Adelsmän  

Alla människor, som är en del av Imperiets hov - kallas för adelsmän. Det kan vara invånare som har visat stor tapperhet i strider eller blivit kända i samhället med sina utomordentliga egenskaper. Spelarna kan gifta bort sina adelsmän för medlemmar av den Kejserliga familjen, men de kan inte skicka dem bort för att sluta dynastisk fred.

För mer information om adelsmän, klicka här

Adelssal  

Ett rum där du kan köpa kistor som ger dig Fina människor. Deras ålder och infödda talanger tilldelas slumpmässigt. Ju mer sällsynt kista du öppnar, desto större chansen att få en fin människa av samma sällsynthet som du har. Det finns en chans att få en fin människa med en sjätte infödd talang. Alla fina människor som du köper från Rummet för adelsmän kan läggas på en avdelning dör adelsmän på slottet. Det finns ett obegränsat antal platser på denna avdelning.

Akademi för militärvetenskap  

Symbolen för kunskap och upplysning tillsammans med Militäruniversitetet. Akademien för militärvetenskap är bara tillgänglig i huvudstaden och dess första nivå kan byggas efter att man har byggt upp den 20:e nivån Militäruniversitetet. Den förkortar forskningstiden med 2 gånger från den grundläggande tiden, följaktligen har 1 nivå Akademi för militärvetenskap effekt på forskningstiden som 4 nivåer Militäruniversitetet. Samma militära forskningar, som du beställer från Militäruniversitetet kan du också beställa från byggnaden Akademi för militärvetenskap. Deras pris är dock 50% högre och deras forskningstid 2 gånger kortare och du kommer att få hälften av nettopoängen spenderade för resurser. Forsknings- och vetenskapsministerns nivåer av Akademien för militärvetenskap påverkar inte alliansforskningarna.

Äktenskap  

Förena två Fina människor, så att de ger en generation, som kommer att ärva dem för att blodsbandet kunde fortsättas. Medlem av den Kejserliga familjen kan giftas bort med någon av adelsmännen i Imperiets hov eller med en annan Fina människa, som har skickats från en annan spelare med ett frieri.Adelsmännen kan endast ingå äktenskap med medlemar av den Kejserliga familjen och kan inte skickas iväg till andra spelare med ett förslag om ett dynastiskt äktenskap. De ogifta medlemmarna från listan "Andra släktingar" kan endast skickas utanför Imperiet tills dem inte kommer tillbaka i släktträder vid Kejsarens tronbestigning.
Det fina folket kan bara gifta sig en gång och förblir gifta för livet. När en av makarna dör, blir den andra änka/änkling och kan inte gifta sig igen.

Äldre ledare  

Ett samlingsbegrepp för alla ledare i tredje lojalitetsskede.

Äldre löjtnant  

En militär grad tilldelad spelare med 22 500-34 999 militära poäng.

Äldre Sergeant  

En militär grad tilldelad spelare med 1 500-2 999 militära poäng.

Allians  

En grupp spelare som delar sin egen strategi med varandra. Alliansmedlemmarna samlar gemensamma resurser som de investerar i alliansforskningar som påverkar alla medlemmar, krigsförklaring, alliansbyggnader, expansion av det kulturella och militära inflytandet. De allierade kan stödja varandra på ett ekonomiskt och militärt sätt genom guldöverföring. Allianserna rankas i en separat rangordning som bygger först och främst på den totala summan av alla medlemmars nettopoäng.

OBS! En spelare kan bara gå med i en och samma allians två gånger.

Allians byggnader  

Beställs med fyra typer av resurser, som samlas in i alliansskattkammaren. Alliansbyggnaderna kan konstrueras i samlingsplatser och alliansslott. De har olika effekter - till exempel förstärker de alliansbesittningarnas försvar eller utvidgar infytandets omfång. Byggpriset och byggtiden minskar med nivåena Arkitektur av Byggnads-och utvecklingsministern

Allians inflytande  

Alliansslottets unika funktion. Det kulturella och militära inflytandet expanderas territoriellt genom den speciella byggnaden: Det Stora templet. Alliansinflytandet ger bonusar och förmåner till de allierades Imperier som befnner sig i inflytandeområdet. Att nå det dominerande inflytandet leder till Världskartans erövring som leder till att man vinner världen.

