Falanger  

Stridsenhet.
Den utbildas i: Infanterikasernen
Förutsättningar: Närstridsattack 1, Militär doktrin 2, Militär utbildning 15, Centralicering 11, Rustning 18


• Typ: Närstridsattack, Infanteri , Spjutman
• Prioritetsarméförläggning : Centrum (Frontlinje)

+ Stångvapen: Attack x 2 mot Kavalleriet
+ En mur av spjut: Den här enheten är immun mot Kavalleriets attackbonus för glöd
+ Glöd: Den här enheten har fördel under en strids första omgång - Attack x 1.2
+ Styrka i antalet: För varje 1000 Falanger får dem +0,5 % till Attacken och Livspoängen (max. 100 %)

- Sårbara mot Bågskyttar: Mot denna enhet är alla Bågskyttarnas attack starkare
- Nackdel i Närstrid: Attack x 0.5 mot Svärdsmän
- Tunga trupper: Denna enhet bestraffas när den strider i Flank: Attack x 0.8, Livspoäng x 0.8
- Offensiv ande: När denna enhet är i garnisonen bestraffas den under en attack mot Fästningen– Attack x 0.5

För mer information, klicka här.

Fält befästningar  

En byggnad från Alliansslottet. Varje nivå ger 5% till fältarméns livspoäng.

Fältarmé  

Armén, utplacerad på fältet utanför fästningen.

Fälthelbrägdagörare  

En av färdigheterna, som är tillgänglig när man ökar nivån General. Den ökar soldaternas återupplivande efter en strid. Nivå 1: +2%; Nivå 2: +4%; Nivå 3: +6%; Nivå 4: +8%; Nivå 5: +12%

Fältrekognoscering  

1. Ett speciellt spionuppdrag som tillåter dig att få rapporter om lokaliseringen av olika slags objekt ([276]speciella resurser], kolonier, handelsplatser och fort, såväl som samlingsplatser) på Världskartan).

2. En Teknologi som ökar det möjliga avståndet för rekognosceringsuppdragen från ditt [[299Imperium]. Varje nivå ökar med 5 Kejserliga mil det maximala avståndet som spioner får nå.

För mer information om Fältrekognoscering klicka [military#military_193]här].

Fältstrid  

Den här attacken skickar armén att endast strida mot motståndarens fältarmé utan fästningsbelägring eller skövling av civilbefolkningen. Fältstriden plundrar varken resurser eller dödar befolkningen. Den enda vinsten för angriparen är de militära poängen för att ha besegrat fiendens enheter och heder om han har förlorat minst 10% av sina egna trupper.

För mer information om Fältstid, klicka här och här.

Fälttaktiker  

En av färdigheterna, som är tillgänglig när man ökar nivån General. Den ökar arméns fältarméns Livspoäng. Nivå 1: +1% Livspoäng; Nivå 2: +2% Livspoäng; Nivå 3: +4% Livspoäng; Nivå 4: +6% Livspoäng; Nivå 5: +10% Livspoäng

FAQ  

Den officiella listan av Imperia Online med Vanliga Frågor. Den innehåller detajlerade svar på alla frågor, som en spelare kunde ställa. De är organiserade tematiskt i flera stora kategorier.

Färdigheter  

Speciella kännetecken som förvärvas av Det fina folket när de når en ny erfarenhetsnivå på befattningen guvernör eller general. När en guvernör/general når nästa nivå låses upp en ny färdighet och då måste spelaren välja en av de två färdigheter som systemet har föreslagit. Alla färdigheter har 5 nivåer och således efter den första färdigheten förvärvats kommer alla andra förslag att vara mellan uppgradering av en redan förvärvad färdighet eller en ny färdighet.
Guvernörerna och generalerna kan samla erfarenhet snabbare genom den betalade utbildningen, om du bygger de nödvändiga nivåerna Guvernörshögkvarter och HögkvarterSlottet.
Det finns tre slags färdigheter: generalsfärdigheter, guvernörsfärdigheter och färdigheter som är bara tillgängliga till Kejsaren.
En Fin människas färdigheter kan nollställas av spelaren till priset av 3400 diamanter.

