Nagy Emberek

A Nagy Emberek a birodalom elit és uralkodó osztálya. Minden birodalomnak megvannak a saját Nagy Emberei – egy császár, nemesek, a Császári udvar tagjai-; akik különböző kormányzói hivatalokban tevékenykednek. Ezek a személyek megszületnek, majd a későbbiekben meghalnak és helyeiket újabb egyének veszik át. A Palota épületben megtekintheted az összes nemesedet. Innen rendelheted ki őket bizonyos hivatalokba, ahonnan bónuszokat adományoznak majd neked, a birodalom katonai és gazdasági fejlődését elősegítve. Ezeket összeházasíthatod más személyekkel, ily módon uralkodóházi békeszerződéseket írhatsz alá más játékosokkal.
A természetes okokból való halál esélye 50 éves korban jelenik meg, és az életkor előrehaladtával növekszik. Az Orvosság technológia bizonyos százalékkal csökkenti ezt az esélyt.

Császári család

A szezon megkezdésekor, minden játékos egy automatikusan generált családdal rendelkezik majd: egy Császárral, egy Császárnéval, az elsőszülött trónörökössel és egy csecsemővel. Minden játékos királyi családja rendelkezni fog egy családfával, amely 4 generációt mutat majd, és a királyi pár egyeneságú leszármazottjait tartalmazza majd - gyerekek, unokák és dédunokák. A Császári családfa tagjai házasságot köthetnek más játékos Császári családjával vagy a császári udvar nemeseivel, másképp mondva, két különböző birodalom Nagy Emberének a házassága lehetséges.

Császár

 • A császár a legnagyobb az összes Nagy Ember közül és ő irányítja a birodalmat. A császár amellett, hogy ő a birodalom feje, betölthet más poziciókat is. Ő a főváros kormányzója a szezon első napjától, ez már tapasztalati pontokat hoz neki a kezdetektől. Nincs semmi értelme őt erre a pozicióra kinevezni és meg sem lehet őt fosztani ettől. A császár, támadás vagy védelem esetén, a tábornok hivatalát is magára veheti. Mint Főparancsnok, megvédheti bármelyik tartományt, kolóniát vagy katonai helyőrséget. Mint tábornok, támadás esetén, kiküldheted inváziós küldetésekre más játékosokhoz. Amikor ezen pozíciók egyikére nevezik ki, olyan bónuszokban részesül, amelyek senki más számára nem érhetőek el.
 • A császár olyan kormányzói tulajdonságokkal rendelkezik amelyek egyedülállóak és semilyen más kormányzó nem tudja megszerezni őket. A császár egy újabb, csak általa megszerzett tulajdonsággal gazdagabb - Gyalázatosság. Ezt a tulajdonságok többször meg lehet szerezni, növelve ez által a számát. Nem örokíthető át és egyedül a dinasztiai esküvők feltételei megszegésekor vagy a béke törlése ideje alatt lehet megszerezni.
 • A császár nem élhet örökké. Előbb vagy utóbb, egy örökös fogja követni őt. Akár egy női örökös is lehet császárnő. Az új császár/császárnő kiválasztására automatikusan kerülhet sor a rendszer által vagy manuálisan, a játékos által.
 • A császár kivégzésre kerülhet, ami azt jelenti, hogy egy államcsínyra kerülhet sor, melynek következményeként egy új császár kerülhet a trónra. Ebben az esetben a játékos a császár kivégzése mellet dönthet, és örökösét korábban kiálthatja majd ki.

A trón örököse

Amikor a császár meghal, a jogai automatikusan a császári pár elsőszülött gyermekére szállnak. Viszont a császárné személyét kiválaszthatod a nemesek unokái közül vagy egy távoli nemes rokon személyében. A trónra lépő örökös személyét a rendszer is automatikusan kijelölheti. Ha a kiválasztott személy egy másik nemes vagy egy rokon, a császári családfa is automatikus megválozásra kerül. Egyetlen kivétel, ha az új személy a királyi család tagja. Az örökös egy egyedi, mások által nem megszerezhető, örökletes vonással fog rendelkezni.

Automatikus örökösök

 • Abban az esetben, ha a császár nem rendelkezik életben lévő gyermekekkel, csak unokákkal vagy dédunokákkal, az örökös véletlenszerűen kerül majd kikiáltásra az életben lévő leszármazottak közül.
 • Abban az esetben, ha a császár elhalálozik és rendelkezik gyerekekkel, az elsőszülött fia vagy lánya kerül császár/császárné kikiáltására és ő lesz majd a családfa feje (a feleségével/férjével együtt).
 • Ha egy császár úgy hal meg, hogy nincsen saját gyermeke, akkor az ő legidősebb bátyja vagy nővére lesz az örökös/örökösné és a családfa élére fog kerülni a leszármazottjaival együtt.
 • Abban az esetben ha egy császár úgy hal meg, hogy nem rendelkezik gyermekekkel és testvérekkel sem, akkor az örökös véletlenszerűen kerül kisorsolásra a ’A Császári család egyéb rokona’ listájából.
 • Abban az esetben, ha a császár és a trónörököse is meghal, valamint az összes rokon külföldre lett küldve, dinasztiai házasságkötés érdekében, egy új császári család kerül generálásra. A külföldön tartozkodó királyi tagok a következő lépések egyikét választhatják:
  • Ha a házassági ajánlat nem kerül elfogadásra, a kiküldött rokon el fog tűnni a birodalmadból és nem fog visszajönni.
  • Ha a házassági ajánlat elfogadásra kerül, még akkor is, ha a Nagy Ember nem rendelkezik élő rokonsággal az anyaországában, a dinasztiai béke megkötésre kerül.
 • Egy örökös nélküli császár halála után, amely egy olyan uralkodó után került megválasztásra, aki nem rendelkezett örökössel úgyszintén (gyermekkel, unokával, dédunokával, fiú vagy lánytesvérrel), akkor az új Nagy ember a ’A császári család egyéb rokonai’ listából kerül kiválasztásra.

Manuális utódlás

 • Ha a Császár meghal, de a játékos a feleségét - a Császárnét választotta ki trónkövetőnek, és fordítva, ha a Császárné hal meg és a férje a trónkövető, a két özvegy nem házasodhat újra. Az életük végéig gyászolni fogják elveszített társukat.
 • Ha a császár halála után a Korona Örököse egy Nemes ember, aki a császár bármelyik gyermekével házasodott össze, akkor a birodalom neve megváltozik és a Nemes ember lesz az új Császár/Császárné.

A császári család egyéb rokonsága.

Az új Császár megkoronázásával a Nagy emberek társadalma is megváltozásra kerül. Az elhalálozott vagy a tróntól megfosztott császár összes rokona a Palota egy speciális menüjébe költözik, amely a ’Császári család egyéb rokonai’ nevet viseli.

