Schade  

Daling van het aantal raakpunten van een eenheid als gevolg van een aanval van een vijandelijke eenheid.

Schandelijk  

Een speciale karaktereigenschap die de Keizer krijgt bij het verbreken van de dynastieke vrede, waardoor in elk Gevecht een boete van -5 moreel wordt opgelegd. De keizer kan meer dan eens Schandelijk worden genoemd, en in dat geval wordt het effect geaccumuleerd. Wanneer een nieuwe keizer de troon bestijgt, wordt de karaktereigenschap niet geërfd.

Schatkamer  

Een menu dat toegankelijk is via de knop in de rechterbovenhoek van het Hoofdscherm. Alle kistjes die u in de loop van het spel ontvangt worden bewaard in de Schatkamer, ook kistjes van uitnodigingen via Facebook, Diamantaankopen, de vernietiging van een Barbarenkamp, en prijzen van de Loterij.
U heeft steeds toegang tot de Schatkamer en kunt op elk moment de inhoud van een kistje opeisen. Er kan per dag echter maar een kistje van een bepaald type geopend worden.
De Schatkamer heeft geen inhoudslimiet. De inhoud van de Schatkamer is immuun voor vijandelijke aanvallen en kan niet verloren gaan.

Schatkist van de alliantie  

De plaats waar kapitaal in de vier grondstoftypes wordt geaccumuleerd, als resultaat van lidmaatschapsbijdrage of beperkte vrijwillige bijdragen.

Schietinstructeur  

Een van de vaardigheden die Gouverneurs kunnen verwerven wanneer ze een hoger niveau bereiken. Vermindert de Trainingstijd voor alle Boogschuttereenheden. Niveau 1: -5% Trainingstijd; Niveau 2: -10% Trainingstijd; Niveau 3: -15% Trainingstijd; Niveau 4: -20% Trainingstijd; Niveau 5: -30% Trainingstijd

Schietterrein  

Militair Gebouw.
Type: Plaatselijk, Training
Vereiste Technologieën: Militaire Doctrine 1, Aanval met lang bereik 1
Maximaal niveau: 20

Maakt de training en upgrade van Boogschutters mogelijk. Elk niveau verhoogt de Trainingscapaciteit van het gebouw.
Eenheden die getraind kunnen worden zijn o.a.:
- Lichte Boogschutter
- Zware Boogschutter
- Eliteboogschutter

Screenshot  

Een foto van de Wereldkaart die u maakt met het kleine camerapictogram in de rechterbovenhoek van de kaart. De afbeelding wordt automatisch opgeslagen op uw computer.

Seizoen  

De periode tussen het begin van een speelwereld en zijn einde. De periode waarin alle individuele Rijken en alliantievestigingen zich economisch en militair ontwikkelen en zich uitbreiden op de Wereldkaart. Een seizoen eindigt op een vooraf door de administratie van Imperia Online vastgestelde datum.

Klik op here voor meer informatie over het einde van een seizoen.

Senior leider  

Algemene benaming voor alle leiders in het derde loyaliteitsstadium.

Senior officier  

Algemene benaming voor alle officieren in het derde loyaliteitsstadium.

Sergeant  

Militaire rang voor een speler met 750-1 499 militaire punten.

Slavenhandelaars  

Een Barbaarse Stam.
De Slavenhandelaars zijn een nomadenvolk dat op mensen jaagt en weerloze burgers van gebieden waar ze doorheen trekken gevangennemen. Ze gebruiken hen dan als slaven of verkopen hen aan nog gewetenlozere 'beschaafde' handelaars.
De Slavenhandelaars hebben een legersamenstelling die gericht is op hinderlagen en achtervolging, met weinig Infanterie en een overvloed aan Cavalerie.
De beloning voor een overwinning op een Kamp van Slavenhandelaars is grondstoffen en Bevrijde Bevolking.

Sloopstormlimiet  

De sloopstormlimiet bepaalt het maximum aantal belegeringswapens in de stormlinie dat tegelijkertijd een bepaald Fort kan aanvallen tijdens een Fortbestorming.

Elk belegeringswapen van het slooptype bezet een aantal sloopstormlimietslots dat gelijk is aan de bemanning.

