Велики хора

Великите хора се елита и управляващото съсловие на Вашата империя. Всяка империя има своите велики хора – император, благородници, членове на имперския двор, които заемат различни ръководни позиции. Тези хора се раждат и умират, а на тяхно място се появяват нови. В сградата „Дворец“, може да видите всичките си благородници, да ги назначавате на определени постове, с което те да помагат за военното и икономическо развитие на империята Ви, може да ги жените/омъжвате, като по този начин сключвате династични бракове.
Шансът за естествена смърт се появява на 50 години и се увеличава с възрастта. Проучването Медицина намалява този шанс за смърт с определен процент.

Имперско семейство

Всеки потребител започва сезона с автоматично генерирано семейство, включващо Император, Императрица, Наследник и бебе. Императорското семейство на всеки един играч има родословно дърво, което проследява 4 поколения и включва преките наследници на императора и императрицата – деца, внуци и правнуци. Членовете от родословното дърво на императора могат да сключват бракове с членове на родословното дърво на друг потребител, т. е. брак между велики хора на 2 различни империи, или с техни Благородници от "Имперския двор".

Император

 • Императорът е най-великият от Великите хора и е владетел на империята. Императорът, освен глава на империята може да заема и други ръководни позиции. Той е губернатор на столицата от старта на сезона, което му носи точки опит от самото начало, без да бъде допълнително назначаван и не може да бъде уволняван от този пост. Императорът може да заема и позициите Генерал бранител и Генерал в нападение. Като Генерал бранител той може да защитава столицата. Като генерал в нападение той може да бъде изпращан в атаки срещу други потребители. Заемайки съответните позиции, императорът се ползва с бонуси, които другите хора в империята нямат.
 • Императорът има и няколко губернаторски умения, които само той и никой друг губернатор не може да притежава. Императорът притежава и една опционална черта - Безчестен, присъща само на него и която може да се заслужи повече от веднъж, при което ефектът се натрупва. Тази черта не е наследствена и се получава при нарушаване на династичен брак и като последствие нарушаване на династичен мир.
 • Императорът не може да живее вечно и рано или късно трябва да бъде наследен. Император може да стане наследник от мъжки и женски пол. Избирането на наследник се извършва автоматично от системата или ръчно от страна на играча.
 • Императорът може да бъде убит, т.е. да се стигне до преврат и на негово място да бъде назначен друг велик човек. В този случай играчът е взел решение императорът да бъде "убит", което цели предсрочно унаследяване на престола.

Наследяване на престола

Когато императорът почине, за наследник автоматично се избира първородното дете на Императора, но тронът може да бъде зает, според желанието на играча и от императрицата, от внуците му, от някой от Благородници, от велик човек от по-далечните роднини на императора или наследник може да бъде зададен автоматично от системата. При избор на велик човек от Благородници или от други роднини на императорското семейство, настъпва промяна и в родословното дърво, освен ако играчът не посочи друг член на императорското семейство. Наследникът притежава една наследствена черта, която само той и никой друг Велик човек не може да притежава.

Автоматично наследяване

 • Ако императорът е жив, но няма живи деца, а има живи внуци и пра-внуци, то на случаен принцип се избира наследник измежду внуците и пра-внуците на императора.
 • Ако императорът умре и има деца, то неговият първороден син или дъщеря става Император или Императрица и се премества на челно място в родословното дърво на императора заедно с неговия съпруг или съпруга.
 • Ако императорът умре, но няма деца, то неговият най-възрастен брат или сестра автоматично става наследник, премества се на челно място в родословното дърво заедно с неговата съпруга или съпруг.
 • Ако императорът умре, но няма деца, братя и сестри, то неговият наследник се избира от графа "Други роднини на императорско семейството" на случаен принцип.
 • Ако императорът и наследникът починат, а единственият им роднина е изпратен преди тяхната кончина в чужда империя за сключване на династичен брак се генерира ново императорско семейство, като за изпратения роднина са възможни следните опции:
  • Ако бракът не е приет, изпратеният роднина изчезва и не се връща в империята.
  • Ако бракът е приет, въпреки че Великият човек няма живи роднини в родната си империя, династичният мир се приема за сключен.
 • Ако за наследник след кончината на императора, който няма деца, братя и сестри, бъде избран Велик човек за император на случаен принцип, който е без наследници (деца, внуци, пра-внуци, братя и сестри), то тогава неговият наследник се избира на случаен принцип от графа "Други роднини на императорското семейство".

Ръчно наследяване

 • Ако императорът умре, но играчът е сложил за наследник неговата жена - Императрицата, и обратното - ако императрицата умре,но играчът е сложил за наследник нейният съпруг, Императорът/Императрицата не може да се жени/омъжи повторно. Той/тя остава вдовец/ица до своята смърт.
 • Ако императорът умре и играчът е избрал за Престолонаследник Благородник, бракосъчетан за негово дете, то в този случаи името на династията се променя, а Благородникът става новият Император.

Други роднини на императорското семейство

Със смяната на императора настъпват и промени в общността на великите хора. Всички роднини на починалия или отстранен император се преместват в специално меню в Двореца, наречено „Други роднини на императорското семейство“.

 • Ако са били женени/омъжени и половинката им е починала не могат да се женят/омъжват отново. Всички останали, които не са сключвали брак, могат да бъдат женени/омъжвани.
 • Не могат да им се раждат деца.
 • Могат да бъдат определяни за наследник на Императора.
 • Могат да бъдат назначавани за генерали и губернатори.