 • Ha már megházasodtak és élettársuk meghalt, nem léphetnek be egy új házasságba. Mindenki más, aki még hajadon, férjet/feleséget választhat magának.
 • Nem lehetnek gyermekeik.
 • Kiválaszthatóak a császár örököseiként.
 • Kiválaszthatóak tábornoknak vagy kormányzónak.

Dinasztikus házasságok

Minden Nagy Ember megházasodhat miután betölti a 16. életévét és azután legtöbb 4 gyereket hozhat világra. Egy családfa tagjai nem köthetnek házasságot egymással (a rokonaikkal). Ez azokra a nemesekre is vonatkozik, akik a ’Császári család egyéb rokonai’ listájának tagjai. Miután egy házasság megkötésre került, nem fordítható vissza. Ez azt jelenti, hogy ha egy játékos az egyik Nagy Emberét megházasította egy másikkal, nincs arra mód, hogy ez a házasság eltörlődjön. Ha az egyik fél meghal, a másik megkapja az özvegy címet és nincsen lehetősége rá, hogy ismét megházasodjon.
Azok a Nagy Emberek akik már elérték a megházasodási életkort, sárgával kerülnek megjelölésre, és azok akikkel házasságra léphetnek, kékkel. A szint akkor láthatod, amikor rákattintasz a portréjukra. Miután egy házasság összeköt két birodalmat, azt jelenti, hogy a játékosok békét kötöttek és nem támadhatják meg egymást és nem is kémkedhetnek egymás után.

Minden felhasználó elküldhet Nagy Embereket más birodalmakba házasságkötés végett. Ilyen házasságok eredményeként a birodalmak között dinasztikus béke kötődik és megerősödik a kapcsolatuk. Akkor küldhetsz ki pár nélküli Nagy Embereket más birodalmakba, ha: felnőttek, nem léptek már házasságba ezelőtt, nincsenek egy birodalman kívüli küldetésen, nincsenek kiképzésen és nem növelik a szintjeiket nyersanyagokkal, nincsenek kormányzónak vagy tábornoknak kinevezve. Egy másik feltétel az, hogy a Császári család tagjai legyenek vagy esetleg nemesek a ’Császári család egyéb rokonai’ listából. A császár és az örököse nem köthet házasságot más birodalomban.

Egy játékos bármennyi Nagy Embert átküldhet egy másik játékos birodalmába mindaddig, míg a ’Házassági Jelentkezők’ listában van hely. Ebben a listában összesen 3 hely van. Miután egy jelentkező elutasításra került, a következő ajánlatra a két birodalom között csak 3 óra múlva kerülhet sor. A játékos figyelmen kívül hagyhatja a házassági ajánlatot. Erre passzív módon kerülhet sor, ami azt jelenti, hogy nem kell semmi különöset tennie. Egy házassági ajánlat figyelmen kívülinek tekinthető, ha a kiküldése után 3 órán keresztül nem történik semmi - a címzett nem is fogadja el, de nem is utasítja el ezt. A passzív figyelmen kívüli hagyás miatt, a dinasztikus házasságkötésre a két birodalom között nem kerülhet sor a következő 3 órában.

A dinasztiák közötti béke akkor ér véget békésen, amikor a Nagy Emberek el lettek küldve idegen földekre és minden utódjuk elhalálozik. Egy ilyen személy összes rokonságának el kell halálozni, hogy a béke véget érjen. Tehát, ha a béke természetes okok miatt ér véget, nincs Becsület megvonás és a császár nem kapja meg a Gyalázatos vonást.

A dinasztikus házasság/béke megszakadása

A béke megtörik, ha a két birodalom között kémkedési aktivitások és támadások mennek végbe. A támadást vagy kémeket küldő, békét megtörő birodalomnak, a következő következményeket kell elviselnie:

 • A dinasztikus békét megtörő felhasználó -10 becsületpont megvonásban részesül.
 • A békét megtörő birodalom császára egy specifikus vonást kap - ’Gyalázatos’ és ez megmarad a profiljában haláláig.

Ha az ’A’ felhasználó dinasztikus békét kötött a ’B’ felhasználóval és az ’A’ felhasználó megpróbál sikertelenül kémkedni a ’B’ játékos után, a B-nek joga lesz megtörni a békét semmilyen büntetés nélkül, mivel nem ő próbált beavatkozni. Amikor a B felhasználó megtöri a dinasztikus békét az A felhasználóval, az A-nak a következő következményeket kell elviselnie: 10 Becsületpont megvonás és a ’Gyalázatos’ vonás megszerzése a császárja profiljában.

Az A felhasználó egy dinasztikus házasságot kötött a B felhasználóval. Az A kémkedik a B után, és sikeresen beszivárogtatja kémeit a B birodalmába. A B észreveszi az A kémeit a Kémelhárítás fül alatt. Amikor rákattint a gombra, hogy elkapja a kémeket, a dinasztikus béke megtörik. Az A megkapja a specifikus büntetéseket.

A felhasználók felelőségre vonhatják a támadóikat az ’Agresszorok’ listából. A feléjük küldött első támadás nem fog maga után vonni semmiféle negatív következményt a becsületben. Tartsd szem előtt azt, hogy a Fosztogatásért járó 4 Becsületpont megvonás mindig érvényes.

Nemesek

A Nemesek a birodalom előkelőségéből származó Nagy Emberek, akik a csatákban vagy a társadalomban szereztek hírnevet. Ők csak akkor léphetnek be a Birodalmi Udvarba, ha a játékos jóváhagyja őket. 8 hely van az Udvarban a Nemesek számára. Amikor a felhasználó a palotája fejlesztésének még az első szakaszában van, a hozzáadható Nemesek száma korlátozva van. A következő szint lehetővé teszi több Nemes hozzáadását. A Nemesek el is bocsáthatóak, hogy helyet hozzunk létre újaknak. A felhasználó kirúghat tagokat a Birodalmi Udvar listából (minden befogadott Nemes) a Palota szintjétől függetlenül, ily módon új tagoknak biztosít helyet. Ha a felhasználó nem fogadja el az Udvar Jelöltet 5 órán belül, ez eltűnik a Családfa ablakból.

A Nemesek házasságot köthetnek a Birodalmi Család tagjaival. Amikor egy Nemes megházasodik a Császár családfája egyik tagjával, része lesz ő is a családnak és kinevezhető Trónörökösnek. Azok a Nemesek, akik csupán a Birodalmi Udvar részei, nem követhetik a Császárt a trónon.

