Daň  

Způsob, kterým se vydělává zlato. Zdaňuje se pouze najaté obyvatelstvo a má velký dopad na každodenní Bilanci Štěstí. O kolik je vyšší daňová sazba, o tolik je větší ztráta Štěstí.

Daň provincie  

[234]Daň] ve zlatě vybíráná od celé najaté populace v anektovaných provinciích a hlavním městě.

Daňová sazba  

Daňová úroveň, množství zlata vybrané za hodinu. Ve Velkých Lidech je šest daňových sazeb.

Darování armády  

Vojenské jednotky darované alianci jejími členy a posílané přes Globální mapu k Shromaždišti nebo aliančnímu hradu. Vojsko se stát vlastnictvím aliance v okamžiku vyložení, když jsou čisté body za jeho najmutí odečteny od aktuálních čistých bodů dárce a jsou přidány k alianční hodnotě bodů. Jednou darovaná, armáda nemůže být odvolána.

Pro více informací o darování alianční armády, klikněte zde.

Dělostřelecká linie  

Bojová linie.
Dělostřelecká linie e prioritní rozmístění všech obléhacích strojů dělostřelectva. Vždy je to poslední bojová linie a jednotky v ní mají 2 až 3 útoky než začne boj zblízka.

Dělostřelecká linie vždy spojuje dělostřelecké jednotky jak útočníka tak obránce a nejsou žádné divize.

Po dobu útoku na pevnost, jsou beranidla obránce rozmístěny na dělostřelecké linii a jsou pasívní. Po dobu polní bitvy a Bitvy s posádkou, beranidla obou stran jsou rozmístěny na dělostřelecké linii a opět zůstávají pasívní.

Dělostřelecký útočný limit  

Dělostřelecký bojový limit určuje maximální počet dělostřeleckých obléhacích strojů na dělostřelecké linii, které mohou útočit na pevnost současně po dobu útoku na pevnost.

Dělostřelecký bojový limit dává prioritu obléhacím strojům na dělostřelecké linii útočníka v sestupném pořadí dle síly útoku.

Dělostřelecký bojový limit je fixní a odpovídá zcela úrovni pevnosti, na kterou se vede útok, a to následovně:

Pevnost úrovně 1: 4 limitu
Pevnost úrovně 2: 8 limitu
Pevnost úrovně 3: 15 limitu
Pevnost úrovně 4: 30 limitu
Pevnost úrovně 5: 60 limitu
Pevnost úrovně 6: 125 limitu
Pevnost úrovně 7: 250 limitu
Pevnost úrovně 8: 500 limitu
Pevnost úrovně 9: 1000 limitu

Dělostřelectvo (typ bojové jednotky)  

Dělostřelecké jednotky jsou určené pro Boj z dálky Obléhací stroje. Podle jejich zaměření, mohou přednostně útočit na nepřátelské Pevnosti nebo na nepřátelské Armádní jednotky. Dělostřelecké jednotky jsou vždy umístěny v Dělostřelecké linii.
Během Útoku na pevnost podléhají Dělostřelecké jednotky, které mohou současně útočit na Pevnost, Dělostřeleckému útočnému limitu. Limit závisí na úrovni napadené Pevnosti: čím vyšší je úroveň, tím více Obléhacích strojů může útočit současně. Dělostřelecký útočný limit se vyplňuje v jednotkách v sestupném pořadí podle úrovně jejich Útoku. Dělostřelecký útočný limit pro Pevnost úroveň 1 je 4 Dělostřelecké jednotky a toto číslo se zpravidla zdvojnásobuje pro každou další úroveň Pevnosti.

Bojové dovednosti jednotek:

+ Boj z dálky
+ Oblast dopadu

V současné době existují tyto Dělostřelecké jednotky:

- Katapult
- Balista
- Trebuchet

Desátník  

Vojenské postavení udělované hráčům s 250-499 vojenskými body.

Diamanty  

Speciální surovina ve "Velkých Lidech", zakoupená za skutečné peníze nebo obdržené zdarma. Diamanty mohou být použty ve hře na různé doplňky a služby. Diamanty mohou být zakoupené, získané nebo dočasné.

Pro více informací o diamantech, klikněte zde.

Dílna obléhání stroje  

[300]Vojenská budova].
Typ: Místní, Výcviková
Potřebné výzkumy: Vojenská doktrína 1, Střelecký útok 1
Maximální úroveň: 20

Umožňuje výcvik a zlepšení Obléhacích strojů. Každá úroveň zvyšuje Výcvikovou kapacitu budovy.

Jednotky, které zde mohou být vycvičeny jsou:
- Beranidlo
- Katapult
- Balista
- Trebuchet

Divize  

Divize je samostatný oddíl vojska v čase bitvy a je součástí Bojové linie. Bez ohledu na to, jakého je typu, všechny bojové jednotky v Divizi boujují společně a jsou společným cílem nepřátelských útoků.

