Σαιζόν  

Η περίοδος μεταξύ την αρχή ενός βασιλείου και το τέλος του. Η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας όλες οι μεμονωμένες Αυτοκρατορίες και συμμαχικές ιδιοκτησίες αναπτύσσονται οικονομικά και στρατιωτικά και επεκτείνονται πάνω στον Παγκόσμιο χάρτη. Η εποχή τελειώνει σε μια ημερομηνία που είναι ορισμένη από τη διοίκηση του Imperia Online.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τέλος μιας εποχής, κάντε κλικ εδώ.

Σειρά επιρροής  

Η εδαφική έκφραση της συμμαχικής επιρροής.

Σειρά μονάδων  

Η απόσταση βολής των πυροβολικών μονάδων.

Σειρά πόντων καθαρής αξίας (σειρά)  

Οι διαφορά μεταξύ των πόντων δυο παικτών. Οι επιθέσεις ενάντια σε αυτοκρατορίες έξω από τη σειρά x5 (5 φορές μικρότερες ή μεγαλύτερες Αυτοκρατορίες με βάση των πόντων καθαρής αξίας) απαγορεύονται. Οι επιθέσεις ενάντια σε Αυτοκρατορίες έξω από τη σειρά x2 προκαλούν μείωση του Ηθικού, της δόξας και της δύναμης της επίθεσης για κάθε συντελεστή διαφοράς από 0,1 έξω από την επιτρεπόμενη σειρά. Η δύναμη της επίθεσης δεν θα μειωθεί για μια μάχη έξω από τη σειρά х2, αν ο επιτιθέμενος έχει λιγότερους πόντους καθαρής αξίας από τον υπερασπιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιθέσεις έξω από τη σειρά, πατήστε εδώ.

Σημείο Συνάθροισης  

Αυτό το σημείο που βρίσκεται στον Παγκόσμιο χάρτη, συλλέγει συμμαχικούς στρατούς της ίδιας φυλής και εξυπηρετεί ως σημείο εξόδου σε περίπτωση στρατιωτικής αποστολής για την κατάκτηση κάστρου ή για την επίθεση εχθρικού Σημείου Συνάθροισης ή κάστρου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Σημεία Συνάθροισης, κάντε κλικ εδώ.

Σημείωση  

Μια συντόμευση (shortcut) πρόσβασης σε ορισμένο αντικείμενο από τον Παγκόσμιο χάρτη. Ένα αντικείμενο μπορεί να σημειωθεί με ένα κλικ στο αριστερό κουμπί του ποντικιού πάνω στο αντικείμενο και επιλέγοντας την τελευταία επιλογή, που είναι διαθέσιμη στον υπαινιγμό. Τα αντικείμενα που σημειώθηκαν γίνονται διαθέσιμα με ένα κλικ πάνω στην αντίστοιχη σημείωση στην εικόνα που είναι στην ανώτερη αριστερή γωνιά της οθόνης. Οι παίκτες μπορούν να κάνουν μέχρι 20 τέτοιες σημειώσεις. Οι σύμμαχοι μπορούν να μοιράσουν σημειώσεις μεταξύ τους, ώστε έτσι πραγματικά έχουν πρόσβαση σε περισσότερα από 20 σημειωμένα αντικείμενα.

Σίδερο  

Παράγεται από το μισθωμένο πληθυσμό στα ορυχεία σιδήρου, το σίδερο απαιτείται το πολύ, σε μεγάλες ποσότητες για τη στρατολόγηση στρατού και για στρατιωτικές έρευνες.
Ισοδύναμο χρυσού: 1 σίδερο = 2,5 χρυσός

ΣΜΕ (Σύμβαση μη επίθεσης)  

Αποκλείει τις επιθέσεις και τους πολέμους μεταξύ των δύο συμμαχιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ΣΜΕ (Σύμβαση μη επίθεσης), κάντε κλικ εδώ.

Σπαθοφόρος (τύπος: Μονάδα στρατού)  

Πολυμερείς πεζικές μονάδες που πολύ εύκολα μάχονται και νικήσουν τις άλλες μονάδες. Οι Σπαθοφόροι είναι πολύ αποδοτικοί στην Πολιορκία. Κατά τη διάρκεια της Εφόδου οχυρού οι Σπαθοφόροι είναι οι πρώτες μονάδες που ρίχνονται εναντίον των τειχών του εχθρικού Οχυρού και είναι πολύ ικανοί να του κατακτήσουν ειδικά αν είναι υποστηριγμένοι από ένα σταθερό αριθμό Πολιορκητικών μηχανών.

Στους Σπαθοφόρους αντενεργεί καλύτερα το Ιππικό.

Όλοι οι Σπαθοφόροι είναι Μονάδες μάχης Εκ του συστάδην.
Όλοι οι Σπαθοφόροι είναι Μονάδες πεζικού.
Όλοι οι Σπαθοφόροι έχουν Τοποθεσία με προτεραιότητα στο Κέντρο της Μετωπικής γραμμής.
Όλοι οι Σπαθοφόροι στρατολογούνται στους Στρατώνες πεζικού.

Κοινές δεξιότητες των μονάδων:

+ Στρατεύματα εφόδου
+ Συμπλοκή

- Τρωτοί για το Ιππικό

Οι τρέχουσες μονάδες του τύπου Σπαθοφόρου είναι:

- Ελαφρός Σπαθοφόρος
- Βαρύς Σπαθοφόρος
- Ακρίτας

Για λεπτομέρειες σχετικά με ειδικούς δείκτες των Σπαθοφόρων κάντε κλικ εδώ.

Σπίτια  

Τα κτήρια όπου μένει το αστικό πληθυσμό. Τα επίπεδά τους αυξάνουν το όριο του πληθυσμού μιας επαρχίας. Οι νομάδες έχουν σταθερό όριο σπιτιών, για αστικό πληθυσμό 220 000 στην επαρχία αριθμός 1 και όλες οι αποικίες, 200 000 στις επαρχίες του 1ου κύκλου, 240 000 στις επαρχίες του 2ου κύκλου, 280 000 στις επαρχίες του 3ου κύκλου και βασικό όριο επαρχίας + 100 000 στην πρωτεύουσα, έτσι αυτές δεν μπορούν να χτίσουν σπίτια και επίσης δεν μπορούν να υπερβαίνουν το σταθερό όριο. Αν και τα όρια του 2ου και του 3ου κύκλου μπορούν να μειωθούν με το χέρι μέχρι 220 000, αν ο παίκτης θέλει.