A birodalombeli átlagos polgároknak esélyük van Nemesemberekké válni. A rendszer felajánl férfiakat és nőket, akiket hozzá lehet adni a Császári Udvarhoz. Minden olyan megnyert csata után, amely egy nettó pont érték tartomány x2-n belüli játékos ellen született, 25% esély van arra, hogy a rendszer egy Nemest generáljon. Minden olyan megnyert csata után, amely egy nettó pont érték tartomány x2-n kívüli játékos ellen született, 3% esély van arra, hogy a rendszer egy Nemest generáljon. Minden önálló város ellen megnyert csata után, 3% esély van arra, hogy a rendszer egy Nemest generáljon. Minden 12 órában 25% esély van arra, hogy a rendszer egy Nemest generáljon.

Nemesi Szoba

Egy hely, ahol új bírósági tagok szerezhetők be. A képernyő felső részén (valamint a kocsmában) van elhelyezve. Így működik:
  • Lehet vásárolni olyan ládikákat, amelyek garantálják, hogy nagy embereket fogsz kapni;
  • A nagy népek korát és született tehetségeit véletlenszerűen rendelik;
  • Minnél ritkább ládika kerül mehnyitásra, annál nagyobb esélye van egy nagyszerű személyre, akinek ugyanaz a ritkasága lesz.
  • Lehetőség van egy nagyszerű személy megszerzésére egy hatodik tehetséggel.
  • A Nemes Szobában szerzett nagy emberek hozzáadhatók egy korlátlan résidőkkel rendelkező helyhez;
  • A Nemes Szobában szerzett nemesek, akik házassági jelöltek, a családfa alatt található Nemes sávban helyezkednek el;

A Nagy Emberek nevei

A nagyemberek neve a kereszt- és családnevükből áll, ezt automatikusan generálja a rendszer. Amikor a nő férjhez megy, átveszi férje családnevét. (A kivételt az Arab világok képezik, ahol a nők megtartják nevüket.) Amikor gyerekek születnek, megkapják apjuk nevét. Ha a császár trónörököse az egyik fia vagy egy nemesember, akkor a gyermekei mindig a családnevét fogják viselni. Ha a játékos egy örökösnőt választ (császár lánya vagy udvarhölgy) és miután a trónra kerül férjhez megy egy Nemeshez vagy a Birodalmi család egy tagjához, a gyerekei a saját családnevét fogják megkapni. Ha a császár vagy egy nemesasszony lánya házasságban élt egy Nemessel vagy a Birodalmi Család egy tagjával mielőtt kinevezték volna Trónörökösnek, akkor a gyerekei az apjuk családnevét fogják átvenni.

Palota

A palota az a hely, ahol az összes Nagy Ember él. Csakis a Fővárosban építhető. Ebben az épületben információkat szerezhetsz a birodalom összes Nagy emberéről és megnézheted az előzőleg uralkodó császárok arhívumát. A speciális bónuszok, melyeket a Birodalmi család ad, ugyanitt érhetőek el. A palotából kinevezheted a kormányzókat és a tábornokokat, fejlesztheted tapasztalati szintjeiket, ugyanakkor házasságokat rendelhetsz el és utódokat választhatsz. Az épület alapára 250 fa, 250 vas és 500 kő. A maximális szint a 30-as. Minden következő szint növeli a Császári udvarban lévő Nemesek maximális számát. A Palotában a játékosoknak lehetőségük van arra, hogy létrehozzák és fejlesszék a saját császári családjukat és nemeseket nevezhetnek ki különböző állásokra. Két további szárny csatolható minden palotához: Kormányzói Főhadiszállás és Főhadiszállás.

Kormányzói parancsnokság

A Kormányzói Hadiszállás minden szintje lehetővé teszi számodra, hogy a megkapott kiképzés 5%-os tapasztalatában részesülj. Minden 2 szintes ugrással lehetőség nyílik az egy időben történő kiképzés egy további nagy ember számára. A Kormányzói Főhadiszállás 16. szintjének elérésekor már egyszerre akár 8 nagy embert is képezni lehet. Az első szintű épület megépítése 1. szintű Palotát igényel.
Az elején minden kormányzó 1-es szintű tapasztalattal rendelkezik, a kormányzói parancsnokság pedig a 0. szinten van. A játékos növelheti a kormányzói tapasztalatszintjét, ha pontokat gyűjt össze amikor ezek az állásukban vannak, vagy ha fizet a kiképzésükért. Ahhoz, hogy fizetett kiképzést nyújtson, a felhasználónak fel kell épiteni a Kormányzói Parancsnokságot. A rendszer megengedi a játékosnak, hogy kiválassza a kiképzés időtartamát (1 és 48 óra között) és a kiválasztott idő alapján megszerezhető tapasztalatot.

Kormányzó

A kormányzó egy Nagy Ember, aki jogosult arra, hogy egy tartományt, kolóniát vagy egy kereskedési állomást irányítson. Minden Nagy Ember csakis egy tartomány, kolónia vagy kereskedési állomás kormányzója lehet. Egy Nagy Ember akkor tölthet be egy ilyen pozíciót, ha eléri a többséget. A császár, aki alapértelmezetten a főváros kormányzója, nem nevezhető ki ugyanebbe a pozícióba más tartományokban, kolóniákban vagy kereskedési állomásokban. A kormányzó lehet egyben Támadó Tábornok vagy Főparancsnok. Egy Nagy Ember lehet egyszerre ugyanannak a tartománynak vagy kolóniának a kormányzója és tábornoka. Másrészt viszont, nem lehet két különböző hely Kormányzója és Főparancsnoka és nem nevezhető ki több, mint egy hely Főparancsnokának. A kormányzó tapasztalata már a pozíció átvételétől kezd halmozódni. A kormányzók pontokat szereznek a kormányzási idejükért. Egy tapasztalatpont 0.3 perc alatt érhető el. A legmagasabb tapasztalatt amit egy kormányzó elérhet a 20. A császár egy bónuszt kap az előbbi limithez - ő egészen 30 tapasztalati szintig fejlődhet.

Megjegyzés: a kormányzói tapasztalat csakis akkor szerezhető, ha a Nagy Ember a tisztségben van. Ha a játékos nem nevezte ki ebbe a pozícióba vagy a Nagy Ember csatározott ezen idő alatt, nem lesz tapasztalat szerezve.

Főhadiszállás

A Főhadiszállás minden szintje lehetővé teszi számodra, hogy a megkapott kiképzés 5%-os tapasztalatában részesülj. Minden 2 szintes ugrással lehetőség nyílik az egy időben történő kiképzés egy további nagy ember számára. A Főhadiszállás 16. szintjének elérésekor már egyszerre akár 8 nagy embert is képezni lehet. Az első szintű épület megépítése 1. szintű Palotát igényel.

Az elején minden tábornok 1-es szintű tapasztalattal rendelkezik, a főhadiszállás pedig a 0. szinten van. A játékos növelheti a tábornokai tapasztalatszintjét, ha pontokat gyűjt össze csaták vívásáért, vagy ha fizet a kiképzésükért. Ahhoz, hogy fizetett kiképzést nyújtson, a felhasználónak fel kell épiteni a Főhadiszállást. A rendszer megengedi a játékosnak, hogy kiválassza a kiképzés időtartamát (1 és 48 óra között) és a kiválasztott idő alapján megszerezhető tapasztalatot.