Divize se používají pouze v Polní bitvě a na Palebné a Frontové linii. Divizemi konkrétní Bojové linie jsou vždy jeden Centr a dvě křídla.

Na Palebné linii jsou různé typy střelců rovnoměrně rozmístěny ve třech Divizích. Když jednotky pro boj z blízka jednoho hráče zničí Střeleckou divizi protivníka, dostanou šanci na útok po křídle proti ostatním nepřátelským frontovým divizím.

Na Frontové linii jsou všechny jednotky pro boj z blízka rozmístěny do Divizí podle svého Přednostního rozmístění. Po přípravných útocích Jednotek pro boj na dálku, začínají frontové divize boj z blízka proti frontovým divizím nepřítele: Křídlo proti Křídlu, Centr proti Centru. Zničení něčí frontové divize umožňuje nepřátelským jednotkám pro boj z blízka zahájit útok proti Střelecké divizi rozmístěné v zadních řadách.

Jestliže jsou všechny jednotky v dané frontové divizi zničeny, okamžitě je nahradí rezervy. Rezervy se prakticky stávají fronotvými divizemi do konce bitvy, nebo do svého zničení.

Divy  

16 speciálních budov, které mohou být postaveny každým z hráčů který má 25. úroveň Architektury. Pro další informace, klikněte [[ekonomika # str_economy_desc_30_title] zde].

Dobytí  

Získání plné kontroly se všemi příslušnými právy nad určitým územím po vítězném útoku typu Obléhání pevnosti. V Imperia Online můžete dobývat nezávislá města, prázdný terén ve své exkluzivní zóně nebo blízko ní a také i alianční hrady.

Dobyvatelé  

Barbarský Kmen.
Dobyvatelé jsou kočovný národ, který dobývá cizí území, podřizuje si nebo vybíjí jejich obyvatelstvo a osidluje ruiny dobytého království.
Skladba armády Dobyvatelů je směřována na dobývání měst a opevnění, s malým počtem Kavalerie a velkými počty Pěchoty.
Odměna za výhru nad Dobyvateli jsou suroviny.

Dočasné diamanty  

Diamanty se lhůtou upotřebitelnosti. Dočasné diamanty mohou být použity v rámci určitého časového úseku, od jejich získání. Je uplatňováno omezení na jejich použití:
- Můžete si koupit pouze dočasné předměty, za splnění podmínky, že máte k dispozici dočasné diamanty.
- Dočasné diamanty nemůžete přenášet do jiného světa.
- Speciální surovina Diamanty nezajišťuje bonus k počtu dočasných diamantů, zakoupených v speciální akci.
- Koupené dočasné diamanty se objeví v účtu až poté co se do něj daný hráč přihlásí.
- Dočasné diamanty nelze převádět do nové sezony.

Dodatečná zeď  

[300]Vojenská budova].
Typ: Místní, Přídavné zařízení, Obranná struktura
Potřebné výzkumy: Opevnění 1, Vojenská architektura 3, Pevnost 4
Maximální úroveň: 10

Přídavné zařízení Pevnosti, zvyšuje Životní body Pevnosti o 5%.

Když je Pevnost vylepšena, Dodatečná zeď zmizí. 50% ze surovin vynaložených na Dodatečnou zeď je odpočítáno z ceny další úrovně Pevnosti.

Pro více informací o Dodatečné zdi, klikněte zde.

Domy  

Budovy, ve kterých žije civilní populace. Jejich úroveň zvyšuje limit populace provincie.

Doplňující účinky stylů vlády  

Rozšířená verze modulu Styly vlády. Po určitou dobu se generují nové, doplňující účinky k Vámi zvolenému stylu vlády. O dostupnosti nových účinků a datu, do kdy mohou být aktivovány, bude vyrozuměn/a systémovou zprávou. Můžete aktivovat doplňkové účinky i když je Váš styl Neutrální. Můžete změnit automaticky generované účinky za jiné, za poplatek v diamantech, v rámci 3 hodin od prvotního generování. Nezapomeňte, že základní účinky stylu vlády neruší doplňkové účinky. Například, doplňkový účinek "+Xkrát vyšší postih na štěstí při najmutí ročníku vojenských jednotek" bude aktivní i při zvoleném stylu Barbarství, které má pozitivní bonus "Bez ztráty štěstí při najmutí" a štěstí bude sníženo při najmutí armády. Stejně tak, při dostupném základním účinku jako "10% rychlejší a levnější hospodářské výzkumy" a doplňkovém účinku jako "3% pomalejší a dražší rozvoj hospodářských výzkumů", se účinky sčítají a v tomto případě, by byl účinek o 7% rychlejší a levnější hospodářské výzkumy.

