Val  

Obranné zariadenie výlučne vo vojenských objektoch. Každá úroveň zvyšuje o 2% životné body poľnej armády v majetku.

Vazal  

Jedna z administratívnych jednotiek na Globálnej mape. Len nezávisle mestá môžu byť dobyté a vazalované. Potrebujete aspoň jednu úroveň Centralizácie, aby ste mohli vazalovať. Vazalné obyvateľstvo sa nezvyšuje, zostáva konštanta kým sa provincia neanektuje. Vazaly platia daň, ktorá je uvalená na celé obyvateľstvo. V určitom momente môžete prepustiť vazala, alebo ho anektovať ak susedí s jednou z vašich anektovaných provincií. Toto tiež vyžaduje voľnú úroveň Centralizácie. Aby ste vazalovali nezávisle mesto ďalej než je vaša výlučná zóna, musíte mať vyskúmanú Vazalnú logistiku. Upozorňujeme vás, že iní hráči môžu dobyť vašich vazalov.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne vazalov kliknite tu.

Vazalná daň  

Daň v zlate, uvalená na celé obyvateľstvo vazala. Zlato od vazalov sa neukladá automaticky v pokladnici, ale musí byť manuálne vybrané.

Vazalná logistika  

Výskum, ktorý zvyšuje možnú vzdialenosť z vašej ríše k novým vazalom. 1-vá úroveň Vazalnej logistiky poskytuje 10 imperiálnych míľ rádius z Hlavného mesta na Globálnej mape kde nezávislé mestá môžu byť vazalované. Každá nasledujúca úroveň je o 8% efektívnejšia než predchádzajúca a pridáva ešte 5 míľ k rádiusu.

Vedúci vojenského objektu  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii po zvýšení úrovne Generála. Zvyšuje limit jednotiek, ktoré môžu byť nasadené vo Vojenskom objekte. Úroveň 1: +2% limit; Úroveň 2: +4% limit; Úroveň 3: +6% limit; Úroveň 4: +10% limit; Úroveň 5: +15% limit

Veliaci dôstojník  

Aliančná pozícia, ktorá sa stará o vojenský rozvoj obyčajných členov a pomáha im v prenajímaní armády a vedení bitiek s kompetentnými radami. Zodpovedajú aj za premiestnenie celého aliančného vojska. Špeciálna prémia - 10 bodov Morálky, ale skutočný rozmer záleží od statusu lojality.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne práv veliaceho dôstojníka kliknite tu.

Veliteľ kavalérie  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii po zvýšení úrovne Generála. Zvyšuje Útok všetkých jednotiek Kavalérie. Úroveň 1: +2% Útok; Úroveň 2: +4% Útok; Úroveň 3: +6% Útok; Úroveň 4: +10% Útok; Úroveň 5: +15% Útok

Veliteľ Lukostrelcov  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii po zvýšení úrovne Generála. Zvyšuje Útok všetkých jednotiek Lukostrelcov. Úroveň 1: +2% Útok; Úroveň 2: +4% Útok; Úroveň 3: +6% Útok; Úroveň 4: +10% Útok; Úroveň 5: +15% Útok

Veľká slávnosť  

Modifikátor šťastia s jednorázovým, alebo postupným pozitívnym vplyvom na súčasnú lokálnu hodnotu Šťastia. Organizuje sa na Námestí. Každá Veľká slávnosť sa platí vopred stanovenou sumou 340 diamantov. Hromadná slávnosť vo všetkých provinciach môže byť organizovaná a jej celková cena je nižšia. Základný efekt je +2 Šťastie a zvyšuje sa o 2 za každú úroveň Námestia. Len jedna veľká slávnosť sa môže organizovať každých 24 hodín.

