Коło fortuny  

Generator nagród w grze. Co 12 godzin generowane są nowe nagrody. Możesz tylko raz za darmo dokonać ich zmiany, każda kolejna będzie kosztowała 1700 diamentów. Jeśli zakręcisz kołem, nie będziesz mógł zmienić nagrody, dopóki nie odbierzesz tej z poprzedniej próby. Każda próba daje Ci 1 punkt, nie możesz jednak uzbierać więcej niż 12 pkt. w ciągu jednego dnia. Jeśli osiągniesz wymaganą liczbę punktów będziesz mógł pobrać nagrodę z szkatułki albo kontynuować ich zbieranie i walczyć o większą nagrodę. Nieotwarte skrzynie przechodzą do następnej ery.
Rodzaj diamentów, których użyłeś do zakręcenia kołem określi jakie diamentów wygrasz: jeśli wykorzystasz zakupione - otrzymasz zakupionych, jeśli wykorzystasz [[435zdobyte]- otrzymasz zdobyte, jeśli wykorzystasz wygasające, otrzymasz wygasające. Jeśli wygrasz nagrodę w postaci diamentów gdy skorzystasz z opcji darmowego zakręcenia, otrzymasz zdobyte diamenty. Jeśli na koncie masz różne rodzaje diamentów, do nagrody będą brane pod uwagę diamenty o najniższej wartości, czyli jeśli masz 20 000 diamentów, z których 19 999 to zakupione i 1 wygasający to po ponownym zakręceniu kołem i wygraniu nagrody w postaci diamentów, otrzymasz wygasające diamenty.