Gardist  

Stridsenhet.
Utbildad vid: Infanterikasernen
Förutsättningar: Närstridsattack 20, Rustning 20, Centralisering 11

• Typ: Närstridsattack, Infanteri , Svärdsman
• Prioritetsarméförläggning : Centrum (Frontlinje)

+ Angreppstrupper: Denna enhet har hög prioritet i Frontlinjens sammansättning under angrepp mot Fästning
+ Närstridsattack: Attack х 2 mot Bågskyttar
+ Sköldmur: Den här enheten är starkare i försvarsläge - Livspoäng x 1.2
+ Försvarens sista linje: I garnisonen strider den här enheten med fördel under Fästningsplundring- Livspoäng x 2
+ Elittrupper: Den här enheten slått med fördel i Centret - Attack x 1.2, Livspoäng x 1.2

- Sårbara mot Kavalleriet: Mot den här enheten strider varje Kavalleri med Attack x 2
- Tunga trupper: Den här enheten bestraffas när den strider i Flank: Attack x 0.8, Livspoäng x 0.8

För detaljerad statistik för enheten, klicka här.

Garnison  

Garnisonen avgör antalet trupper som kan placeras inuti din fästning. Alla trupper utanför besittningen kommer att träffa fienden i ett fältstrid, om den råkar ut för attack.

Garnisonens storlek motsvarar bas garnisonen, enligt fästningsnivån, plus respektive bonusar från forskningarna Militär arkitektur eller generalsfärdigheten garnisonstrateg.

De i garnisonen placerade trupper kräver inget underhåll och påverkas inte av moral förlusterna under fästningsbelägring. När de befinner sig i garnisonen, får skyttarnas attack en markant ökning. Belägringsvapnen i garnisonen räknas som ett antal soldater som är lika med deras beräkning.

I strid, placeras garnisontrupperna i två stridslinjer: frontlinje och artilleriets linje. Garnisonens frontlinje har inga divisioner och består av kavalleri och infanteri.

Under angrepp mot fästningen kan garnisongrupperna attackeras endast av fiendens skyttar och tar endast 20% av deras attack. Fiendens skyttar sätter en prioritet på garnisonens fronlinje framför garnisonartilleriets linje.

Under angrepp mot fästningen kan endast garnisonskyttarna och artilleriet attackera fienden.

Garnisonstaktiker  

En av färdigheterna, som är tillgänglig när man ökar nivån General. Den ökar Fästningens Kapacitet. Nivå 1: +4% Fästningskapacitet; Nivå 2: +6% Fästningskapacitet; Nivå 3: +10% Fästningskapacitet; Nivå 4: +14% Fästningskapacitet; Nivå 5: +20% Fästningskapacitet

General  

En militär grad tilldelad spelare med 500 000-749 999 militära poäng.

General Major  

en militär grad tilldelad spelare med 225 000-324 999 militära poäng.

Generalens erfarenhet  

Det totala antalet erfarenhetspoäng som en general har förvärvat genom sina segerrika strider. Erfarenhet samlas med varje segerrik strid mot spelare i omfånget x2 eller mot oberoende städer.
Generalerna tjänar 1 erfarenhetspoäng mot andra användare om armén som de ger order till, tillgintegör de fientliga [28]enheterna] med motsvarande värde i guld (inte multiplicerat med 2, utan det verkliga värdet) som är lika vinnarens nettopoäng före striden, delade med 100.

När de attackerar en oberoende stad tjänar generalerna 1 erfarenhetspoäng, om arméns motsvarande värde i guld (inte multiplicerat med 2, utan det verkliga värdet) är lika med användarens nettopoäng före striden , multiplicerat med 1,5.

För mer information om generalernas erfarenhet, klicka här.

Generalfärdigheter  

Färdigheter tillgängliga för alla generaler.

Den fullständiga listan över generalfärdigheter kan man hitta här.

Generallöjtnant  

En militär grad tilldelad spelare med 325 000-499 999 militära poäng.

Generalöverste  

En av färdigheterna, som är tillgänglig till Kejsaren när man ökar nivån General. Den ökar alla Generalers erfarenhetsinsamling. Nivå 1: +2% erfarenhet; Nivå 2: +4% erfarenhet; Nivå 3: +6% erfarenhet; Nivå 4: +10% erfarenhet; Nivå 5: +15% erfarenhet

Globala evenemang  

Globalt evenemang  

Ett massevenemang i världarna av Imperia Online som kräver specifik arméuppsättning från spelarna med tanke på en seger och ger speciella belöningar till de som är mest aktiva deltagarna. Du får veta mer om Globala evenemang här.

Grad (Militära grader)  

Militära grader tilldelas till spelare med ett bestämt antal militära poäng. Graden syns i spelarnas profiler och i rankningen.