Veľkolepý Chrám  

Špeciálna budova aliančného zámku, ktorá zvyšuje sféru kultúrneho a vojenského vplyvu s určitým rádiusom na každú úroveň. Vzostup má utichujúci charakter, t.j s každou nasledujúcou úrovňou rozdiel medzi dvoma úrovňami je menší v porovnaní s predchádzajúcou.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne Veľkolepého Chrámu kliknite tu.

Veľmi nízka daňová sadzba  

Druhá daňova úroveň. 200 zlata za každých 100 pracovníkov na hodinu. Bere 5 bodov Šťastie za 24 hodín.

Veľmi vysoká daňová sadzba  

Šiesta daňová úroveň. 600 zlata za 100 pracovníkov na hodinu. Odoberá 75 Štastie za 24 hodín.

Veterán  

Všeobecný názov pre všetkých obyčajných členov v druhej a tretej etape lojality.

Veža vedomostí  

Globálna udalosť vo svetoch Imperia Online. Podrobnejšiu informáciu o globálnych udalostiach môžete prečítať tu.

Veže  

[300]Vojenská budova].
Druh: Miestna, Nadstavba, Obranná štruktúra
Nevyhnutná podmienka: Viz nižšie
Maximálna úroveň: 24

[[116 Pevnostná] nadstavba. Počas Útoku na pevnosť, každá Veža útočí na nepriateľské jednotky. Jedna Veža má Útok 3000 a nemá vlastné Životné body. Útok na pevnosť sa rozdeluje úmerne medzi všetkými cieľmi.

Ak Pevnosť bude zničená všetky veže tiež budú zničené. Ak zničená úroveň Pevnosti bude opravená, Veže tiež budú opravené.

Každá Veža uprednosťňuje nepriateľské jednotky nasledujúcim spôsobom:
- Útočná línia; ak škoda, ktorú obranca spôsobuje je dostatočná, aby zničila celú nepriateľskú útočnú líniu, ostatná časť škody bude spôsobená Baranidlám a Pechote v boji zblízka v Prednej línii
- Delostrelecká línia
- Strelecká línia
- Kavaléria v Prednej línii

Každá Pevnosť môže mať maximálny počet Veží, ktorý záleží na jej úrovni nasledujúcim spôsobom:

Úroveň pevnosti 3 - 1 Veža
Úroveň pevnosti 4 - 2 Veže
Úroveň pevnosti 5 - 4 Veže
Úroveň pevnosti 6 - 6 Veží
Úroveň pevnosti 7 - 12 Veží
Úroveň pevnosti 8 - 18 Veží
Úroveň pevnosti 9 - 24 Veží

Keď Pevnosť bude zvýšená, všetky súčasné Veže budú stratené.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne Vež, stlačte tu.

Víťazstvo  

Vyhratá bitka.

Víťazstvo v obrane  

Vyhrať bitku v obrane.

Víťazstvo v útoku  

Vyhrať bitku v útoku.

Vkladanie  

Zvyšuje úrokové percento na vklady s 0,5% na úroveň pri krátkodobom vklade a 1% na úroveň pri dlhodobom vklade. Zvyšuje chránené množstvo zlata od vkladov v prípade napadnutia o 2% na úroveň, začínajúc od 7% na úrovni 1.

Vládca  

Majiteľ určitej Ríše, jej hlavných území a kolónií

Vládnuce procesy  

Riadiace prípady je modul, prístupný pre všetkých hráčov vo web-verzie hry. Jeho základné charakteristiky sú:
Dostávate nové prípady každých 6 hodín. Čím viac času zaberá jeden prípad, tým väčšiu odmenu v surovine obdržíte. S každým prípadom máte šancu dostať predmet, okrem surovín. Účasť v aliancii a aktivovaná prémia otvára dodatočné kategórie. Prémia zvyšuje prípady, ktoré dostávate v kategórii Individuálni a Alianční. Môžete spĺňať po 1 prípade z kategórie súčasne.

Vlády  

Modul, ktorý dovoľuje hráčom si vybrať medzi 4 rôznymi druhmi riadenia svojich ríš.