Σταθερή μεσιτεία  

Μεσιτεία που δημοσιεύεται και αφαιρούμενη κατά το χρόνο της δημοσίευσης. Η βασική σταθερή μεσιτεία είναι 10%. Μπορεί να μειωθεί, αν ο παίκτης είναι Οικονομικός Διευθυντής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αγορά και τις μεσιτείες, πατήστε εδώ.

Σταθμός Εφοδίων  

Το κτήριο το οποίο διεξάγει την Αυτοκρατορική μεταφορά. Κάθε επίπεδο αυξάνει την ποσότητα πόρων που μπορούν να μεταφερθούν. Όταν φτάσετε στο μέγιστο επίπεδο μπορείτε να μεταφέρετε όλους του διαθέσιμους πόρους αμέσως. Σε περίπτωση που ενάντια σας έρχεται μια επίθεση-κλείδωμα εφαρμόζεται όριο μεταφοράς. Στο Σταθμό Εφοδίων ξεφορτώνεται το χρυσό που μεταφέρεται από συμμάχους και εκεί πραγματοποιείται η μεταφορά χρυσού προς κάποιο σύμμαχο. Η χωρητικότητα του Σταθμού Εφοδίων διπλασιάζεται με την ενεργοποίηση του Προνομιακού.

Στιγμιαία αποικιακή μεταφορά  

Μια επιλογή που ξεφορτώνει τα μεταφέροντα βαγόνια ανεφοδιασμού, τα οποία μεταφέρουν πόρους ή απλώς ταξιδεύουν από, προς και μεταξύ αποικιών στιγμιαία εκτός αν η αυτοκρατορία σας δεν είναι υπό εχθρική επίθεση.*

*Υπάρχει όμως η ακόλουθη εξαίρεση: η επιλογή ξεκλειδώνεται υπό επίθεση, όταν υπάρχει μια δραστική διαφορά μεταξύ του ισοδύναμου χρυσού του στρατού του εισβολέα και του ισοδύναμου χρυσού των πόντων καθαρής αξίας του υπερασπιστή.

Στιγμιαία αποίκιση  

Μια επιλογή η οποία τελειώνει στιγμιαία το ταξίδι των αποικιστών μέχρι την επιθυμητή θέση για αποικία, για 510 διαμάντια ανά ώρα, εκτός αν η αυτοκρατορία σας δεν είναι υπό εχθρική επίθεση*.

*Υπάρχει η ακόλουθη εξαίρεση: η επιλογή ξεκλειδώνεται υπό επίθεση, όταν υπάρχει μια δραστική διαφορά μεταξύ του χρυσού ισοδύναμου του στρατού του εισβολέα και του χρυσού ισοδύναμου των πόντων καθαρής αξίας του υπερασπιστή.

Στιγμιαία αυτοκρατορική μεταφορά  

Μια επιλογή διαθέσιμη για όλους τους παίκτες - και για τους προνομιακές και για τους κοινές, η οποία ξεφορτώνει τους κινούμενους πόρους μεταξύ επαρχιών άμεσα, χωρίς αυτό να απαιτεί 20 λεπτά αναμονή. Η στιγμιαία μεταφορά είναι διαθέσιμη μόνο σε ειρηνική περίοδο. Υπό επίθεση ο κυρίαρχος δεν μπορεί να τη χρησιμοποιεί.

Στιγμιαία άφιξη  

Μια επιλογή, διαθέσιμη για όλους τους παίκτες - τους προνομιακούς και τους κοινούς, η οποία επιτρέπει την άμεση ολοκλήρωση των αποστολών μεταφοράς στρατού μετάξι προσαρτημένων επαρχιών, αντί να περιμένουν τον απαιτούμενο χρόνο. Η στιγμιαία άφιξη είναι διαθέσιμη μόνο σε ειρηνική περίοδο. Σε περίπτωση εχθρικής επίθεσης, ο κυρίαρχος δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει*.

* Υπάρχει η ακόλουθη εξαίρεση: Αυτή η επιλογή ξεκλειδώνεται υπό επίθεση, όταν υπάρχει δραστική διαφορά μεταξύ του ισοδύναμου σε χρυσό του στρατού του επιτιθέμενου και του ισοδύναμου σε χρυσό των πόντων καθαρής αξίας του αμυνόμενου.

Στιγμιαία εκπαίδευση  

Στιγμιαία ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των μονάδων. Αν ο αριθμός των μονάδων σε εκπαίδευση και των τρεχόντων στρατιωτών που έχετε είναι κάτω από 5000, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή δωρεάν. Αλλιώς η επιλογή πληρώνεται με διαμάντια. Μόνο η πρώτη ομάδα στην ουρά σε μια επαρχία και σ'ένα στρατώνα μπορεί να εκπαιδευθεί στιγμιαία. Κάθε ομάδα με υπόλοιπο χρόνο λιγότερο από 6 ώρες, απαιτεί 170 διαμάντια. Η στιγμιαία εκπαίδευση μιας ομάδας προϋποθέτει επανυπολογισμός των υπόλοιπων χρονών των άλλων ομάδων που περιμένουν στην ουρά. Η στιγμιαία εκπαίδευση δεν είναι διαθέσιμη όταν η Αυτοκρατορία είναι υπό εχθρική επίθεση*.

*Υπάρχει η επόμενη εξαίρεση: Η επιλογή ξεκλειδώνεται υπό επίθεση, όταν υπάρχει μια δραστική διαφορά μεταξύ του χρυσού ισοδύναμου του στρατού του επιτιθέμενου, και του χρυσού ισοδύναμου των πόντων καθαρής αξίας του υπερασπιστή.

Στιγμιαία επίθεση  

Η διεξαγωγή μιας στιγμιαίας επίθεσης μεταξύ ένας παίκτης και οι ανεξάρτητες επαρχίες του. Η επιλογή απαιτεί ένα διαμάντι για κάθε μάχη και προϋποθέτει, ότι ο στρατός φτάνει στο στόχο, μάχεται και γυρίζει αμέσως. Η στιγμιαία επίθεση δεν είναι διαθέσιμη όταν η αυτοκρατορία είναι υπό εχθρική επίθεση.

Στιγμιαία έρευνα  

Η ολοκλήρωση μιας έρευνας νωρίτερα. Η επιλογή πληρώνεται με διαμάντια και ισχύει μόνο για τις έρευνες οι οποίες έχουν λιγότερες από 1.5 υπόλοιπες ώρες κατασκευής*. Μια ώρα έρευνας απαιτεί 510 διαμάντια. Η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν η Αυτοκρατορία είναι υπό εχθρική επίθεση**.