Generális

Ahhoz, hogy tábornoknak nevezhessék ki, a Nagy Ember nagykorúvá kell váljék. Két típusú tábornok létezik:

 • Rohamtábornok: a támadó hadsereg irányítója más tartományok, koloniák vagy katonai helyőrségek ellen. Minden Nagy ember egyszerre csak egy helyen lehet Rohamtábornok. Amikor egy Rohamtábornok elveszít egy erőd ostromot, csatatéri küzdelmet vagy egy zsákmánytámadást, egy 5%-os esély van arra, hogy meggyilkolják. A császár sem képez kivételt és ő is kinevezhető Rohamtábornoknak. Amikor egy Rohamtábornoknak kinevezett császár elveszít egy erőd ostromot, csatatéri küzdelmet vagy egy zsákmánytámadást, egy 1%-os esély van arra, hogy meggyilkolják. A felhasználó kinevezheti a Rohamtábornokot egy támadás kiküldése elött. Ez a tábornok részt vesz majd más játekosok elleni csatákban. A támadásokban részt vevő kinevezett tábornok befolyásolja a teljes hadsereget a képességeiből eredő speciális bónuszokkal. Amint egy támadás véget ért, a felhasználó újból kiválaszthat egy rohamtábornokot a következő támadáshoz. A kihelyezés nem állandó és csak az akkori támadásra érvényes. Egy adott támadó hadsereggel csakis egy tábornok küldhető ki. Minden Nagy ember lehet Rohamtábornok, viszont egyidőben csakis egy bevetésben. Egy Nagy ember bármikor lehet kormányzó és kinevezhető ugyanazon tartomány, kolónia vagy katonai helyőrség Rohamtábornokának. Ugyanakkor kormányzó lehet egy helyen és kiküldhető támadni egy másikról. Azonban sosem vehet részt egyidőben két támadásban.
 • Védelmi tábornok: a fővárost, tartományokat, koloniákat vagy katonai helyőrségeket védelmező hadsereg vezére. Egy Nagy ember csakis egy tartomány/kolónia/katonai helyőrségben lehet Védelmi tábornok. Ha egy Védelmi tábornok elveszít egy erőd ostromot, csatatéri küzdelmet vagy egy zsákmánytámadást, egy 1%-os esély van arra, hogy meggyilkolják. A felhasználók kinevezhetnek Nagy embereket is Védelmi tábornokoknak, ezek védeni fogják a kiválasztott tartományt/kolóniát/katonai helyőrséget. Minden felnőtté váló (16. életévét betöltő) Nagy ember kinevezhető Védelmi tábornoknak. Ez érvényes a császárra is. Amikor egy Védelmi tábornoknak kinevezett császár elveszít egy erőd ostromot, csatatéri küzdelmet vagy egy zsákmánytámadást, egy 1%-os esély van arra, hogy meggyilkolják. Ezek a tábornokok mindig részt vesznek az azon területek elleni csatákban, ahol éppen ki vannak helyezve. Ha a felhasználó nem szeretné, hogy a tábornoka részt vegyen a védelmi csatában, el kell bocsátania az őrhelyéről. Ha nincs Védelmi tábornok kinevezve, a csata a megszokott módon megy végbe a tábornok bónuszainak élvezése nélkül.

Csupán egy főparancsnok létezhet ugyanabban a tartományban, kolóniában vagy katonai állomásban. Egy Nagy Ember kormányzója és Főparancsnoka csakis ugyanannak a tartománynak vagy kolóniának lehet. Másrészt, nem lehet Kormányzója és Főparancsnoka két különböző helynek és nem nevezhető ki több, mint egy hely Főparancsnokának.

A Nagy Ember kormányzói és a tábornoki bónuszai csakis arra a birtokra vannak hatással, amelyben betölti ezeket a pozíciókat.

Egy Nagy Ember lehet Főparancsnok és támadó tábornok is. Viszont, amikor misszióba küldik ki, és ugyanakkor támadás érkezik az általa védett tartományban/kolóniában/katonai állomásban, nem fog részt venni a megvédésében és ezért a készségei nem lesznek hatással a hadseregre.

Egy Nagy Ember egyszerre töltheti be a Kormányzó és Főparancsnok pozíciot ugyanabban a birtokban, a kormányzó és támadási tábornok pozíciót pedig különböző birtokokban. Ezesetben, a tartomány amelyben kormányzó, nem fog kormányzói bónuszokat kapni amíg támadási missziókban vesz részt és a támadási tábornok feladatait végzi. A hadsereg, amely abban a tartományban található, ahol Főparancsnok, nem fog védekezési bónuszokat kapni sem, míg ő misszióban van. Ezen idő alatt a tábornoki bónuszok csakis a vele kiküldött hadseregre lesznek hatással. Amikor a támadás befejeződik és a Nagy Ember visszatér, a kormányzói és védekezési bónuszai újból érvénybe lépnek.

Amikor a felhasználó kiküld egy támadást, alapértelmezetten a legkiképzettebb és legtapasztaltabb tábornoka kerül kiválasztásra. Ha a felhasználó nem választ ki egy másik tábornokot, a rendszer a legerősebb tábornokát fogja kiküldeni misszióba.

A Tábornokok tapasztalata

Az Tábornoki állás tapasztalati pontszáma az összes x2 hatókörű játékos, független város, illetve Barbár Tábor fölötti győzelem alapján kerül összeadásra.

- Minden csatáért, egy adott Tapasztalat ’készlet’ van kiszámolva mindkét tábornok részére, a támadó és védekezőre; a csata végén, a győztes 100% XP-t kap a saját készletéből, míg a vesztes csupán 40%-ot a sajátjából.
- A játékosok közötti Pontkülönbség kritikus jelentőségű: minél gyengébb az ellenfeled - annál kevesebb XP-t kapsz és fordítva.
- A jelenlegi Tábornok szintek közötti különbség van figyelembe véve: vezesd a győzelem felé a frissen vert tábornokod az ellenfél harcedzett veterán tábornoka ellen, és a Nagy Embered rendkívülien sokat fog tanulni a tapasztalatból.
- A hadsereg mérete számít: ne várd el, hogy a Tábornokod fejlődjön egy szintet ha egy majdnem üres Helyőrséget győz le.