De sloopstormlimiet is gelijk aan 3 keer het basisgarnizoen van het aangevallen Fort, als volgt:

Fort van niveau 1: 150 sloopstormlimiet
Fort van niveau 2: 300 sloopstormlimiet
Fort van niveau 3: 600 sloopstormlimiet
Fort van niveau 4: 1200 sloopstormlimiet
Fort van niveau 5: 2400 sloopstormlimiet
Fort van niveau 6: 4800 sloopstormlimiet
Fort van niveau 7: 9600 sloopstormlimiet
Fort van niveau 8: 19 200 sloopstormlimiet
Fort van niveau 9: 38 400 sloopstormlimiet

Sloper (type Legereenheid)  

Sloopeenheden zijn Belegeringswapens die tijdens de Belegering van een Fort het vijandige Fort aanvallen in een Korte-afstandsgevecht. Ze bevinden zich samen met de aanvallende Infanterie in de Aanvalslinie; ze hebben echter wel een Aanvalslimiet die verschilt van die van de Infanterie.
De Aanvalslimiet van de Slopers is gelijk aan 3 maal het Basisgarnizoen van het aangevallen Fort, gedeeld door de Bemanning van de aanvallende Belegeringswapens.
In een Veldslag of tijdens de Plundering van een Fort worden de Sloopeenheden gepositioneerd in de Artillerielinie en kunnen ze geen andere vijandelijke eenheden aanvallen. Ze hebben veel kans om vernietigd te worden als de vijandelijke Infanterie ze bereikt.
De op dit moment bestaande Sloopeenheden zijn:

- Stormram

Snelheid  

Parameter van een eenheid die de snelheid bepaalt waarmee een eenheid beweegt op de Wereldkaart. Αlle eenheden hebben een bepaalde snelheid, gemeten in Keizerlijke mijlen (KM) per uur. Op een missie is de snelheid van het hele leger die van de langzaamste eenheid. De reistijd wordt verminderd door de Cartografieniveaus.

Snelheidscoëfficiënt  

Behalve in Keizerlijke mijlen, kan de snelheid van een eenheid ook worden weergegeven met een snelheidscoëfficiënt die verschijnt wanneer u uw leger op een missie stuurt. Snelheidscoëfficient 1 = 80 KM/u.

Soeverein  

De eigenaar van een bepaald Rijk en van de belangrijkste gebieden en kolonies van een Rijk.

Soldaat  

Gemeenschappelijke benaming voor alle menselijke militaire eenheden, ongeacht de klasse.
Soldaten zijn: boogschutters, speervechters, zwaardvechters en cavaleristen.

Soldaat  

Militaire rang voor een speler met 150-249 militaire punten.

Speelwereld  

Een wereld, een plaats waar een seizoen zich afspeelt. Alleen spelers uit dezelfde speelwereld kunnen interageren met elkaar.

Spelmeester  

De symbolische aanwezigheid van de administratie van Imperia Online, die verschijnt als de bron van een systeembericht. Berichtenvan de Spelmeester bevatten officiële mededelingen van het Imperia Online team betreffende komende gebeurtenissen, nieuws of succesvolle aankopen van diamanten. Ze worden ontvangen in oranje briefomslagen en worden bewaard in de tab Systeem van het menu Berichten, onder het label Spelmeester.

NB! Verwar echte systeemberichten van de Spelmeester niet met toevallige schadelijkeberichten verzonden door een gewone speler met een naam die lijkt op die van de Spelmeester, admin, administratie, Imperia Online enz., ontvangen in een groene briefomslag en zich bevindend in de inbox voor Persoonlijke berichten, en die als doel hebben om persoonlijke informatie te verzamelen, zoals uwpaswoord, of om spelers te misleiden door hen aan te moedigen om dubieuze sms-en te sturen over niet-bestaande diamanten. Houd altijd voor ogen dat Imperia Online u noch om persoonlijke gegevens zal vragen noch via een persoonlijk berichtzal aansporen om diamanten te kopen.

Het team van Imperia Online raadt aan om alle kwaadwillige berichten onmiddellijk te rapporterenen zal al het mogelijke doen om de daarvoor verantwoordelijke kwaadwillige gebruikers permanent te blokkeren.

