Harta e fshatit  

Harta që tregon provincën e përzgjedhur me të gjitha ndërtesat e saj. Pamja e hartës së fshatit varet nga niveli i Kështjellës. Ndryshon me Kështjellat e niveleve 4 dhe 7. Harta e Fshatit ngarkohet automatikisht kur hyni në llogari, duke ju treguar
kryeqytetin.

Harta Globale  

Territoret në të cilën zhvillohet Epoka e pushtimeve. Një hartë e njëjtë dhe plotësisht e dukshme për të gjithë lojtarët e mbretërisë. Vendi ku gjenden të gjitha Perandoritë,
Kolonitë, kështjellat e Aleancave dhe pikët e grumbullimit, dhe ku zhvillohen ekskluzivisht ndërveprime ushtarake ndërmjet lojtarëve dhe aleancave, gjithashtu sulme dhe spiunazh. Harta globale matet në milje Perandorake. Distanca maksimale mund të jetë 2800 MI. Është në dispozicion nga ikona e vendosur lart në hartë, e cila ndodhet në të majtë të ekranit të lojës.

Hekur  

Prodhohet nga popullsia e punësuarminierat e hekurit. Hekuri është e nevojshëm kryesisht për ]rekrutimin e ushtrisë dhe kërkimet ushtarake.
Ekuivalent ari: 1 hekur = 1 ar

Hendek  

[300]Ndërtesë ushtarake].
Tip: Lokale, Shtesë, Strukturë mbrojtëse
Parakushte: Fortifikimi 1, Arkitekturë ushtarake 3, Kala 4
Niveli maksimal: 10

Shtesë e Kalasë. Gjatë një Goditjeje kalaje, çdo nivel Hendek ul me 2% Pikët e jetës të së gjithave njësive në Linjën e sulmit të armikut.

Për më shumë informacion mbi Hendekun, klikoni [[military # military_56] këtu].

Heshtar  

Njësi këmbësorie, të lira dhe të besueshme, me Fuqi të forte për Plaçkitje dhe Kapacitet peshëmbajtjes. Janë të aftë t’a thyejnë Vrullin e Kalorësit të armikut, si dhe të përfshihen në mënyrë efektive në përleshjen e Murëve të Kalasë gjatë një Rrethim Kalaje.

Kundërvepruesit më të mire të Heshtarëve janë Shigjetarët.

Të gjithë Heshtarët janë Njësi varg.
Të gjithë Heshtarët janë Njësi këmbësorie.
Heshtarët e rëndë dhe të lehtë kanë Vendodhje prioritare Krahët; Falangët kanë Vendodhjen e tyre prioritare në Qendër të Linjës frontale.

Aftësi të përbashkëta për njësitë:

+ Armë e gjatë

Lista e njësive Heshtar:

- Heshtar i lehtë
- Heshtar i rëndë
- Falangë

Për detaje mbi treguesit e Heshtarëve, klikoni këtu.

Heshtar i Rënd  

Njësi luftarake.
Ndërtesë: Kazerma e Këmbësorisë
Parakushte: Sulm Varg 1, Doktrinë Ushtarake 2, Centralizim 6, Përgatitje ushtarake 8

• Tip: Varg, Këmbësori, Heshtar
• Vendodhje prioritare: Krahë (Linja frontale)

+ Armë e gjatë: Sulm x 2 kundër Kalorësisë
+ Mur prej mburojë: Kjo njësi është e imunizuar ndaj bonusit të Ngarkesës të Kalorësisë mbi Sulmin

- Të prekshëm për Shigjetarët: Kundër kësaj njësie, të gjithë Shigjetarët luftojnë me Sulm të rritur
- Dëmtim i luftës të ashpërt: Sulm x 0.5 kundër Shpatarëve
- Trupat e lehta: Kjo njësi vuan dëme kur lufton në Qendër - Sulm x 0.9, Pikë jete x 0.9

Për detaje mbi treguesit e njësive, klikoni këtu.

Heshtar të lehtë  

Njësi luftarake.
Ndërtesë: Kazerma e Këmbësorisë
Parakushte: Sulm Varg 1, Doktrinë Ushtarake 2

• Tip: Varg, Këmbësori, Heshtar
• Vendodhje prioritare: Krahë (Linja frontale)

+ Armë e gjatë: Sulm x 2 kundër Kalorësisë të lehtë

- Të prekshëm për Shigjetarët: Kundër kësaj njësie, të gjithë Shigjetarët luftojnë me Sulm të rritur
- Dëmtim i luftës të ashpërt: Sulm x 0.5 kundër Shpatarëve
- Trupat e lehta: Kjo njësi vuan dëme kur lufton në Qendër - Sulm x 0.8, Pikë jete x 0.8

Për detaje mbi treguesit e njësive, klikoni këtu.

Hua  

Kredi bankare. Sasia e caktuar e [205]arit] që banka jep në formën e një kredie që duhet paguar çdo orë nga 168 orët e përcaktuara në këste të barabarta ose mund të paguhen paraprakisht. Nuk mund të marrësh një kredi të re, nëse nuk ke paguar ende kredinë e mëparshme. Madhësia e kredisë varet nga Prodhimi i Perandorisë.

Për më shumë informacion mbi kreditë kliko këtu.

Humbjet e popullsisë  

Humbjet orare të Popullsisë për shkak të një kapaciteti fermash të pamjaftueshëm.