Династични бракове

Всички велики хора при навършване на 16 години могат да встъпят в брак, а след това и да се сдобият и с наследници, като семейството може да има до 4 деца. Преките роднини на императора не могат да сключват бракове помежду си, както и с велики хора от графата "Други роднини на императорското семейство". Сключените бракове са необратимо действие, което означава, че когато потребител омъжи/ожени велик човек за друг велик човек няма как този брак да бъде прекратен. Ако съпругът/съпругата почине, живият партньор придобива социален статус Вдовец/Вдовица и няма право да се омъжва/жени повторно.
При сключване на династичен брак между две империи се предполага, че потребителите са сключили примирие помежду си и не трябва да се атакуват или шпионират.

Всеки потребител може да праща велики хора да сключват брак в други империи. Сключването на такива бракове води до династичен мир между империите и заздравява техните отношения. В други империи могат да се изпращат неомъжени/неоженени Велики хора, ако са навършили пълнолетие, не са сключвали брак преди, не са изпратени на текуща мисия, не са в процес на трениране и вдигане на нивата срещу ресурс; не са назначени като генерал или губернатор. И при условие, че са от родословно дърво на императора и от графата "Други роднини на императорското семейство". Император и наследник на императора също не могат да сключват брак в чужда империя.

Един потребител може да изпрати N на брой велики хора в империята на друг стига в графата "Кандидати за брак" да има свободни места. В графата "Кандидати за брак" има място за 3 предложени за брак велики хора. При отказване на брак, бъдещо изпращане между двете империи е забранено в рамките на 12 часа. Играчът може и да игнорира предложението за брак. То е пасивно, което означава, че не е необходимо потребителят да извършва определени операции. Бракът се счита за игнориран 12 часа след изпращането на поканата за брак и след като потребителят не е приел или отказал тази покана. В следствие на пасивното игнориране, е забранено на двете империи да сключват династични бракове в рамките на още 12 часа.

Мирът между династиите приключва по мирен път при смърт на изпратените велики хора в чужди империи и респективно при смърт на техните наследници. Трябва всички родственици на един такъв човек да починат, за да приключи династичния мир. При приключване на мира, империята, изпратила велик човек в чужда империя, не се наказва с отнемане на Доблест и императорът не придобива черта на характер - Безчестен.

Нарушаване на династичен брак/мир

Мирът се нарушава и при шпиониране и атакуване между двете империи. Империята, която е нарушила мира, като е изпратила атака или е извършила шпионаж, понася следните последствия:

 • Потребителят, нарушил династичния мир, получава наказание от -10 точки Доблест;
 • Императорът на империята нарушила мира, получава специфична черта на характера си - "Безчестен", която стои в профила му до неговата смърт.

Ако потребител „А“ има сключен династичен мир с потребител „Б“ и потребител А се опита да шпионира неуспешно потребител Б, тогава Б ще има правото да разтрогне династичния мир без наказания, защото не той е предприел стъпката. Когато "Б" развали династичния мир с "А", "А" понася съответните последствия - загуба на 10 точки Доблест и добавяне на черта "Безчестен" към профила на неговия император.

Потребител "А" и потребител "Б" са сключили династичен брак. "А" шпионира "Б" и успешно внедрява шпиони в империята на "Б". Б" вижда шпионите на "А" в таб "Контрашпионаж" , при натискане на бутона контрашпионаж династичният брак се смята за развален, а наказанието отново понася „А“.

Потребителите могат да отвръщат на агресорите в списъка в таб "Агресори" като първата атака срещу тях няма да се наказва с отнемане на Доблест. Имайте предвид, че наказанието от 4 точки доблест за атака Опожаряване винаги важи.

Благородници

Благородниците са Великите хора от Императорския двор, които са се прочули в светското общество или в битка. Те могат да станат част от Имперския двор само ако преди това бъдат одобрени от играча. Има 8 места в двора за такива Благородници. Когато потребителят е на по-долни нива на сградата Дворец той има ограничение в добавянето на нови Благородници. Благородниците могат да бъдат гонени, с цел да се освободи място. Потребителят има право да гони членове от графа "Имперски двор" (всички приети в двора Благородници) независимо от нивото на сградата Дворец и така да освобождава място за нови членове. Ако потребителят не приеме предложения Благородник до 24 часа от неговото предлагане, той изчезва от графата "Имперски двор".

Благородниците могат да сключват бракове с членове от императорското семейство. Когато Благородник сключи брак с член от родословното дърво на императора, той влиза в семейството на императора и може да бъде избран за наследник на императора. Благородниците от графата "Имперски двор" не могат да наследяват престола.

Обикновените граждани в империя имат шанс да станат Благородници. Има периодични автоматични предложения за добавяне на нови Благородници. След всяка спечелена битка срещу активен играч в обхват на нетните точки х2, шансът да се генерира Велик човек - мъж или жена е 25%. След всяка спечелена битка срещу активен играч извън обхват на нетните точки х2, шансът да се генерира велик човек - мъж или жена е 3%. След всяка спечелена битка срещу независим град, шансът да се генерира Велик човек - мъж или жена е 3%. На всеки 12 часа има 25% шанс да се генерира от системата мъж или жена Благородници.

Стая с благородници

Място, от което може да се сдобиете с благородници. Намира се в горната част на екрана, както и в Таверната. Ето как функционира:
• Чрез диаманти можете да закупувате ковчежета, от които гарантирано ще получите Велики хора;
• Възрастта и вродените таланти на получените благородници се определят на случаен принцип;
• Колкото по-рядък е видът на ковчежето, толкова по-голям е шансът да Ви се падне благородник от съответната рядкост;
• Има възможност да се падне благородник с шести вроден талант ;
• Всички велики хора, закупени от Стаята за благородници, могат да бъдат добавяни към раздела за благородници в двореца. В секцията за благородници има неограничен брой слотове;
• Благородниците от Стаята за благородници, които са и кандидати за брак, се намират под семейното дърво.