- Kegyetlenek a háború tanulságai: az ellenfeled és a te áldozataid hozzájárulnak az XP készlethez
- Minél hosszabb egy csata, annál több XP-t lehet nyerni. A csata mindegyik fordulója növeli az XP készletet. Nem jár Tapasztalat azokért a csatákért, melyek 6 vagy ennél kevesebb fordulót tartanak.
- Az a támadó, akinek sikerül megsemmisítenie az ellenfél Erődjét, további XP-t fog szerezni, a megsemmisített Erődszinttől függően. A magasabb szintű Erődök megsemmisítése több XP-t hoz.
- Az NPC-k ellen szerzett tapasztalat 25% alacsonyabb, mint ha hasonló csatában egy játékos ellen lenne beszerezve.
- Egyetlen csata sem hozhat több, mint 2,000XP-t egy Tábornoknak.

Az önálló városok elleni sikeres csatákért egy tábornok csak egyszer fog kapni tapasztalat pontokat. Ez azt jelenti, hogy ha ugyanaz a tábornok egy második vagy egymás utáni csatát indít ugyanazon semleges város ellen, nem fog pontokat kapni. Ha egy másik tábornok indít harcot ugyanazon önálló város ellen, tapasztalatot fog szerezni mivel az első harca csatája lesz ellene. És ugyanúgy, minden további misszió nem fog pontokat hozni. Egy tábornok több tartomány felett diadalmaskodhat és akkor mindegyiktől kapni fog pontokat.

A palotában lévő minden Nagy Ember a kormányzó és a tábornok állásokból szerez tapasztalatot. Mindkét állás tapasztalata pontokban mérendő. Minél több pont gyűlik össze, annál magasabb a tapasztalat szint. Minden állás 20 fokozattal rendelkezik és minden fokozat egy adott pontszámot követel. A császár az egyedüli kivétel, az ő esetében 30 szint létezik mindkét állásért.

Amikor egy Nagy Ember eléri a felnőtt életkort, 1. fokú tábornoki és 1. fokú kormányzói szinteken van, amelynek során a játékosnak joga van kiválasztani egy-egy készséget mindkét állásra. Ezután a fokozatok növelése csakis akkor lehetséges, ha egy személy van kinevezve a pozíciókra. Minden következő szint megadja azt a lehetőséget, hogy egy további készség jelenjen meg. A tábornoki szint növelése felold egy tábornoki készséget, a kormányzói szint növelése pedig egy kormányzói készséget.

Egy nagy emer szükséges, hogy rendelkezzen 200 tapasztalat pontot gubernátor/tábornok pozícióból, ahhoz hogy átmennyen a 2-k színt tapasztalatba. A szükséges pontok a táblázatban a szöveg alatt találhatóak. Egy pont tapasztalat gubernátor pozícíóbol 0.3 perc alatt nyerhető.

Tábornoki / Kormányzói tapasztalat
Szint Nemesek Király
1 0 0
2 200 200
3 465 422
4 795 666
5 1 190 932
6 1 650 1 220
7 2 175 1 530
8 2 765 1 862
9 3 420 2 216
10 4 140 2 592
11 4 925 2 990
12 5 775 3 410
13 6 690 3 852
14 7 670 4 316
15 8 715 4 802
16 9 825 5 310
17 11 000 5 840
18 12 240 6 392
19 13 545 6 966
20 14 915 7 562
21 - 8 180
22 - 8 820
23 - 9 482
24 - 10 166
25 - 10 872
26 - 11 600
27 - 12 350
28 - 13 122
29 - 13 916
30 - 14 732

Fizetett tapasztalat fejlesztés

A játékosok megfizethetik a tábornokok és kormányzók magasabb szintű tapasztalatait. A fizetett képzés a palotában történik.
A játékos választhatja ki az edzés időtartamát (1 és 48 óra között) és a tapasztalati pontok időtartamára (az alábbi táblázatban felsorolva). A főhadiszállás / gubernatorialis székhely utáni minden szint 5% -kal növeli a képzésből származó tapasztalatot. A főhadiszállás / gubernatorialis központ mindegyik 2 szintje lehetővé teszi egy további nagy ember egyidejű képzését. Az adott épület 16. szintjén egyidejűleg akár 8 nagy személy is képezhető.


Óra|ХР

1 |25
2 |35
4 |55
8 |80
12|90
24|135
48|200

(Ezek az x1 sebesség alapértékei - meg kell szorozni őket a birodalom sebessége szerint.)
A nagy ember képezhető a kormányzó vagy a tábornok számára, még akkor is, ha nincs kijelölve a posztra. Ilyen esetekben a tapasztalatok frissítése csak fizetett képzés útján történhet. Ha nem a poszton van, a Nagy ember nem kap tapasztalati pontokat. A képzés nem zavarja az általános vagy kormányzó egyéb feladatait. Miközben egy kormányzó képzést folytat, a posztján marad, és a tartomány, amelyért felelős, megkapja a bónuszokat. Míg a Warden tábornok képzésben van, továbbra is védi a tartományt, és ellenséges támadás esetén részt vesz a védelemben. Egy általános támadást küldhet egy támadási küldetésen, miközben edzése fut, és nem szakad meg. Míg a tábornokok és a kormányzók képzettek, nem küldhetők más birodalmaknak, hogy ott házasodjanak. A tréningeket gyémántok felhasználásával rövidíthetjük, és az ár 850 gyémántot kevesebb, mint 1 óra marad.

Tehetségek

Minden Nagy Ember 1 és 4 közötti, veleszületett vonást birtokol, ezeket adottságoknak hívjuk. Minden Nagy Ember a születésétől fogva birtokolja ezeket. Az adottságok véletlenszerűen öröklődnek. Annak az esélye, hogy egy Nagy Ember egy magasabb számú adottsággal szülessen, nőni fog a Kastély szintjének a növelésével. A Nagy Ember birtokolni fogja ezeket a vonásokat születésétől haláláig és ezek nem cserélhetőek le. A császár megkaphatja továbbá a Gyalázatos vonást is. Ezt a vonást a dinasztikus béke megtörésekor kapja meg és nem száll át a következő generációkra.

Minden veleszületett adottság egy készségnek felel meg. Ha egy Nagy Ember egy veleszületett adottságot birtokol és az illető készségét, akkor megkapja az összesített bónuszt. Ily módon, azok az emberek akik az adottsággal és a készséggel is rendelkeznek, egy magasabb bónuszt kapnak, mint azok akik csak az adottsággal vagy csak a készséggel rendelkeznek.

Példa: Egy Nagy Ember egy adottsággal rendelkezik és az illető készségével. A készsége a 3. szinten van és 10% bónuszt nyújt neki. Ugyanazon készség adottsága 5%-ot nyújt majd neki ugyanabból a bónuszból. Így 15%-át kapja majd ugyanannak a bónusznak.