För mer information om allians inflytande klicka här, här och här.

Alliansarmé  

Arméer samlade i en samlingsplats eller i ett alliansslott och donerade av alliansmedlemmar. När arméen har donerats, kan den inte hemkallas. Vid armérekryteringen ökarnettopoängen och vid armédonationen - minskar de.

För mer information om alliansarméer klicka här.

Alliansdonationer  

Frivilliga insättningar som är dock begränsade.Alliansadministrationen avgör den största resursmängden som varje medlem får donera. Ju högra nivån, desto fler resurser som medlemmarna får donera. Donationsprocenten varierar från 5 % av deras nettopoäng i motsvarande värde i guld vid nivå 1 till 33 % vid nivå 15.

Medlemmar får också donera diamanter till alliansskattkammaren. Donationer är begränsade till upp till 340000 diamanter per dag. Inköpta och provisoriska diamanter får doneras till alliansskattkammaren. När de väl donerats, räknas de inköpta diamanterna som provisoriska som löper ut om 336 timmar. Provisoriska diamanter doneras med sin nuvarande varaktighet.

För mer information om donationer klicka här.

Alliansforskningar  

Beställs med alliansskattkammarens fyra typer av resurser. Alliansens forskningar ger ytterligare nivåer till alla medlemmars personliga nivåer. Deras pris och tid minskar med nivån Universitets av Forsknings-och vetenskapsministern.

För mer information om alliansforskningar klicka här.

Alliansförstärkningar  

En allians mekanik som möjliggör att spelarna skickar arméer att hjälpa sina allierade. Utskickade arméer slåss automatiskt sida vid sida med mottagarens trupper.

• Förstärkningar får skickas endast mellan spelare som deltar i en och samma allians. Nya medlemmar i alliansen får dock varken skicka eller ta emot Förstärkningar tills de blivit godkända som heltids medlemmar.
• Förstärkningar får skickas endast till provinser och kolonier. Förstärkningar får skickas endast från provinser.
• Förstärkningarnas underhåll betalas av mottagaren när de väl finns hos honom. När de är på resande fot, är det sändaren som står för underhållet.
• Förstärkningarna ansluter sig till mottagens trupper (om denne har några) och deltar i strid sida vid sida med dem som en hel armé. Generalerna får inte skickas som förstärkning.
• Förstärkningarna deltar i strid med mottagarens stridsteknologier. Det finns inget krav att mottagarens skulle ha upplåsta en högre nivå enheter för att kunna ta emot dem som förstärkning, d.v.s. en spelare som bara har lätta enheter upplåsta får ta emot elitenheter som förstärkning med dem slåss med en lägre teknologinivå.
• Förluster från förstärkningarna beräknas pro-rata i enlighet med procentsatsen av deltagande soldater som tillhör mottagaren och deltagande soldater från Förstärkningar. Till exempel: det deltar 1000 svärdsmän av mottagaren och 2000 svärdsmän från förstärkningar i en strid, sammanlagt 3000 svärdsmän. Det stupar i striden 600 svärdsmän varav fördelas förlusterna enligt följande - 200 från mottagaren och 400 från förstärkningar.
• Återhämtningen av stupade enheter från Förstärkningar baseras på återhämtningsprocentsatsen av mottagaren.
• Mottagaren får inte förflytta Förstärkningarna till en annan besittning än den som de skickats till. Han får inte heller använda dem i attack. Förstärkningar får inte placeras i en garnison.
• Förstärkningar kan hämtas tillbaka av sändaren när som helst. Förstärkningar lan skickas tillbaka av sändaren när som helst. När det är mindre än 5 sekunder kvar till en strid kan Förstärkningarna varken hämtas eller skickas tillbaka.
• Förstärkningarna återvänder automatiskt till sändaren i följande fall:
- om mottagaren inte har tillräckligt med guld till deras underhåll (går till negativt guld);
- om mottagaren eller sändaren lämnar alliansen;
- om mottagaren aktiverar Semesterläge;
- om mottagaren eller sändaren blockeras av speladministratören;
- om besittningen där dem är placerade blir förstörd.
• Förstärkningarna ses endast i spionrapporter men deras sändare är anonym.