* Αυτό είναι ένα βασικό όριο. Όσο πιο υψηλή είναι η ανάπτυξη, οι πόντοι καθαρής αξίας και ο ξοδεμένος αριθμός διαμαντιών για μια στιγμιαία έρευνα, τόσο πιο υψηλό θα γίνει το όριο.

**Υπάρχει η επόμενη εξαίρεση: Η επιλογή ξεκλειδώνεται υπό επίθεση, όταν υπάρχει μια δραστική διαφορά μεταξύ του χρυσού ισοδύναμου του στρατού του επιτιθέμενου, και του χρυσού ισοδύναμου των πόντων καθαρής αξίας του υπερασπιστή.

Στιγμιαία κατασκευή  

Τελειώνει το χτίσιμο ενός κτηρίου στιγμιαία και σας επιτρέπει να αρχίσετε την εκμετάλλευση του κτηρίου. Η επιλογή πληρώνεται με διαμάντια και ισχύει μόνο για τα κτήρια τα οποία έχουν λιγότερες από 6 υπόλοιπες ώρες κατασκευής. Μια ώρα κατασκευής απαιτεί 170 διαμάντια. Η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη ενώ η Αυτοκρατορία είναι υπό εχθρική επίθεση*.

*Υπάρχει η επόμενη εξαίρεση: Η επιλογή ξεκλειδώνεται υπό επίθεση, όταν υπάρχει μια δραστική διαφορά μεταξύ του χρυσού ισοδύναμου του στρατού του επιτιθέμενου, και του χρυσού ισοδύναμου των πόντων καθαρής αξίας του υπερασπιστή.

Στιγμιαίος τροποποιητής της Ευτυχίας  

Παράγων με θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα στην Ευτυχία, εφαρμοσμένο εφάπαξ, προστιθέμενο ή αφαιρεμένο από την τρέχουσα αξία της ευτυχίας μόνο μια φορά.

Για να διαβάσετε όλη την λίστα των Στιγμιαίων τροποποιητών της Ευτυχίας, πατήστε εδώ.

Στοίβα αντικειμένων  

Μια επιλογή που επιτρέπει πολλαπλά αντικείμενα με μικρό εφέ του ίδιου τύπου να συνδυάζονται σε ένα (ή περισσότερα) αντικείμενο/α με μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Υπάρχουν 3 ομάδες στοιχείων που μπορούν να στοιβάζονται:
- αντικείμενα για μείωση χρόνου - ισχύει για αντικείμενα που περιέχουν μείωση 1, 5 και 10 λεπτών·
- αντικείμενα για Εμπειρία - ισχύει για αντικείμενα που περιέχουν 100, 200 και 500 πόντους εμπειρίας.
- αντικείμενα για Προνομιακό - ισχύει για αντικείμενα που περιέχουν 15 λεπτά, 30 λεπτά, 1 ώρα, 3 ώρες, 6 ώρες, 12 ώρες.
Για να εμφανιστεί η επιλογή στοίβαξης (στο μενού Αποθέματος), είναι απαραίτητο για τον παίκτη να έχει έναν ελάχιστο αριθμό αντικειμένων από κάθε ομάδα:
- η συνολική διάρκεια των αντικειμένων μείωσης του χρόνου πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 ώρα.
- ο συνολικός αριθμός πόντων από αντικείμενα Εμπειρίας δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 2000
- η συνολική διάρκεια των αντικειμένων για Προνομιακό πρέπει να είναι τουλάχιστον 24 ώρες.

Στρατάρχης  

Στρατιωτικός βαθμός, που απονέμεται σε έναν παίκτη με 750 000 - + ∞ στρατιωτικούς πόντους.

Στρατηγική  

Μια έρευνα, η οποία δίνει στον κυρίαρχο τη γνώση πως να χρησιμοποιήσει τους Σχηματισμούς μάχης. Κάθε επίπεδο δίνει πρόσβαση σε 1 σχηματισμό.

Στρατηγός  

Στρατιωτικός βαθμός, που απονέμεται σε έναν παίκτη με 500 000-749 999 στρατιωτικούς πόντους.

Στρατιά  

Στρατεύματα τοποθετημένα στο πεδίο μπροστά από το Οχυρό.

Στρατιώτης  

Κοινή ονομασία όλων των ανθρώπινων στρατιωτικών μονάδων, ανεξάρτητα από την κατηγορία τις.
Οι στρατιώτες είναι: τοξότες, λογχοφόροι, σπαθοφόροι και ιππείς.

Στρατιώτης  

Στρατιωτικός βαθμός, που απονέμεται σε έναν παίκτη με 150-249 στρατιωτικούς πόντους.

Στρατιωτική Αρχιτεκτονική  

Μια έρευνα, η οποία ασκεί επιρροή στα οχυρά. Μειώνει τον χρόνο κατασκευής οχυρών μα 15% ανά επίπεδο. Αυξάνει την χωρητικότητα της φρουράς με 10% από την αρχική.

Στρατιωτική διοίκηση  

Στρατιωτική εκπαίδευση  

Μια έρευνα, η οποία αυξάνει την αξία του ηθικού σε υπεράσπιση και σε επίθεση. 1 πόντος ηθικού ανά επίπεδο.

Στρατιωτική επιμελητεία  

Μια Έρευνα που αυξάνει την απόσταση από την Αυτοκρατορία, στην οποία μπορεί να ιδρυθεί ένα στρατιωτικό φυλάκιο. Το 1ο (πρώτο) επίπεδο δίνει μια απόσταση 20 αυτοκρατορικών μιλίων από την Πρωτεύουσα. Κάθε επόμενο επίπεδο δίνει 8% αύξηση πάνω στο προηγούμενο επίπεδο και δίνει 5 πρόσθετα Αυτοκρατορικά μίλια προς την ακτίνα.

Στρατιωτική έρευνα  

Μια κοινή λέξη για όλες τις έρευνες που έχουν επιρροή στη στρατιωτική πτυχή της Αυτοκρατορίας.

Στρατιωτική Ιατρική  

Μια έρευνα, η οποία δίνει στον κυρίαρχο τη γνώση πως να ανακτήσει περισσότερες σκοτωμένες μονάδες μετά τη μάχη. Αυξάνει το ποσοστό ανακτημένων μονάδων μετά μια μάχη με 2% ανά επίπεδο. Το μέγιστο ποσοστό ανάκτησης είναι 70%.

Στρατιωτική μονάδα  

Κοινή ονομασία όλων των μονάδων, στρατιωτών και πολιορκητικές μηχανές, που συμμετέχουν στη μάχη και προκαλούν ζημιές.

