Nadnarednik  

Vojni čin za igrače sa 750-1 499 vojnih bodova.

Nalazište resursa  

Nalazišta resursa su objekti na mapi koji omogućavaju korisnicima skupljanje drva, željeza i kamena. Svako nalazište sadrži samo jednu vrstu resursa. Kako biste prikupili resurse, morate poslati svoju vojsku na misiju za prikupljanje. Vojsku poslanu u nalazište, možete vratiti u bilo kojem trenutku. Drugi igrači mogu napasti Vašu vojsku dok je na misiji u nalazištu. Postoje dvije vrste misija - skupljanje i napad. Kad se iscrpe svi resursi u nalazištu, ono nestaje s mape te se pojavljuje novo nalazište ali na drugom mjestu na mapi.

Napad  

1. Vojna interakcija između dva igrača, dvije vojske saveza ili vojske igrača i neovisnog grada. Postoje tri vrste napada koji mogu biti poslani od strane jednog igrača prema drugome: opsada utvrde, bitka na polju i porobljavanje. Ako misija traje manje od 60 minuta, branitelj vidi napad odmah kad je poslan. Ako misija traje duže od jednog sata, napad je vidljiv 60 minuta prije nego što se desi. Napad poslan od strane vođe saveza, koji cilja vojsku drugog saveza može biti opsada utvrde ili bitka na polju. Napad je vidljiv branitelju odmah nakon slanja. Napad poslan od strane igrača na neovisni grad, može biti napad za pripajanje, pretvaranje u vazala ili pljačka.

Napomena: Napadač ne može opozvati vojsku, ako je do udara preostalo manje od 5 sekundi.

2. Parametar jedinice koji određuje snagu i štetu koju jedinica nanosi drugima. Napad jedinice raste sa klasom jedinice - laka, teška i elitna i pojačavaju ga streličarstvo, bliska borba i premium. Jedinice sa najvećim napadom su opsadne sprave.

Napad na utvrdu  

Izvodi se nakon uspješne bitke na polju (za napadača). Ako nema braniteljeve vojske na polju, opsada utvrde počinje odmah, pri čemu je cilj napadača da probiju zid utvrde i boriti se protiv garnizona (ako postoji). Uspješna opsada pljačka onoliko resursa koliko napadačka vojska i opskrbna kola mogu nositi.

Za više informacija o opsadi utvrde kliknite
ovdje i ovdje.

Napad za pretvaranje u vazala  

Slanje vojske u napad na utvrdu protiv zidova utvrde i garnizona neovisnog grada kako bi njegovo stanovništvo plaćalo porez Vašem carstvu.

Napomena: Da biste složili pobjedničku kombinaciju vojske, provjerite vojsku neovisnog grada prije slanja napada.

Napad za pripajanje  

Opcija dostupna klikom na neоvisni grad na globalnoj mapi, samo ako imate slobodan nivo centralizacije. Šalji se vojska da se bori u opsadi utvrde protiv utvrde i garnizona neovisnog grada, kako bi ga osvojili i preuzeli vlasništvo nad njim.

Napomena: Da biste mogli složiti pobjedničku kombinaciju vojske, špijunirajte neovisni grad, prenesite podatke u simulator bitaka u utvrdi i simulirajte dok ne dobijete kompoziciju sa najmanje gubitaka.

Napadač  

1. Igrači koji su u zadnjih 12 sati za svjetove brzine x4 / 5 sati za svjetove brzine x10 napali Vas ili nekoga sa kime ste sklopili dinastički mir, ali nisu napadnuti od Vaše strane u u zadnjih 12 sati za svjetove brzine x4 / 5 sati za svjetove brzine x10. Prvi napad na njih neće rezultirati gubitkom časti. Za porobljavanje kazna je -4 boda časti.

2. Savez koji je odgovoran za objavu rata.

Napadač  

Jedna od vještina dostupna generalu prilikom njegovog napredovanja. Povećava moral vojske u napadu. Nivo 1: +2 boda morala; Nivo 2: +4 boda morala; Nivo 3: +6 bodova morala; Nivo 4: +8 bodova morala; Nivo 5: +12 bodova morala.

