כניעה  

לאחד כוחות  

להעביר את כל היחידות של כל המחוזות למחוז אחד.

לוגיסטיקאי  

תכונה הזמינה בעת עלייה של רמת המושל. מפחית את אובדן האושר במושבה, שנגרם בשל ריחוק מהבירה. רמה 1 - ירידה של 4% לאשר; רמה 2 - ירידה של 6% לאשר; רמה 3 - ירידה של 10% לאשר; רמה 4 - ירידה של 14% לאשר; רמה 5 -ירידה של 20%

לוגיסטיקה מסחרית  

מחקר, אשר מגדיל את המרחק מהאימפריה, שבה ניתן להציב מוצב מסחרי. רמה -1 מאפשרת בנייה במרחק של 20 מיילים קיסריים מהבירה. כל רמה הבאה מעניקה עלייה של 8% לעומת הרמה הקודמת ועוד 5 מיילים קיסריים לרדיוס.

לוגיסטיקה צבאית  

מחקר, אשר מגדיל את המרחק מהאימפריה, שבה ניתן להציב מוצב צבאי. רמה -1 מאפשרת בנייה במרחק של 20 מיילים קיסריים מהבירה. כל רמה הבאה מעניקה עלייה של 8% לעומת הרמה הקודמת ועוד 5 מיילים קיסריים לרדיוס.

לוגיסטיקה קולוניאלית  

מחקר, אשר מגדיל את המרחק מן האימפריה, שבו ניתן לייסד לייסד מושבה. רמה -1 מאפשרת בנייה במרחק של 20 מיילים קיסריים מהבירה. כל רמה הבאה מעניקה עלייה של 8% לעומת הרמה הקודמת ועוד 5 מיילים קיסריים לרדיוס.

לוגיסטיקת וסאל  

מחקר, אשר מגדיל את המרחק האפשרי מן האימפריה שלך ווסאלים חדשים. רמה ראשונה של לוגיסטיקת וסאל מספקת רדיוס של 10 מיילים קיסריים מהבירה שבתוכו אתה יכול להפוך ווסאלים לערים עצמאיות. כל רמה הבאה מעניקה עלייה של 8% לעומת הרמה הקודמת ועוד 5 מיילים קיסריים לרדיוס.

לוחם חרב  

יחידת לחימה.
מבנה: בסיס חי"ר
תנאים נדרשים: לחימת תגרה ברמה 1

• סוג: קרב תגרה, חי”ר, לוחם חרב
• מיקום מועדף לפריסה: מרכז (קו החזית)

+ גל אנושי: התקפה מוכפלת פי 2, נגד מבצרים
+ כוחות תקיפים: במהלך מצור על המבצר, ליחידה זו יש יתרון בסדר העדיפויות של הרכב קו החזית
+ קרב מגע: התקפה מוכפלת פי 2, נגד קשתים

- פגיעים לפרשים: נגד יחידה זו, הפרשים נלחמים עם התקפה מוכפלת פי 2

לפרמטרים ספציפיים של היחידה הקש כאן.

לוחם חרב (סוג יחידה קרבית)  

יחידות חי"ר אוניברסליות, אשר מסוגלות להתמודד בקלות עם רוב היחידות האחרות. לוחמי החרב יעילים במיוחד במהלך מצור נגד המבצר. במהלך תקיפת המבצר, לוחמים הקשוחים אלה הם הראשונים שמזנקים לעבר הקירות של מבצר האויב והם מסוגלים להתמודד עם המשימה, במיוחד אם הם מגובים על ידי מספר לא מבוטל של כלי מצור.

היחידה הטובה ביותר נגד הפרשים היא לוחמי החרב

כל לוחמי החרב הם יחידות תגרה.
כל לוחמי החרב הם יחידות חי"ר.
לכל לוחמי החרב יש מיקום מועדף לפריסה בחזית ובמרכז.
כל לוחמי החרב מאומנות ללחימה בבסיס לחיל-הרגלים.

מיומנויות כלליות של היחידות::

+ כוחות תקיפים
+ קרב מגע

חסרונות:

- פגיעים לקשתים

רשימה של יחידות מסוג לוחמי חרב במשחק:

- לוחם חרב
- לוחם חרב מתקדם
- לוחם משמר

לקבלת מידע עבור המדדים הספציפיים של כל לוחמי החרב לחץ כאן.