Στρατιωτικό δόγμα  

Μια έρευνα, η οποία επιτρέπει στον κυρίαρχο να διεξάγει μερικές ταυτόχρονες αποστολές και να στρατολογήσει μερικές ομάδες εκπαίδευσης ταυτόχρονα. Κάθε επίπεδο της έρευνας αυξάνει με 1 τον αριθμό επιθέσεων που άρχισαν ταυτόχρονα, όπως και τον αριθμό των ομάδων εκπαίδευσης που στρατολογούνται ταυτόχρονα στις στρατώνες, με 3.

Στρατιωτικό κτήριο  

Μια κοινή λέξη για όλα τα κτήρια που έχουν επιρροή στη στρατιωτική πτυχή της Αυτοκρατορίας.

Στρατιωτικό μήνυμα  

Ένα μήνυμα που περιέχει μια Αναφορά μάχης. Όλες οι αναφορές μάχης, αμυντικές και επιθετικές, έρχονται σε κόκκινους φακέλους και αποθηκεύονται στην Καρτέλα Συστήματος στο μενού Μηνυμάτων, με ετικέτα Στρατιωτικά.

Στρατιωτικό πανεπιστήμιο  

Το σύμβολο γνώσης και διαφωτισμού μαζί με το Πανεπιστήμιο και την Ακαδημία επιστημών. Το Στρατιωτικό πανεπιστήμιο, διαθέσιμο μόνο στην πρωτεύουσα, είναι το κτήριο όπου εξελίσσονται όλες τις Στρατιωτικές έρευνες. Τα επίπεδά του μειώνουν τον χρόνο για την εξέλιξη ερευνών με 0.5 φορές ανά επίπεδο από το βασικό χρόνο και η τιμή τους με 0.02 φορές. Το επίπεδο 20 επιτρέπει την κατασκευή Ακαδημίας Στρατιωτικών επιστημών.

Στρατιωτικό φυλάκιο  

Μια ιδιοκτησία η οποία καταλαμβάνει 1 σημείο (1x1 ΑΜ) από τον Παγκόσμιο χάρτη και μπορεί να είναι ιδρυμένο παντού, έξω από τις αποκλειστικές ζώνες, εκτός στις ανεξάρτητες πόλεις και τα εδάφη με ειδικό πόρο. Η κύρια λειτουργία του είναι να φυλάγει κάποιο Εμπορικό σημείο, γιατί τα Εμπορικό σημείο δεν έχουν αμυντικό στρατό. Για να εκτελεί αυτό το ρόλο του, το Στρατιωτικό φυλάκιο πρέπει να έχει κοινά σύνορα με το Εμπορικό σημείο. Με αυτό τον τρόπο ο εχθρός πρώτα πρέπει να καταστρέψει το Στρατιωτικό φυλάκιο και μόνο μετά θα έχει τη δυνατότητα να επιτεθεί το Εμπορικό σημείο. Μπορείτε να χτίζετε Στρατιωτικά φυλάκια και δίπλα σε άλλες ιδιοκτησίες, αλλά το αμυντικό δυναμικό ισχύει μόνο ως προς τα Εμπορικά σημεία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Στρατιωτικά φυλάκια, κάντε κλικ εδώ.

Στρατιωτικοί πόντοι  

Μετρούν οι στρατιωτικά επιτεύγματα και τις κυβερνητικές δυνατότητες του παίκτη. Οι στρατιωτικοί πόντοι κερδίζονται μόνο σε μάχες με άλλους ενεργούς παίκτες. Σκοτωμένος στρατός με αξία 5000 χρυσό ισοδύναμο δίνει 1 στρατιωτικό πόντο. Η καταστροφή διαφόρων επιπέδων οχυρού επίσης δίνει ορισμένο αριθμό στρατιωτικών πόντων, όπως και η λεηλασία πληθυσμού, αλλά μόνο εν καιρό πολέμου και λαμβάνονται υπόψη μόνο για το αποτέλεσμα του πολέμου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Στρατιωτικούς πόντους, κάντε κλικ εδώ.

Στρατιωτικός επιστήμονας  

Μια από τις δεξιότητες η οποία είναι διαθέσιμη για τον Αυτοκράτορα αν αυτός ανεβαίνει το επίπεδο Επάρχου. Μειώνει τον χρόνο για Έρευνες στο Στρατιωτικό Πανεπιστήμιο. Επίπεδο 1: -1% χρόνος· Επίπεδο 2: -2% χρόνος· Επίπεδο 3: -4% χρόνος· Επίπεδο 4: -6% χρόνος· Επίπεδο 5: -10% χρόνος

Στρατιωτικός οικοδόμος  

Μια από τις δεξιότητες η οποία είναι διαθέσιμη για τον Αυτοκράτορα αν αυτός ανεβαίνει το επίπεδο Επάρχου. Μειώνει τον χρόνο κατασκευής Στρατιωτικών κτηρίων. Επίπεδο 1: -1% χρόνος· Επίπεδο 2: -2% χρόνος· Επίπεδο 3: -4% χρόνος· Επίπεδο 4: -6% χρόνος· Επίπεδο 5: -10% χρόνος

Στρατιωτικός οικονομολόγος  

Μια από τις δεξιότητες η οποία είναι διαθέσιμη για τον Αυτοκράτορα αν αυτός ανεβαίνει το επίπεδο Επάρχου. Μειώνει τη συντήρηση όλων των στρατών. Επίπεδο 1: -1% συντήρηση· Επίπεδο 2: -2% συντήρηση· Επίπεδο 3: -4% συντήρηση· Επίπεδο 4: -6% συντήρηση· Επίπεδο 5: -10% συντήρηση

Στρατολόγηση  

Διαταγή εκπαίδευσης μονάδων στις αντίστοιχες στρατώνες. Η στρατολόγηση απαιτεί μια τιμή σε ξύλο και σίδηρο, η οποία αυξάνεται σύμφωνα με τις κατηγορίες - ελαφριά, βαριά, ελίτ και αδρανής πληθυσμός - ένας χωριάτης ανά ένα στρατιώτη, αλλά 1 πολιορκητική μηχανή απαιτεί περισσότερο από έναν άνθρωπο για την κατασκευή τις.

Στρατόπεδο  

Ένα ειδικό κτήριο προσβάσιμο μόνο από τα στρατιωτικά φυλάκια, που προσφέρει την τοποθεσία στρατιωτών στην ιδιοκτησία. Κάθε επίπεδο του Στρατοπέδου επιτρέπει την τοποθεσία στρατιάς από 120 000 μονάδες.

Στρατώνες  

Κοινή ονομασία όλων των κτηρίων, στα οποία στρατολογούνται και εκπαιδεύονται μονάδες.

