האנשים האדירים

האנשים האדירים הם המעמד העליון, העילית של האימפריה שלך. לכל אימפריה יש את האנשים הגדולים שלה - הקיסר, האצילים והחברים של חצר הקיסרי אשר תופסים תפקידים חשובים. האנשים האלה נולדים, לאחר מכן מזדקנים ולבסוף מתים ובמקומם מופיעים אנשים חדשים.
בארמון שלך, תוכל לראות את את כל האצילים שיש ברשותך. משם אתה יכול למנות אותם לתפקידים מסוימים, ובכך הם יעזרו להתפתחות הצבאית והכלכלית של האימפריה. אפשר לחתן אותם בארמון או לשלוח אותם להתחתן באימפריה אחרת, ובכך לחתום על לנישואי שושלת.

* מחקר רפואה מגדיל את תוחלת החיים של האנשים האדירים שלך.

משפחה הקיסרית

כל שחקן מתחיל את עידן עם משפחה שנוצרה באופן אוטומטי הכוללת את הקיסר, הקיסרית, יורש ותינוק. למשפחת המלוכה של כל שחקן יש עץ משפחה, שמורכב מארבעה דורות וכולל הצאצאים הישירים של הזוג הקיסרי - ילדים, נכדים ונינים. כל חבר מעץ המשפחה הקיסרית יכול להתחתן עם בני המשפחה הקיסרית של שחקן אחר, כלומר נישואים בין של שתי אימפריות שונות.

הקיסר

 • הקיסר הוא הגדול ביותר מבין כל האנשים הגדולים והוא השליט של האימפריה. הקיסר, מלבד היותו לראש האימפריה, עשוי לתפוס תפקידים בכירים אחרים. הוא המושל של הבירה מתחילתו של העידן וזה נותן לו נקודות ניסיון מההתחלה, מבלי הצורך למנות אותו לתפקיד ולא יכול להיות מפוטר מתפקיד זה. הקיסר יכול לקחת תפקיד של גנרל בהגנה וגנרל בהתקפה. כמפקד בהגנה הוא יכול לשמור על הבירה. כמפקד בהתקפה, אפשר לשלוח אותו נגד שחקנים אחרים. כובש עמדות בהתאמה, כאשר הוא מונה באחת התפקידים האלה, הקיסר נהנה מבונוסים שאף אחד אחר באימפריה לא מקבל.
 • לקיסר יש כמה מיומנויות, אשר ייחודיות רק לו ואף מושל אחר לא יכולים להחזיק. הקיסר מחזיק בתכונה מיוחדת נוספת - ללא מצפון, השייכת רק הוא יכול לקבל אותה יותר מפעם אחת והשפעתה מצטברת. תכונה זו אינה תורשתית ומתקבלת כהפרת התנאים לנישואי שושלת.
 • הקיסר לא יכול לחיות לנצח, מוקדם או במאוחר הוא חייב להעביר את התורשה למישהו אחר. יורש החדש יכול להיות ממין זכר או נקבה. בחירת היורש/יורשת מתבצעת באופן אוטומטי על ידי המערכת או באופן ידני על ידי השחקן.
 • אפשר לרצוח את הקיסר, כלומר להגיע למהפכה ובמקומו למנות אדם גדול אחר. במקרה זה, השחקן לוקח החלטה להתנקש בחיי הקיסר שלו, כאשר המטרה זה ירושה מוקדמת לכס המלוכה.

ירושה של הכתר

כאשר הקיסר מת, ליורש שלו נבחר באופן אוטומטי ילד הבכור שלו. עם זאת, על כס המלכות אתה יכול לבחור את הקיסרית, אחד מהילדים שלו, כל אחד מהאצילים או קרוב משפחה. יורש חדש ניתן להגדיר גם באופן אוטומטי על ידי המערכת. בעת בחירת איש גדול של מהאצילים או קרובי משפחה אחרים במשפחה הקיסרית, חל שינוי בעץ המשפחה, אלא אם השחקן לא בוחר למנות חבר אחר של ממשפחת המלוכה. ליורש יש תכונה תורשתית שהיא בלעדית רק לו ואף אחד אחר לא יכול להחזיק.

