Generál  

Vojenské postavení udělované hráčům s 500 000-749 999 vojenskými body.

Generál (pozice Velkého člověka)  

Pozice přístupná všem Velkým lidem, kteří dosáhli plnoletosti. Existují dva druhy generálů - Generálové v obraně a Generálové v útoku. Může být určen pouze jeden Generál v obraně pro jednotlivou provincii, kolonii nebo vojenskou stanici. Jeden Velký člověk může být zároveň guvernér a Generál v obraně pouze v jedné provincii, nebo kolonii, tozn., že nemůže být určen jako Guvernér a Generál v obraně v různých panstvích současně. Na druhou stranu, každý Guvernér může být vyslán vést bitvu v útoku z jakéhokoliv jiného panství.
Při výhře v bitvě proti hráči v dosahu x2 nebo proti nezávislým městům Generálové shromažďují body zkušenosti a mohou získat speciální generálské dovednosti.

Pro více informací o Generálech klikněte zde a zde.

Generál v obraně  

Jeden ze dvou druhů pozice Generál. Jestliže má panství určeného Generála v obraně, tento generál vede obranu armády a jeho bonusy za dovednosti mají efekt na obranu. Jestliže v panství není Generál v obraně, je bitva prováděna jako obyčejně bez generálských bonusů. Jestliže generál prohraje Obléhání pevnosti, polní bitvu nebo plenění, má 1% šanci, že bude zabit nepřítelem. Všichni Velcí lidé mohou zaujmout tuto pozici, včetně Císaře. Generálové v obraně mohou být kdykoliv sesazeni ze svého místa.

Velký člověk může být i Generálem v obraně i generálem v útoku. Když je však vyslán na misi v útoku a současně dojde k nepřátelské invazi v provincii/kolonii/vojenské stanici, kterou má bránit, nemůže se zúčastnit její obrany a to znamená, že armáda nezíská bonusy za jeho dovednosti.

Pro více informací o Generálech v obraně klikněte zde.

Generál v útoku  

Jeden ze dvou druhů pozice Generál. Generál v útoku je určen, když vysíláte svou armádu do útoku. Každý Velký člověk, který dosáhl plnoletosti, může zaujmout tuto pozici, včetně i Císaře. Generálové v útoku vedou armádu při ofenzívních misích proti dalším hráčům nebo proti nezávislým městům a mohou být vysíláni současně pouze na jednu misi. Jako velitelé armády, generálové v útoku dostávají speciální bonusy za své dovednosti v době bitvy.
Když generál v útoku prohraje obléhání pevnosti, polní bitvu nebo bitvu o vyplenění, existuje 5% šance, že bude zabit nepřítelem.

Pro více informací o Generálech v útoku klikněte zde.

Generální štáb  

[301]Ekonomická budova].
Typ: Hlavní provincie, Přídavné zařízení
Potřebné podmínky: Palác 1
Maximální úroveň: 16

Přídavné zařízení Paláce. Umožňuje výcvik Generálských dovedností výměnou za suroviny. Každá úroveň po první úrovni Generálního štábu zvyšuje o 5% zkušenosti získané výcvikem. Při každé 2 úrovni je možný paralelní výcvik ještě jednoho velkého člověka, přičemž na úrovni 16 můžete cvičit až 8 lidí zároveň.

Velké Lidí můžete vycvičit v jejich Profilu v podmenu Výcvik - menu Generálové obránci Paláce.

Generálporučík  

Vojenské postavení udělované hráčům s 325 000-499 999 vojenskými body.

Generálské dovednosti  

Dovednosti přístupné všem generálům.

Úplný seznam generálských dovedností naleznete zde.

Generálské zkušenosti  

Souhrn bodů zkušenosti, které generál získal za vedení vítězných bitev. Zkušenost se hromadí za každou vyhranou bitvu proti hráči v dosahu x2 nebo proti nezávislým městům.
Generálové získávají 1 bod zkušenosti proti dalším uživatelů, jestliže armáda, které velí, zničí nepřátelské jednotky ,které mají hodnotu zlatého ekvivalentu (Nevynásobenou 2 za body, ale skutečnou), která se rovná čistým bodům účtu vítěze, před bitvou, děleno 100.
Při útoku na nezávislé město generálové získávají 1 bod zkušenosti, jestliže zlatý ekvivalent armády (Nevynásobený 2 za body, ale skutečný) je rovný čistým bodům uživatele před bitvou, vynásobeným x 1,5.

Pro více informací o zkušenostech generálů kliknětezde.