Speluitleg  

De officiële handleiding van Imperia Online. Ze bevat alle gedetailleerde informatie die een speler op een bepaald moment nodig kan hebben, georganiseerd in modules en thema's.

Sperenmuur  

Vermogen van de Eenheid.

De Sperenmuur neutraliseert het Chargeervermogen van de eenheden van het type Cavalerie.

De op dit moment bestaande eenheden met het vermogen Sperenmuur zijn:


- Zware speervechter
- Falanx

Spionage  

1. Spionneninfiltreren in een vijandelijk Rijk om een succesvol spionagerapport te verkrijgen dat informatie geeft over de beschikbare grondstoffen en het leger in de respectievelijke provincie/kolonie/onafhankelijke stad/militaire post. Hoe meer spionnen u heeft en hoe hoger het Spionageniveau dat u heeft onderzocht,hoe groter de kans dat u uw vijanden kan controleren.

Spionage werkt met een formule die gelijke kansen op succes geeft wanneer de technologieniveaus en het aantal spionnen gelijk zijn.

Klik op here voor meer informatie over hoe spionage werkt.

2. Een technologie die de inlichtingencapaciteiten van de soeverein en zijn onderdanen ontwikkelt. Verhoogt de kans om met succes een spionagerapport te bekomen, alsook de kans dat de opstelling van uw leger in een aanval onbekend blijft voor de verdediger.

Spionagebericht  

Een bericht van de inlichtingendienst dat informatie kan geven over mislukte pogingen van de vijand om te infiltreren of over uw spionnen die verjaagd zijn uit de provincie/kolonie/militaire post van een tegenstander. Spionageberichten komen aan in witte briefomslagen en worden bewaard in de tab Systeem van het menu Berichten, onder het label Spionage.

Spionagemeester  

Een van de vaardigheden die de Keizer kan verwerven wanneer hij een Gouverneursniveau bereikt. Geeft extra Spionageniveaus. Niveau 1: +1 niveau; Niveau 2: +2 niveaus; Niveau 3: +3 niveaus; Niveau 4: +4 niveaus; Niveau 5: +5 niveaus

Spionagerapport  

Gegenereerd door de Infiltratie van Spionnen in een vijandelijke Vestiging, geeft het Spionagerapport een gedetailleerd overzicht van de verdediging van de vijand. De informatie omvat:
- Grootte en samenstelling van het leger
- Grootte van de plaatselijke bevolking
- Fortniveau
- Niveau van de volgende gebouwen: Gracht, Weermuur, Toren, Omwalling, Militaire kamp, en Veldfortificaties
- Beschikbare grondstoffen in de Vestiging
- Niveau van de Schildwachten van de Vestiging en hun vaardigheden
- Beloningen (enkel Barbarenkampen)

Spionageschool  

Militair Gebouw.
Type: Plaatselijk, Training
Vereiste Technologieën: Militaire Doctrine 1, Contraspionage 1, Spionage 1
Maximaal niveau: 20

Maakt de training van Spionnen mogelijk. Elk niveau verhoogt de Trainingscapaciteit van het gebouw.

Eenheden die getraind kunnen worden zijn o.a.:
- Spion

Spionagesimulator  

De module waar u uw niveaus van Spionage/Contraspionage en die van uw tegenstander, alsook het aantal ingezette spionnen kunt invullen om uw kansen op succesvolle spionage/contraspionage en/of het aantal mogelijk verloren spionnen te berekenen.

Spionage/contraspionage werkt volgens een nieuwe formule, die gelijke kansen op success biedt wanneer de technologieniveaus en het aantal spionnen gelijk zijn (bij de aanvaller en de verdediger).

Spiritueel leider  

Een van de vaardigheden die Gouverneurs kunnen verwerven wanneer ze een hoger niveau bereiken. Geeft een dagelijkse Tevredenheidsbonus. Niveau 1: +2 Tevredenheid; Niveau 2: +4 Tevredenheid; Niveau 3: +6 Tevredenheid; Niveau 4: +8 Tevredenheid; Niveau 5: +12 Tevredenheid

Stadhuis  

De plaats van waaruit alle gebouwen worden gebouwd.