Du kan skicka Förstärkningar från alternativen näst till varje allierad i Allians -> menyn Medlemmar. Efteråt kan dem hanteras från Kommandocentralen.

Allianspremium  

Ett paket av bonusar som delas ut månadsvis avsett om man är med i en allians eller inte. Allianspremium ger dig värdefulla fördelar mot motståndarna. Om du är med i en allians får du bonusar även om du inte har en aktiv prenumeration; det räcker att minst en allierad har en aktiv prenumeration. Hursomhelst, om du prenumererar, ökar det sammanlagda antalet prenumeranter i alliansen vilket medför större bonusar. Ju fler prenumeranter, desto större fördelar mot dina motståndare. Prenumerationen är månatlig och när den väl aktiverats, förnyas den automatiskt om varje 30 kalenderdagar. Du får säga upp den när som helst men då kommer bonusarna att reduceras eller helt försvinna efter nästa förfallodag av prenumerationen. Vid byte av allians, förblir din prenumeration aktiv i ditt imperium och adderas/subtraheras från det totala antalet prenumeranter i allianen vilket respektive ökar/minskar bonusarna som alla får.
Högsta nivån av bonusar omfattar följande:

- procentbonus till försvaret
- daglig bonus lycka
- procentbonus till kasernens kapacitet
- timvis inkomst i resurser varje dag
- procentbonus till uppdagsbelöningarna
- bonus till gränsen för omedelbar byggande
- föremål Ekonomisk skiss
- föremål Ekonomis design
- legendarisk mystisk låda
- föremål för bonus till befolkningstillväxten
- procentbonus till arméattacken
- procentbonus till kapaciteten av Depotstationen
- procentbonus till arméns hastighet
- timvis inkomst till armén varje dag
- rimligare priser av Kejserliga handelsmannen
- bonus till taket för omedelbar forskning
- föremål militär skiss
- föremål militär design
- episk mystisk låda
- följande spionpaket inklusive information om olika bonusar: speciella resurser och underverk, alliansutveckling och allianspremium, moral, militära föremål, militära forskningar och premium

Alliansrankning  

Allianserna rankas enligt fyra parametrar: poäng (den totala summan nettopoäng av alla medlemmar), militära poäng (som har vunnits i krig och alliansstrider), alliansvärde (motsvarande värde i guld som har investerats i alliansforskningar, donerad armé och byggnader / 1000) och kontrollerade områden på Världskartan.

Alliansskatt  

De fyra typerna av resurser ställs in separat av ledaren, första officeren eller finansansministern, d.v.s oberoende kvoter med en gräns på 30% vardera och utkrävs av alla medlemmar.

Alliansskattkammare  

Den plats där det samlas kapital ackumulerad av allians skatt eller frivilliga begränsade investeringar.

Alliansslott  

Ett slott med egna alliansbyggnader som redan tillhör en allians. Alliansslottet erövras bara genom alliansarméer som skickats från en Samlingsplats eller ett annat slott. Erövringen garanterar expansion av det kulturella och militära inflytandetVärldskartan och på så sätt leder till deltagande i striden att vinna världen.

För mer information om alliansslott klicka här, här, här, här och här.

Alliansstatus  

Diplomatisk status mot en annan allians. De fredliga relationerna kräver en bekräftelse från den andra sidan för att träda i kraft. Att ogiltigförklara överenskommelser samt att förklara fientlighet eller krig är en ensidig handling.
Det finns 5 typer av diplomatiska relationer i Imperia Online: Federation, IAP (Icke-angreppspakt), Neutralitet, Fientlighet och Krig.