Globální mapa  

Země, ve kterých se nachází svět Velkých lidí. Mapa, která je stejná a zcela viditelná pro všechny hráče ve světě. Místo, kde se nacházejí všechny Říše, kolonie, alianční hrady alianční shromaždiště, místo, od kud se vykonávají všechny vojenské interakce mezi hráči a aliancemi, například útok a špionáž. Měrná čtvereční jednotka Globální mapy je 1 bod = 1 Imperiálních mil. Celá mapa má rozměry 2000 x 2000 bodů. Přístupná je pomocí ikony globu v levém svislém menu na hlavní obrazovce.

Globální účet  

Použití stejného uživatelského jména, registračního e-mailu a hesla ve všech světech Imperia Online, znamená, že po první registraci, uživatelské jméno a e-mail zůstanou uložené napořád. Pokud hráč již má účet a chtěl by se zaregistrovat do nového světa se stejnými vstupními daty, musí kliknout na odkaz 'Již máte registrovaný účet?' v registračním formuláři Účty ze starších verzí Imperia Online mohou být přidány do globálního účtu z menu Nastavení, po zadáni uživatelského jména a hesla. Pokud změníte heslo má to vliv na všechny Říše s globálním účtem.

Globální událost  

Hromadná událost ve světech Imperia Online, které vyžaduje určité sestavení armády ze strany hráčů za účelem vítězství v zadané výzvě a přináší odměny nejaktivnějším účastníkům události. Více informací ohledně globálních událostí se dozvíte zde.

Globální události  

Ve světech Imperia Online existuje mnoho tajemství, která je možno odhalit. Mohou přinést mnohé cenné poklady těm vládcům, kteří jsou dostatečně stateční, aby je hledali. Příležitost k tomu dávají globální události, které se objevují v každém světě v určitou dobu po zahájení éry. Globální události jsou ve formě epických pevností, temných míst, věží, které poskytují vědění a další. Úkolem hráčů je naplánovat a uskutečnit výpravu proti těmto objektům s cílem získat drahocenné odměny.

Temná pevnost

Funkce

• Hráči vysílají armády, které se pohybují přesně 15 minut jedním směrem (celkem 30 minut tam a zpět, když není sněžné počasí) ve světech s rychlostí х4 a 6 minut jedním směrem (celkem 12 minut tam a zpět) ve světech s rychlostí х10. Pevnost může být atakována okamžitým útokem za cenu 2550 diamantů ve světě s rychlostí x4 a 1020 diamantů ve světě s rychlostí x10.
• Temná pevnost má velké množství životních bodů, jejichž přesný počet se vypočítává na základě rozvoje světa, přičemž hlavní faktor tohoto rozvoje je množství vycvičených vojáků všech hráčů za poslední týden.
• Z každého útoku je příjem zlata, jehož množství se určuje v závislosti na způsobených škodách. Toto množství se progresivně snižuje. Jestliže jsou škody způsobené hráčem nad 10% z aktuálních životních bodů pevnosti, příjem bude minimální množství zlata (50 000).
• Okamžitý útok na pevnost není k dispozici, jestliže jsou způsobené škody vyšší než 30% aktuálních životních bodů pevnosti.
• Osobní odměny jsou sníženy 2x, v případě, že Temná pevnost není poražena. Nejnižší odměna může být truhlice s 1 hodinovou produkcí.
• Hodnocení je na základě způsobených škod.

Bitva

• V Temné pevnosti není armáda, pouze obrovská pevnostní zeď. Cílem bitvy je zničit tuto zeď.
• Bitva je ukončena ve chvíli, kdy útočící armáda uteče z boje z důvodu nízké morálky.
• I přesto, že jednotky utečou z boje kvůli nízké morálce, neumírají jednotky po dobu bitvy a samotná bitva je vždy vítězná pro hráče.
• Aktivita Temné pevnosti může být předčasně ukončena, jestliže hráči úspěšně zničí její zeď před plánovaným koncem události.

Lebka hojnosti

Funkce

• Hráči vysílají armády, které se pohybují přesně 15 minut jedním směrem (celkem 30 minut tam a zpět, když není sněžné počasí) ve světech s rychlostí х4 a 6 minut jedním směrem (celkem 12 minut tam a zpět) ve světech s rychlostí х10. Lebka může být atakována okamžitým útokem za cenu 2550 diamantů ve světě s rychlostí x4 a 1020 diamantů ve světě s rychlostí x10.
• Výdrž Lebky záleží na rozvoji světa, přičemž hlavní faktor jeho rozvoje je množství vycvičených vojáků všech hráčů za poslední týden.
• Každý útok na Lebku přináší maximální počet perel - 404. Získáváte perly podle procenta Vaší společné armády, kterou jste vyslal/a do útoku proti Lebce Hojnosti.
• Můžete perly utrácet k využití 10ti minutového zkrácení všech budov ve výstavbě. Cene je 100 perel ve světech s rychlostí x4 a 250 perel ve světě s rychlostí x10.
• Okamžitý útok na Lebku není k dispozici, jestliže způsobené škody jsou více než 30% z jejích aktuálních bodů života.
• Na konci události přijdete o všechny nevyužité perly.
• Hodnocení je založeno na celkem způsobených škodách.