Stadsplein  

Economisch Gebouw.
Type: Plaatselijk
Vereiste Technologieën: Architectuur 1
Maximaal Level: 10

Maakt het mogelijk om een Klein of Groot Festival te houden, wat invloed heeft op de Tevredenheid van de Bevolking in de Vestiging.
Elk level voegt 1 Tevredenheid toe aan het effect van een Klein Festival.
Elk level voegt 2 Tevredenheid toe aan het effect van een Groot Festival.

Staf van Officieren  

Eenheid van de Alliantiestructuur die bestaat uit alle officieren. Leden van de Staf van Officieren hebben individuele speciale bonussen.

Stam  

Een specifiek Barbaars volk, wiens cultuur en gewoonten het onderscheiden van alle andere Stammen. Elke Stam heeft zijn eigen legersamenstelling en beloningen wanneer hij overwonnen wordt.

De op dit moment bestaande Stammen zijn:
- Plunderaars
- Veroveraars
- Slavenhandelaars
- Inheemse

Stamboom  

Een schema dat de familiebanden tussen de vier generaties van de Keizerlijke familie voorstelt.

Stapel items  

Een optie waarmee meerdere items met een klein effect van hetzelfde type kunnen worden gecombineerd tot één (of meerdere) items met een groter effect. Er zijn 3 groepen items die kunnen worden gestapeld:
- items voor tijdsreductie - is van toepassing op artikelen met een reductie van 1, 5 en 10 minuten;
- items voor ervaring - is van toepassing op items met 100, 200 en 500 ervaringspunten;
- premium items - is van toepassing op items met 15 minuten, 30 minuten, 1 uur, 3 uur, 6 uur, 12 uur.
Om de stapeloptie weer te geven (in het menu Inventaris), moet de speler een minimaal aantal items uit elke groep hebben:
- de totale duur van de tijdsreductie-items moet minimaal 1 uur zijn.
- het totale aantal punten van ervaringsitems mag niet minder dan 2000 zijn
- de totale duur van de [[218]premium items mag niet minder dan 24 uur zijn.

Steen  

Geproduceerd door in de steengroeve tewerkgesteldebevolking. Steen is de belangrijkste grondstof voor de bouw van een fort en is ook nodig voor andere Gebouwen en Technologieën.
Goudequivalent: 1 steen = 1 goud

Steengroeve  

Economisch Gebouw.
Type: Plaatselijk, Productie
Vereiste Technologieën: Architectuur 1
Maximaal Level: 35

Maakt de productie van de grondstof Steen mogelijk. Elk level verhoogt de Werkerscapaciteit van het gebouw.

Steenhouwer  

Een van de vaardigheden die Gouverneurs kunnen verwerven wanneer ze een hoger niveau bereiken. Verhoogt de SteenProductie. Niveau 1: +2% Productie; Niveau 2: +4% Productie; Niveau 3: +6% Productie; Niveau 4: +8% Productie; Niveau 5: +12% Productie

Stel een vraag aan een speler  

Dit is de plaats waar spelers bugs of onregelmatigheden kunnen melden, vragen stellen en antwoorden krijgen.

Stenen gevangenis  

Een globaal evenement in de speelwerelden van Imperia Online. Zie here voor meer informatie over globale evenementen.

Sterk centrum-formatie  

Geactiveerd door het 1ste Tactiekniveau.
Frontlinie - 10% van het Frontlinieleger op elke Flank, 70% in het Centrum en 10% in de Reserve.
Derde linie - boogschutters - 10% van de boogschutters op elke Flank en 80% in het Centrum.

Sterke flank-formatie  

Geactiveerd door het 2de Tactiekniveau.
Frontlinie - 20% van het Frontlinieleger op elke Flank, 50% in het Centrum en 10% in de Reserve.
Derde linie - boogschutters - 25% van de boogschutters op elke Flank en 50% in het Centrum.

Stichting/Oprichting  

Het verkrijgen van de volledige controle, met alle impliciete rechten, over een bepaalde plaats op de Wereldkaart en er een administratieve eenheid of een militaire faciliteit oprichten, klaar om te worden benut voor verschillende doeleinden. In de speelwerelden van Imperia Online kunnen de volgende objecten worden gesticht/opgericht: kolonies, handelsposten, militaire posten en verzamelpunten.