För mer information om alliansstatus klicka här.

Allianstillväxt  

En gameplay modul som gör det möjligt för alliansmedlemmar att bilda interna grupper och samarbeta för att skapa olika bonusar som gynnar hela alliansen. För mer upplysningar, läs here.

Älskad av gudarna  

En av färdigheterna, som är tillgänglig till Kejsaren när man ökar nivån Guvernör. Den ökar belöningarna från templet. Nivå 1: +1% belöningar; Nivå 2: +2% belöningar; Nivå 3: +4% belöningar; Nivå 4: +6% belöningar; Nivå 5: +10% belöningar

Andlig ledare  

En av färdigheterna, som är tillgänglig när man ökar nivån General. Den ger daglig bonus till Lyckan. Nivå 1: +2% Lycka; Nivå 2: +4% Lycka; Nivå 3: +6% Lycka; Nivå 4: +8% Lycka; Nivå 5: +12% Lycka

Andra släktingar  

En kategori, som dyker upp när Kejaren har bytts ut. Tronföljarens bröder och systrar, tillsammans med sina familjer förflyttas till listan Andra släktingar. Om någon av dem har utsetts till tronföljare och således blir Kejsare, kommer hans familj att ändra sin plats i Släktträdet.
De ogifta fina människorna från den här listan kan inte ingå äktenskap med någon i Slottet, men kan skickas till andra spelare med ett frieri.

För mer information om kategorin Andra släktingar, klicka här.

Anfallslinje  

Stridslinje.
Angreppslinjen bildas endast under ett angrepp på Fästningen. I den ingår Murbräckor och Närstrids Infanteritrupper som försöker att riva ned murarna på den fientliga Fästning, emedan de beskjutas av Bågskyttar i garnison och Torn.

Närstrids infanteritrupperna som får anfalla samtidigt i överfallslinjen lyder under en Infantriangreppsgräns: ett gränsvärde lika med 3 gånger basgarnisonen av den attackerade fästningen. Närstridsinfanteri utöver denna gräns förläggs till Frontlinjen där den väntar på att ersätta eventuella förluster i Angreppslinjen.

Sammansättningen av Angreppslinjens Infanteri sätter en högre prioritet på Svärdmän än på Spjutmän; enheter av samma typ prioriteras i nedstigande grad på Attackens rankning. Kavalleriet ingår aldrig i Angreppslinjen.

Murbräckor som får attackera samtidigt i Angreppslinjen är föremål för Gräns på Rivningsangreppet gäller för: en begränsning som uppgår till 3 gånger Bas Garnisonen av den attackerade Fästningen, delad med operationsbesättningen av de attackerande Belägringsvapnen. Murbräckor utöver begränsningen utplaceras i Frontlinjen, där de väntar på att eventuellt ersätta förluster i Angreppslinjen.

Trupper i Angreppslinjen är föremål på Livspoäng straff i enlighet med fiendens Vallgrav nivå.

Trupperna i Angreppslinjen och Frontlinjen har en och samma Moral; om Angreppslinjen avleds så blir också hela Frontlinjen. Om fiendens Fästning blir förstörd börjar Fästningsplundring: hela återstående Angreppslinjens Infanteri blir med i den attackerandes Frontlinjen, alla återstående Murbräckor återvänder till Artillerilinjen.

Angreppsgräns  

Angreppsgränsen avgör det högsta antalet enheter av en viss typ som får attackera en Fästning samtidigt under ett angrepp på fästning. Angreppsgränserna beror på nivån av den attackerade fästningen och kan därefter variera.

