Tábornagy  

Katonai rang melyet olyan játékos kap, aki 500 000-749 999 közötti katonai ponttal rendelkezik.

Tábornok (a Nagy ember állása)  

Egy olyan pozició, amely az összes olyan Nagy Ember részére elérhető, amely elérte a többséget. Két tábornoktípus létezik - Gondnok Tábornok és offenzív tábornok. Egy, az általad rendelkező tartományban, kolóniában vagy helyőrségben csak egy Gondnok Tábornok lehet. Egy Nagy Ember ugyanabban a tartományban vagy kolóniában kormányzó és Gondnok Tábornok is lehet, de nem lehet egy különböző tartomány kormányzójává vagy tábornokává kikijáltani. Ezzel ellentétben, bármelyik kormányzót el lehet küldeni bármelyik csata vezetésére, mármilyen különböző tartományba.
Abban az esetben, ha 2x hatáskörben, csatát győz egy másik játékos, vagy egy önálló város ellen, a kormányzók tapasztalati pontokat gyűjthetnek és speciális tábornoki képességeket szerezhetnek.

A tábornokokról szóló bővebb információt ide kattintva találhatsz: ide és ide.

Tábornoki tapasztalat  

Azon tapasztalati pontok összesítése, amelyre a tábornok szert tettek a győzelemre vezetett csaták alapján. Ezek a tapasztalatok a győzelemmel lezárt csaták után járnak, amelyeket más játékos ellen sikerült lefolytatni egy 2x távolságon belül vagy az önálló városok ellen.
A tábornokok 1 tapasztalati ponttal gyarapodnak más játékossal szemben, ha az ellenséges sereg legyőzött egységeinek arany megfelelője (nem a pontok 2x-vel, hanem az igazival) egyenlő a nyertes fiók csata előtti nettó értékű pontjaival/100.
Ha egy önálló várost támadnak meg, a tábornokok 1 tapasztalati pontot kapnak, ha a sereg arany megfelelője (nem a pontok 2x-vel, hanem az igazival) egyenlő a felhasználó csata értékű pontjainak 1,5x-ével.

A tábornokok tapasztalataival kapcsolatban itt találhatsz további infót: itt.

Tábornokok Gyilkosa  

Olyan képességek amelyek a Kormányzók számára érhetőek el, fejlesztés után. Növeli a sikeres csata utáni lemészárlás esélyét. 1 szint: +5% esély; 2 szint: +10% esély; 3 szint: +20% esély; 4 szint: +30% esély; 5 szint: +50% esély

Taktikák  

Az a kutatás, amely felruházza az uralkodót azzal a tudással, hogyan használja a csatai alakzatokat. Minden szint 1 újabb alakzathoz enged hozzáférést.

Támadás  

1. A katonai érintkezés két játékos, két szövetséges hadsereg vagy egy játékos és független városok között. Az egyik játékos által indított támadás a másik játékos ellen a következő három típusú csatában bonyólódhat le: Erőd Ostrom, Csatatéri küzdelem és Fosztogatás, és láthatóak lesznek a védekező játékos számára azonnal az elindításuk után, abban az esetben ha kevesebb, mint 60 percet tartanak, és 60 perccel az összecsapás előtt, abban az esetben ha a bevetési idő hosszabb, mint egy óra. Egy adott szövetség vezére által elindított támadás, mely egy másik szövetségi hadsereg ellen irányul, az Erőd Ostrom vagy a Csatatéri küzdelem típusok egyikében bonyolódhat le és látható lesz azonnal a védekező szövetség számára, csakis akkor, ha a játékos a szövetségi birtokban helyezkedik el a támadás alatt. Egy játékos által elindított támadás, mely egy független város ellen irányul, három típusú lehet, a végső céltól függően: csatolásért támadás, vazallussá igázás és erőd ostrom nyersanyag zsákmányolásért.

Megjegyzés: A támadó nem hívhatja vissa hadseregét ha kevesebb, mint 5 másodperc maradt az összecsapásig.

2. Egység paraméter, mely megmutatja az egység erejének és sérülés okozásának nagyságát. Egy adott egységtípus támadása az osztálytól függően növekszik - könnyű, nehéz, elit, és Távolharci támadás és Közelharci támadás szintek és Premium által erősödik fel. A legmagasabb támadásértékekkel rendelkező egységek, osztálytól függetlenül, az ostromgépek.
Támadási büntető  

A támadási paraméter pontok csökkenése a tartományon kívüli támadás miatt - 3% minden 0,1-es koefficiens különbségnél, mely a nettó érték pontok megengedett tartományán kívül x2-re esik, csakis akkor érvényes amikor a támadóé a nagyobb fiók.