Stormlimiet  

De stormlimieten bepalen het maximale aantal eenheden van een bepaald type dat een Fort tegelijkertijd kan aanvallen tijdens een Fortbestorming. De stormlimieten zijn afhankelijk van het niveau van het aangevallen fort en kunnen als zodanig variëren.

De momenteel actieve stormlimieten zijn:

- Infanteriestormlimiet
- Sloopstormlimiet
- Artilleriestormlimiet

Stormlinie  

Gevechtslinie.
De Stormlinie wordt alleen gevormd tijdens de Bestorming van een Fort. Ze is samengesteld uit Stormrammen en Infanterietroepen voor Meleegevechten die de vestingmuren proberen neer te halen terwijl ze worden beschoten door Boogschutters in het garnizoen en op de Torens.

Het aantal infanteristen voor meleegevechten die gelijktijdig kunnen aanvallen in de Stormlinie wordt beperkt door een Infanteriestormlimiet: een maximum van 3 keer het Basisgarnizoen van het aangevallen Fort. Infanterie voor meleegevechten boven die limiet wordt ingezet in de Frontlinie, waar het zal wachten om eventuele verliezen in de Stormlinie te compenseren.

In de samenstelling van de Infanterie in de Stormlinie zijn Zwaardvechters belangrijker dan Speervechters; eenheden van hetzelfde type worden in aflopende volgorde van belangrijkheid opgesteld naargelang hun Aanvalswaarde. Cavalerie wordt nooit opgenomen in de Stormlinie.

Het aantal stormrammen die gelijktijdig kunnen aanvallen in de Stormlinie wordt beperkt door een Sloopstormlimiet: een maximum van 3 keer het Basisgarnizoen van het aangevallen Fort, gedeeld door de Bemanning van de aanvallende Belegeringswapens. Stormrammen boven die limiet worden ingezet in de Frontlinie, waar ze zullen wachten om eventuele verliezen in de Stormlinie te compenseren.

De troepen in de Stormlinie kunnen raakpunten worden afgenomen naargelang het niveau van de Gracht van de vijand.

Troepen in de Stormlinie en de Frontlinie hebben hetzelfde Moreel; als de Stormlinie op de vlucht slaat, volgt ook de hele Frontlinie. Als het vijandelijke Fort is verwoest, begint de plundering van het Fort: alle resterende Infanterie van de Stormlinie voegt zich dan bij de Frontlinie van de Aanvaller, en alle resterende stormrammen keren terug naar de Artillerielinie.

Stormloop naar de heerschappij  

Dit is een alliantie-georiënteerd toernooi waarin het hoofddoel is om kastelen te veroveren die zo lang mogelijk door dezelfde alliantie moeten worden gecontroleerd. Er zijn 36 kastelen op de kaart die kunnen worden veroverd via de module Loyaliteit. Succesvolle fortbelegeringen tegen een alliantiekasteel laten de niveaus van het fort niet dalen, maar halen punten weg van de indicator "loyaliteit". Elk kasteel heeft een maximaal toegestane loyaliteit volgens het niveau van zijn fort. De enige manier om de loyaliteit te doen toenemen is door verloop van tijd. Wanneer een alliantie een succesvolle fortbelegering uitvoert tegen een kasteel, zal een zekere hoeveelheid loyaliteit van het kasteel worden afgenomen. De exacte hoeveelheid loyaliteit is afhankelijk van de alliantietechnologie "Veroveraar". Hoe hoger het niveau, hoe meer loyaliteitspunten kunnen worden behaald in een enkele hit. Een kasteel wordt als ingenomen beschouwd wanneer een alliantie erin slaagt om zijn loyaliteit terug te brengen tot 0. De onafhankelijke kastelen hebben geen loyaliteit, een onafhankelijk kasteel wordt veroverd wanneer er minder dan 1000 militaire eenheden in achterblijven. Door allianties gecontroleerde kastelen worden van tijd tot tijd onderworpen aan in niveau oplopende nomadenaanvallen. Elke afgeslagen aanval levert defensieve punten op. De kastelen kunnen ook gelijktijdig door andere allianties worden aangevallen. De klassering is gebaseerd op de totale score van defensieve punten. Winnaars in het toernooi krijgen als beloning diamanten en speciale medailles.

Klik op here voor meer informatie en om de volledige versie van de regels van Stormloop naar de heerschappij te lezen.