Η ενεργοποίηση του Προνομιακού πακέτου αυξάνει με 20% τη χωρητικότητα των Στρατώνων.

Στρατώνες Ιππικού  

Στρατιωτικό κτήριο.
Τύπος: Τοπικό, Εκπαιδευτικό
Προαπαιτούμενες έρευνες: Στρατιωτικό δόγμα 1, Μάχη εκ του συστάδην 1, Μάχη Εξ`Αποστάσεως 1, Θωράκιση 1, Στρατιωτική εκπαίδευση 1, Ιπποκομία 1
Μέγιστο επίπεδο: 20

Επιτρέπει την εκπαίδευση και τη βελτίωση Ιππικού. Κάθε επίπεδο αυξάνει τη Χωρητικότητα εκπαίδευσης του κτηρίου.

Μονάδες που μπορούν να εκπαιδευτούν συμπεριλαμβάνουν:
- Ελαφρύ Ιππικό
- Βαρύ Ιππικό
- ]Παλαδίνος

Στρατώνες Πεζικού  

Στρατιωτικό κτήριο.
Τύπος: Τοπικό, Εκπαιδευτικό
Προαπαιτούμενες έρευνες: Στρατιωτικό δόγμα 1, Μάχη εκ του συστάδην 1
Μέγιστο επίπεδο: 20

Επιτρέπει την εκπαίδευση και τη βελτίωση Σπαθοφόρων και Λογχοφόρων. Κάθε επίπεδο αυξάνει τη Χωρητικότητα εκπαίδευσης του κτηρίου.

Μονάδες που μπορούν να εκπαιδευτούν συμπεριλαμβάνουν:
- Ελαφρός λογχοφόρος
- Βαρύς λογχοφόρος
- Πελταστής
- Ελαφρός σπαθοφόρος
- Βαρύς σπαθοφόρος
- Ακρίτας

Στρατώνες Τοξοτών  

Στρατιωτικό κτήριο.
Τύπος: Τοπικό, Εκπαιδευτικό
Προαπαιτούμενες έρευνες: Στρατιωτικό δόγμα 1, Μάχη Εξ`Αποστάσεως 1
Μέγιστο επίπεδο: 20

Επιτρέπει την εκπαίδευση και τη βελτίωση Τοξοτών. Κάθε επίπεδο αυξάνει τη Χωρητικότητα εκπαίδευσης του κτηρίου.

Μονάδες που μπορούν να εκπαιδευτούν συμπεριλαμβάνουν:
- Ελαφρός τοξότης
- Βαρύς τοξότης
- Ακροβολιστής

Συγκέντρωση  

Μεταφορά των μονάδων από όλες τις επαρχίες σε μια επαρχία.

Συμβούλιο των ηγετών  

Κάθε μέρα σε συγκεκριμένη ώρα στην Αυτοκρατορία γίνεται ένα Συμβούλιο των ηγετών, το οποίο συζητάει αν ο πληθυσμός είναι ευτυχισμένος από την κυβέρνησή σας και αποφασίζει εάν έναν ταραχή ή εξέγερση θα αρχίσει ή θα σταματήσει.

Σύμβουλος  

Ο επίσημος σύμβουλος στο Imperia Online για τα πρώτα βήματα του κάθε παίκτη. Βοηθά στον μελλοντικό κυρίαρχο να προσανατολιστεί στη διεπαφή (interface) και στην κύρια μηχανική του παιχνιδιού και στον ίδιο χρόνο δίνοντάς τον/την δελεαστικές ανταμοιβές. Ο σύμβουλος δεν είναι παρών για πάντα, εν τούτοις, το βήμα για εισαγωγή του στρατού σε φρουρά είναι το τελευταίο. Μόλις ολοκληρωθεί, το εικονίδιο του εξαφανίζεται και ο παίκτης πρέπει να συνεχίσει μόνος του/μόνη της. Διαβάζοντας το επίσημο εγχειρίδιο του παιχνιδιού Πώς να παίξω; (στην κάτω αριστερή γωνιά του μενού), θα βοηθήσει καθένα να γίνει πραγματικός εμπειρογνώμονας στο παιχνίδι και θα παίξει με την αυτοπεποίθηση.

Συμμαχία  

Μια ομάδα παικτών που συμμερίζονται τη στρατηγία τους ένας με τον άλλον. Τα μέλη μιας συμμαχία συλλέγουν κοινούς πόρους, τους οποίους επενδύουν σε συμμαχικές έρευνες, με επίδραση σ'όλων των μελών, της κήρυξης πολέμους, συμμαχικά κτήρια, διεύρυνση της πολιτισμικής και στρατιωτικής επίδρασης. Οι σύμμαχοι μπορούν να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον οικονομικά και στρατιωτικά αντίστοιχα με Μεταφορά χρυσού και με συμμαχικές υποστηρίξεις. Οι συμμαχίες είναι ταξινομημένες σε μια ξεχωριστή ταξινόμηση, βασισμένη γενικά στο κοινό αριθμό πόντων καθαρής αξίας των μελών.

Σημείωση! Ένας παίκτης μπορεί να ενώσει την ίδια συμμαχία μόνο δύο φορές.

Συμμαχικά κτήρια  

Διαταγμένα με τους τερερίσεις είδους πόρους από το συμμαχικό θησαυροφυλάκιο, τα συμμαχικά κτήρια βρίσκονται στα σημεία συνάθροισης ή συμμαχικά κάστρα και ασφαλίζουν ισχυρότερη υπεράσπιση της συμμαχικής ιδιοκτησίας ή διεύρυνση της σειράς επιρροής. Οι τιμές και ο χρόνος τους μπορούν να μειωθούν από το επίπεδο της Αρχιτεκτονικής του Αξιωματικού Οικοδόμου.

Συμμαχικές ανακοινώσεις  

Ένα μήνυμα σταλμένο σε όλα τα μέλη της συμμαχίας. Τα μαζικά μηνύματα είναι ένα αποκλειστικό δικαίωμα των ηγετών και των ανώτερων υπάλληλων και φτάνουν σε φάκελο με χρώμα βιολέτα και διατηρούνται στο υπομενού Ανακοινώσεων του μενού Μηνυμάτων. Μηνύματα, τακτοποιημένα χρονολογικά - τα πιο παλιά μηνύματα βρίσκονται στο κατώτατο σημείο του παραθύρου και τα νεώτερα - στην κορυφή.

