Каsárne  

Všeobecný názov všetkých budov, v ktorých sa prenajímajú a vycvičujú jednotky.

Kapacita kasární sa zvyšuje o 20% aktiváciou Premiuma.