Vannak speciális adottságok is, melyeket csakis néhány Nagy Ember szerezhet meg. Ezek a specifikus vonások nincsenek kapcsolatban egyetlen készséggel sem, de egy egyedi bónuszt kínálnak a tulajdonosaiknak. Ezek a speciális adottságok a következők:

 • Örökös - ez a vonás kizárólag a trónörökösé. Az általa hozott bónusz a +5 hangulat minden csatában és a +5 napi boldogság abban a tartományban amely felett uralkodik.
 • Császár - ez a vonás kizárólag a császáré. A császár által nyert bónusz a +10 hangulat minden csatában és +10 boldogságpont a fővárosban (a császár mindig a főváros kormányzója).
 • Gyalázatos - ezt a vonást akkor kapja meg a császár, amikor megtör egy dinasztikus békét. Többször is beszerezhető, ilyenkor a hatás halmozódik. Amikor megkoronáznak egy új császárt, a vonást nem örökli meg. A büntetés: -5 Hangulat a csatában.

A Nagy Emberek képességei

A Készségek azok a sajátosságok, amelyeket egy Nagy Ember az egész élete folyamán sajátít el. A Nagy Emberek fejleszthetik készségeiket a tábornoki vagy kormányzói állás tapasztalati szintjének növelésével. A játék kezdetekor nem rendelkeznek semmilyen készséggel. Amikor elérik a következő tapasztalati szintet, új készségben részesülnek. Az új készség a játékos által kerül kiválasztásra és sajátos bónuszban részesíti.

Minden felhasználó elküldhet Nagy ebmereket, ahhoz, hogy házasságba lépjenek más birodalmakban. Ilyen házasságok után a birodalmak között dinasztikus béke történik és megerősítik a kapcsolataikat. Más birodalmakba elküldhet egyetlen Nagy embereket, ha felnőttek, ha nem léptek már házasságba ezelőtt, ha nincsenek küldetésen jelenleg 2, ha nem eddzenek és nem növekedik a színteiket erőforrásra. És amennyiben az Imerátor családfából vannak vagy a MAs imperátori család rokonai. Imperátor és imperátor utódja nem tudnak más birodalomban hazásságba lépni.

A 2 ajánlott készség tartalmaz már megszerzett készségeket, amelyek további fejlesztést igényelhetnek, illetve új készségeket is. A játékos csak egyet választhat a két felajánlott készség közül. Az elsőnek felajánlott készség egy már meglévő készség továbbfejlesztése. A második viszont, egy teljesen új készség 1. szinten való megszerzése. Amikor a tábornok vagy kormányzó nem rendelkezik még készséggel, mindkét felajánlás véletlenszerű és új készségeket fog tartalmazni.

Ha a Nagy Ember csakis 5. szintű készségekkel rendelkezik, a rendszer generálni fog 2 új készséget amiből választani lehet. Ha a Nagy Ember csak egy készséggel rendelkezik (és nincs az 5. szintig fejlesztve), a rendszer fel fogja ajánlani ennek továbbfejlesztését, illetve még egy véletlenszerű, nem fejlesztett készség elsajátítását. Abban az esetben ha a Nagy ember már fejlesztett készségekkel rendelkezik (nem 5. szintűekkel) egy kivételével, akkor a rendszer generálni fog véletlenszerűen egy fejleszthető készséget és a hátramaradt, még nem megszerzett készséget. Ha a Nagy ember az összes elérhető készséggel rendelkezik már, amelyek szintje 1 és 4 között található, a rendszer 2 véletlenszerűen kiválasztott készség továbbfejlesztését fogja felajánlani ezek közül.
Ha a felajánlott készségek nem elégítik ki a játékost, újakat generálhat 10 gyémánt ellenében. Amikor egy Császár elhalálozik vagy meggyilkolják őt, és egy másik nagy ember lesz az új császár, a készségek lecserélése ingyenes, feltéve ha a Császár/Császárnő már rendelkezik készségekkel. Ez egy egyszeri ingyenes átállítás. A felajánlott készségek 3-szor cserélhetőek le - alkalmankénti 1700 gyémántból. A felhasználó bármikor törölheti a Nagy ember már megszerzett készségeit. Mind a kormányzói, mind a tábornoki készségek lenullázhatóak. Erre, mindkét állás esetében, külön kerülhet sor. A készségek törlésének ára 3400 gyémánt. Ezt az opciót az adott kormányzó vagy tábornok menüjéből lehet aktiválni, amely a Nagy ember profiljában található.

A képességek kiválasztása a Nagy ember profiljából történik.

A képességek lenullázása nem törli a tapasztalatát. A tapasztalatot nem lehet semmilyen módon sem elveszíteni.

Ahhoz, hogy a készségből származó bónusz életbe lépjen, a Nagy Embernek legalább 1 órát kell a hivatalában töltenie.

Képességtípusok

A Tábornok Képességei:

 • Íjász Parancsnok: Növeli az összes Íjászegység Támadását. 1. szint: +2% Támadás; 2. szint: +4% Támadás; 3. szint: +6% Támadás; 4. szint: +10% Támadás; 5. szint: +15% Támadás
 • Gyalogsági Parancsnok: Növeli a Dárdás és a Kardforgató egységek Támadását. 1. szint: +2% Támadás; 2. szint: +4% Támadás; 3. szint: +6% Támadás; 4. szint: +10% Támadás; 5. szint: +15% Támadás
 • Lovassági Parancsnok: Növeli az összes Lovassági egység Támadását. 1. szint: +2% Támadás; 2. szint: +4% Támadás; 3. szint: +6% Támadás; 4. szint: +10% Támadás; 5. szint: +15% Támadás
 • Ostrom Szakértő: növeli azon Ostromgépek limitjét, amelyek egyszerre tudják az Erődöt támadni. 1. szint: +2% limit; 2. szint: +4% limit; 3. szint: +6% limit; 4. szint: +10% limit; 5. szint: +15% limit
 • Támadó: növeli a sereg Hangulatát a támadás alatt. 1. szint: +2 Hangulat; 2. szint: +4 Hangulat; 3. szint: +6 Hangulat; 4. szint: +8 Hangulat; 5. szint: +12 Hangulat
 • Védekező: növeli a sereg Hangulatát a védelem alatt. 1. szint: +2 Hangulat; 2. szint: +4 Hangulat; 3. szint: +6 Hangulat; 4. szint: +8 Hangulat; 5. szint: +12 Hangulat
 • Erőd Őrzője: növeli az Erőd Életerő Pontjait. 1. szint: +4% Életerő Pont; 2. szint: +6% Életerő Pont; 3. szint: +10% Életerő Pont; 4. szint: +14% Életerő Pont; 5. szint: +20% Életerő Pont
 • Tábornok Kivégző: növeli annak az esélyét, hogy az ellenséges Tábornok kivégzésre kerüljön csatagyőzelem esetén. 1. szint: +5% esély; 2. szint: +10% esély; 3. szint: +20% esély; 4. szint: +30% esély; 5. szint: +50% esély;
 • Szökevény: csökkenti annak az esélyét, hogy csataveszteség esetén kivégezzék a Tábornokot. 1. szint: -5% esély; 2. szint: -10% esély; 3. szint: -15% esély; 4. szint: -20% esély; 5. szint: -25% esély
 • Fosztogató: növeli a sereg Fosztogatási Erejét. 1. szint: +4% Fosztogatási Erő; 2. szint: +6% Fosztogatási Erő; 3. szint: +10% Fosztogatási Erő; 4. szint: +14% Fosztogatási Erő; 5. szint: +20% Fosztogatási Erő
 • Rabló: növeli a sereg Teherbíró Képességét. 1. szint: +4% Teherbíró Képesség; 2. szint: +6% Teherbíró Képesség; 3. szint: +10% Teherbíró Képesség; 4. szint: +14% Teherbíró Képesség; 5. szint: +20% Teherbíró Képesség
 • Kalauz: növeli az utazó sereg Sebességét. 1. szint: +4% Sebesség; 2. szint: +6% Sebesség; 3. szint: +10% Sebesség; 4. szint: +14% Sebesség; 5. szint: +20% Sebesség
 • Helyőrségi Taktikus: növeli az Erőd Helyőrségi Kapacitását. 1. szint: +4% Helyőrségi Kapacitás; 2. szint: +6% Helyőrségi Kapacitás; 3. szint: +10% Helyőrségi Kapacitás; 4. szint: +14% Helyőrségi Kapacitás; 5. szint: +20% Helyőrségi Kapacitás
 • Csatatéri Taktikus: növeli a Csatatéri Hadsereg Életerő Pontjait. 1. szint: +1% Életerő Pont; 2. szint: +2% Életerő Pont; 3. szint: +4% Életerő Pont; 4. szint: +6% Életerői Pont; 5. szint: +10% Életerő Pont
 • Támadási Taktikus - növeli az összes egység Támadását a támadó hadseregben. 1. szint: +1% Támadás; 2. szint: +2% Támadás; 3. szint: +4% Támadás; 4. szint: +6% Támadás; 5. szint: +10% Támadás
 • Civil Védő: növeli a megvédett civilek mennyiségét, amelyet megenged az Erődszint, az ellenséges fosztogatás alatt. 1. szint: +10% civil lakosság; 2. szint: +20% civil lakosság; 3. szint: +30% civil lakosság; 4. szint: +40% civil lakosság; 5. szint: +60% civil lakosság
 • Erőforrásvédő: növeli a megőrzött nyersanyagok mennyiségét, amelyet megenged az Erődszint, az ellenséges zsákmányolás alatt. 1. szint: +10% erőforrás; 2. szint: +20% erőforrás; 3. szint: +30% erőforrás; 4. szint: +40% erőforrás; 5. szint: +80% erőforrás
 • Katonai Őrhely Vezető - növeli a Katonai Őrhelyekre kihelyezhető osztagok limitjét. 1. szint: +2% limit, 2. szint: +4% limit, 3. szint: +6% limit, 4. szint: +10% limit, 1. szint: +15% limit
 • Védekező Taktikus - növeli az összes egység Támadását a védekező hadseregben. 1. szint: +1% Támadás, 2. szint: +2% Támadás, 3. szint: +4% Támadás, 4. szint: +6% Támadás, 5. szint: +10% Támadás

A Kormányzó Képességei:

 • Íjász Oktató: csökkenti az összes Íjászegység Kiképzési idejét. 1. szint: -5% Kiképzési idő; 2. szint: -10% Kiképzési idő; 3. szint: -15% Kiképzési idő; 4. szint: -20% Kiképzési idő; 5. szint: -30% Kiképzési idő

  Ahhoz, hogy ez a készség életbe lépjen, a Kormányzónak legalább 6 órát kell a hivatalában töltenie óránkénti x4/2 sebességben, egy 10x sebességű birodalom esetén.

 • Ostromgép Gyártó: csökkenti az összes Ostromgép egység Kiképzési idejét. 1. szint: -5% Kiképzési idő; 2. szint: -10% Kiképzési idő; 3. szint: -15% Kiképzési idő; 4. szint: -20% Kiképzési idő; 5. szint: -30% Kiképzési idő

  Ahhoz, hogy ez a készség életbe lépjen, a Kormányzónak legalább 6 órát kell a hivatalában töltenie óránkénti x4/2 sebességben, egy 10x sebességű birodalom esetén.

 • Gyalogsági Oktató: csökkenti az összes Dárdás és Kardforgató egység Kiképzési idejét. 1. szint: -5% Kiképzési idő; 2. szint: -10% Kiképzési idő; 3. szint: -15% Kiképzési idő; 4. szint: -20% Kiképzési idő; 5. szint: -30% Kiképzési idő

  Ahhoz, hogy ez a készség életbe lépjen, a Kormányzónak legalább 6 órát kell a hivatalában töltenie óránkénti x4/2 sebességben, egy 10x sebességű birodalom esetén.

 • Lovassági Oktató: csökkenti az összes Lovassági egység Kiképzési idejét. 1. szint: -5% Kiképzési idő; 2. szint: -10% Kiképzési idő; 3. szint: -15% Kiképzési idő; 4. szint: -20% Kiképzési idő; 5. szint: -30% Kiképzési idő

  Ahhoz, hogy ez a készség életbe lépjen, a Kormányzónak legalább 6 órát kell a hivatalában töltenie óránkénti x4/2 sebességben, egy 10x sebességű birodalom esetén.