- Každé riadenie má svoje vlastné pozitívne a negatívne modifikátory, ktoré ovplyvňujú rôzne aspekty hry
- Sú nasmerované na rôzne druhy hry - obranné, útočné atď.
- Riadenia sa môžu meniť, ale to dočasne dostane ríšu do prechodného obdobia, ktoré sa volá Anarchia,ktoré trvá 12 hod. za rýchlosť x4/6h. za rýchlosť x10,a môže byť znížené s bonusom od úrovne "Človek zákona"
- Môžete vybrať aj neutralitu, pri ktorej Vaša ríša nebude zasiahnutá modifikátormi
- Riadenia sa odomykajú pri Centralizácia 1 a budú viditeľné v Hodnotení

Vodca  

1. Najvyšší veliteľ aliancie. Má všetky práva, ktoré existujú v aliancii. Jeho špeciálna prémia je 10 bodov Morálky, ale skutočný rozmer záleží od statusu lojality.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne práva vodcov a výhod kliknite tu.

2. Všeobecný názov pre všetkých vodcov v druhej etape lojality.

Vojak  

Všeobecný názov všetkých [393]vojenských jednotiek] bez ohľadu na triedu.
Vojaci sú: lukostrelci, kopijníci, šermiari a kavaléria.

Vojak  

Vojenské postavenie, udelené hráčovi so 150-249 vojenskými bodmi.

Vojak dňa  

Každodenná odmena, ktorá sa udeľuje za výnimočné vojenské úspechy. Prešetrujú sa bitky hráča proti iným aktívnym hráčom, pričom sa berú v ohľad vyhraté vojenské body, spálené obyvateľstvo, rozdiel v bodoch medzi účastníkmi v bitke a výška strát. Aby bola udelená táto odmena, je nevyhnutné uskutočniť určité minimum bitiek dňa v konkrétnom svete, v opačnom prípade vyznamenanie sa neudeľuje. Hráč s najväčším počtom vyznamenaní Vojak dňa v čase sezónyobdrží medailu v jej konci.

Vojenská administrácia  

Výskum, ktorý zvyšuje počet vojenských objektov, ktoré môžete založiť na Globálnej mape. Každá úroveň dovoľuje založenie ešte jedného vojenského objektu.

Vojenská Architektúra  

Výskum, ktorý ovplyvňuje pevnosti. Skracuje dobu výstavby pevnosti o 15% za úroveň a zvyšuje kapacitu garnizóny o 10% zo základu.

Vojenská budova  

Všeobecný názov pre všetky budovy, ktoré ovplyvňujú vojenský aspekt Ríše.

Vojenská doktrína  

Výskum, ktorý dáva vládcovi možnosť viesť niekoľko súbežných útokov a prenajímať niekoľko výcvikových skupín súčasne. Každá úroveň zvyšuje počet útokov, ako aj počet výcvikových skupín prenajatých súbežne o 1.

Vojenská jednotka  

Všeobecný názov pre všetky jednotky, [[32vojakov] a stroje, ktoré sa zúčastňujú bitky a spôsobujú škody.

Vojenská logistika  

Výskum, ktorý zvyšuje vzdialenosť od Ríše, na ktorej môže byť založený vojenský objekt. 1-vá úroveň poskytuje vzdialenosť 20 Imperiánskych míľ z Hlavného mesta. Každá úroveň je o 8% efektívnejšia než predchádzajúca a pridáva ešte 5 míľ k rádiusu.

Vojenská medicína  

Výskum, ktorý dáva vládcovi know-how o obnovení viac zabitých jednotiek po bitke. Zvyšuje percentá obnovených jednotiek po bitke o 1% za úroveň. Maximálne percentá obnovenia - 75%.