לוחם חרב מתקדם  

יחידת לחימה.
מבנה: בסיס חי"ר
תנאים נדרשים: לחימת תגרה ברמה 10, שריון ברמה 10, שלטון מרכזי ברמה 6

• סוג: קרב תגרה, חי”ר, לוחם חרב
• מיקום מועדף לפריסה: מרכז (קו החזית)

+ כוחות תקיפה: במהלך תקיפת המבצר, ליחידה זו יש יתרון בהרכב קו החזית
+ קרב מגע: התקפה מוכפלת פי 2, נגד קשתים
+ חומת מגן: יחידה זו נלחמת עם יתרון בהגנה - נקודות חיים מוכפלות פי 1.2

- פגיעים לפרשים: נגד יחידה זו, כל הפרשים נלחמים עם התקפה מוכפלת פי 2
- יחידה כבדה: יחידה זו מקבלת עונש, כאשר נלחמת באגף - התקפה מוכפלת פי 0.9, נקודות חיים מוכפלות פי 0.9

לפרמטרים ספציפיים של היחידה הקש כאן.

לוחם משמר  

יחידת לחימה.
מבנה: בסיס חי"ר
תנאים נדרשים: לחימת תגרה ברמה 20, שריון ברמה 20, שלטון מרכזי ברמה 11

• סוג: קרב תגרה, חי”ר, לוחם חרב
• מיקום מועדף לפריסה: מרכז (קו החזית)

+ כוחות תקיפים: במהלך תקיפת מבצר, ליחידה זו יש יתרון בהרכב קו החזית
+ קרב מגע: התקפה מוכפלת פי 2, נגד קשתים
+ חומת מגן: יחידה זו נלחמת עם יתרון בהגנה - נקודות חיים מוכפלות פי 1.2
+ קו הגנה אחרון: בחיל מצב, יחידה זו נלחמה עם יתרון במהלך ביזה על המבצר - נקודות חיים פי 2
+ כוח מובחר: יחידה זו נלחמה עם יתרון במרכז - נקודות חיים מוכפלות פי 1.2

- פגיעים לפרשים: נגד יחידה זו, כל הפרשים נלחמים עם התקפה מוכפלת פי 2
- יחידה כבדה: יחידה זו מקבלת עונש, כאשר נלחמת באגף - התקפה מוכפלת פי 0.8, נקודות חיים מוכפלות פי 0.8

לפרמטרים ספציפיים של היחידה הקש כאן.

לחימה בטווח רחוק (סוג יחידה קרבית)  

יחידות הקרביות מסוג לחימה בטווח רחוק יכולות לבצע התקפה ממרחק. בנוסף במהלך הקרב הן יכולות לירות ללא פחד מפני התנכלות. יחידות האלה יכולות לירות צרורות נוספות לפני תחילת קרב התגרה.
בעת לחימה, היחידות ללחימה מטווח רחוק נלחמות בקו האש או קו הארטילריה, בהתאם לסדר העדיפויות שלהן.

יחידות שניתן לאמן כוללות:
- קשת קל
- קשת מתקדם
- קשת מובחר
- קטפולטות
- בליסטרה
- טרבושות

לחימת תגרה  

מחקר, הנותן שיפורים להתקפה של כל יחידות תגרה, כאשר הרמה המקסימלית שמשפיעה היא 50 (סכום כולל של רמות אישיות ורמות ברית).

2. קרב פנים אל פנים.

ליגות  

מערכת לדירוג שמחולקת לקטגוריות שונות. היא משקפות היבטים שונים בהתפתחותו של השחקן. מידע נוסף ניתן למצוא כאן.

ללא מצפון  

לספח בשלום  

לפרק  

פירוק של חיילים. משחזר 50% מהמשאבים שהושקעו.
אתה רשאי לפרק צבא, ששוויו הנקי אינו עולה על 25% מהשווי הנקי של הצבא הזמין רק תוך 8 שעות לאחר הפירוק האחרון. במקרה שפירקת פחות מאחוז זה, השווי הנקי של כל צבא נוסף שתרכש במהלך תקופה זו יתווסף לערך הנקי של הצבא הנוכחי שלך עד שתגיע למגבלת הפירוק.

לצמצם ב-10 דקות  

הכפתור לקצר ב-10 דקות מאפשר לך להפחית את זמן הנדרש לבניה/למחקר של מבנה או מחקר בתהליך עם 10 דקות לכל שעה.