ירושה באופן אוטומטי

 • אם הקיסר הוא בחיים, אבל אין לו ילדים חיים אלא רק נכדים ונינים, יורשו נבחר באופן אקראי על ידי המערכת בין כל הנכדים.
 • אם הקיסר מת ויש לו ילדים, בנו הבכור או בתו מקבלים את התואר קיסר/קיסרית ועברים לחלק העליון של עץ המשפחה (יחד עם בן/בת זוגו).
 • אם הקיסר מת, אבל אין לו ילדים, אחיו הבכור או אחותו הופכים ליורשים באופן אוטומטי ועברים לחלק העליון של עץ המשפחה ביחד עם בן/בת זוגו.
 • אם הקיסר מת אבל אין לו ילדים, אחים או אחיות, אז יורשו נבחר באופן אקראי מהרשימה של קרובים אחרים של המשפחה הקיסרית.
 • אם הקיסר והיורש מתו, וקרוב המשפחה היחיד שלהם נשלח לפני מותם באימפריה אחרת להתחתן,תיווצר קיסרית משפחה קיסרית חדשה. אחת מהאפשרויות הבאות אפשריים לחבר המלכותי שנשלח לנישואים:
  • אם הצעת הנישואין אינה מתקבלת, קרוב המשפחה חוזר לאימפריה שממנה נשלח.
  • אם הצעת הנישואין מתקבלת, למרות שהאדם הגדול אין קרובי משפחה באימפריה, שלום השושלת נחשב למוצלח.
 • אם לאחר מותו של קיסר שאין לו יורשים (לדים, אחים ואחיות), נבחר באופן אקראי אדם גדול אחר להיות קיסר גם בלי צאצאים (ילדים, נכדים, נינים, אחים או אחיות), אז היורש שלו ייבחר באופן אקראי מהרשימה של קרובים אחרים של משפחת המלוכה.

ירושה באופן ידני

 • אם הקיסר ימות אבל השחקן מינה את אשתו - הקיסרית ליורשת, ולהיפך - אם הקיסרית מתה אבל השחקן שם ליורש את בעלה, הקיסר/הקיסרית לא יכולים להתחתן שוב. הוא/היא נשארים אלמנים עד סוף החיים.
 • אם הקיסר מת והשחקן בחר ליורש הכתר אציל שנשוי לילד שלו, אז במקרה הזה שם השושלת ישתנה והאציל הופך לקיסר החדש.

קרובים אחרים של משפחת המלוכה

עם החלפת הקיסר מתרחשים שינויים בקהילה של האנשים האדירים. כל קרובי המשפחה של הקיסר המודח או המנוח מועברים לתפריט מיוחד בארמון, הנקרא "קרובים אחרים של המשפחה הקיסרית"

 • אם הם היו נשואים ובני זוגם נפטר, הם לא יכולים להיכנס לנישואים חדשים. כל האחרים האחרים, שאינם נשואים, יכולים להתחתן מחדש.
 • הם לא יכולים להוליד ילדים.
 • יכולים להיות מיועדים ליורשים של הקיסר.
 • הם יכולים להתמנות כגנרלים או מושלים.

נישואי שושלת

כל האנשים הענקים בארמון, כאשר מגיעים לגיל 16, יכולים להתחתן ולאחר מכן להיות להם גם יורשים. לכל משפחה יכולים להיות עד ארבעה ילדים. כרובי המשפחה של הקיסר, לא יכולים להיכנס לנישואים זה עם זה, כמו כן עם אנשים גדולים אחרים מהרשימה "קרובי המשפחה הקיסרית". הנישואים הם פעולה בלתי ניתנת להפיכה, מה שאומר שכאשר משתמש מחתן שני אנשים מהארמון, אין דרך לבטל את הנישואים. אם הבעל/האישה נפטר, בן הזוג, מקבל מעמד חברתי מיוחד של אלמן/אלמנה ואין לו אפשרות להתחתן מחדש. כאשר האנשים האדירים מגיעים לגיל ההכרחי לנישואים, דמותם בארמון זוהרת בצבע צהוב, ואלה שניתן איתן להתחתן - בכחול. ברגע שחותמים על נישואי שושלות בין שני אימפריות, פירוש הדבר, שבעתיד יהיה ביניהם שלום והם לא צריכים לתקוף או לרגל אחד את השני.