Συμμαχικές δωρεές  

Εθελοντικές καταθέσεις, οι οποίες όμως είναι περιορισμένες. Η Συμμαχική Διοίκηση καθορίζει το μέγιστο ποσό δωρεών πόρων που μπορεί να κάνει κάθε μέλος. Όσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο, τόσο περισσότερα μπορούν να δίνουν/χορηγούν οι παίκτες. Το ποσοστό μιας δωρεάς αρχίζει από 5% του χρυσού ισοδυνάμου των τρεχόντων πόντων καθαρής αξίας τους με επίπεδο 1, και φτάνει μέχρι 33% στο επίπεδο 15.

Τα μέλη μπορούν επίσης να χορηγούν διαμάντια στο Συμμαχικό Ταμείο. Η δωρεά είναι περιορισμένη, καθώς ο μέγιστος αριθμός των δωρισμένων διαμαντιών είναι 340000 διαμάντια ανά ημέρα. Μπορείτε να δωρίζετε αγορασμένα διαμάντια και προσωρινά διαμάντια στο συμμαχικό ταμείο. Μόλις δωριστούν, τα αγορασμένα διαμάντια ήδη θεωρούνται προσωρινά και θα λήξουν για 336 ώρες. Τα προσωρινά διαμάντια δωρίζονται με την τρέχουσα διάρκειά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συμμαχικές δωρεές, κάντε κλικ εδώ.

Συμμαχικές ενισχύσεις  

Συμμαχικές σχέσεις  

Η διπλωματική θέση προς άλλη συμμαχία. Οι ειρηνικές σχέσεις απαιτούν επιβεβαίωση από την αντίστοιχη πλευρά, για να μπαίνουν σε ισχύ. Ο εκμηδενισμός των συμφωνιών, όπως και ηκήρυξη εχθρότητας ή πολέμου, είναι μια μονόπλευρη πράξη.
Οι πέντε είδους σχέσεις μεταξύ συμμαχιών στο Imperia Online είναι: η Συνθήκη ειρήνης, η ΣΜΕ (Σύμβαση μη επίθεσης), η Ουδετερότητα, η Εχθρότητα και ο Πόλεμος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Συμμαχικές σχέσεις, κάντε κλικ εδώ.

Συμμαχική αλληλοβοήθεια  

Αν συμμετέχετε σε μια συμμαχία, μια φορά ανά κάθε ώρα μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από τους συμμάχους σας για πιο γρήγορες κατασκευή/έρευνα 1 κτηρίου ή 1 έρευνας, τα οποία είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Καθένας από τους συμμάχους σας θα μπορεί να μειώσει 1 λεπτό από το χρόνο κατασκευής/έρευνας του ζητούμενου κτηρίου/της ζητούμενης έρευνας. Η αμοιβαία βοήθεια είναι περιορισμένη μόνο στα πλαίσια της συμμαχίας και δε θα μπορείτε να βοηθάτε σε παίκτες έξω απ'αυτήν. Θα βρείτε την επιλογή αυτή στο Δημαρχείο.

Συμμαχική διοίκηση  

Κάθε επίπεδο επιτρέπει την ίδρυση δυο Σημείων συνάθροισης, αν οι συμμαχικοί πόντοι είναι τουλάχιστον 5 000 000. Η συμμαχική διοίκηση διορίζει τις ποσότητες πόρων, τις οποίες τα μέλη μπορούν να χορηγούν. Το ποσοστό της δωρεάς αρχίζει από 5% των πόντων καθαρής αξίας του παίκτη σε ισοδύναμου χρυσού για το επίπεδο 1, και φτάνει μέχρι 33% για το επίπεδο 15. Κάθε επίπεδο επιτρέπει τον ορισμό 1 κυβερνήτη. Μέγιστο επίπεδο - 15.

Συμμαχική εξέλιξη  

Συμμαχική ιδιοκτησία  

Μια συλλογική λέξη για όλους πόντους ή ζώνες από τον Παγκόσμιο χάρτη, στις οποίες μια συμμαχία έχει έλεγχο. Συμμαχικές ιδιοκτησίες είναι τα κάστρα και τα σημεία συνάθροισης.

Συμμαχικό κάστρο  

Κάστρο με τα δικά του κτήρια, που ήδη ανήκει σε μια συμμαχία. Το Συμμαχικό κάστρο κατακτιέται μόνο από συμμαχικούς στρατούς, σταλμένοι από Σημείο Συνάθροισης ή από άλλο κάστρο. Η κατάκτηση ενός κάστρου βοηθάει για τη διεύρυνση της πολιτισμικής και στρατιωτικής επιρροής στον Παγκόσμιο χάρτη, έτσι οδηγώντας σε συμμετοχή στη μάχη για τη νίκη του βασιλείου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Συμμαχικά κάστρα, κάντε κλικ εδώ, εδώ, εδώ, εδώ και εδώ.

Συμμαχικό μήνυμα  

Ένα μήνυμα που μπορεί να αφορά όλες τις πτυχές του πλαισίου μιας συμμαχίας - τις προσκλήσεις για συμμαχία, τα μηνύματα που ενημερώνουν για μια αλλαγή στις σχέσεις μεταξύ συμμαχιών ή στο φορολογικό ποσοστό του φόρου συμμαχίας, τη συμμαχική στρατιωτική αναφορά, τη μεταφορά συμμαχικών στρατών, τις δωρεές στρατών, μπόνους από τη σειρά επιρροής, τις εκλογές για ηγέτη και τις ανακοινώσεις για [[185πολέμους] που δεν πληρώνονται. Τα συμμαχικά μηνύματα φτάνουν σε ένα μπλε φάκελο και διατηρούνται στο υπομενού "Του συστήματος", του μενού "Μηνυμάτων" με ετικέτα "Συμμαχία".

Συμμαχικό Προνομιακό  

Ένα πακέτο με πολλά μπόνους, το οποίο λαμβάνεται σε μηνιαία βάση και μπορεί να ενεργοποιηθεί ανεξάρτητα από το αν είστε μέλος μιας συμμαχίας ή όχι. Μέσω του Συμμαχικού Προνομιακού έχετε πολύτιμα πλεονεκτήματα έναντι των αντιπάλων σας. Εάν είστε μέλος μιας συμμαχίας, λαμβάνετε διάφορα μπόνους, ακόμα κι αν δεν έχετε ενεργό Συμμαχικό Προνομιακό, εφόσον τουλάχιστον ένας σύμμαχος είναι συνδρομητής. Ωστόσο, με την εγγραφή σας, αυξάνετε τον συνολικό αριθμό των συμμαχικών συνδρομητών και, κατά συνέπεια, τον αριθμό και το ποσό των μπόνους. Όσο περισσότεροι συνδρομητές, τόσο μεγαλύτερα είναι τα πλεονεκτήματα έναντι των αντιπάλων. Το Συμμαχικό Προνομιακό είναι σε μηνιαία βάση και μόλις ενεργοποιηθεί, ανανεώνεται αυτόματα κάθε 30 ημερολογιακές ημέρες. Μπορείτε να το τερματίσετε ανά πάσα στιγμή, αλλά τότε τα μπόνους σας θα μειωθούν ή θα τερματιστούν πλήρως μετά την ακόλουθη ημερομηνία λήξης της συνδρομής. Όταν αλλάζετε τη συμμαχία, το Συμμαχικό Προνομιακό σας παραμένει ενεργή στην αυτοκρατορία σας και προστίθεται/αφαιρείται από τον συνολικό αριθμό των συμμαχικών συνδρομητών, γεγονός που αντίστοιχα αυξάνει/μειώνει τα μπόνους που λαμβάνουν όλοι.