För mer information om färdigheterna, klicka här. Du kan se alla färdigheter här.

Fästning  

Provinsens huvudsakliga anlängning.
- Fästningen bestämmer den maximala kapaciteten resurser som kan gömmas där.
- Varje nivå ökar resursproduktionen.
- Om den förstörs, kan den repareras till priset av den föregående nivån, t.ex 25% av den nuvarande nivåns pris. När fästningen är förstört kan man beställa byggnader och forskningar, men bonusen till produktionen och livspoängen är lägre - de motsvarar bonusen från den föregående nivån.
- Fästningens livspoäng höjs med nivåerna Fortifikation.

Fästnings Försvarsanläggningar  

Speciella fästnings byggnader som förbättrar försvaret och hjälper spelaren under attack att skydda en del av de tillgängliga resurser och befolkning.

Fästningsbelägring  

Det sker efter en framgångsrik Fältstrid för angriparen. Om det inte finns någon defensiv fältarmé , placerad framför fästningen, genomförs fästningsbelägringen direkt. De attackerande fiende soldaterna strävar efter att ödelägga fiendens fästningsmurar och gå vidare till garnisonsstriden (om det finns några enheter där). En framgångsrik Fästningsbelägring plundrar den här resursmängden som de skickade militära enheternas och transportvagnarnas bärförmåga tillåter.

För mer information om striden Fästningsbelägring, klicka här ochhär.

Fästningsskyddsvakt  

En av färdigheterna, som är tillgänglig när man ökar nivån General. Den ökar Fästningens Livspoäng. Nivå 1: +4% Livspoäng; Nivå 2: +6% Livspoäng; Nivå 3: +10% Livspoäng; Nivå 4: +14% Livspoäng; Nivå 5: +20% Livspoäng

Federation  

Förening mellan två allianser. Allianser som har undertecknat Allianspakt bildar en federation.

Fientlighet  

Alliansförhållanden som möjliggör krigförklaring utan några som helst konsekvenser för Hedern. Fientligheten blir omedelbart aktiv efter att den har förklarats.

Finansofficer  

Den allians befattning som tar hand om alliansens kapital och investeringar. Speciell bonus - 50% lägre fixerad provision men den här bonusens helhet är direkt beroende av innehavarens lojalitetsstatus i alliansen.

För mer information om finansministerns rättigheter och förmåner, klicka här.

Flank  

Sido zon av den första och tredje linjen i Fältstrid. En linje uppdelat i zoner har två Flank - vänster och höger.

Flykt  

Att fly stridsfältet på grund av låg Moral värde. Chansen för flykt ökar successivt med 2% för varje Moral poäng under 50. Garrisonen kan inte fly eftersom den inte har Moral. Flykten innebär oomvändbar förlust av striden och orsakar förluster av militära enheter - ytterligare 20% av den återstående armén. Resten av armén återvänder till provinsen som den har skickats på uppdrag ifrån.

Flykting  

En av färdigheterna, som är tillgänglig när man ökar nivån General. Den minskar chansen för att generalen dräps efter att han har förlorat striden. Nivå 1: -5% chans; Nivå 2: -10% chans; Nivå 3: -20% chans; Nivå 4: -30% chans; Nivå 5: -50% chans

Flytta armén  

Skickar enheter från en provins/koloni/ett [513fort] till en annan/ett annat. Det finns två sätt att flytta armén: med knapparna "Flytta till garrisonen" och "Flytta till fältet". Den första knappen skickar de utvalda enheterna i fallande ordning av deras underhåll, fyller ut automatiskt garnisonerna av de utvalda provinserna/kolonierna/ [513]forten]. Den andra knappen distribuerar de utvalda enheterna proportionellt genom fälten till de utvalda provinserna/kolonierna[513]forten].

OBS! Försvararen får inte flytta trupper till och från en provins under attacker om det är mindre än 5 sekunder kvar till en sammanstötning.