Vojenská správa  

Obsahuje informáciu o bitke. Skladá sa z animovanej bitky, kde môžete vidieť ako sa vaše vojsko pohybuje, bojuje, spôsobuje a trpí škodami, a časť na základe textu, ktorá zobrazuje východzie a konečné armády a hodnoty morálky obidvoch strán, stratené čisté body, získané suroviny, česť, vojenské body a zásobovacie vozy. Vojenské správy sa môžu zdieľať s inými hráčmi prostredníctvom odkazu na konci správy.

Vojenská správa  

Správa, ktorá obsahuje vojenskú správu. Všetky vojenské správy, obranné a útočné prichádzajú v červenej obálke a ukladajú sa v podmenu Systémne v menu Správy s etiketou Vojenské.

Vojenská univerzita  

Symbol vedomosti a osvietenstva spolu s Univerzitou a Akadémiou Vied. Univerzita, k dispozícii len v hlavnom meste je budova, v ktorej sa vyvíjajú všetky Vojenské výskumy. Jej úrovne znižujú dobu, ktorá je nutná pre výskum o 0,5-krát na úroveň zo základnej doby a ich cenu o 0,02-krát na jednu úroveň. Úroveň 20 dovoľuje vybudovanie Akadémie vojenských vied.

Vojenská výprava  

Možnosť odoslania armády preč na určitú dobu bez konkrétneho cieľa, aby ste sa vyhli jej zničeniu nepriateľskými útokmi. Maximálna doba trvania vojenskej výpravy je 12 hodín.

Vojenské body  

Miera,ktorá ukazuje vojenské výkony a veliteľské schopnosti hráča. Vojenské body sa získavajú len v bitkách s inými aktívnymi hráčmi ako aj v obrane od barbarských stanov. Zabitá armáda v hodnote 5000 zlatý ekvivalent sa rovná 1 vojenskému bodu. Rôzne zničené úrovne Pevnosti dávajú tiež určité množstvo vojenských bodov. [[49Vyplienené] obyvateľstvo poskytuje vojenské body tiež, ale iba vo vojne a započítané len do výsledku vojny. Pri útoku na zničenú pevnosť a nezávisle mesto sa nezískavajú žiadne vojenské body.


Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne Vojenských bodov kliknite
tu.

Vojenský ekonóm  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii Cisárovi po zvýšení úrovne Guvernéra. Znižuje Výživu všetkých vojakov. Úroveň 1: -1% výživa; Úroveň 2: -2% výživa; Úroveň 3: -4% výživa; Úroveň 4: -6% výživa; Úroveň 5: -10% výživa

Vojenský objekt  

Majetok na Globálnej mape, ktorý obsadzuje 1 bod (1x1 IM) a môže byť založený hocikde mimo výlučnej zóny okrem nezávislého mesta a teréne so špciálnou surovinou. Jeho základná funkcia je strážiť obchodné objekty, pretože oni nemajú obrannú armádu. Aby mohol splniť túto funkciu vojenský objekt musí mať spoločnú hranicu s obchodným objektom. Tak nepriateľ najskôr musí zničiť vojenský objekt a až potom bude mať možnosť zaútočiť na obchodný objekt. Vojenské objekty môžete budovať vedľa iných majetkov, ale obranný efekt je platný len pre obchodné objekty.

Pre podrobnejšiu informácu ohľadne vojenských objektov stlačte tu.

Vojenský príjem  

Udeľuje sa v dreve a železe do 24 hodín po konci vojny hráčom, ktorý sú časť víťaznej aliancie, ktorí sa zúčastnili v bitkách. Vojenský príjem sa rovná 50% zlatého ekvivalentu* zničenej armády počas vojny. Neexistuje konečný termín na obdržanie príjmu, pokiaľ hráč je časť tej istej aliancie.

* Zlatý ekvivalent životných bodov, obdržaných za prenajímanie týchtojednotiek, а nie zlatý ekvivalent surovín, minutých za ich prenajímanie.