Támadási győzelem  

Egy csata támadásban való megnyerése.

Támadási tábornok  

Egy, a két őrhelyi Tábornok típusa. A támadó tábornok akkor kerül kikijáltásra, amikor a seregedet támadásba küldöd. Minden Nagy ember, aki már nagykorúvá vált, kinevezhető erre a pozicióra, a Császárt is beleértve. A támadási tábornok irányitja a seregedet a más játékos elleni, inváziós támadásban vagy az önálló városok meghódításában. Egyszerre csak egy bevetésre lehet elküldeni. Mint a sereg vezetője, a támadási tábornok speciális bónuszokat létesít a képességeiből a csata alatt.
Ha a támadási tábornok elveszíti a várostromot, a mezei csatát vagy a fosztogatási támadást, 5% arra az esély, hogy az ellenség markai között elesésre kerül.

A támadási tábornokról ide kattitnva olvashatsz többet: ide.

Támadási Taktikus  

Olyan képességek amelyek a Kormányzók számára érhetőek el, fejlesztés után. Növeli az összes egység Támadását ellenséges seregekkel szemben. 1 szint: +1% Támadás; 2 szint: +2% Támadás; 3 szint: +4% Támadás; 4 szint: +6% Támadás; 5 szint: +10% Támadás

Támadási vereség  

Egy csata támadásban való elvesztése.

Támadáskorlát  

A rohamkorlátok meghatározzák egy adott típusú egységek maximális számát, amelyek egy Erődöt egyszerre támadhatnak meg egy erődtámadás során. A rohamkorlátok a megtámadott erőd szintjétől függenek, és mint ilyenek változhatnak.

A jelenleg aktív támadási korlátok a következők:

- Gyalogsági rohamkorlát
- Bontási rohamkorlát
- Tüzérségi rohamkorlát

Támadó  

1. Azok a játékosok, akik az elmúlt 12 órán belül, x4/5 órán belöl x10 birodalmi sebesség mellett támadtak meg téged vagy egy veled, dinasztiai békében állót, de általad nem kerültek megtámadásra az elmúlt 12 órán keresztül, x4/5 órán belöl x10 birodalmi sebesség mellett. Az őket érintő első támadás nem jár majd becsületbeli megróvással az esetedben. Az általad indított Fosztogató támadás minden alkalommal 4 becsületbeli pont levonását vonza maga után.

2. Az a szövetség, amely a háború kikiáltásáért felelős.

Támadó  

Egy a Tábornoki képességek közül fejlődéskor. Növeli a Morált támadáskor.
1. Szint: +2 Morál;
2. Szint: +4 Morál;
3. Szint: +6 Morál;
4. Szint: +8 Morál;
5. Szint: +12 Morál;

Tapasztalati pontok  

Azok a pontok, amelyekre a kormányzók szert tesznek a pozíciójuk betöltése esetén, vagy a tábornokok kapnak a sikeres csatákat követően. A tapasztalati pontok megszerzése növeli a tapasztalati szintet és újabb tulajdonságokhoz nyitnak hozzáférést.

A tapasztalati pontok megszerzéséről itt találhatsz több infót: itt és itt.

Tapasztalati szint  

Azokat a tapasztalatokat, amelyeket a kormányzók és a tábornokok meg tudnak szerezni, szintekre vannak lebontva. Minden kormányzónak 20 szint áll a rendelkezésére (a Császár részére plusz 10). A tábornokok szintjei is ugyanezt a mintát követik.

Az összes szinthez szükséges tapasztalati pontokat itt találhatod: itt.

Tartalék  

Arra szolgál, hogy a frontvonali zónákban (Oldalszárny és Középpont) lévő osztagokat pótolja elvesztett egységek esetén. Ha egyszerre két zónát tör meg az ellenség, akkor véletlenszerűen kerül kiválasztásra az egyik és ez lesz pótolva a tartaléki egységekkel.

Tartomány  

A fő adminisztrációs egység "A Nagy Emberekben". Egy gyakran használt kifejezés az összes olyan területre, amely a főváros környékén található és amelyeket egy játékos már meghódított.

Tartományi adó  

Egy olyan adó, amely aranyban kerül levonásra egy csatolt tartomány és a főváros felfogadott lakosságától.