Folkkär  

En av färdigheterna, som är tillgänglig när man ökar nivån Guvernör. Den minskar chansen för tumult eller uppror. Nivå 1: -5% chans; Nivå 2: -10% chans; Nivå 3: -20% chans; Nivå 4: -30% chans; Nivå 5: -50% chans

Folkstam  

Säreget Barbar folk vars kultur och seder skiljer dem från alla andra stammar. Varje stam har sin egen armésammansättning och belöningar för att besegrar den.

För nuvarande finns följande stammar:
- Plundare
- Erövrare
- Slavhandlare
- Infödda

Föremål  

Förbättrare med en positiv effekt på olika moduler i spelet. Några av föremålen har giltighetstid.
Du kan vinna föremål på följande sätt:

- vid seger i attack eller i försvar mot en annan spelare eller Barbarläger i ett lyckat angrepp mot en oberoende stad;
- från Turneringar
- från Allianspremium
- från speciella diamanterbjudanden i spelet
- som gåva vid speciella tillfällen
- genom att fullborda Styråtgärder
- genom att delta i föregående era av samma värld
- genom att ranka på 100-i-topp i Globala evenemang
- som belöning för utvecklingen av en vän som du bjudit in till spelet

Dessutom får man köpa föremål på Kejserliga handelsboden vars ikon finns till höger på bykartan. Alla dina föremål lagras i menyn Inventarielager, undermeny Föremål. Det finns också ett alternativ som kallas för sammanfogning av föremål. Sammanfogningen av ett större antal små föremål av en och samma typ gör det möjligt för dig att förfoga över ett mindre antal föremål av samma typ, men med en större effekt. För att se menyn för sammanfogning, behöver du ha ett minimiantal föremål. Oanvända föremål som inte är provisoriska överförs till värdens nästa era.

Förkorta med 10 minuter  

Förkorta med 10 minuter knappen, ger dig möjlighet att minska tiden för konstruktion/forskning av en byggnad/forskning med 10 minuter varje timme.

Formation  

Visar arméns förläggningslagfältet, d.v.s den procentuella fördelningen av militära enheter över strids zonerna: Center, vänster Flank, höger Flank och Reserv.

Eftersom formationen bestämmer fördelningen av enheterna över stridszonerna, och enheternas attack och livspoäng modifieras av stridszonen där den är utplacerad bestäms det rätta valet av formation av både din armésammansättning och din fiendes armésammansättning. I grund och botten skulle den effektivaste formationen vara den som utplacerar de flesta av dina enheter i stridszonerna som ökar deras attack och deras livspoäng (eller åtminstone inte har någon negativ påverkan) och/eller den som utplacerar de flesta av dina enheter i stridszonerna som ger dem möjlighet att strida direkt mot fiende enheterna till vilka de har bonusar eller åtminstone inga straff.

För att bestämma den bästa formationen för en viss strid behöver du alltid på förhand simulera striden med olika formationer och välja en som gör att du samtidigt vinner moral över 50, har mindre förluster och tillfogar motståndaren större skador . Lägg märke till att resultatet av striden behöver inte exakt motsvara resultatet av simuleringen eftersom man aldrig kan ta reda på motståndarens forskningar och formation och om han har premium eller inte.

För mer information om formationer klicka här.

Formation med Förstärkt Centrum  

Låsas upp av den första Taktik nivån.
Främre linjen - 10% av armén på Främre linjen i varje Flank, 70% i Centrum och 10% i Reserv.
Tredje linjen - bågskyttar - 10% i varje Flank och 80% i Centrum.

Formation med Förstärkt Centrum och Balanserade Bågskyttar  

Låsas upp av den fjärde Taktik nivån.
Främre linjen - 10% av armén på Främre linjen i varje Flank, 70% i Centrum och 10% i Reserv.
Tredje linjen - bågskyttar - 30% i varje Flank och 40% i Centrum.

Formation med Förstärkt Centrum och Flankerade Bågskyttar  

Låsas upp av den tredje Taktik nivån.
Främre linjen - 10% av armén på Främre linjen i varje Flank, 70% i Centrum och 10% i Reserv.
Tredje linjen - bågskyttar - 40% i varje Flank och 20% i Centrum.