Poznámka: Nedáva sa vojenský príjem pre zničené pevnosti a vyplienené obyvateľstvo.

Vojenský staviteľ  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii Cisárovi po zvýšení úrovne Guvernéra. Znižuje dobu na výstavbu Vojenských budov. Úroveň 1: -1% doba výstavby; Úroveň 2: -2% doba výstavby; Úroveň 3: -4% doba výstavby; Úroveň 4: -6% doba výstavby; Úroveň 5: -10% doba výstavby

Vojenský tábor  

Špeciálna budova vo vojenskom objekte, ktorá poskytuje nasadenie vojakov v majetku. Každá úroveň vojenského tábora poskytuje nasadenie 120 000 poľnej armády.

Vojenský vedec  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii Cisárovi po zvýšení úrovne Guvernéra. Znižuje dobu na Výskumy vo Vojenskej univerzite. Úroveň 1: -1% doba; Úroveň 2: -2% doba; Úroveň 3: -4% doba; Úroveň 4: -6% doba; Úroveň 5: -10% doba

Vojenský výcvik  

Výskum, ktorý zvyšuje počiatočnú morálku v obrane a v útoku. 1 bod morálky za úroveň.

Vojenský výskum  

Všeobecný názov pre všetky výskumy, ktoré ovplyvňujú vojenský aspekt Ríše.

Vojna  

17-hodinový náraz medzi dvoma alianciami, ktorý dáva vojenské body a vojenský príjem.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne termínov, podmienok a cieľov kliknite tu.

Voľby  

Zvoliť vodcu prostredníctvom nominácie a 24 - hodinovej dobe hlasovania s čistými bodmi členov. Každý spojenecsa môže nominovať maximálne 4 krát.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne volieb kliknite tu.

Vrah generálov  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii po zvýšení úrovne Generála. Zvyšuje šancu na zabitie nepriateľského Generála ak vyhráte bitku. Úroveň 1: +5% šanca; Úroveň 2: +10% šanca; Úroveň 3: +20% šanca; Úroveň 4: +30% šanca; Úroveň 5: +50% šanca

Vražda  

Cisári, ktorí získali črtu Hanebný môžu byť zabití hráčom, to znamená, že nástupca vystúpi na trón okamžite. Aby ste odomkli túto možnosť existuje ešte jedna podmienka: Cisár musí mať aspoň jedno vnúča.

Vyberač daní  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii po zvýšení úrovne Guvernéra. Zvyšuje Zlato, obdržané z daní. Úroveň 1: +2% Zlato; Úroveň 2: +4% Zlato; Úroveň 3: +6% Zlato; Úroveň 4: +8% Zlato; Úroveň 5: +12% Zlato

Výcvik  

Proces medzi prenajatím a mobilizáciou, keď obyčajní dedinčania sa stávajú smelí vojaci. Čím viac elitná je jednotka, tým dlhší je výcvik. Doba na výcvik [28]jednotiek] sa skracuje o 20% aktiváciou Premiumu. Výcvikové skupiny sa ukážu v ikone, ktorá sa nachádza v pravej časti Mapy dediny.

Výdaj  

To, čo Ríša míňa - výživa armády, aliančná daň, platenie pôžičky, výstavby, výskumy, prenajímanie armády, slávnosti, založeniekolóniеzaloženie, aliančné dotácie, oprava pevnosti.

Vyhlásenie vojny  

Prechod z Neutrality, alebo Nepriateľstva na [vojenskú pozíciu.

Vyhnanstvo  

Možnosť, ktorá dovoľuje odstrániť šľachtica v prípade, že nie ste s ním spokojní. Odoslanie šľachtica do vyhnanstva vám odníma prémie z jeho schopností. Možnosť nie je platná pre Cisára a Cisárovnu. Nemôžete poslať do vyhnanstva šľachticov, ktorí očakávajú uzavretie dynastického manželstva, šľachticov, ktorí čakajú prijatie do dvora a šľachticov vo veku pod 16 rokov.