 • Favágó: növeli a Fakitermelést. 1. szint: +2% Termelés; 2. szint: +4% Termelés; 3. szint: +6% Termelés; 4. szint: +8% Termelés; 5. szint: +12% Termelés
 • Bányász: növeli a Vaskitermelést. 1. szint: +2% Termelés; 2. szint: +4% Termelés; 3. szint: +6% Termelés; 4. szint: +8% Termelés; 5. szint: +12% Termelés
 • Kőfejtő: növeli a Kőkitermelést. 1. szint: +2% Termelés; 2. szint: +4% Termelés; 3. szint: +6% Termelés; 4. szint: +8% Termelés; 5. szint: +12% Termelés
 • Adószedő: növeli az adókból generált Aranyat. 1. szint: +2% Arany; 2. szint: +4% Arany; 3. szint: +6% Arany; 4. szint: +8% Arany; 5. szint: +12% Arany
 • Spirituális Vezető: napi Boldogságbónuszt hoz. 1. szint: +2 Boldogság; 2. szint: +4 Boldogság; 3. szint: +6 Boldogság; 4. szint: +8 Boldogság; 5. szint: +12 Boldogság
 • Gazda: növeli a Farmok kapacitását. 1. szint: +2% kapacitás; 2. szint: +4% kapacitás; 3. siznt: +6% kapacitás; 4. szint: +8% kapacitás; 5. szint: +12% kapacitás
 • Építész: növeli a Házak kapacitását. 1. szint: +4% kapacitás; 2. szint: +6% kapacitás; 3. szint: +10% kapacitás; 4. szint: +14% kapacitás; 5. szint: +20% kapacitás
 • Bürokrata: növeli a tartomány Hatékonyságát (max 100%-al). 1. szint: +4% Hatékonyság; 2. szint: +6% Hatékonyság; 3. szint: +10% Hatékonyság; 4. szint: +14% Hatékonyság; 5. szint: +20% Hatékonyság
 • Az Emberek által szeretett: csökkenti a Lázadás vagy Forradalom esélyét. 1. szint: -5% esély; 2. szint: -10% esély; 3. szint: -20% esély; 4. szint: -30% esély; 5. szint: -50% esély
 • Gyarmatosító: csökkenti azt az Átváltási időt, amely a kolónia Elpusztíthatatlanná válásához szükséges. 1. szint: -4% Átváltási idő; 2. szint: -6% Átváltási idő; 3. szint: -10% Átváltási idő; 4. szint: -14% Átváltási idő; 5. szint: -20% Átváltási idő
 • Logisztikus: csökkenti a Kolónia Boldogságveszteségét, amely a Főváros távolsága miatt keletkezik. 1. szint: -4% Boldogságveszteség; 2. szint: -6% Boldogságveszteség; 3. szint: -10% Boldogságveszteség; 4. szint: -14% Boldogságveszteség; 5. szint: -20% Boldogságveszteség
 • Kereskedelmi Mester: növeli a tartomány Kereskedelmi Potenciálját. 1. szint: +4% Kereskedelmi Potenciál; 2. szint: +6% Kereskedelmi Potenciál; 3. szint: +10% Kereskedelmi Potenciál; 4. szint: +14% Kereskedelmi Potenciál; 5. szint: +20% Kereskedelmi Potenciál
 • Nyersanyag Kereskedő: növeli a Piac Kapacitását. 1. szint: +10% Piaci Kapacitás; 2. szint: +20% Piaci Kapacitás; 3. szint: +30% Piaci Kapacitás; 4. szint: +40% Piaci Kapacitás; 5. szint: +60% Piaci Kapacitás
 • Titkosügynök: bónusz Kémelhárító szinteket ad. 1. szint: +1 szint; 2. szint: +2 szint; 3. szint: +3 szint; 4. szint: +4 szint; 5. szint: +5 szint
 • Birodalmi Dolgozó: növeli a Boldogság limitet. 1. szint: +2 Boldogság limit; 2. szint: +4 Boldogság limit; 3. szint: +6 Boldogság limit; 4. szint: +8 Boldogság limit; 5. szint: +12 Boldogság limit
 • Farm szakértő: bónuszt ad a Farm kapacitásához: 1. Szint: + 1,000 kapacitás, 2. Szint: + 2,000 kapacitás, 3. Szint: + 4,000 kapacitás, 4. Szint: + 6000 kapacitás, 5. Szint: + 10,000 kapacitás

A Császár Készségei:

Ezek a készségek csak a Császár részére érhetőek el.

 • Legfőbb Tábornok: növeli a Tapasztalatszerzést az összes Tábornok részére. 1. szint: +2% XP szerzés; 2. szint: +4% XP szerzés; 3. szint: +6% XP szerzés; 4. szint: +10% XP szerzés; 5. szint: +15% XP szerzés
 • Legfőbb Kormányzó: növeli a Tapasztalatszerzést az összes Kormányzó részére. 1. szint: +2% XP szerzés; 2. szint: +4% XP szerzés; 3. szint: +6% XP szerzés; 4. szint: +10% XP szerzés; 5. szint: +15% XP szerzés
 • Az Istenek által kedvelt: növeli a Templomi jutalmakat. 1. szint: +1% jutalom; 2. szint: +2% jutalom; 3. szint: +4% jutalom; 4. szint: +6% jutalom; 5. szint: +10% jutalom
 • Civil Tudós: csökkenti a Kutatási időt az Egyetemen. 1. szint: -1% Kutatási idő; 2. szint: -2% Kutatási idő; 3. szint: -4% Kutatási idő; 4. szint: -6% Kutatási idő; 5. szint: -10% Kutatási idő
 • Katonai Tudós: csökkenti a Kutatási időt a Katonai Egyetemen. 1. szint: -1% Kutatási idő; 2. szint: -2% Kutatási idő; 3. szint: -4% Kutatási idő; 4. szint: -6% Kutatási idő; 5. szint: -10% Kutatási idő
 • Katonai Közgazdász: csökkenti az összes osztag Fenntartását. 1. szint: -1% Fenntartás; 2. szint: -2% Fenntartás; 3. szint: -4% Fenntartás; 4. szint: -6% Fenntartás; 5. szint: -10% Fenntartás
 • Bankár: növeli a Banki Betétek kamatát. 1. szint: +1% kamat; 2. szint: +2% kamat; 3. szint: +4% kamat; 4. szint: +6% kamat; 5. szint: +10% kamat
 • Szállítási szakértő: növeli a Karaván Állomás kapacitását minden tartományban. 1. szint: +5% kapacitás; 2. szint: +10% kapacitás; 3. szint: +15% kapacitás; 4. szint: +20% kapacitás; 5. szint: +30% kapacitás
 • Civil Építő: csökkenti a Közgazdasági Épületek Építkezési idejét. 1. szint: -1% Építkezési idő; 2. szint: -2% Építkezési idő; 3. szint: -4% Építkezési idő; 4. szint: -6% Építkezési idő; 5. szint: -10% Építkezési idő

  Ahhoz, hogy ez a készség életbe lépjen, a Császárnak legalább 24 órát kell a hivatalában töltenie.

 • Katonai Építő: csökkenti a Katonai Épületek Építkezési idejét. 1. szint: -1% Építkezési idő; 2. szint: -2% Építkezési idő; 3. szint: -4% Építkezési idő; 4. szint: -6% Építkezési idő; 5. szint: -10% Építkezési idő

  Ahhoz, hogy ez a készség életbe lépjen, a Császárnak legalább 24 órát kell a hivatalában töltenie.

 • Felderítő Ügynök: növeli a Felderítési tartományt: 1. szint: +4 Birodalmi Mérföld, 2. szint: +6 Birodalmi Mérföld, 3. szint: +10 Birodalmi Mérföld, 4. szint: +15 Birodalmi Mérföld, 5. szint: +25 Birodalmi Mérföld
 • Kém Mester: bónusz Kémkedési szinteket hoz. 1. szint: +1 szint; 2. szint: +2 szint; 3. szint: +3 szint; 4. szint: +4 szint; 5. szint: +5 szint