Hanebný  

Špeciálna črta, ktorú Cisár získavá pri porušení dynastického mieru a spôsobujúca trest -5 morálky pri každej bitke. Cisár môže byť vyhlásený ako Hanebný viac než jedenkrát a tak sa efekt hromadí. Táto črta sa nededí ak nový cisár nastúpi na trón.

Heslo  

Kľúč do Ríše. Heslo je výlučne osobné a nesmie byť zdieľané s nikým bez ohľadu na to, ako dôveryhodný a priblížený ten človek je. Čím je heslo zložitejšie (minimálne 10 znakov, kombinácia medzi malými a veľkými písmenami, čísla a špeciálne symboly), tým je jeden účet bezpečnejší.

Hlavné mesto  

Prvá a hlavná provincia, ktorú hráč vlastní. Hlavné mesto má prémiu k efektu statkov a preto tam je oveľa ľahšie udržať pozitívny Populačný rast obyvateľstva. Benefitujte tiež s 10% prémiou k produkcii všetkých surovín, 20 bodov prémiou k limitu Šťastia, 20 bodov prémií Šťastia každý deň, 20% k životným bodom obranných vojenských jednotiek, 30% prémiou k životným bodom pevnosti a +10 bodov prémií Morálky v obrane. To je miesto, kde sa ukladá centralizované zlato a jediné miesto, kde sa objednávajú výskumy.

Hlavný generál  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii Cisárovi po zvýšení úrovne Guvernéra. Zvyšuje Skúsenosť, ktorú nadobúdajú všetci Generáli . Úroveň 1: +2 Skúsenosť; Úroveň 2: +4 Skúsenosť; Úroveň 3: +6 Skúsenosť; Úroveň 4: +10 Skúsenosť; Úroveň 5: +15% Skúsenosť

Hlavný guvernér  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii Cisárovi po zvýšení úrovne Guvernéra. Zvyšuje Skúsenosť, ktorú nadobúdajú všetci Generáli . Úroveň 1: +2 Skúsenosť; Úroveň 2: +4 Skúsenosť; Úroveň 3: +6 Skúsenosť; Úroveň 4: +10 Skúsenosť; Úroveň 5: +15% Skúsenosť

Hodnota aliancie  

Súčasna hodnota v čistých bodov aliancie, t.j. vložený zlatý ekvivalent v celom aliančnom majetku: výskumy, budovy a vojsko / 1000.

Hodnotenie "Moji kamaráti"  

Hodnotenie, ktoré ukazuje rozvoj vašich Facebook kamarátov. Môžete pozývať kamarátov, aby sa pridali a aby dostávali odmeny.

Hostinec  

Budova, dostupná vo všetkých anektovaných provinciách, kolóniách, obchodných a vojenských objektoch, kde môžete hrať lotériu, aby ste vyhrali zlato.

Hostinec sa objaví v dedine hneď keď dokončíte Príručku.

Hra Šťastia  

Nachádza sa v Hostinci. V Hre Šťastia sa môžete zúčastniť s lístkami, zakúpenými so zlatom, ktoré sa rovná hodinovej produkcii ríše, alebo s 5 diamantami. Počet zakúpených listkov je neobmedzený. Lístok šťastia pre všetky svety sa vyťahuje každú hodinu. Víťaz obdrží odmenu v zlate, ktorá sa rovná jeho 100-hodinovej produkcii. Odmena v Hre Šťastia môže byť obdržaná pomocou otvorenia špeciálnej truhlice v menu Inventár / podmenu Pokladňa. Ak máte viac než jednu odmenu v Hre Šťastia, môžete otvárať jednu truhlicu denne.

Hráč potrestaný mlčaním  

Užívateľ, ktorý dočasne stratil právo posielať osobné správy a zverejňovať komentáre na profiloch, kvôli jednej, alebo niekoľkým správam s urážlivým obsahom, nahlásené patričnými príjemcami. Hráč môže byť potrestaný mlčaním na 24 hodín (za prvú urážlivu správu/komentár), 168 hodín (za druhú urážlivu správu/komentár) a na celý rok (za tretiu urážlivu správu/komentár). Užívatelia potrestaní mlčaním sú označení ikonkou "bez zvuku" na Globálnej mape a v menu Hodnotenie.

Hradná priekopa  

[300]Vojenská budova].
Druh: Miestna, Nadstavba, Obranná štruktúra
Nevyhnutná podmienka: Fortifikácia 1, Vojenská architektúra 3, Pevnosť 4
Maximálna úroveň: 10

Pevnostná nadstavba. Počas Útoku na pevnosť, každá úroveň Hradnej priekopy znižuje o 2% Životné body všetkých jednotiek v nepriateľskej Útočnej línii.