Убиец на генерали  

Умение, достъпно при вдигане на ниво Генерал. Увеличава шанса за убийство на вражеския Генерал, ако спечелите битката. Ниво 1: +5% шанс; Ниво 2: +10% шанс; Ниво 3: +20% шанс; Ниво 4: +30% шанс; Ниво 5: +50% шанс

Умения  

Специални черти придобивани от Великите хора, когато достигнат ново ниво опит на поста губернатор и генерал. Когато губернатор/генерал достигне следващо ниво опит се отключва избор на ново умение и тогава играчът трябва да се спре на едно от двете умения предложени от системата. Всички умения имат 5 нива, затова след добиване на първото умение за поста, всички следващи предложения са между надграждане на вече усвоено умение и ново такова.
Губернаторите и генералите могат да съберат опит по-бързо чрез платено обучение, ако построите необходимите нива на Губернаторски щаб и Генералски щаб в Двореца.
Има три категории умения: генералски, губернаторски и умения, достъпни само за Императора.
Всички умения на един Велик човек могат да бъдат занулени от играча за цената от 3400 диаманта.

* В случай бонусите от умения да надхвърлят 90%, което е възможно да се случи с допълнителен бонус от управление Монархия, максималният ефект, който ще имат, е 90%.

За повече информация относно уменията кликнете тук. Всички видове умения може да разгледате тук.

Университет  

Символът на знание и просвещение заедно с Военния университет и Академия на науките. Университетът, наличен само в столицата, е сградата, където се развиват всички икономически проучвания. Нивата му намаляват времето за откриването им с 0,5 пъти на ниво от базовото време и цената им с 0,02 пъти. Ниво 20 позволява строежа на Академия на науките.

Унищожители  

Варварско Племе.
Унищожителите са номадски народ, който се прехранва от плячкосване на цивилизовани поселения, за храна и богатства. Те безразборно палят и избиват всичко по пътя си.
Унищожителите имат балансиран състав на армията, като всички видове бойни единици са представени в сходни количества.
Наградата за победа над Унищожителите е ресурси.

Управление: Варваризъм  

Управлението Варваризъм е характерно със следните ефекти:
Положителни ефекти:

10% по-бързи и евтини военни проучвания
50% по-голям прираст на населението
20% по-малка издръжка на армията
50% по-голяма товароносимост на армията
25% по-бързо обучение на единици
Без загуби на щастие при наемане
50% повече ресурси от варварски сандъци
50% по-малко загуби на доблест
Злато от палежи и обоз x4
20% по-бързо пътуване на армията

Негативни ефекти:

10% по-бавни и скъпи икономически проучвания
-5 нива Шпионаж
30% по-малък капацитет на къщите
Без злато от васали

Управление: Империализъм  

Управлението Империализъм е характерно със следните ефекти:
Положителни ефекти:

15% по-бързи и евтини икономически сгради
15% по-голям капацитет на къщите
75% по-евтино основаване на колонии
Злато от васали и приход от търговия x8
Без загуби на щастие от отдалечени владения
200% по-голям капацитет на пазара
10% по-висока събираемост на колониите
100% по-голям капацитет на товарната станция
100 Имперски мили бонус логистика
100% по-голям ефект на всички специални ресурси с изключение на тис, въглища, подкова, гранит и диаманти.

Негативни ефекти:

15% по-бавни и скъпи военни сгради
20% по-голяма издръжка на армията
-5 нива Контрашпионаж
20% по-ниска събираемост на провинциите

Управление: Монархия  

Управлението Монархия е характерно със следните ефекти:
Положителни ефекти:

20% по-бързи и евтини военни сгради
20 точки морал повече в атака
5 Нива Шпионаж
150% по-голям ефект на губернаторските таланти и умения
100% повече генералски опит
Допълнителен 1 вроден талант (макс. 4)
Анексирането със сила не сваля нива на сгради
Капацитет на военните постове x10
3 точки растеж при удар по независим град
10% по-малка издръжка на армията

Негативни ефекти:

10% по-бавни и скъпи икономически сгради
5% по-малък капацитет на фермите
10% по-малко защитени ресурси
-5 точки морал по-малко в защита

Управление: Неутрално  

Неутралното управление няма нито положителни, нито негативни влияния върху развитието на империята Ви.

Управление: Феодализъм  

Управлението Феодализъм е характерно със следните ефекти:
Положителни ефекти:

10% по-бързи и евтини икономически проучвания
10 нива Контрашпионаж
15% по-голям капацитет на фермите
50% по-евтино анексиране
100% по-голям капацитет на гарнизоните
Безплатна поправка на крепости в провинциите
50% повече защитени ресурси
50% по-голям ефект на крепостите върху продукцията в провинциите
10% повече жизнени точки на крепостите
100% повече губернаторски опит

Негативни ефекти:

10% по-голяма издръжка на армията
10% по-бавни и скъпи военни проучвания
20% по-бавно пътуване на армията
100% по-скъпо основаване на колонии

Управления  

Модул, който позволява на играчите да избират от 4 различни типа управления за империите си.

- Всяко управление носи положителни и отрицателни модификатори, които влияят на различни аспекти на играта
- Насочени са към различни стилове на игра - офанзивни, дефанзивни и т.н.
- Управленията може да се сменят, но това временно поставя империята в преходен период, наречен Анархия, който продължава 12ч. за скорост x4/6ч. за скорост x10, а може да бъде намелен с бонус от ниво "Човек на закона"
- Можете да изберете неутралитет, при който империята Ви няма да бъде засегната от модификатори
- Управленията се отключват при Централизирана власт 1 и са видими в Класиране

Управленски дела  

Управленски дела е модул, достъпен за всички играчи в уеб-версията на играта. Основните му характеристики:
Получавате нови дела през 6 часа. Колкото повече време отнема едно дело, толкова по-голяма награда в ресурс ще получите. С всяко дело имате шанс да получите и предмет, освен ресурси. Участието в съюз и активираният премиум отключват допълнителни категории. Премиумът увеличава делата, които получавате в категории Индивидуални и Съюзни. Можете да изпълнявате по 1 дело от категория едновременно.

Устрем  

Бойно умение.
Умението Устрем увеличава Атаката на единицата в първия рунд на Ръкопашната битка.

Проучването Бойни коне увеличава ефекта на Устрем за всички единици Конница.

Единиците с умение Устрем са:
- Фаланга
- Героичен копиеносец
- Лек конник
- Тежък конник
- Паладин
- Героичен конник