Στο υψηλότερο επίπεδο των μπόνους, το πακέτο περιλαμβάνει τα εξής:

- ποσοστό μπόνους προς την άμυνα
- καθημερινό μπόνους προς την Ευτυχία
- ποσοστό μπόνους προς τη χωρητικότητα των στρατώνων
- ωριαίο εισόδημα σε πόρους κάθε μέρα
- ποσοστό μπόνους προς τις ανταμοιβές από Επιτεύγματα
- μπόνους προς το όριο για τη Στιγμιαία κατασκευή
- αντικείμενο 'Οικονομικό διάγραμμα'
- αντικείμενο 'Οικονομικό σχέδιο'
- θρυλικό μυστικιστικό κουτί
- αντικείμενο για μπόνους προς την αύξηση πληθυσμού
- ποσοστό μπόνους προς την επίθεση του στρατού
- ποσοστό μπόνους προς τη χωρητικότητα του σταθμού εφοδίων
- ποσοστό μπόνους προς την ταχύτητα του στρατού
- ωριαίο εισόδημα στη μορφή στρατού καθημερινώς
- χαμηλότερες τιμές του Αυτοκρατορικού εμπόρου
- μπόνους προς το όριο για στιγμιαία έρευνα
- αντικείμενο 'Στρατιωτικό διάγραμμα'
- αντικείμενο 'Στρατιωτικό σχέδιο'
- επικό μυστικιστικό κουτί
- τα επόμενα κατασκοπικά πακέτα, που περιλαμβάνουν πληροφορίες για διάφορα μπόνους: Ειδικοί πόροι και θαύματα, Συμμαχική εξέλιξη και Συμμαχικό Προνομιακό, Ηθικό, Στρατιωτικά αντικείμενα, Στρατιωτικές έρευνες και Προνομιακό

Συμμαχικό στρατό  

Τα στρατεύματα, μαζεμένα σε σημείο συνάθροισης ή σε συμμαχικό κάστρο και χορηγούμενα από συμμαχικά μέλη. Μόλις χορηγούσαν οι στρατιωτικές μονάδες δεν μπορούν να αποσυρθούν πίσω. Η στρατολόγηση στρατού προϋποθέτει αύξηση στους πόντους καθαρής αξίας και στο δώρημα στρατού - μείωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους στρατούς πατήστε εδώ.

Συμμαχικό Ταμείο  

Η θέση όπου μαζεύεται το κεφάλαιο συλλεγμένο από συμμαχικό φόρο ή από περιορισμένες εθελοντικές καταθέσεις.

Συμμαχικοί πόντοι  

Το συνολικό ποσό των προσωπικών πόντων καθαρής αξίας όλων των μελών.

Συμμαχικός τεχνολογικός υπολογιστής  

Η επιλογή όπου μπορείτε να θέσετε το τρέχον επίπεδο ενός ορισμένου συμμαχικού κτηρίου/μιας συμμαχικής έρευνας και επίπεδο της Αρχιτεκτονικής του Αξιωματικού Οικοδόμου/επίπεδο του Πανεπιστημίου του Αξιωματικού Επιστήμονα, για να υπολογίζετε την τιμή ενός υψηλότερου επιπέδου. Βρίσκεται στο Δέντρο τεχνολογίας.

Σύμμαχος  

1. Μέλος της ίδιας συμμαχίας.

2. Μια συμμαχία σε ΣΜΕ ή Ομοσπονδία.

Σύνδεση για πρόσκληση φίλων  

Μια σύνδεση για πρόσκληση φίλων, που θέλουν να παίζουν μαζί σας στο ίδιο βασίλειο, βρίσκεται στην ετικέτα Πληροφορίες λογαριασμού του μενού "Ρυθμίσεις".

Συνηθισμένος μέλος  

Σύμμαχος χωρίς πολλά δικαιώματα στη συμμαχία και χωρίς ειδικά μπόνους.

Συνθήκη ειρήνης  

Ένα είδος συμμαχική συμφωνία στο Imperia Online. Προϋποθέτει έλλειψη επιθέσεων και πολέμων μεταξύ των δυο συμμαχιών και δωρεάν κήρυξη πολέμου για έναν από τους συμμάχους, αν ο άλλος μπλέχτηκε σε πόλεμο σαν υπερασπιστής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Συνθήκη ειρήνης, κάντε κλικ εδώ.

Συνθηκολόγηση  

Επιτρέπει σε μια συγκεκριμένη αυτοκρατορία να υπερασπιστεί από τις επιθέσεις μιας άλλης αυτοκρατορίας για μια περίοδο 16.8 ωρών, κατά την διάρκεια της οποίας ούτε η συνθηκολογήσασα αυτοκρατορία, ούτε η επιτιθέμενη αυτοκρατορία μπορούν να στείλουν αμοιβαίες επιθέσεις. Η συνθηκολόγηση είναι δυνατή μόνο αν δεν έχετε επιτεθεί τον παίκτη, από τον οποίο επιθυμείτε να συνθηκολογήσετε, στις τελευταίες 4.8 ώρες, και αυτός σας είχε επιτεθεί στις τελευταίες 4.8 ώρες. Ο κατάλογος όλων των παικτών από τους οποίους μπορείτε να συνθηκολογήσετε αυτή τη στιγμή, βρίσκεται στο υπομενού 'Άλλα' του Διοικητικού κέντρου του οχυρού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Συνθηκολόγηση, πατήστε εδώ.

Συνθηματικό  

Το κλειδί προς την Αυτοκρατορία. Το συνθηματικό είναι αποκλειστικά προσωπικό και δεν πρέπει να μοιράζεται με κανένα άλλο άτομο, ανεξάρτητα από αυτό πόσο αξιόπιστο και κοντά στον ιδιοκτήτη μπορεί να είναι αυτό. Όσο πιο πολύπλοκο είναι το συνθηματικό (τουλάχιστον 10 σύμβολα, συνδυασμός από μικρές και μεγάλες λέξεις, ψηφία και ειδικά σύμβολα), τόσο πιο σίγουρος είναι ένας λογαριασμός.