כל משתמש יכול לשלוח אנשים מהארמון שלו להתחתן באימפריות אחרות. הסכמה של נישואים כאלה, פירוש הדבר שיש כבר שלום שושלתי בין שתי האימפריות וזה יחזק את מערכת היחסים שלהם. לאימפריות אחרות אפשר לשלוח אנשים גדולים שהם:
- מעל גיל 16
- אין להם שום נישואים קודמים
- לא נשלחו למשימה הנוכחית
- לא בתהליך של הכשרה ושדרוג של רמות באמצעות משאבים
- לא היו בתפקיד של מושל או גנרל
- בתנאי שהם חלק מעץ המשפחה ומהרשימה "קרובים אחרים של המשפחה הקיסרית"

*הקיסר והיורש שלו לא יכולים להציע נישואין ולהתחתן באימפריה אחרת.

כל משתמש יכול לשלוח מספר בלתי מוגבל של אנשים גדולים באימפריה אחרת, כל עוד תחת "המועמדים לנישואים" יש מקומות זמינות.
בתוך השורה של מועמדים לנישואים מקום לשלושה הצעות נישואים. כאשר הצעה אחת נדחתה, ההצעה הבאה בין שני האימפריות אסורה למשך 5 השעות הבאות. השחקן יכול לבחוב ולהתעלם מהצעת הנישואין. זה קורה באופן פסיבי, מה שאומר שהוא לא צריך לבצע כל פעולה ספציפית. הצעת הנישואין נחשבת לבלתי רלוונטית כשאר עברו 5 שעות מאז שנשלחה ולאחר שהמשתמש לא קיבל או דחה את ההזמנה. כתוצאה מהתעלמות פסיבית, לשתי האימפריות אסור לחתום על נישואי שושלת עוד 5 שעות.

יחסי השלום בין שתי שושלות מסתיימים בעת מוות של האנשים שנשלחו לאימפריות אחרות וכאשר כל יורשיהם שלם נפטרו. השלום נחשב למובטל, כאשר כל קרובי המשפחה של אדם כזה כבר נפטרו. כאשר השלום מסתיים בצורה כזו, האימפריה ששלחה אדם גדול באימפריה אחרת, לא נענשת עם שלילת נקודות כבוד והקיסר לא מקבל תכונה של אופי - ללא מצפון.

הפר של נישואים/שלום שושלת

השלום מסתיים גם כאשר יש פעילות של ריגול והתקפות בין שתי אימפריות. האימפריה שהפרה את ההסכם עם שליחת משימת ריגול או התקפה, מחויבת לשאת בתוצאות הבאות:

 • המשתמש, אשר הפר את שלום השושלות מקבל עונש של 10 נקודות כבוד;
 • קיסר האימפריה, אשר הפרה את הסכם השלום, מקבל תכונה ספציפית - "ללא מצפון" והיא נשארת בפרופיל שלו עד למותו.

אם לשחקן „א“ יש שלום שושלת עם שחקן „ב“ והמשתמש „א“ מנסה לרגל עחרי משתמש „ב“, ללא הצלחה, אז לשחקן „ב“ יהיה הזכות לסיים את השלום ביניהם בלי שום עונשים, כי הוא לא היה מעורב בצעד זה. כאשר „ב“ הפר את שלום השושלת עם שחקן „א“, „א“ נושא את התוצאות הבאות: הפסד של 10 נקודות כבוד ומקבל תכונה "ללא מצפון" בפרופיל של הקיסר שלו.

המשתמש „א“ והמשתמש „ב“ סיכמו על נישואי שושלת. „א“ שולח מרגלים לעבר משתמש „ב“ ומצליח להחדיר אותם בהצלחה באימפריה של „ב“. „ב“ "רואה את המרגלים של „א“ בכרטיסייה ריגול נגדי ובעת לחיצה על הכפתור ריגול נגדי כדי לתפוס את המרגלים, הוא מבטל את שלום השושלת והעונש מקבל שום שחקן „א“.

המשתמשים יכולים להגיב לתוקפנים מהרשימה, דרך כרטיסיית "תוקפנים", כאשר להתקפה הראשונה נגדם, לא תהיה כל השפעה שלילית ולא תגרום לירידה בכבוד. יש לזכור כי הענישה עם 4 נקודות כבוד עבור התקפת שריפה, ,תמיד חלה עליהם.