Napadačka pobjeda  

Pobjeda u bici u napadu.

Napadački general  

Jedna od dvije vrste general. General u napadu može biti poslan na misiju i bonusi od njegovih vještina će utjecati na napadačku vojsku. Svaki velikan koji je dostigao godine punoljetnosti, može biti postavljen na ovu poziciju, uključujući i vladara. Napadački general vodi vojsku u napadačke misije protiv drugih igrača ili neovisnih gradova te može biti poslan samo u jednu misiju istodobno.
Ako napadački general izgubi opsadu utvrde, bitku na polju ili porob, postoji 5% šanse da bude ubijen.

Za više informacija o generalu u napadu kliknite ovdje.

Napadački poraz  

Gubitak bitke u napadu.

Napadački taktičar  

Jedna od vještina dostupna Generalu prilikom napredovanja.Povećava Napad svih jedinica napadačke vojske. Nivo 1: +1% Napad; Nivo 2 : +2% napad; Nivo 3:+ 4% napad; Nivo 4: +4% napad; Nivo 5 :+ 10% napad

Napušteno carstvo  

Carstvo koje pripada neaktivnom igraču, koji se nije bio na računu više od 60 sata/i. Napuštena carstva se dijele u dva tipa: napuštena carstva koja još uvijek proizvode resursa (ikona - kovčeg pun zlata) i isključena napuštena carstva (ikona - prazan kovčeg zlata). Sva napuštena carstva koja proizvode se pretvaraju u isključena carstva nakon 60 sata/i neaktivnosti. Isključena carstva više ne proizvode resurse.
Vrijeme putovanja do napuštenog carstva ne može biti manje od 0.66666666666667 minuta.
Nema ograničenja u dometu ekonomskih bodova za napade na napuštena carstva. Ali ne dobivaju se čast niti vojni bodovi za te napade.
Ako postanete neaktivan igrač, povratak nije težak. Svaki vladar koji se vrati carstvu nakon minimalno 2 tjedna odsustva, prima sljedeće darove, kako bi mogao nastaviti gdje je stao:
- sve uništene utvrde su automatski popravljene;
- zadovoljstvo se vraća na maksimum;
- carstvo je pod zaštitom za povratak 48 sati - ne može napadati niti biti napadnuto u tom periodu;
- imate pravo uzeti 48 sati proizvodnje vašeg carstva potpuno besplatno.

Narednik  

Vojni čin za igrače sa 500-749 vojnih bodova.

Nasljednik  

1.Svaki vladarima nasljednika postavljenogautomatski od strane sustava. Na početku igre, nasljednik je prvorođeno dijete carskog para. Igrači mogu promijeniti nasljednika kad god požele.

Za više informacija kliknite ovdje.

2.Talent kojeg posjeduje isključivo vladarev nasljednik. Daje +5 bonus na moral u svakoj bitci i +5 zadovoljstva dnevno u provinciji u kojoj je guverner.

Natporučnik  

Vojni čin za igrače sa 15 000-22 499 vojnih bodova.

Nečastan  

Posebna osobina koju dobiva vladar kod kršenja dinastijskog mira, koja daje -5 morala u svakoj bitci. Vladar može biti proglašen nečasnim više puta i tada će se efekti akumulirati. Kada novi vladar naslijedi starog, osobina se ne nasljeđuje.

Negativno stanje zlata  

Kad su troškovi veći od prihoda, pohranjeno zlato se smanjuje. Negativan balans se pojavljuje u slučaju velikih troškova održavanja vojske i/ili otplaćivanja zajma. Ako niste bili na računu više od 24 sata i Vaše je zlato negativno, ono će automatski postati 0. Ako ste aktivirali odmor mod, zlato će ostati negativno.

Nemiri  

Stanje u pripojenoj provinciji i koloniji izazvano nezadovoljstvom stanovništva, zbog niske lokalne vrijednosti zadovoljstva. Kada zadovoljstvo padne ispod 50, postoje šanse za nemire(rastu 2% za bod zadovoljstva ispod 50. 2% na 49 zadovoljstva, 4% na 48 zadovoljstva, itd.), koji vode do pobune i prestanka plaćanja poreza dok se zadovoljstvo ponovno ne poveća.