Συνταγματάρχης  

Ένας στρατιωτικός βαθμός, που απονέμεται σε έναν παίκτη με 100 000-149 000 στρατιωτικούς πόντους.

Συντελεστής διαφοράς  

Κάθε δεκαδικό σημείο πάνω από την επιτρεπόμενη σειρά x2.

Παράδειγμα: Αν ο εισβολέας εχει 250 000 πόντους και ο υπερασπιστής - 96 000, η σειρα των πόντων καθαρής αξίας είναι x2,6 (250 000 / 96 000), και ο συντελεστής διαφοράς - 0,6 (2,6 – 2).

Συντελεστής ταχύτητας  

Εκτός σε Αυτοκρατορικά μίλια, η ταχύτητα των μονάδων μπορεί να μετριέται με τον συντελεστή ταχύτητας, ο οποίος εμφανίζεται όταν στείλετε τον στρατό σε αποστολή. Συντελεστής ταχύτητας 1 = 80 ΑΜ/ώρα.

Συντεχνία των οικοδόμων  

Συχνές ερωτήσεις  

Ο επίσημος κατάλογος των Συχνών ερωτήσεων του Imperia Online. Περιέχει λεπτομερείς και ρητές απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις, οι οποίες ένας παίκτης θα μπορούσε να ρωτήσει, θεματικά οργανωμένες σε μερικές μεγάλες κατηγορίες.

Σχηματισμός  

Δείχνει τη τοποθεσία του στρατού στο πεδίο μάχης, δηλαδή τη διανομή σε ποσοστά των [393]στρατιωτικών μονάδων] στις ζώνες μάχης: Κέντρο, αριστερό Άκρο, δεξιό Άκρο και Αποθεματικό.

Δεδομένου ότι ο σχηματισμός ελέγχει τη διανομή μονάδων στις ζώνες μάχης και η επίθεση και οι πόντοι ζημιάς κάθε τύπου μονάδα είναι τροποποιημένες από τη ζώνη μάχης όπου είναι τοποθετημένη, η σωστή επιλογή του σχηματισμού καθορίζεται και από τη σύνθεση στρατού σας και από το σχηματισμό στρατού του και τη σύνθεση του αντιπάλου σας. Βασικά, ο αποδοτικότερος σχηματισμός θα ήταν αυτός που τοποθετεί το μεγαλύτερο μέρος των μονάδων σας στις ζώνες μάχης, οι οποίες ενισχύουν, ή τουλάχιστον δεν εφαρμόζουν οποιαδήποτε ποινή στην επίθεση και στους πόντους ζημιάς, ή/και αυτός που τοποθετεί το μεγαλύτερο μέρος των μονάδων σας σε ζώνες μάχης οι οποίες θα τις επιτρέψουν να παλεύουν άμεσα ενάντια στις εχθρικές μονάδες, ενάντια τις οποίες έχουν μπόνους, ή τουλάχιστον δεν έχουν καμία ποινή.

Η διαδικασία η οποία πρέπει πάντα να ακολουθήσετε, για να καθορίσετε ο καλύτερος σχηματισμός για μια ιδιαίτερη μάχη είναι η προσομοίωση με διάφορους σχηματισμούς και επιλογή αυτού που σας κάνει να κερδίσετε ταυτόχρονα ηθικό πάνω από 50, να έχετε μικρότερες απώλειες και να επιβάλετε μεγαλύτερες ζημίες στον αντίπαλο. Λάβετε υπόψη, ότι το αποτέλεσμα της μάχη μπορεί και να μην αντιστοιχεί ακριβώς στο αποτέλεσμα από την προσομοίωση, επειδή ποτέ δεν ξέρετε τις έρευνες και το σχηματισμό του αντιπάλου ή αν είναι παίκτη με Προνομιακό πακέτο ή όχι.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Σχηματισμό, κάντε κλικ εδώ.

Σχηματισμός με Ισχυρά Άκρα  

Ανοίγεται από το δεύτερο επίπεδο Στρατηγικής.
Η πρώτη γραμμή - 20% από το στρατό στην Πρώτη γραμμή είναι σε κάθε Άκρο, 50% στο κέντρο και 10% στο Αποθεματικό.
Τρίτη γραμμή - τοξότες - 25% σε κάθε Άκρο και 50% στο Κέντρο.

Σχηματισμός με Ισχυρά Άκρα με Τοξότες στα Άκρα  

Ανοίγεται από το πέμπτο επίπεδο Τακτικής.
Η πρώτη γραμμή - 20% από το στρατό στην Πρώτη γραμμή είναι σε κάθε Άκρο, 50% στο κέντρο και 10% στο Αποθεματικό.
Τρίτη γραμμή - τοξότες - 40% σε κάθε Άκρο και 20% στο Κέντρο.

Σχηματισμός με Ισχυρό Κέντρο  

Ανοίγεται από το πρώτο επίπεδο Στρατηγικής.
Η πρώτη γραμμή - 10% από το στρατό στην Πρώτη γραμμή είναι σε κάθε Άκρο, 70% στο κέντρο και 10% στο Αποθεματικό.
Τρίτη γραμμή - τοξότες - 10% σε κάθε Άκρο και 80% στο Κέντρο.

Σχηματισμός με Ισχυρό Κέντρο και Ισορροπημένους Τοξότες  

Ανοίγεται από το τέταρτο επίπεδο Τακτικής.
Η πρώτη γραμμή - 10% από το στρατό στην Πρώτη γραμμή είναι σε κάθε Άκρο, 70% στο κέντρο και 10% στο Αποθεματικό.
Τρίτη γραμμή - τοξότες - 30% σε κάθε Άκρο και 40% στο Κέντρο.

Σχηματισμός με Ισχυρό Κέντρο και Τοξότες στα Άκρα  

Ανοίγεται από το τρίτο επίπεδο Στρατηγικής.
Η πρώτη γραμμή - 10% από το στρατό στην Πρώτη γραμμή είναι σε κάθε Άκρο, 70% στο κέντρο και 10% στο Αποθεματικό.
Τρίτη γραμμή - τοξότες - 40% σε κάθε Άκρο και 20% στο Κέντρο.

Σχόλιο  

Σύντομο μήνυμα δημοσιευμένο στο προφίλ του παίκτη. Προσβλητικά σχόλια μπορούν να αναφερθούν και ο συγγραφέας τους να τιμωρηθεί με σιωπή.