Handelsadministration  

En forskning som ökar antalet handelsplatser som du kan grundaVärldskartan. Varje nivå tillåter att du skapar en handelsplats till.

Handelsbalans  

En numerisk sammanfattning av guldöverföringens historik - utförda guldöverföringar och erhållet guld. När man varken har skickat eller tagit emot guld är handelsbalansen 0. Varje skickad mängd subtraheras och varje mottagen mängd läggs till den nuvarande handelsbalansen.

För fler upplysningar om handelsbalansen klicka här.

Handelslogistik  

En forskning som ökar avståndet till Imperiet på vilket du kan grunda en handelsplats. Den första nivån förser dig med ett avstånd från 20 Kejserliga mil från huvudstaden. Varje ytterligare nivå är 8% effektivare än den föregående och tilllägger 5 mil till radien.

Handelsmästare  

En av färdigheter som är tillgängliga när man uppnår nivå Guvernör. Den ökar besittningens Handelspotential. Nivå 1: +4% Handelspotential; Nivå 2: +6% Handelspotential; Nivå 3: +10% Handelspotential; Nivå 4: +14% Handelspotential; Nivå 5: +20% Handelspotential

Handelsplats  

En besittning på Världskartan som tar upp en poäng (1x1 KM) och kan endast etableras på en special resurs terräng utanför den exklusiva zonen. Den kan gränsa till en annan spelares handelsplats, koloni, fort eller vasall. Handelsplatsen kan inte ha en gemensam gräns med en annan användares imperier. Bonusen till den speciella resursen påverkar hela Imperiet. Byggnaden handelsväg ger extra guldinkomster från handelspotentialen.

För mer information om handelsplatser klicka här.

Handelspotential  

Ett abstrakt mått som definierar chansen att en viss besittning vinner ytterligare guld, som läggs till direkt i statskassan. Vid annekterade provinser beräknas potentialen med underlag befolkningsantalet av två angränsande provinser därvid den glesare befolkade besittningen avgör potentialen. Desto flera bönder som finns, desto mer ökar potentialen. Du får inte utnyttja handelspotentialen utan att anlägga kejserliga vägar mellan provinserna. Varje nivå av den kejserliga vägen berättigar till att utnyttja 10% av potentialen (av den mindre besittningen). Kolonierna följer samma princip men du måste anlägga en handelsväg för att få utnyttja deras potential.

Handelsplatsernas potential beror på typen av specialresurs som de är grundade på.

För ytterligare upplysningar angående handelspotentialen, klicka här.

Handelsväg  

En byggnad som byggs i kolonierna och handelsplatserna. Den spelar samma roll som de kejserliga vägarna mellan annekterade provinser. För varje nivå får spelaren använda ytterligare 10% av besittningens handelspotential.

Hastighet  

Enheternas parameter som bestämmer hastigheten med vilken en enhet förflyttas över Världskartan. Alla enheter har en viss hastighet som mäts i Kejserliga mil (KM) per timme. På ett uppdrag är hela arméns hastighet lika med hastigheten av den långsammaste enheten. Restiden förkortas med nivåerna Kartografi.

Hastighetskoefficient  

Förutom i Kejserliga mil kan enheternas hastighet också representeras med hastighetskoefficient som visas när du skickar din armé på ett uppdrag. Hastighetskoefficient 1 = 80 KM/timme.

Heder  

Det är statistiken som visar varje spelares militära beteende - om han/hon genomför ärliga strider och slåss på ett civiliserat sätt etc. Heder intjänas i strider mot aktiva spelare, men bara om följande krav har uppfyllts: att ha förlorat minst 10% av sina egna arméenheter och om attacken är inom det tillåtna omfånget x2. Alla spelare får +2 poäng Heder om dagen och Utrikesministrarna +1 extra poäng Heder varje dag. Heder förloras vid skövlingar, attacker utanför omfånget och när man återkallar armén 15 minuter eller mer efter att den skickats. Den positiva och negativa Hedern påverkar arméns moral och lyckan i Imperiet.

OBS! Hederspoäng på grund av skövling dras efter att striden har avslutats och därför visas i stridsrapporten. Däremot ges hedersstraff för attack utanför omfång direkt efter att attacken har påbörjats, så det visas aldrig i stridsrapporten och hedersstraff ges alltid även om attacken återkallats.

För mer information om heder klicka här.

Helbrägdagörare-vetenskapsman  

En av färdigheterna, som är tillgänglig när man ökar nivån General. Den ökar gränsen av återupplevda soldater efter en strid. Nivå 1: +1% gräns; Nivå 2: +2% gräns; Nivå 3: +3% gräns; Nivå 4: +4% gräns; Nivå 5: +6% gräns

Helgskydd  

Ett alternativ som varje spelare får aktivera men endast vid storhelger som har utannonserats av Imperia Online Team på förhand och gäller i begränsade perioder bestämda av Imperia Online. När det är aktiverat, får kontot varken attackeras eller utföra attacker. Man får inte skicka armén på en kringgående manöver. Under tiden får man tillgång till kontot och man får bygga byggnader, beställa forskningar, rekrytera armé osv. Alla attacker skickade till respektive Imperiet före aktiveringen kommer att slutföras ändå. Alliansstrider omfattas inte alls av några som helst skyddsregler. Det är omöjligt att attackera oberoende städer för att skövla resurser, heller inte att attackerabarbarläger. Attacker mot Mörkrets fästning, Ymnighetsskallen, Kunskapstornet och Stenfängleset är möjliga. Arméunderhåll kommer inte att tas trots att det kommer att se ut som om det vore så i menyn Statistik (men armé underhåll kommer att tas om du attackerar Mörkrets fästning, Ymnighetsskallen, Kunskapstornet eller Stenfängelset).

* Både Semesterläget och Helgskyddet kan endast aktiveras om du inte har armé ute på uppdrag, förutom på kringgående manöver och förflyttning mellan besittningar. Vänligen observera att armén på kringgående- och förflyttningsmanöver under semesterläge kommer att fortsätta ta underhåll.

Hemlig agent  

En av färdigheterna, som är tillgänglig när man ökar nivån Guvernör. Den ger extra nivåer Kontraspionage. Nivå 1: +1% nivå; Nivå 2: +2% nivå; Nivå 3: +3% nivå; Nivå 4: +4% nivå; Nivå 5: +5% nivå

Högkvarter  

[301]Ekonomibyggnad].
Typ: Huvudstadsbyggnad, Tillbyggnad
Förutsättningar: Slott 1
Högsta nivå: 16

Tillbyggnad av Slottet. Tillåter dig uppgradera nivåerna av dina Generaler mot betalning i resurser. Varje nivå efter den första av Högkvarteren ökar träningserfarenheten man får ned 5 %. Varje 2 nivåer möjliggör den samtidiga träningen av ytterligare en Fin människa. Vid nivå 16 av Högkvarteren får upp till 8 Fina människor tränas samtidigt.

Du kan utbilda dina Fina människor via fliken Profil och utbildningar i fliken Försvarsstabs generaler på Slottet.

Högsta resurskapacitet  

Den maximala mängden av varje resurs som en provins/koloni kan ackumulera innan den slutar producera. Det bestäms av nivån Fästning. När den maximala kapaciteten har nåtts, kan provinsen/kolonin samla t.o.m större mängder, men produktionen avslutas tills mängden faller under gränsen eller tills man bygger upp en högre nivå Fästning.

För mer information om den maximala resurskapaciteten klicka här.