Ekonomisk statistik  

De allierades ekonomiska rapporter som alla officerare och ledare ser i menyn Allians, i undermenyn Medlemmar.

Elit enhet  

Elitklassen militärenheter. Försvarar och attackerar lättast elitklassen av fästnings nivåer na- 7, 8, 9.
Elitenheterna är: elitbågskyttar, falanger, gardister, paladiner och blidor.

Elitbågskytt  

Stridsenhet.
Den utbildas i: Skyttbanorna
Förutsättningar: Distansattack 10, Centralisering 6

• Typ: Långdistansenhet, Infanteri , Bågskytt
• Prioritetsarméförläggning : Bågskyttarnas linje

+ Långdistans: Den här enheten har 1 Attack i tillägg i Fältstrid eller Fästningsbelägring innan närstridsattackerna har påbörjats.
+ Fördelaktig position: När den här enheten är i garnisonen har den prioritet under en attack mot Fästningen – Attack x 4
+ Eldunderstöd: Under angrepp mot någon fästning beskyttar den här enheten försvararna i Garnisonen med Attack x 0.2
+ Regn av pilar: Attack x 3 mot Bågskyttar

- Sårbara mot Svärdsmän: Mot den här enheten är alla Svärdsmäns attack starkare
- Sårbara mot Kavalleriet: Mot den här enheten är alla Svärdsmäns attack starkare
- Närstridsattackernas nackdel: Attack x 0.33 mot Svärdsmän
- Antipersonell: Attack x 0.25 mot Belägringsvapen
- Låg moral: Den här enheten bestraffas när den angrepps av en närstridsеnhet - Attack x 0.33
- Pilkoger: 18 pilar; när det är slut med ammunitionen, förblir den här enheten på sitt ställe tills den inte har angripits av
närstridsenhetena.

För mer detaljer, klicka här.

En fin människa  

En representant för den härskande klassen i ditt Imperium. Varje imperium har sitt Fint folk - Kejsare, Kejserlig familj och adelsmän. Allt fint folk befinner sig på Slottet. Du kan utse dem till guvernörer och generaler och på så sätt kommer du att få bonusar till ditt Imperiums ekonomiska och militära utveckling. Du kan också skicka dem till andra spelare och gifta bort dem med någon medlem av den Kejserliga familjen för att sluta dynastisk fred. Om du är missnöjd med en adelsman får du landsförvisa honom. Kejsaren/Kejsarinnan får inte landsförvisas.

En mur av spjut  

Enhetens färdighet.

Färdigheten En mur av spjut neutraliserar färdigheten Fart av enheter från typen Kavalleri.

Enheterna som för närvarande förfogar över färdigheten En mur av spjut är:

- Tung Spjutman
- Falang

En oberoende stad  

Ett slott som ingen allians har kontroll över. Det oberoende slottet har fästning 8, garnisonsbågskyttar och fältarmé, som är synliga när man klickar på slottet. Nivån på Fästningen sänks inte med 1 efter varje lyckad attack, den förblir 8. Slottet blir erövrat när mindre än 1000 militära enheter blir kvar på det. Fästningen i det nyerövrade slottet måste byggas om från nivå 1.

För mer information om oberoende slott och hur att erövra dem, klicka på här.

Enhet  

Ett samlingsbegrepp för alla deltagare i den militära utvecklingen av ett Imperium, soldater och belägringsvapen. Enheterna kan klassificeras på olika sätt, enligt följande:
- enligt deras styrka och effektivitet - lätta, tunga och elitenheter;
- enligt deras fysiska egenskaper - soldater och belägringsvapen;
- enligt deras förflyttningssätt - infanteri och kavalleri;
- enligt sättet på vilket de strider mot fienden grupper - sjutande och närstrid;
- enligt deras verksamhetsområde - militära och icke-militära.

Erfarenhetsnivå  

Erfarenheten som guvernörerna och generalerna tjänar på sina befattningar delas in i nivåer. Det finns 20 nivåer för alla guvernörer (extra 10 nivåer för Kejsaren).
Generalernas nivåer av erfarenhet följer samma mönster.

De nödvändiga erfarenhetspoängen för alla nivåer kan hittas här.

Erfarenhetspoäng  

Poäng som guvernörerna tjänar in genom närvaro på sin befattning eller generalerna tjänar in genom lyckade strider. Genom att förvärva erfarenhetspoäng ökar man erfarenhetsnivån och på så sätt låsas upp nya färdigheter.

För mer information om erfarenhetspoängs intjäning, klicka här och här.

Erövrare  

En Barbarisk stam.
Erövrarna är ett nomadfolk som intar utländska områden, underkuvar eller utplånar urbefolkningen och använder resterna av det erövrade riket för att upprätta sina egna bosättningar.
Erövrarna har en armésammansättning som är inriktad mot att ta över fientliga fort och städer, med ett litet antal Kalvalleri och ett stort antal Infanteri.
Belöningen för att ha besegrat Erövrarna är resurser.

Erövring  

Skaffa full kontroll med alla rättigheter till ett område efter att du har genomfört en segerrik Fästningsbelägring i attack. I Imperia Online kan du erövra oberoende städer, tomma områden från din exklusiva zon eller i närheten av den och alliansslott.

Ett dynastiskt äktenskap  

Ettäktenskap mellanFina människor från två olika Imperier. Spelarna kan skicka sitt Fint folk (medlemmar av den Kejserliga familjen eller från kategorin "Andra släktingar") till andra spelare som friare med målet att sluta dynastisk fred. Den dynastiska freden fortsätter tills parets alla ättlingar dör eller en av spelarna bryter freden.

Evolution  

Den står i menyn med samma namn i Tronsalen. Du får följa ditt kontos evolution där och se olika statistiska uppgifter upplagda dagligen. Informationen baseras på de aktioner som du utfört endast under nuvarande säsong i världen.

Exklusiv zon  

En plats över 36 poäng på Världskartan, som endast är reserverad för sin ägare. I den exklusiva zonens centrala del befinner sig Imperiets huvudstad. Den är omringad av 4 lediga terränger, som kan annekteras fredligt och också 4 oberoende städer, som kan plundras, annekteras eller förvandlas till vasaller. Den exklusiva zonen gränser är synliga för alla spelare, men utan dess speciella gränser eller oberoende städer.

För mer information om den Exklusiba zonen, klicka här.

Export  

"Föda" för befolkningen som importeras från Gårdar med livsmedelöverskott till Gårdar som lider brist på "föda".

Extra regeringsbonusar  

En utökad version av modulen Regeringar. Efter en viss tidsperiod genereras nya, tillägseffekter till regeringen som du valt. Du informeras med ett system meddelande om genererinen av de nya effekterna och datumet till vilket de får aktiveras. Du får aktivera tillägseffekter även om din regering är Neutral. Du får ersätta de effekter som genererats automatiskt med andra, mot diamanter, inom 3 timmar efter den ursprungliga genereringen. Kom ihåg att regeringens grundeffekter inte upphäva tillägseffekterna. Till exempel, effekten "+X gånger större straff på lyckan vid rekrytering av grupp soldater" blir aktiv även om den förvalda regeringen är Barbarism med en positiv bonus "Ingen förlust av lycka vid rekrytering" och straffet på lyckan kommer att tillämpas vid rekrytering av armé. Dessutom, huvudeffekter såsom "10 % snabbare och billigare ekonomiska forskningar" och tillägseffekter såsom "3 % långsammare och dyrare ekonomiska forskningar" kommer att adderas och i det konkreta fallet kommer en effekt av 7 % snabbare och billigare ekonomiska forskningar att tillämpas.