Tartományi terület  

Olyan terület, amely a csatolt tartományban helyezkedik el - a földrajzi adottságoktól függően 6 típusra oszthatóak. Minden egyes típus különböző módosítókkal jár együtt, amelyek az erőforrások termelésére, a támadásra, a védelemre, az egységek támadási paramétereire lehetnek hatással, stb.

A tartományi területek jellemzőiről ide kattintva olvashatsz többet: ide.

Távolharci (Hadsereg egység típus)  

A Távolharc típusú Hadsereg egységek a távolból támadhatják meg az ellenséget. Azonkívül, hogy képesek a megtorlás félelme nélkül tüzelni a csata alatt, a Távolharc egységek képesek egy további sortűz leadására is a testközeli harc megkezdődése előtt.
A Távolharc egységek a csata alatt az Íjász vagy a Tüzérség vonalat foglalják el, az Elsődleges Kihelyezésüktől függően.
Testközeli harc esetén, a Távolharc egységek büntetőpontokban részesülnek.

A jelenlegi Távolharc egységek a következőek:

- Könnyű Íjász
- Nehéz Íjász
- Elit Íjász
- Katapult
- Balliszta
- Torbacsil

Távolsági támadás  

Az a kutatás, amely növeli az összes [34]távolsági egység] (kivéve ostromgépek) támadási paramétereit. +5%-ot jelent szintenként, a maximális szint az 50-es (az összes egyedülálló és szövetségi szint összege).

Technológiai Fa  

Egy olyan kiegészítő eszköz, amely megmutatja az összes Épület, Technológia és Katonai Egység összes szintjének az összes követelményét. A láblécen található, a Falu térkép alatt.

Technológiai számológép  

Egy olyan motor, ahova be tudod illeszteni a szintjét egy adott bépületednek/[[296kutatásodnak] és egy Épitészeti/Egyetemi/Katonai Egyetemi/Tudományakadémiai/Katonai Tudományakadémiai szintet annak érdekében, hogy kiszámolhatsd egy magasabb szint árát. A Technológiai fán találhatod.

Technológiák  

A Technológiák elengedhetetlen fejlesztések, amelyek a gazdasági és katonai előrelépést bizosítják. A hatásuk az egész Birodalomra kiterjed. Ezek a fejlesztések szintekre vannak lebontva. Minden egyes szint a technológiák hatását növeli, globálisan. A típusuktól függően, a technológiákat a következő egyetemek terén belül lehet kikutatni: a Gazdasági Technológiákat az Egyetemen belül lehet létrehozni, míg a Katonai Technológiákat a Katonai egyetem kapuin belül. A technológiákat akár a következő két akadémiában is tovább lehet fejleszteni: Tudományos Akadémia és Katonai Tudományos Akadémia.

Tehetségek  

A Nagy emberek vonásai, amelyeket a szüleiktől örököltek. Minden Nagy ember 1-1 vonást örököl az apjától, illetve az anyjától, véletlenszerűen kiválasztva. Ezekkel a veleszületett tehetségekkel minden Nagy ember rendelkezik az egész élete során, és ezektől nem lehet megfosztani őket. A trónörökös 2 tehetséggel rendelkezik, plusz a trónörökösi vonásokkal. A Császár ugyanakkor 1 továbbival rendelkezik - a Császár szert tehet a Gyalázatos vonásra, ha felbontja egy másik játékossal aláírt dinasztiai békét.

A tehetségekkel kapcsolatban itt olvashatsz többet: itt.

Teljesítményeim  

A nettó értékű pontok rangsorának almenüje, amely lehetővé teszi a fiókod jelenlegi fejlesztési szintjének összesítését számos mutató alapján, amelyek az adott napot, a szezon kezdetétől számított és a legmagasabb, a birodalomban elkezdődött szezonban történt teljesítményt mutatva. Ezen muatatók 5 fajták lehetnek:
- nettó pontok;
- katonai pontok;
- építési pontok;
- technológiai pontok;
- bevétel.