Bitva

• V Lebce hojnosti není armáda. Způsobené škody jsou určeny nosností útočící armády.
• Hráči nepřicházejí o vojenské jednotky a každá bitva je pro ně vítězná.
• Aktivita Lebky hojnosti může být ukončena předčasně, jestliže hráči úspěšně sníží její životní body na 0 dříve než je plánovaný konec události.

Věž vědění

Funkce

• Hráči vysílají špiony, kteří cestují přesně 15 minut jedním směrem (celkem 30 minut tam a zpět, když není sněžné počasí) ve světech s rychlostí х4 a 6 minut jedním směrem (celkem 12 tam a zpět) ve světech s rychlostí х10. Věž může být vystavena okamžité špionáži za cenu 2550 diamantů ve světě s rychlostí x4 a 1020 diamantů ve světě s rychlostí x10.
• Výdrž Věže záleží na rozvoji světa, přičemž hlavní faktor rozvoje je množství vycvičených špionů všech hráčů za poslední týden.
• Přispíváte Věži vědění pomocí svých špionážních bodů na základě počtu vyslaných špionů a také úrovní Špionáže, Kontrašpionáže a Rozvědky.
• Z každé mise proti Věži můžete získat maximum 808 svitků. Počet získaných svitků je určen procentem všech špionů, které jste vyslal/a na Věž. Můžete svitky využít ke zkrácení o 10 minut všech probíhajících výzkumů.
• Proti Věži vědění můžete vysílat pouze špiony.
• Můžete svitky využít ke zkrácení o 10 mintu všech probíhajících výzkumů. Cena je 100 svitků ve světech s rychlostí x4 a 250 svitků ve světě s rychlostí x10.
• Okamžité ukončení Mise k Věži není k dispozici, jestliže špionážní body, kterými jste přispěl/a jsou více než 30% jejích aktuálních životních bodů.
• Ztratíte všechny nevyužité svitky na konci události.
• Hodnocení je založeno na celkovém počtu přispěných bodů špionáže.

Mise

• Ve Věži vědění není armáda. Z pohledu hráče, posílá špiony, aby pomohl ve sběru svitků do knihovny Věže. Tím tak místo aby se snižovala hodnota životního ukazatele Věže (škála životních bodů), se hodnota zvyšuje.
• Hráči neztrácejí špiony a každá mise je považována za úspěšnou.
• Aktivita Věže vědění může být ukončena předčasně, jestliže hráči úspěšně vyplní škálu jejích životních bodů před plánovaným koncem události.

Kamenné vězení

Funkce

• Hráči vysílají armády, které cestují přesně 15 minut jedním směrem (celkem 30 tam a zpět, když není sněžné počasí) ve světech s rychlostí х4 a 6 minut jedním směrem (celkem 30 minut tam a zpět) ve světech s rychlostí х10. Vězení může být atakováno okamžitým útokem za cenu 2550 diamantů ve světě s rychlostí x4 a 1020 diamantů ve světě s rychlostí x10.
• Výdrž Vězení záleží na rozvoji světa, přičemž hlavním faktorem rozvoje je množství vycvičených vojáků všech hráčů za poslední týden.
• Každý útok na Vězení přináší maximální počet totemů - 404. Získáváte Totemy podle procenta Vaší celkové armády, kterou jste vyslal/a do útoku proti Kamennému vězení. Z útoků na Kamenné vězení nezískáváte zlato.
• Všechny jednotky, které mají sílu drancování, jsou vhodné k útoku na Kamenné vězení.
• Můžete totemy používat ke zvýšení přírůstku obyvatelstva o 20% za 30 minut ve všech provinciích.
• Bonus za přírůstek obyvatelstva je na nejdéle 24 hodin.
• Okamžitý útok na Vězení není k dispozici, když způsobené škody jsou více než 30% z aktuálních životních bodů pevnosti.
• Můžete se informovat o délce trvání bonusu na obrazovkách statků a domů ve hře.
• Na konci události přijdete o všechny nevyužité totemy.
• Hodnocení je založeno na celkem způsobených škodách.