För mer information om militära grader, klicka här.

Gräns på den uppnåeliga befolkningen  

Befolkningsgränsen befinner sig på skärmen av Gårdarna och visar den högsta befolkningsmängden, för vilken befolkningstillväxten per timme inte är negativt.

Grund garnison  

Grundande  

Skaffa full kontroll med alla inkluderade rättigheter till ett bestämt område på Världskartan och upprätta administrativa enheter eller militära anläggningar som är redo att användas för olika mål. I världarna på Imperia Online kan grundas kolonier, handlingsplatser, fort och samlingsplatser.

Gruvarbetare  

En av färdigheterna, som är tillgänglig när man ökar nivån Guvernör. Den ökar Järnproduktionen. Nivå 1: +2% produktion; Nivå 2: +4% produktion; Nivå 3: +6% produktion; Nivå 4: +8% produktion; Nivå 5: +12% produktion

Guld  

Valutan i spelet, genererad i form av skatt, som den sysselsatta befolkningen beskattas med. Det följs 6 olika skattesatser. Guld genereras och används på ett centraliserat sätt från statskassan som uteslutande ligger i Imperiets huvudstad. Å ena sidan går den insamlade skatten alltså direkt till statskassan å andra sidan dras guldet som behövs till byggnader, forskning eller underhåll av armén automatiskt därifrån utan att man behöver transportera det manuellt.

Guldbalans  

Skillnaden mellan utgifter och inkomster. Guld balansen kan vara positiv eller negativ.

Guldgruva  

En populär benämning på ett övergivet imperium.

Guldöverföring  

Att skicka resurser till en allierad. Det är förstås begränsat. Spelare kan skicka eller ta emot högst 10% av sina nuvarande nettopoängs motsvarande värde i guld. Guldöverföringen beskattas. Ju närmare sin egen gräns en spelare är, desto mer guld försvinner vid överföringen. Avsändaren kommer att informeras hur mycket guld kommer att försvinna på grund av beskattning. Guld kan skickas med transportvagnar och tas emot ¨på Transportstationen.

OBS! För att lyckas med en guldöverföring behöver du en Transportstation och transportvagnar. [201]Guldet] skickas från fliken Guldöverföring i Transportstationen.

För fler upplysningar om guldöverföring, klicka här.

Guvernör  

En befattning, som är tillgänglig till alla Fina människor som har nått myndighetsålder. De kan bekläda befattningen som guvernör av en provins, en koloni eller ett fort. Varje Fin människa kan bara vara guvernör för en besittning samtidigt. Kejsaren är underförstått guvernör för huvudstaden och kan inte regera någonannanstans.
Guvernörerna får erfarenhetspoäng när de är på sina positioner och på så vis kan de förvärva olika färdigheter, som ger olika speciella bonusar.

För mer information om guvernörerna, klicka här.

Guvernörens erfarenhet  

Det totala antalet erfarenhetspoäng som en guvernör har förvärvat på sin befattning. Guvernörerna tjänar 2 erfarenhetspoäng varje 1.2 minut. Den högsta erfarenhetsnivån som de kan nå är 20. Kejaren har bonus till den här gränsen - han kan nå den 30:e erfarenhetsnivån.

Guvernörerna kan endast samla erfarenhet när de är på sin befattning, så om du skickar dem på ett uppdrag och de degraderar till lägre position, kommer de inte att få erfarenhetspoäng för tiden de är frånvarande.

För mer information om guvernörernas erfarenhet, klicka här.

Guvernöröverste  

En av färdigheterna, som är tillgänglig till Kejsaren när man ökar nivån Guvernör. Den ökar alla Guvernörers erfarenhetsinsamling. Nivå 1: +2% erfarenhet; Nivå 2: +4% erfarenhet; Nivå 3: +6% erfarenhet; Nivå 4: +10% erfarenhet; Nivå 5: +15% erfarenhet

Guvernörsfördigheter  

Färdigheter tillgängliga för alla guvernörer.

Den fullständiga listan över guvernörsfärdigheter kan man hitta här.

Guvernörshögkvarter  

[301]Ekonomibyggnad].
Typ: Huvudstadsbyggnad, Tillbyggnad
Förutsättningar: Slott 1
Högsta nivå: 16

Tillbyggnad av slottet. Tillåter dig att uppgradera nivåerna av dina Guvernörer mot betalning i resurser. Varje nivå efter den första av Guvernörshögkvarteren ökar träningserfarenheten man får ned 5 %. Varje 2 nivåer möjliggör den samtidiga träningen av ytterligare en Fin människa. Vid nivå 16 får upp till 8 Fina människor tränas samtidigt.

Du kan utbilda dina Fina människor via fliken Profil och utbildningar i fliken Guvernörer på Slottet.