Имена на великите хора

Имената на Великите хора се формират от първо име и фамилия, генерирано автоматично от системата. Когато се извърши брак, жената взима фамилията на мъжа си. Изключение правят само арабските светове, където жената запазва бащинската си фамилия. Когато се родят деца, те взимат фамилията на мъжа. Ако за наследник на императора е избран неговия син или Благородник, то неговите деца винаги ще носят неговата фамилия. Ако за наследник е избрана дъщерята на императора или Благородничка и след наследяване на престола тя се омъжи за Благородник или член съответно на имперската фамилия, то техните деца ще носят нейната фамилия. Ако дъщерята на императора или някоя Благородничка е била омъжена за Благородник или съответно член на имперска фамилия преди да бъде определена за наследник и да заеме престола, то техните децата носят фамилията на съпруга й.

Дворец

Дворецът e сградата, в която живеят великите хора. Той може да бъде построен само и единствено в Столицата на всеки един играч. В тази сграда се намира информация за всеки един велик човек в империя, както и архив с имената на предишни императори. Там са поместени и бонусите, които дават великите хора, от там се осъществява изборът на генерали и губернатори, от там се вдигат нивата на личностите, определят се браковете и императорите. Базовата цена на сградата дворец е 250 дърво, 250 желязо, 500 камък, като максималното ниво е 30. Чрез двореца играчите създават и развиват императорското семейство в Империята си и назначават системно генерирани Велики хора, които изпълняват различни функции според титлите, които носят. Във всеки един дворец има две допълнителни крила, които играчът може да построи - Губернаторски щаб и Генерален щаб.

Губернаторски щаб

Всяко ниво след първото на Губернаторски щаб увеличава с 5% получения опит от тренировка. На всеки 2 нива се позволява паралелната тренировка на още един велик човек, като на 16-то ниво ще може да се тренират до 8 човека паралелно. Максимално ниво е 16. Първо ниво на сградата Губернаторски щаб изисква 1-во ниво Дворец.
В началото на играта всички губернатори имат първо ниво опит и нулево ниво на сградата „Губернаторски щаб“. Играчът може да качи нивото на опит на своите губернатори, като трупа точки от времето, в което губернаторите са назначени, или като заплати за тяхното обучение. За да обучи платено своите губернатори, потребител трябва да притежава сградата „Губернаторски щаб“. Системата позволява на потребителя да избере периода(между 1 и 48 часа), за който великия човек да бъде трениран и според него той ще получи определено количество опит.

Губернатор

Губернаторът е Велик човек, който е поставен да управлява провинция, колония или търговски пост. Всеки Велик човек може да бъде Губернатор само на една провинция, колония или търговски пост. Великият човек може да бъде назначен на тази позиция, когато навърши пълнолетие. Императорът, който по подразбиране е губернатор на столицата, не може да бъде назначаван като такъв в други провинции, колонии или търговски постове. Губернаторът може да бъде назначаван за Генерал бранител и Генерал в нападение. Един Велик човек може да бъде едновременно губернатор и Генерал бранител или в нападение на една и съща провинция или колония. Той не може да бъде Губернатор на едно място и Генерал бранител на друго, също така не може да бъде Генерал бранител на две места. Опитът на позицията губернатор започва да се трупа при назначаване на Велик човек на тази позиция. Губернаторите печелят точки опит за времето, в което са наети на тази позиция. Една точка опит на позиция губернатор се печели за 1.5 мин. Максималното ниво опит за позицията губернатор е 20. Императорът се ползва с бонус нива опит, като максималното ниво, което може да развие е 30.

Забележка: Опит за губернатор се трупа, докато Великият човек е на позиция губернатор. Ако играчът не го е назначил на такава позиция или Великият човек е водил битки през това време, такъв опит не се трупа.

Генерален щаб

Всяко ниво след първото на Генерален щаб увеличава с 5% получения опит от тренировка. На всеки 2 нива се позволява паралелната тренировка на още един велик човек, като на 16-то ниво може да се тренират до 8 човека паралелно. Максимално ниво 16. Първо ниво на сградата Генерален щаб изисква 1-во ниво Дворец.

В началото на играта всички генерали имат първо ниво опит и нулево ниво на сградата „Генерален щаб“. Потребителят може да качи нивото опит на своите генерали, като натрупа точки от водене на битки или като заплати за тяхното обучение. За да обучи платено своите генерали, този потребител трябва да притежава сградата „Генерален щаб“. Системата позволява на потребителя да избере периода(между 1 и 48 часа), за който великия човек да бъде трениран и според него той ще получи определено количество опит.

Генерал

За да бъде назначен на поста Генерал, великият човек трябва да е навършил пълнолетие. Има два вида генерали:

 • Генерал в нападение - предводител на армията по време на нападение над друга провинция, колония или военен пост. Всеки един велик човек може да бъде Генерал в нападение само на едно място. Когато Генерал в нападение загуби крепостна обсада, полева битка или опожаряване, той има 5% шанс да бъде убит. Императорът не прави изключение за генералите и също може да бъде назначен за Генерал в нападение. Когато император, назначен за Генерал в нападение, загуби крепостна обсада, полева битка или опожаряване, той има 1% шанс да бъде убит. Генерал в нападение ще може да се назначава при изпращането на атаки от потребителя. Тези генерали ще участват в нападението над други играчи на съответното място, където е изпратена атаката. Назначените в нападение генерали ще участват в изпратените атаки, като тяхната армия ще получава техните бонуси от умения. Назначеният генерал в нападение участва само в атаката, на която е назначен, след което за следващата атака, потребителят отново избира генерал в нападение. Постът не е постоянен, а трае само по време на атаката. В случай генерала в нападение да почине преди да е ударила атаката, генерала няма да участва в битката. В една атака може да се изпрати само един генерал в нападение. Всеки Велик човек може да бъде назначен като Генерал в нападение само в една атака. Един Велик човек може да бъде едновременно губернатор и да бъде изпращан като Генерал в нападение от една съща провинция, колония или военен пост. Той също така може да бъде губернатор на едно място и да бъде изпращан в нападение от друго, но никога не може да бъде Генерал в нападение в две атаки.
 • Генерал бранител - пълководец на армията на атакувана столица, провинция,колония или военен пост. Всеки един Велик човек може да бъде Генерал бранител само в една провинция, колония или военен пост. Когато Генерал бранител загуби крепостна обсада, полева битка или опожаряване, той има 1% шанс да бъде убит. Потребителите ще могат да назначават Велики хора за Генерали бранители, които да защитават съответна провинция, колония или военен пост. Всеки Велик човек, който е навършил пълнолетие (16 години), ще може да бъде назначен на поста Генерал бранител. Императорът не прави изключение за генералите и също може да бъде назначен за Генерал бранител. Когато император, назначен за Генерал бранител, загуби крепостна обсада, полева битка или опожаряване, той има 0% шанс да бъде убит. Назначените генерали винаги участват в атаките, изпратени към мястото, където те са назначени. Ако потребителят не желае неговият генерал да участва в битките, той трябва да го освободи от съответната позиция. Ако няма назначен генерал, то тогава битката се води без генерала и съответно армията няма да получава неговите бонуси от умения.

В една провинция, колония или военен пост може да се назначи само един Генерал бранител. Един Велик човек може да бъде едновременно Губернатор и Генерал бранител на една и съща провинция или колония. Той не може да бъде Губернатор на едно място и Генерал бранител на друго, също така не може да бъде Генерал бранител на две места.

Губернаторските и генералски бонуси имат ефект само върху владението, в което е назначен Великият човек като губернатор и генерал.

Един Велик човек може да бъде едновременно Генерал бранител и генерал в нападение. В този случай, когато той е изпратен в атака и в същото време е нападната провинцията, колонията или военния пост, на който той е Генерал бранител, той не участва в битката и съответно армията там не получава неговите бонуси от генералски умения.

Един Велик човек може да бъде едновременно Губернатор и Генерал бранител само в едно владение и Губернатор и генерал в нападение на две различни владения. Армията в провинцията, в която той е Генерал бранител, няма да получава съответните генералски бонуси, докато той е назначен като генерал в нападение и докато трае атаката. По време на атаката неговите генералски бонуси ще се получават само от армията, с която той е изпратен в атака. След края на атаката, когато Великия човек отново е на позицията Генерал бранител, той ще започне отново да дава бонуси на съответната провинция.

Когато потребителят изпраща атака, по подразбиране в таб „Атакуване“ винаги се зареждат данните на неговия най-силен генерал, тоест този, който притежава най-много опит. Ако потребителят не избере изрично друг генерал, то тогава той ще изпрати най-силния си генерал в битката.

Опитът на генералите

Опитът на позицията генерал се трупа, когато Велик човек, назначен на поста генерал, печели битка срещу играчи в обхват по 2, независим град и Варварски стан.

- При всяка битка, и за нападащия, и за защитаващия се Генерал се сформират определени набори от точки Опит. След като битката приключи, победителят печели 100% от своя набор Опит, докато загубилият взима само 40% от собствения си набор.
- Разликата в нетните Точки между играчите е решаваща: колкото е по-слаб опонентът ти, толкова по-малко точки Опит ще спечелиш и обратно
- Отчита се разликата между нивата на Генералите: ако успееш да изведеш новоназначения си Генерал до победа над каления в битки ветеран на противника, твоят Велик човек несъмнено ще научи много от този опит
- Размерът на армията има значение: колкото по-големи са двете сблъскващи се сили, толкова повече опит ще се раздаде

- Уроците на войната са сурови: числеността както на твоите, така и на жертвите на врага ти, допринася за общото количество разпределен опит
- Колкото по-дълга е битката, толкова повече Опит се получава. Всеки рунд на битката увеличава раздавания Опит. Опит не се печели при битки по-къси от 6 Рунда.
- Нападател, който успее да разруши Крепостта на врага си, ще спечели допълнителен опит. Колкото по-високо е разрушеното ниво на Крепостта, толкова по-голям е бонусът Опит
- Опитът, който се печели срещу компютърен противник е с 25% по-малък от този, който се дава за сходна битка срещу играч
- Никоя битка не може да донесе на даден Генерал повече от 2 000 Опит

Един генерал получава точки опит за успешна битка срещу даден независим град само веднъж. Това означава, че ако същият генерал проведе втора или поредна битка срещу същия независим град, той няма да получи точки опит. Ако друг генерал проведе битка срещу този независим град, той ще получи точки опит, защото неговата битка ще бъде първа. При втората и поредната битка на генерала с това владение обаче, той няма да получава точки опит. Един генерал може да победи успешно няколко различни независим градове и тогава след всяка победа той ще получава точки опит.

Всеки Велик човек в двореца притежава опит за позициите губернатор и генерал. Опитът за двете позиции се измерва в точки. Натрупването на точки води до качване на нивата опит. Всяка една от двете позиции притежава точно по 20 нива, като достигането на всяко едно изисква събирането на определен брой точки. Изключение за броя на нивата прави единствено императорът, който може да качва до 30 нива опит на двете позиции.