אצילים

האצילים הם אנשים מחצר הקיסרי, שזכו להכרה גדולה בחברה החילונית או בשדה הקרב. הם השחקן מאשר לקבל אותם, הם יכולים להיות חלק מחצר האימפריה. רק אם אושר בעבר על ידי השחקן. בחצר הקיסרי יש 8 מקומות כאלה. כאשר המשתמש נמצא בשלב נמוך יותר של ההתפתחות של ארמונו, יש מגבלה במספר של אצילים אשר הוא יכול להוסיף. כל רמה נוספת מאפשרת להוסיף אציל חדש. אנשי חצר האימפריה ניתן לשחרר, כדי לפנות מקום. לשחקו יש אפשרות לגרש את החברים מרשימת הטור של חצר האימפריה (כל אציל שהתקבל לחצר) ללא קשר לרמת הארמון ובכך לפנות מקום לחברים חדשים. אם המשתמש לא מקבל את המועמד לחצר הקיסרי שלו בתוך 10 שעות, הוא/היא נעלם/נעלמת מחלון עץ המשפחה.

האצילים יכולים להתחתן עם חברים של המשפחה הקיסרית. כאשר אציל מתחתן עם חבר מהמשפחה של הקיסר, הוא הופך להיות חלק מהמשפחה והוא יכול להתמנות כיורש הכתר. האצילים מהרשימה של חצר האימפריה לא יכולים לרשת את כס המלכות.

לאזרחים מן השורה באימפריה יש סיכוי להפוך לאצילים. המערכת מציעה גברים ונשים שניתן להוסיף לבית הקיסרי. אחרי כל ניצחן בקרב נגד שחקן בהפרש המותר של נקודות פי 2 הסיכוי לייצר אדם גדול הוא 25%. אחרי כל ניצחן בקרב נגד שחקן מחוץ להפרש המותר של נקודות פי 2, יש סיכוי של 3% למערכת כדי ליצור אציל. אחרי כל ניצחן בקרב נגד עיר עצמאית, יש סיכוי של 3% למערכת כדי ליצור אציל. לכל 12 שעות, יש סיכוי של 25% למערכת, ליצור גבר או אישה, שניתן להוסיף לבית האימפריה.

חדר עם אצילים

מקום שממנו ניתן לקבל אצילים. הוא ממוקם בחלק העליון של המסך (אפשר לגשת אליו גם דרך הפונדק).
כך זה עובד:
  • אתה יכול לקנות תיבות שיבטיחו כי תקבל אנשים גדולים;
  • הגיל והכישרונות המולדים של אנשים הגדולים מוקצים באופן אקראי;
• ככל שהתיבה שאתה פותח נדירה יותר, כך גדול הסיכוי שאציל נדיר ייפול;
• יש סיכוי לקבל אדם נהדר עם שישה כשרונות מולדים;
  • אנשים גדולים, שנרכשו מחדר האצילים, ניתן להוסיף לסעיף חדש של אצילים בארמון. בסעיף האצילים יש מספר בלתי מוגבל של מקומות;
  • האצילים, שהם מועמדים לנישואין, נמצאים מתחת לעץ המשפחה;

שמות של האנשים האדירים:

השמות של האנשים הגדולים כוללים שם פרטי ושם משפחה. הם נוצרו באופן אוטומטי על ידי המערכת. בעת ביצוע נישואים, האישה מקבלת את שם המשפחה של בעלה. (יוצא מן הכלל הוא העולם הערבי בלבד, שבו הכלה שומרות על השם משפחתו של האב). כשנולדים ילדים, הם לוקחים את שם משפחתו של אביהם. אם ליורשו של הקיסר נבחר אחד מבניו או אציל, לאחר מכן ילדיו תמיד נושאים את שמו. אם השחקן בוחר את היורשת של הקיסר או אצילה ולאחר שהיא יושבת על כס המלוכה מתחתנת עם אציל או חבר מהמשפחה הקיסרית, ילדיהם יקבלו את שם משפחתה. במידה ובתו של הקיסר או אצולה נשואה לאציל או גבר מהמשפחה הקיסרית שהתמנה ליורש המלוכה, לילדיהם יהיו שמות משפחה של בעלה.