Templom  

A lakosság vallási menedéke. Egy olyan hely, amelyet az uralkodó minden nap meglátogathat és szembenézhet isten terveivel a Birodalomra vonatkozóan, vagy részesül-e vagy nem maximális Boldogságban, a kutatási idő lerövidítésében, aranyban, erőforrásokban vagy seregben. A lehetséges sereg vagy erőforrás száma az 1/2-vel egyenlő ~ a Birodalom 32 órás bevétele az aranyat leszámolva. A játékos egy ajándékot nyithat ki ingyenesen, 12 óránként. De ha már 3x részesült ingyenes ajándékban a Templom részéről, akkor kinyithat egy másodikat is, 680 gyémánt ellenében. Ha már 3x kikérte, a 680 gyémánt ellenében járó ajándékot, akkor kinyithat egy harmadik ajándékot is a napon belül, 2550 gyémántért. Ha már kikérte 3x a 2550 gyémánt ellenében járó ajándékot is, akkor kinyithat egy negyedik ajándékot is a napon belül, ami 4250 gyémántért jár. Ha már kikérte 3x a 4250 gyémánt ellenében járó ajándékot is, akkor kinyithat egy ötödiket is a napon belül, 8330 gyémántért. Ha már kikérte 3x, a 8330 gyémánt ellenében járó ajándékot is, akkor kinyithat egy hatodikat is a napon belül, 16830 gyémántért.

Térképészet  

Az a Kutatás, amely befolyásolja a sereg Sebességét. Lecsökkenti a serege vonulási idejét, de még magasabb szint esetén sem lehet a Bevetés ideje rövidebb, mint 0.66666666666667 perc.

Termelés  

1. Fa, vas és generálása a bányákba felfogadott falusiak által. Minél több lakossággal rendelkezik egy tartomány, annál magasabb a kitermelése és ennek előnyei is. 100 civil által termelt javak: 100 fa / 100 vas / 100 , amely fokozódhatnak a Prémium, a terepi bónusz, az Erőd szintje, a Bürokrácia és a szövetségi kutatás Termelése által.

2. Minden olyan szövetségi kutatás, amely 2%-ot emel az összes szövetségi tag termelésén.

Terület  

Minden olyan, a Globális térképen található pont, amely alkalmas a különböző adminisztratív egység létrehozására vagy minden olyan, már létező objektumok, amelyek elérhetőek és ezáltal meghódíthatóak. Egy terület lehet semleges is, de felajánlhat különböző módosítókat, bónuszokat vagy negatív hatásokat a típusuktól függően.

A területekről és hatásaikról bővebb infót ide kattintva olvashatsz: ide.

Tételek  

A játék különböző funkcióinak pozitív gyorsítója. Egyes elemek lejárati időponttal rendelkeznek.
A következő elemeket nyerheted el:

- győztesen kerülsz ki a támadásban vagy védekezésben egy másik játékos vagy barbár tábor ellen, és sikeres támadásban részesültél a független város ellen
- Bajnokság-ban való részvételért
- a Szövetségi Prémium-ból
- a játékban felajánlott különleges gyémántoból
- ajándékban előforduló különleges utalmakból
- a Törvényhozási aktusok kitöltéséből
- ugyanezen birodalom előző szezonjában való részvételéből
- a globális események alatti, legjobb 100 közé jutással
- jutalomként egy olyan barát fejlesztéséért, akit meghívtál a játékba

Az elemeket az Imperia Boltból vásárolhatók meg, amelyet a falu térképének jobb oldalán találhatsz meg. Minden elemedet, a Készlet menü Elemek szakaszában tárolhatod. Van egy elemhalom nevű lehetőség. Sok, ugyanolyan típusú apró elem halmozását teszi lehetővé, hogy kevesebb azonos típusú, de nagyobb hatású elem legyen. A menü elérhetőségéhez minimális elemszámmal kell rendelkezned. A nem lejárt elemek, amelyeketet nem használtál fel, automatikusan átkerülnek a birodalom következő évadába.

Tétlen Lakosság  

Olyan lakosság, amely nem került felfogadásra a bányákba és ennek következményeként, nem termel erőforrásokat és nem fizet adót sem.

Tisztjelölt  

Katonai rang melyet olyan játékos kap, aki 3 000-7 499 közötti katonai ponttal rendelkezik.

Tisztviselő  

Egy közös szó a 2. lojalitási státusszal rendelkező összes tisztviselőre.

Titkos ügynök  

A Kormányzók által megkapott készségek egyike amikor előrelépnek egy szintet. Bónusz Kémelhárítási szinteket ad. 1. Szint: +1 szint; 2. Szint: +2 szint; 3. Szint: +3 szint; 4. Szint: +4 szint; 5. Szint: +5 szint

Tizedes  

Katonai rang melyet olyan játékos kap, aki 250-499 közötti katonai ponttal rendelkezik.

