Underhåll  

Enheternas parameter som bestämmer lönen som en enhet kräver per timme när den uppfyller sina plikter i Imperiet/kolonin eller för att vara på ett uppdrag. Det dras automatiskt från det tillgängliga guldet i huvudstaden. Om du inte har guld eller om det inte är tillräckligt, genererar din armé negativt guld. Fästnings garnisonen kräver inget underhåll. Den resande arméns underhåll är högre än det vanliga underhållet. När den är på uppdrag, kräver den 1,2 gånger högre underhåll än när den befinner sig i Imperiet.

För mer information om underhållet, klicka här ochhär.

Undersåte från Imperiet  

En av färdigheterna, som är tillgänglig när man ökar nivån Guvernör. Den ökar Lyckogränsen. Nivå 1: +2% Lyckogräns; Nivå 2: +4% Lyckogräns; Nivå 3: +6% Lyckogräns; Nivå 4: +8% Lyckogräns; Nivå 5: +12% Lyckogräns

Undersökningar  

Opinionsundersökning av Imperia Onlines mångkulturella och multinationella gemenskaperna om spelmekaniken, spelreglerna och andra frågor, som inte är spelrelaterade. Varje spelare har alltid rätten att avstå från att svara. Undersökningsikonen finn i menyn Allmänna inställningar.

Underverk  

16 speciella byggnader som kan byggas av alla spelare vilka redan uppnått den 25:e nivån Arkitektur. För fler upplysningar klicka här.

Uppdrag  

Armémarsch på väg till målet eller på väg tillbaka till ursprungsImperiet. En armé på uppdrag är en förflyttande armé, som är redo att attackera eller som redan har attackerat. Uppdragstiden förkortas med nivåerna Kartografi och Stridshästar (om en armé bara består av kavalleri enheter) och speciell resurs 'Hästar' men inget uppdrag kan vara kortare än 0.66666666666667 minuter, i fredliga tider och 10 minuter i krig.

Upplösa  

Hemförlova soldater. Det återställer 50% av de investerade resurserna.
Du får hemförlova armé med ett nettovärde högst 25% av nettovärdet av den tillgängliga armén inom 8 timmar efter den senaste hemförlovningen. I fall du hemförlovat mindre än denna andel läggs nettovärdet av varje ytterligare armé som du förvärvar under perioden till din nuvarande armés nettovärde och ska beaktas till dess att du uppnår hemförlovningstaket.

Utplacering  

Utplacering av armé i en viss strids zon eller försvarsposition som stridsfältet, garnisonen, tornen.

Utplacering med hög prioritet  

I strid har varje arméenhet sin Prioritetsförlängning som avgör dess plats på slagfältet. De möjliga förläggningarna är nämligen Frontlinjen, Bågskyttarnas linje och Artilleriets linje. Frontlinjens förläggning kan vidare indelas efter Divisionen: Flank eller Center.
När striden börjar kommer Formationen som du har valt att fördela så många som möjligt enheter efter dess Prioritetsförlängning. Medan de enskilda stridslinjerna har inga begränsningar för antalet enheter som de kan inrymma, har Flankerna och Centren begränsningar och detta betyder att en viss enhet kommer att ta sin Prioritetsförlängning bara om det finns tillräckligt med plats där. Om de prioriterade Centren och Flankerna är redan upptagna kommer resten av enheterna som inte kan fördelas efter sin Prioritetsförlängning att skickas till det andra tillgängliga Divisionen i Frontlinjen.


Exempel: Du börjar slåss med en armé bestående av 60% Spjutmän och 40% Svärdsmän, i en Balanserad formation. Spjutmännen har Prioritetsförlängning på Flankerna; Den balanserade formationen avsätter dock bara 30% av dina trupper på Flankerna (15% i varje Flank). Således, består de båda flankerna helt och hållet av Spjutmän, men de kvarstående 30% Spjutmän kommer att förvisas till Centret, där de åläggs straff när de slåss.

Du borde alltid sträva efter att strida i Formationen som rymmer Prioritetsförläggningen av dina trupper!
Alla Närstridsenheters Prioritetsförläggning är Frontlinjen.
Alla Svärdsmäns Prioritetsförläggning är Frontlinje - Centrum.
Kavalleriets Prioritetsförläggning är Frontlinje - Flank.
De lätta och de tunga Spjutmännens Prioritetsförläggning är Frontlinje - Flank; Flankernas Prioritetsförläggning är Frontlinje - Centrum.
Alla Bågskyttars Prioritetsförläggning är Bågskyttarnas linje.
Prioritetsförläggningen av alla Belägringsvapen förutom Murbräckan är Artilleriets linje.

Utvisning  

Ett alternativ som tillåter dig att ta bort en adelsman i fall du inte är nöjd med dem, du skulle också kunna utvisa dem. Utvisningen av en adelsman medför förlust av bonusarna från dennes färdigheter. Kejsaren/Kejsarinnan kan inte utvisas. Adelsmän som väntar på att [[462gifta sig] eller som inväntar antagande i Kejserliga hovet, såväl som [[460]adelsmän yngre än 16 år får inte utvisas.