ארמון

הארמון הוא המקום שבו חיים האנשים הגדולים. הוא יכול להיבנות רק בבירה של השחקן. בבניין זה תוכל למצוא מידע על כל אדם גדול באימפריה וגם ארכיון עם שמותיהם של הקיסרים בעבר. שם גם אפשר לראות את הבונוסים המיוחדים של המשפחה הקיסרית. בארמון אפשר למנות מושלים וגנרלים, משם אתה גם יכול להעלות את רמת הניסיון שלהם, לבחור יורשים, להגדיר נישואין וקיסרים חדשים. המחיר הבסיסי לבניית ארמון הוא 250 עץ, 250 ברזל ו-500 אבן, כאשר הרמה המקסימלית היא 3. כל רמה חדשה מגדילה את המספר המרבי של אצילים בחצר הקיסר. דרך בניין הארמון, לשחקנים יש את הזדמנות ליצור ולפתח את משפחת המלוכה שלהם ולמנות אצילים בתפקידים שונים בהתאם לתואר שיש להם. בכל ארמון יש שני אגפים נוספים, אשר השחקן יכול לבנות: מטה המושל ומטה הכללי.

מטה המושל

כל רמה של מטה המושל מעלה עם שלב 1 את הרמה שאפשר לאמן מושלים תמורת משאבים ומפחיתה את הזמן הבסיסי לאימון עם 5%. ניתן לאמן מספר בלתי מוגבל של מושלים בו זמנית. הרמה הראשונה של הבניין דורשת ארמון ברמה 1. הרמה המקסימלית שאפשר להגיע אליה היא 19, כאשר המחיר הבסיסי הוא 500,000 עץ, 500,000 אבן, כאשר כל רמה נוספת יקרה עם 20% מקודמתה. בתחילת המשחק, לכל מושל יש ניסיון ברמה 1 ובניין "מטה המושל" ברמה 0. השחקן יכול להעלות את רמת הניסיון של מושליו על ידי איסוף של נקודות מרגע שהם בתפקיד או על ידי תשלום עבור הכשרתם. על מנת לאמן את המושלים שלו תמורת תשלום, השחקן חייב לבנות בניין "מטה המושל". אם שחקן רוצה לאמן מושל מרמה ראשונה לשנייה, הוא חייב להחזיק ברמה הראשונה של הבניין; אם שחקן רוצה לאמן מושל מרמה שנייה לרמה שלישית, הוא חייב להחזיק ברמה שנייה של הבניין, וכו’.

המושל

המושל הוא אדם גדול שהוצב לנהל מחוז, מושבה או מוצב מסחר. כל אדם יכול להתמנות לתפקיד של מושל במחוז אחד, מושבה או מוצב מסחר. האדם הגדול יכול להיות בתפקיד זה כאשר מגיע לגיל 16. הקיסר, אשר כברירת מחדל הוא מושל הבירה, לא יכול להתמנות כאמור במחוזות אחרים, מושבות או מוצבי מסחר. מצד השני, המושל יכול להתמנות לגנרל בשמירה ולגנרל בהתקפה. אדם גדול יכול להיות בו זמנית מושל ובאותו הזמן גנרל שמירה/התקפה, באותו מחוז או מושבה.
שים לב! הוא לא יכול להיות מושל במקום אחד ובמקום אחר להיות גנרל בשמירה. הוא גם לא יכול להיות בתפקיד של גנרל בשמירה בשני מקומות. הניסיון של המושלים מתחיל להצטבר מהמינוי בתפקיד זה. הם מרוויחים נקודות ניסיון לזמן שבו הם בתפקיד. עבור 0.6 דקות, מקבלים נקודה אחת של ניסיון. הרמה המרבית של ניסיון בתפקיד מושל שאפשר להשיג היא 20. הקיסר נהנה מבונוס למגבלה זו - הוא יכול להגיע עד 30 רמות ניסיון.

הערה: ניסיון המושל מצטבר כאשר אדם הגדול הוא בתפקיד של מושל. אם השחקן לא מונה לתפקיד כזה או נלחם בתקופה זו, ניסיון אינו מצטבר.