Formation med Förstärkta Flanker  

Låsas upp av den andra Taktik nivån.
Främre linjen - 20% av armén på Främre linjen i varje Flank, 50% i Centrum och 10% i Reserv.
Tredje linjen - bågskyttar - 25% i varje Flank och 50% i Centrum.

Formation med Förstärkta Flanker och Flankerade Bågskyttar  

Låsas upp av den femte Taktik nivån.
Främre linjen - 20% av armén på Främre linjen i varje Flank, 50% i Centrum och 10% i Reserv.
Tredje linjen - bågskyttar - 40% i varje Flank och 20% i Centrum.

Forskning  

Ett samlingsbegrepp för alla teknologier/färdigheter/kunskaper i "Det fina folket". Deras fullständiga utveckling delas upp i nivåer. Varje nivå ökar effektenforskning, som är global. Ju flera nivåer en forskning har, desto mer utvecklad är den. Forskningarna kan antingen beställas på de två universiteten: Universitetet eller Militäruniveristetet beroende på dess typ - ekonomiska eller militära. De kan också beställas i de två akademierna: Vetenskapsakademien och Akademien för militär vetenskap.

Forskning- och vetenskapsminister  

Den alliansbefattning som tar hand om alliansens forskningar. Speciell bonus - 20% snabbare forskning men den här bonusen helhet är direkt beroende av innehavarens lojalitetstatus i alliansen.

För mer information om forskning- och vetenskapsministerns rättigheter och förmåner klicka här.

Förstörelse (typ Armé enhet)  

Rivningsenheter är Belägringsvapen som under en Fästningsbelägring attackerar den fientliga Fästningen i Närstrid. De ansluter sig till Angreppslinjens attackerande Infanteri; dock har de en egen angreppsgräns som skiljer sig från Infanteriets.
Rivningsenheternas Angreppsgräns är lika med 3 gånger basgarnisonen av den attackerade Fästningen, delad med den angripande Belägringsvapnen besättning.
Under en Fältstrid eller Fästningsplundring ställs Rivningsenheterna på Artilleriets linje och kan inte attackera andra fientliga enheter. De riskerar att förintas om det fientliga Infanteriet når dem.

För närvarande är följande Rivningsenheter tillgängliga:


- Murbräcka

Försvarare  

En av färdigheterna, som är tillgänglig när man ökar nivån General. Den ökar arméns [Moral i försvar. Nivå 1: +2% Moral; Nivå 2: +4% Moral; Nivå 3: +6% Moral; Nivå 4: +8% Moral; Nivå 5: +12% Moral

Försvarsmur  

[300]Militärbyggnad].
Typ: Lokal, Tillbyggnad, Defensiv struktur
Nödvändiga villkor: Fortifikation 1, Militär arkitektur 3, Fästning 4
Högsta nivå: 1

[116]Försvars]anläggning, som ökar Fästningens livspoäng med 5%.

När Fästningen uppgraderas, förlorar man Försvarsmuren. 50% av resurserna, investerade för Försvarsmuren, subtraheras från priset av nästa nivån Fästning.

För mer information om Försvarsmuren, se [[military # military_56] här]

Försvarstabens general  

En av de två typerna av befattningen General. Om det finns en anställd Försvarstabs general i en besittning, kommer han att leda armén och bonusarna till hans färdigheter kommer att påverka försvaret. Om det inte finns en anställd Försvarstabs general där, kommer striden att genomföras som vanligt utan att generalens bonusar spelar någon roll. Om generalen förlorar vid en Fästningsbelägring, Fältstrid eller Skövling är chansen 1% chans att han skulle stupa i strid. Alla Fina människor kan anställas på den här befattningen, inklusive Kejsaren. Försvarstabens generaler kan avskedas när som helst.

En Fina människa kan både vara Fösravarstabens general och general i attack. Men när han skickas på ett uppdrag och samtidigt genomförs en invasion mot provinsen/kolonin/fortet som han försvarar, kommer han inte att delta i försvaret och således kommer armén inte att få bonusar till hans färdigheter.