При навършване на пълнолетие всеки един Велик човек е с първо ниво генерал и губернатор, което дава правото да се избере съответно по едно умение. От там нататък качването на нивата е възможно едва след като даден Велик човек бъде назначен на съответната позиция. Всяко качване на ниво отключва по едно умение, като то зависи от поста. Качването на нивото опит на генерала отключва едно генералско умение, а качването на нивото опит на губернатора съответно едно губернаторско умение.

Един Велик човек трябва да натрупа 200 точки опит на позицията губернатор/генерал, за да премине към 2-ро ниво опит. Необходимите точки са посочени в таблицата под абзаца. Една точка опит на позиция губернатор се печели за 1.5 минути.

Опит Генерал / Губернатор
Ниво Велики хора Император
1 0 0
2 200 200
3 465 422
4 795 666
5 1 190 932
6 1 650 1 220
7 2 175 1 530
8 2 765 1 862
9 3 420 2 216
10 4 140 2 592
11 4 925 2 990
12 5 775 3 410
13 6 690 3 852
14 7 670 4 316
15 8 715 4 802
16 9 825 5 310
17 11 000 5 840
18 12 240 6 392
19 13 545 6 966
20 14 915 7 562
21 - 8 180
22 - 8 820
23 - 9 482
24 - 10 166
25 - 10 872
26 - 11 600
27 - 12 350
28 - 13 122
29 - 13 916
30 - 14 732

Платено качване на опит

Играчите могат да заплатят за по-високо ниво на опит на Генералите и Губернаторите. Платеното обучение се случва в Двореца.
Системата позволява на потребителя да избере периода(между 1 и 48 часа), за който великият човек да бъде трениран и според това той ще получи определени точки опит (описано е по-долу). Всяко ниво след първото на сграда Генерален/Губернаторски щаб увеличава с 5% получения опит от тренировка. На всеки 2 нива Генерален/Губернаторски щаб се позволява паралелната тренировка на още един велик човек, като на 16-о ниво на съответната сграда ще може да се тренират до 8 човека паралелно.

Часове Опит
1 25
2 35
4 55
8 80
12 90
24 135
48 200

(Това са базовите стойности за скорост х1 и трябва да се умножат по скоростта на света.)
Един Велик човек може да бъде обучаван за Губернатор или Генерал дори и без да бъде назначен на съответния пост. В този случай повишаването на опита за двете позиции се осъществява само чрез платени обучения. Това е така, защото когато един Велик човек не е назначен на съответен пост, той не трупа точки опит. Обучението на Генерали и Губернатори не пречи на изпълнението на техните задължения. Докато един губернатор се обучава, той продължава да бъде Губернатор на съответната провинция и да получава съответните бонуси. Докато един Генерал бранител се обучава, той продължава да защитава своята провинция и ще участва в нейната защита, ако има изпратена атака. Един Генерал може да бъде изпратен в нападение, докато трае неговото обучение, като то няма да бъде прекъснато. Докато Генерал или Губернатор се обучава, той не може да бъде изпращан за женене в чужда империя. Обученията могат да бъдат съкращавани с помощта на диаманти, като цената за съкращаване на по-малко от 1 час оставащо време е 850 диаманта.

Таланти

Всеки Велик човек може да притежава между 1 и 4 наследствени черти на характера, които се наричат таланти. Те се наследяват от майката и бащата при раждането. Талантите на родителите се наследяват на случаен принцип. Шансът да се роди дете с повече таланти се увеличава с вдигане нивото на сградата Дворец. Великият човек притежава талантите си от раждането до смъртта си, като те не могат да бъдат променяни. Императорът може да придобие още една черта на характера си - Безчестен. Тази черта на характера се придобива при нарушаване на Династичен мир и не е наследствена.

Всяка наследствена черта съответства на определено умение. Ако един Велик човек притежава наследствена черта и съответното умение, то неговата сила се сумира. По този начин хората с развито умение и съответен талант достигат по-високи нива на бонуса от човек, който притежава само умението или само таланта.

Пример: Един Велик човек притежава определен талант и съответното му умение. Умението му е на трето ниво и му дава 10% от даден бонус. Талантът на съответното умение му дава 5% от същия бонус. Тоест, когато Великият човек притежава и таланта и умението на трето ниво, той ще получава 15% на съответния бонус.

Съществуват специални таланти, които само някои от Великите хора могат да притежават. Тези характерни черти не съответстват на определено умение, но дават определен размер бонус на човека, който ги притежава. Специалните таланти са:

 • Наследник - тази черта се притежава само от наследника. Бонусът, който получава наследника е +5 морал при битка, +5 щастие на ден за 1 провинция, ако е губернатор.
 • Император - тази черта се притежава само от императора. Бонусът, който императорът получава е +10 морал при битка, +10 щастие на ден за столицата (Императорът винаги е губернатор на столицата).
 • Безчестен - Императорът получава тази черта на характера при нарушаване на династичен мир. Може да се заслужи повече от веднъж, при което ефектът се натрупва. При смяна на императора тази черта не се наследява. Наказанието е -5 морал при битка.

Умения на великите хора

Уменията са придобити черти на характера от Великия човек по време на неговия живот. Великите хора могат да придобиват умения, с вдигането на ниво опит на позиция губернатор и генерал. В началото на играта Великите хора не притежават никакви умения. Достигането на следващо ниво опит дава възможност за придобиване на ново умение. Това умение се избира от играча и дава определени бонуси на Великия човек, който го придобие.

