Ubojica generala  

Jedna od Vještina dostupna za Generala prilikom njegovog napredovanja. Povećava šansu za ubijanje protivničkog Generala ukoliko pobijedite bitku. Nivo 1: +5% Šanse ; Nivo 2 : +10% šanse; Nivo 3: +20% šanse; Nivo 4: +30% šanse; Nivo 5: +50% šanse.

Ugovor o nenapadanju  

Isključuje napade i ratove između oba saveza.

Za više informacija o ugovoru o nenapadanju kliknite ovdje.

Unapređenje jedinica  

Unapređenje jedinica niže klase u jedinice više klase istog tipa, ako imate potrebne nivoe istraživanja. Možete unaprijediti lake i/ili teške jedinice iste vrste u elitne jedinice u četvrtoj kartici svake vojarne. Za to ne trebate populaciju. Cijena unapređenja je jednaka razlici između ukupne cijene više klase jedinica i ukupne cijene niže klase jedinica. Vrijeme treniranja je jednako vremenu treniranja više klase jedinica. Opsadne sprave i špioni ne mogu biti unaprijeđeni. Ako imate dovoljno resursa i stanovništa možete unaprijediti sve grupe za treniranje odjednom, ali ne zaboravite da će one ipak biti stavljene u red čekanja.

Uništavatelji  

Barbarsko pleme.
Uništavatelji su divljaci koji pustoše sve oko sebe, pljačkajući i porobljavajući sve što im je u dometu.
Njihove vojske su dobro uravnotežene, broj svih vrsta jedinica je skoro isti.
Nagrada za uništavanju njihovog kampa su resursi.

Unutarnji poslovi  

Modul je dostupan svim igračima web verzije igre. Njegove karakteristike su:

- Svakih 6 sati se generiraju novi zadaci.
- Što više vremena zahtjeva zadatak, to je veća nagrada u vidu resursa koju ćete primiti.
- Ispunjavanjem zadataka imate priliku osvojiti predmete.
- Pridruživanje savezu i aktiviranje premium članstva otključavaju dodatne kategorije zadataka.
- Premium članstvo povećava broj zadataka u kategorijama Indivudualni i Savezni.
- Možete ispunjavati istovremeno po jedan zadatak od svake kategorije.

Upravitelj vojne postaje  

Jedna od vještina dostupna Generalu prilikom napredovanja.Povećava limit raspoređenih trupa u Vojnoj postaji. Nivo 1: +2% limita; Nivo 2 : +4% limita; Nivo 3: +6% limita; Nivo 4: +10% limita; Nivo 5: +15% limita.

Ured guvernera  

Ekonomska građevina.
Vrsta: Prijestolnica, Dodatak
Preduvjeti: Palača 1
Maksimalni nivo: 16

Dodatak palači. Omogućuje podizanje nivoa guvernera plaćanjem resursima. Svaki nivo Ureda guvernera nakon prvog povećava za 5% iskustvo stečeno tijekom treniranja. Svaka dva nivoa omogućuju istovremeno treniranje dodatnog velikana. Na 16. nivou možete istovremeno trenirati do 8 velikana.

Opcija za treniranje velikana je dostupna u njihovim profilima i kartici Obuke u izborniku Guverneri u palači.

Ušutkani igrači  

Igrač koji je privremeno izgubio mogućnost slanja poruka i objave komentara na profilu, zbog jedne ili više poruka uvredljivog sadržaja, koje su prijavili drugi korisnici. Igrač može biti ušutkan na 24 sata (prva uvredljiva poruka/komentar), 168 sati (druga uvredljiva [373]poruka]/komentar) i na cijelu godinu (treća uvredljiva [373]poruka]/komentar). Ušutkani korisnici imaju pored svog profila na Globalnoj mapi žutu ikonu sa crvenom naljepnicom preko usta, i ta se ikona vidi na i poreku igrača.