De för närvarande aktuella angreppsgränserna är:

- Infanteri angreppsgräns
- Rivnings angreppsgräns
- Artilleri angreppsgräns

Angripare  

1.Spelare, som har attackerat dig under de senaste 12 timmarna för världshastighet x4/5 timmar för världshastighet x10 har attackerat dig eller någon som du slutit dynastisk fred med, men som inte har attackerat dig under de senaste 12 timmarna för världshastighet x4/5 timmar för världshastighet x10. Den första attacken mot dem kommer inte att leda till någonhedersstraff för dig. För skövling tas alltid ifrån 4 poäng heder.

2.Alliansen som är ansvarig för krigsförklaringen.

Angripare  

En av färdigheterna, som är tillgänglig när man ökar nivån General. Den ökar arméns [Moral i attack. Nivå 1: +2% Moral; Nivå 2: +4% Moral; Nivå 3: +6% Moral; Nivå 4: +8% Moral; Nivå 5: +12% Moral

Annekteringsattack  

Ett alternativ, tillgängligt genom att klicka på den motsvarandeoberoende staden via Världskartan endast om det finns en ledig nivå Centralisering. Det skickar armén att slåss i en Fästningsbelägring mot den oberoende stadens fästnings väggar och garnison med syftet att erövra provinsen och få alla rättigheter till den.

OBS! För att skapa en segrande armésammansättning, spionera den oberoende staden, överför uppgifterna till Stridssimulatorn i Fästningen och gör olika simuleringar tills du får en vinstresultat med så få förluster som möjligt.

Arbetare  

Befolkningen som är anlitad i gruvorna för att producera trä, järn och sten och som beskattas med guld.

Ärelös  

En speciell egenskap som kejsaren får om han bryter den dynastiska fredenoch som ger -5 moral vid varje strid. Kejsaren kan få ägenskapet Ärelös flera än en gång och is å fall ackumuleras effekten. Om en ny kejsare har krönats, går denna egenskap inte vidare i arv.

Arkitekt  

En av färdigheterna, som är tillgänglig när man ökar nivån Guvernör. Den ökar Husens kapacitet. Nivå 1: +4% kapacitet; Nivå 2: +6% kapacitet; Nivå 3: +10% kapacitet; Nivå 4: +14% kapacitet; Nivå 5: +20% kapacitet

Artilleri (typ Armé enhet)  

Artilleriet är ett slags Långdistans[21belägringsvapen]. Enligt sin profil kan de antingen prioritera som mål den fientliga Fästningen eller de fientliga Stridsenheterna. Artillerienheterna ställs alltid på Artilleriets linje.
Under ett angrepp mot Fästningen är Artillerienheterna som samtidigt kan attackera Fästningen begränsade av Artilleriets angreppsgräns. Denna angreppsgräns beror på den attackerade Fästningens nivå: ju högre nivån, desto flera Belägringsvapen får attackera samtidigt. Artilleriets angreppsgräns fylls med enheter i nedstigande ordning enligt deras attack rating.

Artilleriets angreppsgräns för Nivå 1 Fästning är 4 Artilleri enheter och detta tal vanligtvis fördubblas med varje nästa nivå Fästning.

Allmänna färdigheter för enheterna:

+ Långdistans
+ Skadeområde

Lista över typerna enheter från Artilleriet:

- Katapult
- Ballista
- Blida

Artilleri angreppsgräns  

Artilleri angreppsgränsen avgör det högsta antalen artilleri belägringsvapen i artillerilinjen som får attackera en viss fästning samtidigt under ett angrepp på fästning.

Artilleri angreppsgränsen sätter en högre prioritet på belägringsvapen i angriparens artillerilinjen i nedstigande grad med hänsyn till ratingen på attacken.