Има два вида умения – Умения за губернатор и Умения за генерал. Всеки Велик човек може да придобие умения и от двата вида. Всяко едно умение притежава точно пет нива, като всяко едно ниво се придобива поотделно. Когато един Велик човек достигне следващо ниво опит за губернатор или генерал, играчът ще трябва да избере между 2 различни умения от съответния вид. Когато Великият човек качи нивото си опит като губернатор, ще му бъдат предложени две различни губернаторски умения, ако той качи нивото си опит като генерал, ще му бъдат предложени две различни генералски умения.

Двете умения, които са предложени, са смес от подобряване на вече придобити и нови умения. Играчът може да избере само едно от двете умения. Първото подобрява друго, вече притежавано умение, т.е. притежаваното умение бива подобрено. Второто умение е такова, каквото великият човек все още не притежава и съответно ще бъде първо ниво. В случаите, когато великият човек няма никакви умения, ще му бъдат предложени две нови на случаен принцип.

Ако великият човек притежава само умения, които са 5-то ниво, ще му бъдат предложени две нови случайни умения. Ако великият човек има само едно умение, което да не е 5-то ниво играта ще му предложи подобрение на това умение и едно ново случайно умение. Ако великият човек има нива (без 5-то) от всички умения без едно, тогава ще му бъдат предложени единственото останало ново умение и едно случайно умение за подобряване. Ако великият човек притежава нива от 1-во до 4-то на всички възможни умения, тогава изборът ще бъде между подобряване на две случайни негови умения.
Ако предложените умения не удовлетворяват играчите, те ще могат да бъдат сменени, като срещу 1700 диаманта играта генерира нови. В случаите, в които императорът умре или бъде убит, и друг Велик човек наследи неговия престол (наследник), зануляването на неговите умения (стига да има налични) е безплатно. Безплатното зануляване е еднократно. Предложените умения могат да бъдат сменeни 3 пъти, като цената за промяна е 1700 диаманта. По всяко време на играта, потребителите ще имат възможност да нулират и премахват всички натрупани до момента умения на един Велик човек. Както губернаторските, така и генералските умения могат да бъдат нулирани като това става поотделно за двата поста. Цената за нулиране на умения е 3400 диаманта. Тази опция е активна в съответния губернаторски или генералски таб в профила на Великия човек.

* В случай бонусите от умения да надхвърлят 90%, което е възможно да се случи с допълнителен бонус от управление Монархия, максималният ефект, който ще имат, е 90%.

Изборът на тези умения се осъществява в профила на Великия човек.

Нулирането на уменията на Великия човек не занулява неговия опит. Опитът на Великия човек не може да бъде отнет по никакъв начин.

Великият човек трябва да е прекарал 6 часа на поста, за да получи бонус от умението.

Видове умения

Генералски умения:

 • Командир на стрелци: повишава Атаката на всички Стрелци.Ниво 1: +2% Атака; Ниво 2: +4% Атака; Ниво 3: +6% Атака; Ниво 4: +10% Атака; Ниво 5: +15% Атака
 • Командир на пехота: повишава Атаката на всички Копиеносци и Мечоносци. Ниво 1: +2% Атака; Ниво 2: +4% Атака; Ниво 3: +6% Атака; Ниво 4: +10% Атака; Ниво 5: +15% Атака
 • Кавалерийски командир: повишава Атаката на всички единици Конница. Ниво 1: +2% Атака; Ниво 2: +4% Атака; Ниво 3: +6% Атака; Ниво 4: +10% Атака; Ниво 5: +15% Атака
 • Специалист по обсадата: повишава лимита Обсадни машини, които могат едновременно да атакуват Крепост. Ниво 1: +2% лимит; Ниво 2: +4% лимит; Ниво 3: +6% лимит; Ниво 4: +10% лимит; Ниво 5: +15% лимит
 • Нападател: повишава Морала на армията в нападение. Ниво 1: +2 Морал; Ниво 2: +4 Морал; Ниво 3: +6 Морал; Ниво 4: +8 Морал; Ниво 5: +12 Морал
 • Защитник: повишава Морала на армията в защита. Ниво 1: +2 Морал; Ниво 2: +4 Морал; Ниво 3: +6 Морал; Ниво 4: +8 Морал; Ниво 5: +12 Морал
 • Пазител на крепости: увеличава Жизнените точки на Крепостта. Ниво 1: +4% Жизнени точки; Ниво 2: +6% Жизнени точки; Ниво 3: +10% Жизнени точки; Ниво 4: +14% Жизнени точки; Ниво 5: +20% Жизнени точки
 • Убиец на генерали: увеличава шанса за убийство на вражеския Генерал, ако спечелите битката. Ниво 1: +5% шанс; Ниво 2: +10% шанс; Ниво 3: +20% шанс; Ниво 4: +30% шанс; Ниво 5: +50% шанс
 • Беглец: намалява шанса Генералът да бъде пленен или убит, ако загуби битка. Ниво 1: -5% шанс; Ниво 2: -10% шанс; Ниво 3: -15% шанс; Ниво 4: -20% шанс; Ниво 5: -25% шанс
 • Подпалвач: увеличава Силата на опожаряване на войската. Ниво 1: +4% Силата на опожаряване; Ниво 2: +6% Силата на опожаряване; Ниво 3: +10% Силата на опожаряване; Ниво 4: +14% Силата на опожаряване; Ниво 5: +20% Силата на опожаряване
 • Грабител: увеличава Товароносимостта на войската. Ниво 1: +4% Товароносимост; Ниво 2: +6% Товароносимост; Ниво 3: +10% Товароносимост; Ниво 4: +14% Товароносимост; Ниво 5: +20% Товароносимост
 • Водач: увеличава Скоростта на войската. Ниво 1: +4% Скорост; Ниво 2: +6% Скорост; Ниво 3: +10% Скорост; Ниво 4: +14% Скорост; Ниво 5: +20% Скорост
 • Гарнизонен стратег: увеличава Гарнизонния капацитет на Крепостта. Ниво 1: +4% Гарнизонен капацитет; Ниво 2: +6% Гарнизонен капацитет; Ниво 3: +10% Гарнизонен капацитет; Ниво 4: +14% Гарнизонен капацитет; Ниво 5: +20% Гарнизонен капацитет
 • Полеви стратег: увеличава Жизнените точки на Полева армия. Ниво 1: +1% Жизнени точки; Ниво 2: +2% Жизнени точки; Ниво 3: +4% Жизнени точки; Ниво 4: +6% Жизнени точки; Ниво 5: +10% Жизнени точки
 • Щурмови стратег: увеличава Атаката на всички единици в нападащата армия. Ниво 1: +1% Атака; Ниво 2: +2% Атака; Ниво 3: +4% Атака; Ниво 4: +6% Атака; Ниво 5: +10% Атака
 • Защитник на цивилни: увеличава бройката на защитено от вражеско опожаряване население, която позволява нивото на крепост. Ниво 1: +10% население; Ниво 2: +20% население; Ниво 3: +30% население; Ниво 4: +40% население; Ниво 5: +60% население
 • Защитник на ресурси: увеличава количеството защитени ресурси при вражеско разграбване, коeто позволява нивото на крепост. Ниво 1: +10% ресурси; Ниво 2: +20% ресурси; Ниво 3: +30% ресурси; Ниво 4: +40% ресурси; Ниво 5: +80% ресурси
 • Отговорник на военен пост: увеличава лимита единици, които могат да се разположат във Военен пост. Ниво 1: +2% лимит; Ниво 2: +4% лимит; Ниво 3: +6% лимит; Ниво 4: +10% лимит; Ниво 5: +15% лимит
 • Дефанзивен тактик: увеличава Атаката на всички единици в отбраняващата армия. Ниво 1: +1% Атака; Ниво 2: +2% Атака; Ниво 3: +4% Атака; Ниво 4: +6% Атака; Ниво 5: +10% Атака

