لاتاری  

بازی شانس که خوش شانس ترین بازیکن جوایزی معادل 100-ساعت منابع به طلا در هر ساعت برنده می شود. تعداد زیادی از بین بازیکنان همه قلمروها قرعه کشی می شوند. اسامی و قلمروهای همه برندگان خوش شانس در باریکه برندگان در منوی کاروانسرا نمایش داده می شوند.

لشکرکشی  

گزینه ایست که به منظور جلوگیری از تخریب ارتشتان توسط حملات دشمن، آنرا برای یک دوره زمانی و بدون داشتن هدف خاصی به نقطه دوری اعزام می کند. حداکثر مدت زمان لشکرکشی 12 ساعت است.

لغو صلح سلطنتی  

جاسوسی یا حمله بازیکنانی که با شما صلح سلطنتی امضا کرده اند منجر به لغو این صلح و کسب صفت خفت آور برای امپراطور می شود. کاربری که صلح سلطنتی را لغو می کند با کاهش 10 امتیاز افتخار مجازات می شود.

برای اطلاعات بیشتر درباره لغو صلح سلطنتی اینجا کلیک کنید.

لیست نادیده گرفته شدگان  

لیست تمام کاربران نادیده گرفته شده توسط بازیکن.

لینک برای دعوت دوستانتان  

یک لینک برای دعوت دوستانی که می خواهند در همان قلمرو که شما بازی می کنید شما را همراهی کنند در باریکه اطلاعات اکانت در منوی تنظیمات قرار داده شده است.

لیگ ها  

سیستم رتبه بندی نردبانی هر قلمرو. برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را بخوانید.