בזיזה  

ביורוקרט  

תכונה הזמינה בעת עלייה של רמת המושל. מעלה את הגבייה במחוז. רמה 1: +4% לגבייה; רמה 2: +6% לגבייה; רמה 3: +10% לגבייה; רמה 4: +14% לגבייה; רמה 5: +20% לגבייה

בירוקרטיה  

מחקר, אשר נותן לשליט את ידע ויכולת להגדיל את הגבייה במחוזות שסופחו. כל רמה מגדילה את הגבייה של המחוזות על ידי 5%. לא ניתן לחרוג מעל 100% גבייה. ללא השפעה של הבירוקרטיה, כל מחוז הבא שסופח, הוא 10% פחות יעיל בהשוואה לקודמו. למחוז מספר 11 ברשימה, יש גבייה 0% וכל מחוז הבא אחריו עובר למינוס בהתאמה.

בירוקרטיה קולוניאלית  

מחקר, אשר מגביר את הגבייה של מושבה. כל רמה מגדילה את היעילות של כל המושבות עם 5%, כאשר שיעור זה לא יכול לעלות לחרוג מ-100%.

לנוסף על הבירוקרטיה הקולוניאלית, ראה כאן.

בית המקדש הקדוש  

בית חולים צבאי  

הבניין, שבו השחקן יכול לשחזר את יחידותיו האבודות בקרב. למידע נוסף על הבית חולים הצבאי ראה כאן.

בית מלאכה לכלי מצור  

מבנה צבאי.
סוג: מקומי, הדרכה
מחקרים נדרשים: דוקטרינה צבאית ברמה 1, התקפה - קשתים ברמה 1
רמה מרבית: 20

מאפשר אימון ושיפור של כלי מצור. כל רמה מגדילה את קיבולת ההדרכה של הבניין.

יחידות שניתן לאמן כוללות:
- איילי ניגוח
- קטפולטות
- בליסטרה
- טרבושות

בנאי אזרחי  

תכונה השייכת לקיסר וזמינה זמינה בעת עלייה של רמת המושל. מקצרת את זמן הבנייה של מבנים כלכליים. רמה 1 - 1% פחות זמן; רמה 2 - 2% פחות זמן; רמה 3 - 4% פחות זמן; רמה 4 - 6% פחות זמן; רמה 5 - 10% פחות זמן

בנאי צבאי  

תכונה השייכת לקיסר וזמינה בעת עלייה של רמת המושל. מקצרת את זמן הבנייה של מבנים צבאיים. רמה 1 - 1% פחות זמן; רמה 2 - 2% פחות זמן; רמה 3 - 4% פחות זמן; רמה 4 - 6% פחות זמן; רמה 5 - 10% פחות זמן

בנייה מיידית  

בנקאי  

תכונה השייכת לקיסר וזמינה בעת עלייה של רמת המושל. מגביר את הריבית מהקדה של זהב בבנק. רמה 1: +1% לריבית; רמה 2: +2% לריבית; רמה 3: +4% לריבית; רמה 4: +6% לריבית; רמה 5: +10% לריבית

בסיס חי"ר  

מבנה צבאי.
סוג: מקומי, הדרכה
מחקרים נדרשים: דוקטרינה צבאית ברמה 1, לחימת תגרה ברמה 1
רמה מרבית: 20

מאפשר אימון ושיפור של לוחמי חרב ונושאי חניתות. כל רמה מגדילה את קיבולת ההדרכה של הבניין.

יחידות שניתן לאמן כוללות:
- נושא חנית
- נושאי חנית מתקדם
- פלנקס
- לוחם חרב
- לוחם חרב מתקדם
- לוחם משמר

בסיס מטווח קליעה  

מבנה צבאי.
סוג: מקומי, הדרכה
מחקרים נדרשים: דוקטרינה צבאית ברמה 1, התקפה - קשתים ברמה 1
רמה מרבית: 20

מאפשר אימון ושיפור של קשתים. כל רמה מגדילה את קיבולת ההדרכה של הבניין.

יחידות שניתן לאמן כוללות:
- קשת קל
- קשת מתקדם
- קשת מובחר

בסיס פרשים  

מבנה צבאי.
סוג: מקומי, הדרכה
מחקרים נדרשים: דוקטרינה צבאית ברמה 1, לחימת תגרה ברמה 1, התקפה - קשתים ברמה 1 ,שריון ברמה 1, הכשרה צבאית ברמה 1, סוסי מלחמה ברמה 1,
רמה מרבית: 20

מאפשר אימון ושיפור של פרשים. כל רמה מגדילה את קיבולת ההדרכה של הבניין.

יחידות שניתן לאמן כוללות:
- פרשים קלים
- פרשים מתקדמים
- פלאדינים

ברברים ילידים  

שבט ברברי.
ברברים המקומיים הם ילידים של הפראים, המאכלסים אזור הבלעדי של אימפריה. בכל אזור בלעדי, יש שבט ילידים אחד בלבד. אם הוא נהרס, השבט הזה יופיע שוב בכל יום עד שלא יהיה מקום פנוי באזור או או עד שהשחקן מגיע 1 מיליון נקודות.
לברברים המקומיים יש הרכב של צבא שמטרתו לכבוש את ערים ומבצרים, עם נוכחות מועטת של פרשים וכמויות גדולות של חי"ר.
הפרס לניצחון על שבט מקומי הוא משאבים.

ברזל  

מיוצר על ידי העובדים המועסקים במכרת הברזל. הברזל הוא הכרחי עבור הכשרה ללחימה ולרוב המחקרים הצבאיים.
שווי ערך בזהב: עץ 1 = 1 זהבבתים  

הבניינים שבהם מתגוררת האוכלוסייה האזרחית. רמתם עולה את המגבלה של האוכלוסייה במחוז.

מחקר מיידי  

קטפולטה  

יחידת לחימה.
מיוצרת: בבסיס למכונות מצור
תנאים נדרשים: הכשרה צבאית ברמה 8, שיפורי מצור ברמה 10, שלטון מרכזי ברמה 6

• סוג: לחימה בטווח רחוק, כלי מצור, ארטילריה
• מיקום מועדף לפריסה: קו ארטילרי

מיומנויות לחימה:

+ טווח רחוק: ליחידה זו יש 2 התקפות נוספות בקרב שדה או מצור על המבצר, לפני שמתחילה בלחימת תגרה

• לא מדויקת: ההתקפה х 0.3 נגד חי”ר, חיל פרשים, וכלי מצור
• אזור פגיעה: בקרב שדה וביזה על מבצר, כוח ההתקפה של יחידה זו מתפצל באופן יחסי בין כל קווי האויב, אגפים והמרכז (הכוננות לא משתתפת)
• צוות הפעלה: דורש 50 אוכלוסיה לא מועסקת; תופס 50 מקומות פנויים בחיל המצב.

לפרמטרים ספציפיים של היחידה הקש כאן.