Výlučná zóna  

Priestor z 36 bodov na Globálnej mape, ktoré je rezervované len pre jeho majiteľa. V centre výlučnej zóny sa nachádza hlavné mesto Ríše. Je obklopené 4 voľnými terénmi, ktoré môžu byť anektované mierovou cestou a 4 nezávislými mestami, ktoré môžu byť plienené, anektované alebo [249]vazalované]. Ostatní hráči môžu vidieť hranice výlučnej zóny. Nezávisle mestá ale nie sú viditeľne pre ostatných hráčov - zobrazujú sa len anektované provincie a vazalované mesta.

Vyplienenie  

Odňatie surovín v niektorej provincii/kolónii alebo nezávislom meste po úspešnom Obliehaní pevnosti (po zničení pevnosti a po víťazstve bitky s garnizónou). Hráči môžu vyplieňovať od nezávislých miest v ich výlučnej zóne alebo mimo ich hraníc z anektovaných provincií/kolónií iných aktívných hráčov a opustených ríš. Vyplienenie predpokladá privlastnenie všetkých surovín, ktorých nosnosť útočiaceho dovoľuje a kapacita chránených surovín obrancu nehradí.

Výskum  

Výskumy sú podstatné pre rozvoj ekonomiky a vojenských záležitostí v Ríši. Ich celkový rozvoj je rozdelený na úrovne. Každá úroveň zvyšuje efekt výskumu, ktorý je globálny. Čím viac úrovní má výskum, tým je viac vyvinutý. Výskumy sa objednávajú v jednej z univerzít: ekonomické sa nachádzajú v Univerzite a vojenské - vo Vojenskej univerzite. Výskumy môžu byť objednané v obidvoch akadémiach: Akadémia vied a Akadémia vojenských vied.

Vysoká daňová sadzba  

Piata daňová úroveň. 500 zlata za 100 pracovníkov na hodinu. Odoberá 50 Štastie za 24 hodín.

Vývoz  

"Strava" pre obyvateľstvo, ktorá sa vyváža zo Statkov do ríše, v ktorých je v prebytku do Statkov, v ktorých nestačí.

Výživa  

Parameter jednotiek, ktorý určuje mzdu, ktorú jedna jednotka vyžaduje na hodinu, aby mohla byť vo vašej Ríši/kolónii/vojenskom objekte, alebo aby bola na misii. Automaticky sa odpočítavá zo súčasného zlata v hlavnom meste. Аk nemáte zlato, alebo zlata nie je dostatok, armáda bude generovať negatívne zlato. Pevnostné garnizóny nevyžadujú žiadnuvýživu. Výživa cestujúcej armády je vyššia než normálna. Kým je na misii, vyžaduje 1,2 krát väčšiu výživu než v prípade ak je v ríši.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne výživy kliknite tu a tu.

Vzbura  

Stav pri anektovaných provinciách a kolóniách, spôsobený nespokojnosťou obyvateľstva kvôli nízkym hodnotám Šťastia. Keď Šťastie klesne pod 50, existuje šanca, zvýšujúca sa progresívne o 2% na každý bod Šťastia (napr. pri 49 bodov o 2%, pri 48 bodov o 4% atď.), na vzburu, ktorá vedie k blokovaniu daňového vymáhania, kým sa Šťastie znovu zvýši.

Vzťahy medzi alianciami  

Diplomatický status voči inej aliancii. Mierové vzťahy vyžadujú potvrdenie z druhej strany, aby nadobudli platnosť. Zrušenie dohody ako aj výhlasenie [[184 nepriateľstva], alebo vojny, je jednostranný čin.
5 vzťahov medzi alianciami v Imperia Online: Mierová zmluva, PN (Pakt o neútočení), Neutralita, Nepriateľstvo a Vojna.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne vzťahov medzi alianciami kliknite tu.