Utjecaj saveza  

Jedinstvena osobina dvorca saveza. Predstavlja prošireni kulturni i vojni utjecaj saveza, koji se širi posebnom građevinom u dvorcu - Velikim hramom. Utjecaj saveza daje bonuse i koristi za saveznička carstva smještena u području utjecaja, kao i minuse i kazne za carstva protivnika u ratu unutar područja utjecaja, te simbolično osvajanje Globalne mape, čime se pobjeđuje u svijetu.

Za više informacija o utjecaju saveza kliknite ovdje, ovdje i ovdje.

Utrka za teritorijalnu prevlast  

Ovaj turnir usmjeren je na saveznu igru te glavni je cilj osvajanje dvoraca koji moraju ostati što duže pod kontrolom saveza. Na mapi sela smješteno je 36 dvoraca koji se mogu osvojiti pomoću modula "Odanost". Uspješni napadi na dvorac ne oduzimaju nivoe njegove utvrde, već oduzimaju bodove iz pokazatelja "Odanost". Svaki dvorac ima maksimalan broj bodova odanosti koji se određuje prema nivou utvrde u dvorcu. Jedini način za povećanje odanosti je kroz vrijeme. Prilikom svakog uspješnog napada na dvorac od strane nekog saveza, dvorac gubi određeni broj bodova odanosti. Broj oduzetih bodova ovisi o nivou saveznog istraživanja Osvajanje. Što je viši nivo ovog istraživanja, to se više bodova odanosti oduzima jednim napadom. Dvorac se smatrati osvojenim kada savez uspije smanjiti njegovu odanost do nule. Neovisni dvorci nemaju odanost. Neovisan dvorac se smatra osvojenim kada u njemu ostane manje od 1000 vojnih jedinica. Svi dvorci koji su pod kontrolom saveza, podliježu nomadskim napadima kroz određeni interval vremena. Svaki odbijeni napad donosi određeni broj obrambenih bodova. Dvorci mogu biti napadnuti istodobno od strane drugih saveza. Rangiranje se temelji na ukupnom broju prikupljenih obrambenih bodova. Pobjednici na turniru osvajaju dijamante i posebne medalje.

Više informacija i cjelovita pravila Utrke za teritorijalnu prevlast možete pronaći ovdje.

Utvrde  

Glavna obrana provincije.
- Utvrda određuje maksimalni kapacitet resursa koji mogu biti pohranjeni u provinciji.
- Svaki nivo povećava proizvodnju resursa.
- Ako je utvrda uništena, može biti popravljena po cijeni prethodnog nivoa, npr. 25% od cijene trenutnog nivoa. Dok je utvrda uništena, možete pokretati građevine i istraživanja ali je bonus od proizvodnje i životnih bodova manji - uzima se bonus prethodnog nivoa utvrde.
- Životni bodovi utvrde se povećavaju istraživanjem utvrđenja.

Utvrđenje  

Istraživanje koje utječe na utvrde. Pojačava zidove utvrde. Svaki nivo pojačava životne bodove zidova utvrde za 10%.

Utvrđenje na polju  

Građevina u Dvorcu saveza. Svaki nivo daje +5% životnih bodova obrambenoj vojsci na polju.

Uvoz  

"Hrana", potrebna za ishranu populacije, koja se uvozi iz farmi u carstvu, u kojima ima višak hrane, u farme, u kojima ima nedostatak hrane.

Uzajamna pomoć među saveznicima  

Ako ste član nekog saveza, svaki sat vremena imate mogućnost zatražiti pomoć Vaših saveznika kako biste ubrzali jednu građevinu ili jedno istraživanje u tijeku. Svaki saveznik može skratiti za 1 minutu vrijeme izgradnje jedne građevine ili jednog istraživanja. Uzajamna pomoć je ograničena u okviru saveza te ne možete pomagati igračima koji nisu članovi Vašeg saveza. Opciju možete naći u gradskoj vijećnici.