Doprava  

Přeprava surovin z jedné administrativní jednotky do další. Doprava může kolovat mezi provinciemi v rámci exkluzivní zóny nebo anektovných provincií a jiných panství hráče na Globální mapě.

Dopravní expert  

Dovednost, která náleží Císaři, přístupná při zvýšení úrovně Guvernéra. Zvyšuje kapacitu Nákladních stanic ve všech panstvích. Úroveň 1: +5% kapacity; Úroveň 2: +10% kapacity; Úroveň 3: +15% kapacity; Úroveň 4: +20% kapacity; Úroveň 5: +30% kapacity

Dopravní jednotka  

Viz Zásobovací vozy.

Dovednosti  

Speciální rysy, které získávají Velcí lidé, když dosáhnou novou úroveň zkušeností na pozici guvernér a generál. Když guvernér/generál dosáhne další úrovně zkušenosti, odblokuje se nová dovednost a hráč si musí vybrat jednu ze dvou dovedností, kterou mu hra nabídne. Všechny dovednosti mají 5 úrovní, proto po získání první dovednosti pozice, všechny další možnosti jsou výběr mezi vylepšením již získané dovednosti a novou dovedností.
Guvernéři a generálové mohou nashromáždit zkušenosti rychleji i pomocí placeného vzdělání, jestliže postavíte nutné úrovně Guvernérského štábu a Generálského štábu v Paláci.
Existují tři kategorie dovedností: generálské, guvernérské a dovednosti, přístupné pouze Císaři.
Všechny dovednosti Velkého člověka mohou být vynulovány hráčem za cenu 3400 diamantů.

Pro více informací o dovednostech klikněte na zde. Všechny druhy dovedností si můžete prohlédnout zde.

Dřevo  

Vyrábí jej najatápopulace v Pile, dřevo je potřebné pro nábor armády a pro většinu budov a výzkumů.
Zlatý ekvivalent: 1 dřevo = 1 zlata.

Dřevorubec  

Dovednost, přístupná při zvýšení úrovně Guvernéra. Zvyšuje těžbu Dřeva. Úroveň 1: +2% těžby; Úroveň 2: +4% těžby; Úroveň 3: +6% těžby; Úroveň 4: +8% těžby; Úroveň 5: +12% těžby

Druhý nadporučík  

Vojenské postavení udělované hráčům se 7 500-14 999 vojenskými body.

Druhý seržant  

Vojenské postavení udělované hráčům s 500-749 vojenskými body.

Duchovní vůdce  

Dovednost, přístupná při zvýšení úrovně Guvernéra. Poskytuje každodenní bonus k hodnotě Štěstí. Úroveň 1: +2 Štěstí; Úroveň 2: +4 Štěstí; Úroveň 3: +6 Štěstí; Úroveň 4: +8 Štěstí; Úroveň 5: +12 Štěstí

Důl  

Společný název pro všechny budovy, kde jsou vyráběny [201]suroviny].

Důstojnické křídlo  

Jednotka Allianční struktury tvořená všemi důstojníky. Členové Důstojnického křídla mají individuální speciální bonusy.

Důstojník  

Společný název pro všechny důstojníky ve druhé etapě loajality.

Důstojník-Diplomat  

Alianční pozice, která se stará o vztahy mezi aliancemi a diplomatickými pozicemi s nepřátelskými nebo přátelskými aliancemi. Speciální bonus - +1 bod cti každodenně, ale pouze ve druhé a třetí etapě statutu loajality.

Pro více informací o právech a výhodách důstojníka-diplomata klikněte zde.

Důstojník-Finančník  

Alianční pozice, která se stará o alianční kapitál a investice. Speciální bonus - 50% nižší Pevná provize, ale skutečný rozsah záleží na statutu loajality v alianci.

Pro více informací o právech a výhodách důstojníka - finančníka klikněte zde.

Důstojník-Stavitel  

Alianční pozice, která se stará o budování aliančních budov v zámcích. 20% rychlejší budování, ale skutečný rozsah záleží na statutu loajality

Pro více informací o právu a výhodách důstojníka - stavitele, klikněte zde.

Důstojník-Výzkumník  

Alianční pozice, která se stará o alianční výzkumy. Speciální bonus – 20% rychlejší výzkum, ale skutečný rozsah záleží na statutu loajality.

Pro více informací o právech a výhodách důstojníka, klikněte zde.

Dynastické manželství  

Manželství mezi Velkými lidmi ze dvou různých císařství. Hráči mohou vysílat své Velké lidi (členy Císařské rodiny nebo z kategorie "Ostatní příbuzní") k dalším hráčům s nabídkou k sňatku a dosáhnout tak dynastického míru. Dynastický mír pokračuje do chvíle, kdy všichni následníci dvojice zemřou, nebo není porušen jedním ze dvou hráčů.

Pro více informací o dynastických manželstvích klikněte zde.