Губернаторски умения:

 • Инструктор на стрелци: намалява Времето за обучение на всички Стрелци. Ниво 1: -5% Време за обучение; Ниво 2: -10% Време за обучение; Ниво 3: -15% Време за обучение; Ниво 4: -20% Време за обучение; Ниво 5: -30% Време за обучение

  Губернаторът трябва да прекара поне 6 часа на поста си в свят със скорост х4/2 часа в свят със скорост x10, преди умението да започне да дава ефект.

 • Майстор на обсадни машини: намалява Времето за обучение на всички Обсадни машини. Ниво 1: -5% Време за обучение; Ниво 2: -10% Време за обучение; Ниво 3: -15% Време за обучение; Ниво 4: -20% Време за обучение; Ниво 5: -30% Време за обучение

  Губернаторът трябва да прекара поне 6 часа на поста си в свят със скорост х4/2 часа в свят със скорост x10, преди умението да започне да дава ефект.

 • Инструктор на пехота: намалява Времето за обучение на всички Копиеносци и Мечоносци. Ниво 1: -5% Време за обучение; Ниво 2: -10% Време за обучение; Ниво 3: -15% Време за обучение; Ниво 4: -20% Време за обучение; Ниво 5: -30% Време за обучение

  Губернаторът трябва да прекара поне 6 часа на поста си в свят със скорост х4/2 часа в свят със скорост x10, преди умението да започне да дава ефект.

 • Инструктор на конница: намалява Времето за обучение на всички единици Конница. Ниво 1: -5% Време за обучение; Ниво 2: -10% Време за обучение; Ниво 3: -15% Време за обучение; Ниво 4: -20% Време за обучение; Ниво 5: -30% Време за обучение

  Губернаторът трябва да прекара поне 6 часа на поста си в свят със скорост х4/2 часа в свят със скорост x10, преди умението да започне да дава ефект.