Tömlöc  

Minden mezei csata, erődostrom és fosztogatás magába foglal egy olyan lehetőséget, hogy a vesztes fél tábornoka elfogásra kerüljön az ellenfél által. A erre való pontos esélyt több minden befolyásolja, mint például az elfogás mértéke, a tábornok tapasztalata és a veszteség időrendje. Minnél nagyobb a tapasztalata, annál nagyobb annak is a lehetősége, hogy elfogásra kerüljön.

Amint a tábornok fogságba esik, a ritkaságától függő időhoszra kerül elfogásra. Az elfogott tábornok inaktívá válik és nem használható a játékos által - a családfán található helye blokkolásra kerül és felszabadításra kerülnek az elfoglalt tábornoki/kormányzói hely alól. Ha a császár kerül elfogásra, akkor a kormányzói bónusza lenullázódik, de az általuk elfoglalt hely megmarad. A elfogott, ellenséges tábornokokat a "Tömlöc" fülben lehet megtekinteni, amely a Palotán belül található.

Az elfogott tábornokodat dérdíj ellenében tudod kiváltani, amely gyémántban történő fizetést jelent. Ennek összegét a személy ritkasága is befolyásolja. A kifizetett összes 30%-a az elfogóhoz kerül átutalásra és a tábonok azonnali felszabadítását jelenti és visszatérését az eredeti uralkodójához. Azok a tábornokok, akiket nem váltottak ki időben, automatikusan meghalnak az megadott idő lejártát követően. Az öregedési ütemet nem befolyásolja a fogságban töltött idő.

A napi boldogság befolyásolói is számításban kerülnek, a csata kimenetelétől függően: -5 boldogság minden elveszített tábornokért és +5 boldogság minden elfogott ellenséges tábornokért. Ez a szorzó minden tartományban hatályos.

Tornyok  

[300]Katonai épület].
Típus: Helyi, Kiegészítés, Védekező struktúra
Szükséges feltételek: Nézd meg lejjebb
Maximális szint: 24

Az Erőd kiegészítése. Az Erőd ostromlása alatt mindegyik Bástya támadja az ellenség egységeit. Egy Bástya 3000 Támadással rendelkezik és nem rendelkezik saját Életerő Ponttal. A Bástya Támadása arányosan van szétosztva az összes célpontja között.

Amennyiben az Erőd megsemmisítésre kerül, az összes Bástyája is megsemmisül. Amennyiben a megsemmisített Erőd szint javításra kerül, a Bástyák is automatikus javitásra kerülnek.

Az ellenséges egységek a következő módon részesülnek előnyben a Bástyák által:
- Támadási Vonal; amennyiben a védekező által okozható károk elegendőek ahhoz, hogy az ellenség Támadási Vonalát megsemmisítsék, a maradék szétosztódik a Frontvonalon lévő Faltörő Kosok és Közelharci Gyalogság között.
- Tüzérségi vonal
- Íjász vonal
- Frontvonali Lovasság

Minden Erőd egy maximális számú Bástyával rendelkezhet a szintjétől függően, a következők szerint:

3. szintű Erőd - 1 Bástya
4. szintű Erőd - 2 Bástya
5. szintű Erőd - 4 Bástya
6. szintű Erőd - 6 Bástya
7. szintű Erőd - 12 Bástya
8. szintű Erőd - 18 Bástya
9. szintű Erőd - 24 Bástya

Amikor az Erőd fejlesztésre került, elveszíti az összes Bástyáit.

További információt a Bástyákkal kapcsolatban itt találhatsz [[military # military_56]here].

Törzs  

Különálló Barbár népcsoportok, akiket a saját kultúrájuk és szokásaik különböztetik meg más Törzsektől. Minden Törzsnek megvan a saját hadseregfelépítése és különböző jutalomban részesülnek a legyözőik.

Jelenleg a következő Törzsek léteznek:
- Fosztogatók
- Hódítók
- Rabszolgatartók
- Bennszülöttek

Tranzakciós üzenetek  

Üzenetek melyek a kereskedelmi tranzakciók eredményeiről szólnak, mint például: sikeresen eladott ajánlat vagy lejárt ajánlat, és az arany átvezetések eredményeiről, mint például: sikeresen átutalt arany egy szövetséges részére vagy egy szövetséges részéről sikeresen megérkezett Aranyról. A Tranzakciós üzenetek szürke borítékban érkeznek és az Üzenetek menü Rendszer füle alatt kerülnek lementésre, Tranzakciók címkével.