מטה כללי

כל רמה לאחר הראשונה של המטה הכללי מגדילה ב-5% את ניסיון שהתקבל מאימון. לכל 2 רמות מקבלים אפשרות של אימון במקביל לאדם גדול נוסף כאשר ברמה 16 של המטה ניתן להכשיר עד 8 אנשים בו זמנית. הרמה הראשונה של המטה הכללי, דורשת ארמון ברמה 1.

בתחילת המשחק כל הגנרלים מתחילים עם ניסיון ברמה 1 ובניין "מטה כללי" ברמה 0. המשתמש יכול להעלות את רמת הניסיון של הגנרלים שלו על ידי איסוף של נקודות מקרבות או על ידי תשלום עבור הכשרתם. על מנת לאמן את המושלים שלו תמורת תשלום, המשתמש חייב לבנות בניין "מטה כללי". אם שחקן רוצה לאמן גנרל מרמה ראשונה לשנייה, הוא חייב להחזיק ברמה הראשונה של הבניין; אם שחקן רוצה לאמן גנרל מרמה שנייה לרמה שלישית, הוא חייב להחזיק ברמה שנייה של הבניין, וכו’

גנרל

כדי להתמנות לגנרל, האדם הגדול חייב להיות לפחות בגיל 16. ישנם שני סוגים של גנרלים:

 • גנרל בהתקפה: הוא מוביל את הצבא התוקף במהלך התקפה נגד מחוזות אחרים, מושבות או מוצבים צבאיים. כל אדם גדול יכול להיות גנרל בהתקפה במקום אחד בלבד. כאשר גנרל מוצב בהתקפה מפסיד קרב מצור מבצר, קרב שדה או התקפת שריפה, יש סיכוי של 5% להיהרג. הקיסר הוא לא יוצא מן הכלל והוא יכול להתמנות לגנרל בהתקפה גם כן. כאשר קיסר שמונה לתפקיד גנרל בהתקפה מאבד קרב מצור מבצר, קרב שדה או התקפת שריפה, יש סיכוי של 1% להיהרג. המשתמש יכול לבחור לשים גנרל בהתקפה בכל פעם ששולח התקפה והם ייקחו חלק במאבק נגד השחקנים האחרים באזור שההתקפה נשלחה. הבונוסים המיוחדים שלהם מהכישורים ישפיעו על כל יחידות הצבא. ברגע שהתקפה מסתיימת, המשתמש צריך לבחור שוב גנרל בהתקפה להתקפה הבאה שלו. תפקיד זה הוא אינו קבועה ונמשך רק במהלך ההתקפה. בהתקפה אחת אפשר לשלוח גנרל אחד בלבד! אדם גדול מסוים, יכול להיות בו זמנית מושל ובאותו הזמן להישלח כגנרל בתקפה מאותו מחוז, מושבה או מוצב צבאי. הוא לא יכול להישלח לתקוף מקום, אך הוא לא יכול להשתתף בשתי התקפות באותו הזמן.
 • גנרל בשמירה: הוא מוביל את הצבא ההגנה נגד בירה, מחוז, מושבה או מוצב צבאי. כל אדם גדול יכול להיות גנרל בשמירה במחוז אחד, מושבה או מוצב צבאי. כאשר גנרל בשמירה מפסיד קרב מצור מבצר, קרב שדה או התקפת שריפה, יש סיכוי של 1% להיהרג. המשתמשים יוכלו לבחור אנשים אדירים כגנרלים בשמירה, כדי להגן, בהתאם על מחוז מושבה או מוצב צבאי. הבונוסים המיוחדים שלהם מהכישורים ישפיעו על כל יחידות הצבא. ברגע שהתקפה מסתיימת, המשתמש צריך לבחור שוב גנרל בהתקפה להתקפה הבאה שלו. תפקיד זה הוא אינו קבועה ונמשך רק במהלך ההתקפה. בהתקפה אחת אפשר לשלוח גנרל אחד בלבד! אדם גדול מסוים, יכול להיות בו זמנית מושל ובאותו הזמן להישלח כגנרל בתקפה מאותו מחוז, מושבה או מוצב צבאי. הוא לא יכול להישלח לתקוף מקום, אך הוא לא יכול להשתתף בשתי התקפות באותו הזמן.

