Raakpunten  


Parameter van een eenheid die leven, duurzaamheid, weerstand tegen een vijandelijkeaanval impliceert. Het aantal raakpunten van een bepaald eenheidstype neemt toe naargelang de klasse - lichte, zware, elite, en wordt versterkt door Bepantseringniveaus en Premium. De eenheden met de hoogste raakpuntwaarden, ongeacht de klasse, zijn allemaal belegeringswapens.

Rad van Fortuin  

Een generator van beloningen in het spel. Elke 12 uur ziet u een rad met verschillende beloningen. U kunt één keer gratis nieuwe beloningen genereren. Opnieuw nieuwe beloningen genereren kost u 1700 diamanten. Nadat u aan het rad heeft gedraaid, kunt u geen nieuwe beloningen genereren voordat u de beloning van de laatste draaibeurt in ontvangst heeft genomen. Voor elke draaibeurt of volgende draaibeurt krijgt u 1 draaipunt; U kunt echter niet meer dan 12 punten per dag accumuleren. Wanneer u een bepaald aantal punten heeft behaald, kunt u de beloning in het kistje in ontvangst nemen of de punten bijhouden voor een grotere beloning. Ongeopende kistjes worden getransfereerd naar het volgende seizoen.
Het soort diamanten dat u kunt verdienen, is afhankelijk van het soort diamanten dat u hebt gebruikt om opnieuw aan het rad te draaien: als u gekochte diamanten hebt gebruikt, krijgt u gekochte. Als u verkregen diamanten hebt gebruikt, zult u verkregen diamanten krijgen, als u tijdelijke diamanten hebt gebruikt,krijgt u tijdelijke. Als u de diamantenbeloning krijgt door gratis aan het rad te draaien (uw eerste draai), zullen het verkregen diamanten zijn. Als u verschillende diamanten hebt, wordt de diamantenbeloning bepaald door de diamanten met de laagste waarde. Als er bijvoorbeeld 20 000 diamanten zijn, waarvan 19 999 gekochte en 1 tijdelijke, zullen de diamanten die u krijgt als u opnieuw aan het rad draait en de diamantenbeloning wint tijdelijk zijn.

Radius  

Meeteenheid voor de invloedssfeer. 1 radius = 1 Keizerlijke mijl

NB! In Imperia Online is de radius niet de gelijknamige geometrische term. Radius is hier een lengte-eenheid die de afstand meet tussen het centrum en eender welk eindpunt van de invloedssfeercirkel van een alliantie kasteel.

Rang (Militaire rang)  

Militaire titel voor spelers met een bepaalde hoeveelheid militaire punten. De rang is zichtbaar in de spelers profielen en in de klassering.

Klik op here voor meer informatie over militaire rangen.

Rapport  

Geclassificeerde beknopte informatie.

Type rapporten in Imperia Online: Gevechtsrapport, Spionagerapport.

Rapporteren van een bericht  

Het rapporteren van een aanstootgevend/beledigend bericht dat ontvangen werd van een andere speler. Het impliceert dat de administratie de inhoud zal controleren en beoordelen en, indien nodig, de afzender het zwijgen zal opleggen. De enige manier om een bericht te rapporteren is klikken op "Rapporteren" in de rechterbovenhoek van het betreffende bericht.

Rekrutering  

Het opdragen van de training van deeenheid in de respectievelijke kazerne. Rekrutering vereist een rekruteringsprijs in hout en ijzer, die toeneemt in overeenstemming met de klassen - lichte, zware, elite, en inactieve bevolking - één dorpeling per soldaat, maar de bouw van 1 belegeringswapen vereist meer dan één dorpeling.

Rekruut  

1. Militaire rang voor een speler met 0-149 militaire punten

2. De algemene benaming voor alle gewone leden in het eerste loyaliteitsstadium.

Rel  

Een toestand van een geannexeerde provincie en een kolonie die veroorzaakt wordt door ontevredenheid van de bevolking als gevolg van een lage plaatselijke Tevredenheidswaarde. Als de Tevredenheid beneden 50 daalt, is er een kans, die progressief met 2% stijgt voor elk Tevredenheidspunt (bijvoorbeeld op 49 punten met 2%, op 48 punten met 4% enz.), op rellen, wat dan weer leidt tot een belastingstop tot de Tevredenheid opnieuw gestegen is.

Reserve  

Dient voor het aanvullen van de voorste zones in geval van verloren eenheden op de Flank of in het Centrum. Wanneer twee zones tegelijkertijd worden doorbroken door het leger van de vijand, wordt één ervan willekeurig gekozen en aangevuld met reserveeenheden.

Rijk  

1. Alle vestigingen van een soeverein.

2. Korte benaming van de vestigingen van het belangrijkste Rijk - veroverde terreinen in en rond de exclusieve zone van de speler.

Ronde  

Deel, niveau, fragment van een gevecht. Alle gevechten zijn onderverdeeld in rondes waarin eenheden schade toebrengen en oplopen in overeenstemming met hun eigen aanval en raakpunten en die van de tegenstander. Hoe meer rondes een gevecht heeft, hoe groter het verlies van eenheden en Moreel.

Rover  

Een van de vaardigheden die Generaals kunnen verwerven wanneer ze een hoger niveau bereiken. Verhoogt het Draagvermogen van het leger. Niveau 1: +4% Draagvermogen; Niveau 2: +6% Draagvermogen; Niveau 3: +10% Draagvermogen; Niveau 4: +14% Draagvermogen; Niveau 5: +20% Draagvermogen