Bitva

• V Kamenném vězení není armáda. Z pohledu hráče, hráč vysílá armádu, která bojuje s otrokáři a osvobozuje jejich zajatce.
• Body se získávají po dobu bitvy, na základě drancovací síly armády.
• Hráči neztrácejí špiony a každá mise je považována za úspěšnou.
• Aktivita Kamenného vězení může skončit předčasně, jestliže se hráčům úspěšně podaří jej zničit před plánovaným koncem události.

Věčný hrad

Funkce

• Hráči vysílají Velké lidi, kteří cestují přesně 15 minut jedním směrem (celkem 30 minut tam i zpět, kromě sněžného počasí) ve světech s rychlostí х4 a 6 minut jedním směrem (celkem 12 minut tam i zpět, kromě sněžného počasí) ve světech s rychlostí х10. K Věčnému hradu může být vyslána okamžitá delegace za cenu 2550 diamantů ve světě s rychlostí x4 a 1020 diamantů ve světě s rychlostí x10.
• Životní body Věčného hradu závisí na síle a průměrnému množství Velkých lidí, všech aktivních hráčů za posledních 24h.
• Snižujete body Hradu na základě síly vyslaných Velkých lidí.
• Z každé delegace vyslané k Hradu můžete získat maximálně 606 vyznamenání. Počet získaných vyznamenání je určen procentem z celkové síly delegace Velkých lidí.
• K Věčnému hradu můžete vysílat pouze Velké lidi.
• Můžete využít vyznamenání ke snížení údržby své armády o 10% na dobu 10 minut. Cena je 300 vyznamenání ve světech s rychlostí x4 a 750 vyznamenání ve světech s rychlostí x10.
• Okamžité vyslání delegace k Hradu není k dispozici, jestliže způsobené škody jsou více než 30% počátečních životních bodů Hradu.
• Na konci události přijdete o všechny nevyužité vyznamenání.
• Hodnocení je založeno celkem způsobených škodách.

Mise

• Ve Věčném hradu není armáda. Z hlediska hráče se jedná o vyslání delegace, která vede vyjednávání.
• Hráči nemohou přijít o Velké lidi.
• Aktivita Věčného hradu může být ukončena předčasně, jestliže hráči dokážou vynulovat jeho životní body před plánovaným koncem události.

Hodnocení Globálních událostí

• Hodnocení na základě způsobených škod je viditelné v menu Globální události, které viditelné po dobu, kdy je událost aktivní.

Globální vliv  

Účinek pro celou Říši.

Guvernér  

Pozice, kterou může zaujmout každý z Velkých lidí, který dosáhl plnoletosti. Guvernér může být určen provincii, kolonii nebo obchodní stanici. Každý Velký člověk může být guvernérem současně pouze jednoho panství. Císař je automaticky guvernérem Hlavního města a nemůže vládnout jinde.
Dokud zaujímají svou pozici, guvernéři dostávají body zkušenosti a tímto způsobem mohou získat různé dovednosti, které přinášejí speciální bonusy.

Pro více informací o guvernérech klikněte zde.

Guvernérské dovednosti  

Dovednosti přístupné všem guvernérům.

Úplný seznam guvernérských dovedností naleznete zde.

Guvernérské zkušenosti  

Souhrn bodů zkušenosti, které guvernér získal setrváním na své pozici. Guvernéři získávají 2 body zkušenosti každých 1.2 minut. Nejvyšší úroveň zkušenosti, které mohou dosáhnout je 20. Císař má bonus nad tento limit - může dosáhnout až 30. úrovně zkušenosti.

Guvernéři mohou hromadit zkušenosti pouze dokud jsou na své pozici, tozn. že pokud je vyšlete na misi, nebo sesadíte z pozice, nebudou hromadit body zkušenosti za dobu své nepřítomnosti.

Pro více informací o zkušenostech guvernérů kliknětezde.

Guvernérský štáb  

[301]Ekonomická budova].
Typ: Hlavní provincie, Přídavné zařízení
Potřebné podmínky: Palác 1
Maximální úroveň: 16

Přídavné zařízení Paláce. Umožňuje výcvik Guvernérských dovedností výměnou za suroviny. Každá úroveň po první úrovni Guvernérského štábu zvyšuje o 5% zkušenosti získané výcvikem. Při každé 2 úrovni je možný paralelní výcvik ještě jednoho velkého člověka, přičemž na úrovni 16 můžete cvičit až 8 lidí zároveň

Velké Lidí můžete vycvičit v jejich profilu v podmenu Výcvik - menu Guvernéři Paláce.