërtesat e veçanta që mund të ndërtohen nga të gjithë lojtarët që kanë mbërritur në nivelin e 25 të Arkitekturës. Për informacion të plotë kliko
këtu.

Mulliri  

[301]Ndërtesë ekonomike].
Tip: Lokale, Prodhim
Kërkime të nevojshme: Arkitektura 1
Niveli maksimal: 35

Lejon prodhimin e burimit Dru. Çdo nivel rrit Kapacitetin e punëtorëve në ndërtesë.

Multiaccounting  

Përdorimi i më shumë se një llogarie në të njëjtën mbretëri për të marrë ato për të bashkëvepruar dhe për të përfituar prej saj në mënyrë të paligjshme. Multiaccounting është rreptësisht e ndaluar dhe sanksionohet në përkohësisht ose përgjithmonë parandalimin e aksesit të ] llogarive.

Ju mund të raportojnë një multiaccounting dyshuar përmes emailit në support_it@imperialsupport.org. Do të kontrollohet përpara se të paraqitësit dhe atëherë kush është raportuar.

NB! [[386
emraternames] nuk janë të ngjashme sinjale multiaccounting dhe nuk mund të jetë një test i rëndësishëm.

Mur mbrojtës  

Një pajisje mbrojtëse e disponueshme vetëm për postet ushtarake. Çdo nivel rrit me 2% pikët e jetësushtisë fushore të dislokuar në pronësi.

Mur prej mburojë  

Veti e njësisë.

Vetia 'Mur prej mburojë' neutralizon vetin Vrull të njësive të tipit Kalorësi.

Njësitë me vetin 'Mur prej mburojë' janë:

- Heshtar i rëndë
- Falangë

Mur shtesë  

[300]Ndërtesë ushtarake].
Tip: Lokale, Shtesë, Strukturë mbrojtëse
Parakushte: Fortifikimi 1, Arkitekturë ushtarake 3, Kala 4
Niveli maksimal: 1

Shtesë e Kalasë, rrit Pikët e jetës të Kalasë me 5%.

Kur Kalaja përmirësohet, Muri shtesë humbet. 50% nga burimet e shpenzuara për Murin shtesë zbriten nga çmimi i nivelit tjetër të Kalasë.

Për më shumë informacion mbi Murin shtesë, klikoni [[military # military_56] këtu].