För mer information om Försvarstabens generaler, klicka här.

Försvarsvall  

En försvarsanläggning som endast finns i forten. Varje nivå ökar fältarméns livspoäng med 2 % i besittningen.

Fort  

En besittning, som ockuperar en påäng (1x1 KM) på Världskartan och kan endast etableras var som helst utanför den exklusiva zonen med undantag av de oberoende städerna och terrängerna med en speciell resurs. Huvudmålet är att skydda handelsplatserna, eftersom de inte förfogar över en försvarsarmé. För detta ändamål måste fortet ha en gemensam gräns med handelsplatserna. Följaktligen måste fiendearmén först förstöra fortet och först därefter kommer den att ha möjligheten att attackera handelsplatsen. Forten kan byggas i närheten till andra besittningar, men de endast kan skydda handelsplatserna.

För mer information om forten, klicka här.

Fortförvaltare  

En av färdigheterna, som är tillgänglig när man ökar nivån General. Den ökar gränsen för arméerna, som man kan förlägga i ett Fort. Nivå 1: +2% gräns; Nivå 2: +4% gräns; Nivå 3: +6% gräns; Nivå 4: +10% gräns; Nivå 5: +15% gräns

Fråga en spelare  

Det är platsen, där spelarna kan rapportera buggar och inkorrektheter, ställa frågor och få svar.

Fredlig annektering  

Att erövra området utan att använda våd. I Imperia Online kan du fredligt annektera lediga terränger, oberoende städer och vasaller. De lediga terrängerna inom din exklusiva zon kan annekteras endast på ett fredligt sätt och du får skicka upp till 25 000 bybor att bebygga det nya territoriet och betala de nödvändiga resurserna för de första byggnaderna.
När du annekterar vasaller och oberoende städer på ett fredligt sätt betalar du bara resurserna, som är lika med priset av alla byggnader i besittningen, multiplicerat med x1,5.
För ytterligare upplysningar om annekteringen, klicka här.

Fredstider  

Icke-krig eller icke-attack period.

Friare  

Den kejserliga familjens ogifta medlemmar och medlemmar av kategorin "Andra släktingar" kan skickas till andra Imperier med en inbjudan till att underteckna en dynastisk fred. Förslaget gäller i 24 timmar och kan accepteras, avslås eller ignoreras. Man kan skicka Fin folk om de har nått myndighetsålder; om de inte har gift sig förrut; om de inte är på uppdrag utaför Imperiet; om de inte utbildas för högre erfarenhetsnivå.

För mer information om friarna, klicka här.

Frontlinje  

Stridslinje.
Både attackerande och försvarande närstridstrupper bildar frontlinjer i alla typer av strider. Denna linje är den första som kolliderar med fiendens frontlinje i närstridssammandrabbningar.

I fältstrid är frontlinjen den allra främsta. Den delas upp i tre divisioner: en centerdivision och två flanker. Hela kavalleriet och närstridsinfanteriet förläggs på frontlinjen och i bästa fall ockuperar dem en division som motsvarar till deras Prioritetsarméförläggning.

I angrepp på fästning ingår angriparens hela närstridsinfanteri, kavalleri och alla murbräckor i en frontlinje utan divisioner. Dock får trupperna i denna linje inte attackera direkt fiendens fästning. Istället bildas angreppslinjen bland det närstridsinfanteri och murbräckor som överskrider kapaciteteten på angreppslinjen och förblir i frontlinjen och står i beredskap att ersätta förluster i angreppslinjen i nästa stridsrundor.

I angrepp på fästning, ingår hela infanteriet och kavalleriet i försvararens garnison i frontlinjen utan divisioner. Enbart försvarande bågskyttar får attackera armén och enbart angripande bågskyttar får skjuta mot den försvarande frontlinjen, 20 % av sin attack.

I strid med garnison har de två frontlinjerna inga divisioner. När det gäller angriparen består dennes frontlinje av alla hans närstridsinfanteri och kavalleri; när det gäller försvararen består hans frontlinje av hela hans infanteri och kavalleritrupper.