 • Дървосекач: увеличава добива на Дърво. Ниво 1: +2% добив; Ниво 2: +4% добив; Ниво 3: +6% добив; Ниво 4: +8% добив; Ниво 5: +12% добив
 • Миньор: увеличава добива на Желязо. Ниво 1: +2% добив; Ниво 2: +4% добив; Ниво 3: +6% добив; Ниво 4: +8% добив; Ниво 5: +12% добив
 • Каменоделец: увеличава добива на Камък. Ниво 1: +2% добив; Ниво 2: +4% добив; Ниво 3: +6% добив; Ниво 4: +8% добив; Ниво 5: +12% добив
 • Бирник: увеличава Златото, събирано от данъци. Ниво 1: +2% Злато; Ниво 2: +4% Злато; Ниво 3: +6% Злато; Ниво 4: +8% Злато; Ниво 5: +12% Злато
 • Духовен водач: дава ежедневен бонус към Щастието. Ниво 1: +2 Щастие; Ниво 2: +4 Щастие; Ниво 3: +6 Щастие; Ниво 4: +8 Щастие; Ниво 5: +12 Щастие
 • Фермер: увеличава капацитета на Фермите. Ниво 1: +2% капацитет; Ниво 2: +4% капацитет; Ниво 3: +6% капацитет; Ниво 4: +8% капацитет; Ниво 5: +12% капацитет
 • Архитект: увеличава капацитета на Къщи. Ниво 1: +4% капацитет; Ниво 2: +6% капацитет; Ниво 3: +10% капацитет; Ниво 4: +14% капацитет; Ниво 5: +20% капацитет
 • Бюрократ: увеличава Ефективността на владението (до 100%). Ниво 1: +4% Ефективност; Ниво 2: +6% Ефективност; Ниво 3: +10% Ефективност; Ниво 4: +14% Ефективност; Ниво 5: +20% Ефективност
 • Любимец на народа: намалява шанса за Метеж или Бунт. Ниво 1: -5% шанс; Ниво 2: -10% шанс; Ниво 3: -20% шанс; Ниво 4: -30% шанс; Ниво 5: -50% шанс
 • Колонизатор: намалява времето за превръщане на колония в Неразрушима. Ниво 1: -4% време; Ниво 2: -6% време; Ниво 3: -10% време; Ниво 4: -14% време; Ниво 5: -20% време
 • Логистик: намалява загубата на Щастие в Колония, породена от отдалеченост от столицата. Ниво 1: -4% загуба Щастие; Ниво 2: -6% загуба Щастие; Ниво 3: -10% загуба Щастие; Ниво 4: -14% загуба Щастие; Ниво 5: -20% загуба Щастие
 • Майстор на търговията: увеличава Търговския потенциал на владението. Ниво 1: +4% Търговски потенциал; Ниво 2: +6% Търговски потенциал; Ниво 3: +10% Търговски потенциал; Ниво 4: +14% Търговски потенциал; Ниво 5: +20% Търговски потенциал
 • Търговец на ресурси: увеличава капацитета на Пазара. Ниво 1: +10% капацитет; Ниво 2: +20% капацитет; Ниво 3: +30% капацитет; Ниво 4: +40% капацитет; Ниво 5: +60% капацитет
 • Таен агент: дава допълнителни нива Контрашпионаж. Ниво 1: +1 ниво; Ниво 2: +2 нива; Ниво 3: +3 нива; Ниво 4: +4 нива; Ниво 5: +5 нива
 • Работник от империята: увеличава лимита на Щастието. Ниво 1: +2 Щастие; Ниво 2: +4 Щастие; Ниво 3: +6 Щастие; Ниво 4: +8 Щастие; Ниво 5: +12 Щастие
 • Специалист по фермите: добавя бонус към капацитета на Ферми: Ниво 1: + 1000 капацитет, Ниво 2: + 2000 капацитет, Ниво 3: + 4000 капацитет, Ниво 4: + 6000 капацитет, Ниво 5: + 10 000 капацитет

Императорски умения:

Тези умения са достъпни само за Императора.

 • Върховен генерал: увеличава опита на всички Генерали. Ниво 1: +2% Опит; Ниво 2: +4% Опит; Ниво 3: +6% Опит; Ниво 4: +10% Опит; Ниво 5: +15% Опит
 • Върховен губернатор: увеличава опита на всички Губернатори. Ниво 1: +2% Опит; Ниво 2: +4% Опит; Ниво 3: +6% Опит; Ниво 4: +10% Опит; Ниво 5: +15% Опит
 • Любимец на боговете: увеличава наградите от Храма. Ниво 1: +1% награди; Ниво 2: +2% награди; Ниво 3: +4% награди; Ниво 4: +6% награди; Ниво 5: +10% награди
 • Цивилен учен: намалява времето за Проучвания в Университета. Ниво 1: -1% време; Ниво 2: -2% време; Ниво 3: -4% време; Ниво 4: -6% време; Ниво 5: -10% време
 • Военен учен: намалява времето за Проучвания във Военния университет. Ниво 1: -1% време; Ниво 2: -2% време; Ниво 3: -4% време; Ниво 4: -6% време; Ниво 5: -10% време
 • Военен икономист: намалява Издръжката на всички войски. Ниво 1: -1% Издръжка; Ниво 2: -2% Издръжка; Ниво 3: -4% Издръжка; Ниво 4: -6% Издръжка; Ниво 5: -10% Издръжка
 • Банкер: увеличава лихвата от банкови Депозити. Ниво 1: +1% лихва; Ниво 2: +2% лихва; Ниво 3: +4% лихва; Ниво 4: +6% лихва; Ниво 5: +10% лихва
 • Транспортен специалист: увеличава капацитета на Товарните станции във всички владения. Ниво 1: +5% капацитет; Ниво 2: +10% капацитет; Ниво 3: +15% капацитет; Ниво 4: +20% капацитет; Ниво 5: +30% капацитет
 • Цивилен строител: намалява времето за строеж на Икономически сгради. Ниво 1: -1% време; Ниво 2: -2% време; Ниво 3: -4% време; Ниво 4: -6% време; Ниво 5: -10% време

  Императорът трябва да прекара поне 24 часа на поста си, преди умението да започне да дава ефект.

 • Военен строител: намалява времето за строеж на Военни сгради. Ниво 1: -1% време; Ниво 2: -2% време; Ниво 3: -4% време; Ниво 4: -6% време; Ниво 5: -10% време

  Императорът трябва да прекара поне 24 часа на поста си, преди умението да започне да дава ефект.

 • Полеви разузнавач: увеличава радиуса на Полево разузнаване: Ниво 1: +4 Имперски мили, Ниво 2: +6 Имперски мили, Ниво 3: +10 Имперски мили, Ниво 4: +15 Имперски мили, Ниво 5: +25 Имперски мили
 • Майстор на шпионажа: дава допълнителни нива Шпионаж. Ниво 1: +1 ниво; Ниво 2: +2 нива; Ниво 3: +3 нива; Ниво 4: +4 нива; Ниво 5: +5 нива