Trónok Terme  

Az a hely, ahol az uralkodó összegyűjti az összes statistikai adatot a Birodalom fejlődéséről: (Bevétel, Költségek, Munkaerő, Termelés, az összes Épület és Technikák, sereg, meghódított speciális nyersanyagok).

Tudományi Tiszt  

Egy szövetségi pozíció betöltője, aki a Szövetségi Technológiákért felel. Speciális bónusz - 20%-kal gyorsabb kutatás, a lojális státusztól függően.

A kutatási tiszt jogairól és előnyeiről ide kattitva olvashatsz többet: ide.

Tudományos Akadémia  

Az Egyetemen belül, a tudás és a felvilágosodás jelképe. A Tudományos Akadémia kizárólag, csak a fővárosban érhető el, és ennek első szinjét csak az Egyetem 20. szintjének kiépítése után lehet elkezdeni. Szintenként, az alaphoz mérve, 2x megrövidíti a kutatási időt. Összegzésként elmondható, hogy 1 szint Tudományos Akadémia az Egyetem 4. szintjének hatását fejti ki a kutatási időre. Az Egyetem épületében megtalálható Technológiák elérhetőek a Tudományos Akadémia épületében is, de ezek ára 50%-kal drágább lesz, viszont kétszer rövidebb kutatási idővel lehet befejezni ezeket és az elhasznált nyersanyagok nettó értékű pontjainak a felét is visszajuttatják. A Tudományos tiszt Tudományos Akadémiai szintje nem folyásolja be a Szövetségi Technológiákat.

Tüzérség (Harci Egység Típus)  

A Tüzérség egy Távolharci típusú Ostromgép. A profiljuk szerint, előnyben részesíthetik célpontként az ellenség Erődjét vagy a Hadi egységeit. A Tüzérségi egységek mindig a Tüzérségi vonalra vannak kihelyezve.
Erőd Rohamlás alatt, azon Tüzérségi egységek, melyek egyidejűleg támadhatják az Erődöt, korlátozva lesznek egy Tüzérségi Rohamlás Limit által. A limit a megtámadott Erőd szintjétől függ: minél magasabb a szint, annál több Ostromgép támadhatja egyidejűleg. A Tüzérségi Rohamlás Limit a Támadási osztályzás csökkenő sorrendjében van feltöltve egységekkel.
Az 1-es Szintű Erőd Tüzérségi Rohamlás Limitje 4 Tüzérségi egység, és ez a szám általában megduplázódik minden egyes Erőd szint változásnál.

Közös képességek az egységeken belül:

+ Távolharc
+ Szétszóródó lövés

A Tüzérségi egységek a következők:

- Katapult
- Balliszta
- Torbacsil

Tüzérségi rohamkorlát  

A Tüzérség Rohamkorlát meghatározza az Tüzérségi vonal azon Tüzérségi ostrommotorok maximális számát, amelyek egy adott Erődöt egyidejűleg megtámadhatnak az Erődostrom során.

A Tüzérségi Rohamkorlát a támadó tüzérsorában az ostrommotorokat helyezi előtérbe a támadás besorolásának csökkenő sorrendjében.

A tüzérségi rohamkorlát fix és teljes mértékben a megtámadott erőd szintjétől függ, az alábbiak szerint:

1. szintű erőd: 4 tüzérségi támadáskorlát
2. szintű erőd: 8 tüzérségi rohamkorlát
3. szintű erőd: 15 tüzérségi rohamkorlát
4. szintű erőd: 30 tüzérségi rohamkorlát
5. szintű erőd: 60 tüzérségi támadáskorlát
6. szintű erőd: 125 tüzérségi támadáskorlát
7. szintű erőd: 250 tüzérségi támadáskorlát
8. szintű erőd: 500 tüzérségi támadáskorlát
9. szintű erőd: 1000 tüzérségi támadáskorlát

Tüzérségi Vonal  

Harci vonal.
Az Ílyászsor az Ílyászati egységek elsőbbségi telepítése. Mindig az Frontvonal mögött áll és ennek a vonalnak az egységei 1-3 előzetes támadásban részesülnek, mielőtt a Mezei csata megkezdődne.

A Tüzérvonal mindig a támadó és a védő összes tüzérségi egységét egyesíti; nincsenek egységek.

Az Erődostrom során a védő faltörő kosait bevetik a tüzérsorba, és inertek maradnak. A tábori csata és a helyőrséggel folytatott csata során a támadó és a védő összes ütő kosát bevetik a tüzérsorba, és tétlenek maradnak.