Neovisan grad  

Neovisni posjed u ekskluzivnoj zoni igrača ili na globalnoj mapi koji može biti osvojen na dva načina: pretvaranjem u vazala ili pripajanjem. Prije pripajanja mogu biti opljačkani neograničen broj puta. Postoji 10 nivoa neovisnih gradova u skladu s njihovim razvojem i obrambenom vojskom, prva četiri su unutar granica ekskluzivne zone.

Za više informacija o neovisnim gradovima kliknite ovdje, ovdje i ovdje.

Neovisni dvorac  

Dvorac koji nije u vlasništvu niti jednog saveza. Neovisni dvorac ima utvrdu 8, strijelce u garnizonu i vojsku na polju (ove informacije se prikazuju kada postavite pokazivač miša iznad ikone neovisnog dvorca). Nivo utvrde ne pada za jedan nivo nakon uspješnog napada, ostaje nivo 8. Dvorac je osvojen kada je u njemu preostalo manje od 1000 vojnih jedinica. Utvrda osvojenog dvorca se mora izgraditi ponovno, počevši od nivoa 1.

Za više informacija o neovisnim dvorcima i njihovom osvajanju kliknite ovdje.

Neprijateljstvo  

Ovaj odnos omogućava objavu rata bez posljedica na čast. Neprijateljstvo postaje aktivno odmah nakon objave.

Neuništiva kolonija  

Kolonija koja ne može biti uništena u neprijateljskim napadima. Da bi Vašu koloniju učinili neuništivom potrebno je napraviti utvrdu nivoa 8 i zaštiti je od uništenja tokom 1.4 dana. Jednom kada postane neuništiva, kolonija ima istu funkciju kao i pripojena provincija. Njena utvrda ne pada nivo po nivo prilikom uspješnih neprijateljskih opsada te možete je popraviti plaćujući za popravak određenu sumu resursa umjesto da gradite ponovno cijeli nivo utvrde.

Napomena : Neuništivu koloniju ipak može uništiti samo njen vlasnik.

Neutralna zona  

Zona preklapanja dometa utjecaja dvaju dvorca saveza s istim nivoom Velikog hrama. Ukupni radijus neutralne zone se dijeli u dva jednaka dijela i dodaje utjecaju svakog saveza, ali carstva smještena u toj zoni gube dnevne bonuse na produkciju, moral i zadovoljstvo.

Neutralnost  

Osnovni odnos između saveza ili odnos koji dobiva savez kod pozitivnog odgovora na zahtjev za poboljšanje odnosa kod neprijateljstva.

Za više informacija o neutralnosti kliknite ovdje.

Nezaposleno stanovništvo  

Populacija koja nije zaposlena u rudnicima, te samim time ne proizvodi niti plaća porez.

Nije vojna jedinica  

Zajedničko ime za sve jedinice koje se regrutiraju u vojarnama, imaju cijenu regrutacije, vrijeme treniranja, troškove održavanja na sat i brzinu i mogu biti uništene od neprijatelja, ali ne mogu sudjelovati u bici, nanositi štetu kao što mogu vojne jedinice. Civilne jedinice su transportne jedinice i špijuni.

Nivo iskustva  

Iskustvo koje stječu guverneri i generali na njihovim pozicijama se dijeli u nivoe. Postoji 2 nivoa za sve guvernere(dodatnih 10 je dostupnovladaru). Nivoi generala slijede istu logiku.

Potrebne bodove iskustva za sve nivoe možete pronaći ovdje.

Nivo poreza  

Nivo poreza pokazuje količinu zlata koja se dobiva na sat vremena. Postoji 6 nivoa poreza u Velikanima.

Nizak nivo poreza  

Treći nivo poreza. 300 zlata na 100 radnika po satu. Gubi se 15 zadovoljstva u 24 sata.

Nodifikator  

Faktor sa pozitivnim ili negativnim efektom na neku vrijednost, koji mijenja njenu vrijednost.