Artilleri angreppsgränsen är fast och beror helt och hållet på nivå av den attackerade fästningen, enligt nedan:

Nivå 1 Fästning: 4 Artilleri angreppsgräns
Nivå 2 Fästning: 8 Artilleri angreppsgräns
Nivå 3 Fästning: 15 Artilleri angreppsgräns
Nivå 4 Fästning: 30 Artilleri angreppsgräns
Nivå 5 Fästning: 60 Artilleri angreppsgräns
Nivå 6 Fästning: 125 Artilleri angreppsgräns
Nivå 7 Fästning: 250 Artilleri angreppsgräns
Nivå 8 Fästning: 500 Artilleri angreppsgräns
Nivå 9 Fästning: 1000 Artilleri angreppsgräns

Artillerilinje  

Stridslinje.
Artillerilinjen är prioritetsarméförläggningen av alla beläggringsvapen i artilleriet. Den är alltid stridslinjen längst bak och enheterna i denna linje har 2 till 3 preliminära attacker före närstriderna börjar.

Artillerilinjen förenar alltid artillerienheterna av både angriparen och försvararen; det finns inga divisioner i den.

I angrepp på fästning förläggs försvararens murbräckor i artillerilinjen och förblir passiva. I fältstrid och strid med garnison förläggs alla murbräckor av både angriparen och försvararen i artillerilinjen och förblir passiva.

Återhämtning  

Procentandelen förlorade enheter som en spelare får tillbaka efter en strid. Den grundläggande återhämtningsprocenten kan höjas med nivåer Militärmedicin.

För mer information om återhämtning, klicka här.

Åtgärder  

Styråtgärder är en modul, som är tillgänglig för alla spelare i spelets online version. De viktigaste dragen: du får nya åtgärder efter varje sex timmar. Desto mer tid behöver du för att fullborda en åtgärd, desto större resursbelöning får du. För varje åtgärd som du fullbordar ges du chansen att få ett föremål, förutom resurser. Deltagandet i en allians och aktiverandet av premium låser upp ytterligare kategoriet att få resurser ifrån. Premium ökar antalet åtgärder i kategorierna Individuella och Allians. Du får fullborda en åtgärd i varje kategori samtidigt.

Attack  

1. Den militära samverkan mellan två spelare, mellan två alliansarméer eller mellan en spelare och oberoende städer. Attacken som en spelare skickar och riktar mot en annan spelare kan vara tre olika typer av strider: Fästningsbelägring, Fältstrid och Skövling och kan ses av försvararen direkt efter den har påbörjats, om den varar mindre än 60 minuter och 60 minuter före sammanstötningen, om uppdragstiden är längre än en timme. Attack som en ledare för en allians skickar och riktar mot en annan alliansarmé kan vara antingen Fästningsbelägring eller Fältstrid och kan ses av den försvarande alliansen direkt efter att ha påbörjats. Attacken som en spelare skickar och riktar mot en oberoende stad kan vara av tre typer beroende på dess syfte: attack för annektering, för att förvandla till en vasall och fästningsbelägring för att plundra resurser.

OBS! Angriparen kan inte återkalla armén när mindre än 5 sekunder kvar till sammanstötningen.

2. Enhets parameter som bestämmer styrkan och skadorna som en enhet tillfogar. Attacken av vissa typer enheter ökar enligt deras klass - lätt, tung, elitenheter och höjs av nivåerna Distansattacken, Närstridsattacken och Premium. Enheterna med de högsta attackvärdena oavsett klassen, är alla belägringsvapen.

Attack för att förvandla till vasall  

Det skickar arméerna att slåss i en Fästningsbelägringsstrid mot den oberoende stadens fästningsväggar och garnison med syfte att förvandla dess befolkning till ordentliga skattebetalare till Imperiet.

OBS! För att skapa en segrande armésammansättning, kontrollera den oberoende stadenss armé innan du skickar dina trupper.

Automatisk tronföljd  

Automatiskt val av systemet vem som ska vara Kejsarens tronföljare efter hans död.

För mer information om automatisk tronföljd, klicka här.

Fredsfördrag  

Typ av alliansöverenskommelse i Imperia Online. Den innebär inga attacker och krig mellan de båda allianserna och en skattefri krigsförklaring för en av de allierade om den andra har blivit inblandad i ett krig som försvarare.

För mer information om fredsavtal klicka här.

Senior Officer  

Ett samlingsbegrepp för alla officerare i tredje lojalitetsskede.