בכל מחוז, מושבה או מוצב צבאי ניתן למנות גנרל בשמירה אחד בלבד. אדם גדול מסוים, יכול להיות בו זמנית מושל ובאותו הזמן גנרל שמירה/התקפה, באותו מחוז או מושבה. הוא לא יכול להתמנות למושל במקום אחד ובמקום אחר להיות גנרל בשמירה. הוא גם לא יכול להיות בתפקיד של גנרל בשמירה בשני מקומות.

הבונוסים מושל וגנרל של אדם גדול משפיעים רק על הרשות שבה מונה לתפקיד כמושל או כגנרל.

אדם אדיר יכול להיות בתפקיד של גנרל בשמירה וגנרל בהתקפה. עם זאת, כאשר הוא נשלח למשימה ובזמן הזה יש התקפה נגד המחוז/המושבה/מוצב הצבאי הוא מגן, הוא לא ישתתף בהגנה ולכן הצבא לא יקבל את הבונוסים מכישוריו.

אדם גדול יכול לקבל את תפקיד המושל ומפקד בהגנה ברשות אחת בלבד, אך מושל ומפקד בהתקפה בשני רשויות שונות. הצבא במחוז שבו הוא היה גנרל בהגנה לא יקבל בונוסים מהתפקיד, בהתאמה עד שהוא מונה לתפקיד גנרל בהתקפה ולמשך ההתקפה. במהלך ההתקפה, הבונוסים של הגנרל שלו ישפיעו רק על הצבא שבה הוא נשלח להתקפה. לאחר סיום ההתקפה, כאשר האדם הגדול היה שוב בעמדת מפקד בהגנה, הוא יתחיל שוב לתת בונוסים למחוז.

כאשר שחקן שולח התקפה, נטענים הנתונים של הגנרל החזק ביותר שלו כברירת המחדל, כלומר לאחד שיש הכי הרבה ניסיון. אם המשתמש לא בחר במפורש בגנרל אחר, אז הוא ישלח את הגנרל החזק ביותר שלו לקרב.

הניסיון של הגנרלים

הניסיון בתפקיד של גנרל מצטבר, כאשר אדם גדול ניצח בקרב נגד שחקנים אחרים בהפרש בנקודות נטו 2x, העיר העצמאית או שבט ברברי.

- בכל קרב, עבור הגנרלים בהתקפה ובמגננה יש נקודות ניסיון מסוימות. ברגע שהקרב מסתיים, המנצח מקבל 100% ניסיון, ואילו המפסיד לוקח רק 40% ממנו.
- ההבדל בנקודות נטו בין השחקנים הוא קריטי: כמה שיותר חלש היריב שלכם, כך תרוויחו פחות נקודות ניסיון.
- ההבדל בין הרמות של גנרלים נלקח בחשבון: אם אתם יכולים להוביל את הגנרל החדש לניצחון על היריב, האדם הגדול שלכם יקבל המון ניסיון.

- לקחי המלחמה הם חמורים: מספר הקורבנות, שלכם ושל האויב, משפיע על סכום שיחולק בסך הכל.
- כמה שיותר מתמשך הקרב, כך אתם מקבלים יותר ניסיון. כל סיבוב של קרב, מגדיל את הניסיון שאתם יכולים לקבל. אי אפשר להרוויח ניסיון אם הקרב יותר קצר משש סיבובים.
- התוקף שמצליח להרוס את המבצר של האויב, יצבור ניסיון נוסף. כמה שהרמה של המבצר שנהרס יותר גבוהה , כך יותר גדול הבונוס מניסיון.
- הניסיון שנצבר נגד יריב מחשב הוא עם 25% פחות, הניסיון שמקבלים במאבק דומה, אבל נגד שחקן
- אף קרב לא יכול להביא לגנרל יותר מ 2000 נקודות ניסיון

הגנרל מקבל נקודות ניסיון לקרב מוצלח נגד עיר עצמאית רק פעם אחת. משמעות דבר היא שאם אותו הגנרל מוביל קרב שני או או רצוף נגד אותה עיר עצמאית, הוא לא יקבל שום נקודות ניסיון. אם גנרל אחר נלחם נגד עיר עצמאית זו, הוא יקבל נקודות ניסיון, כי זה יהיה הקרב הראשון שלו נגדה, אבל לכל משימות נוספות שם, שוב הוא לא ישיג כל נקודות ניסיון. הגנרל יכול לגבור בהצלחה על כמה מחוזות שונים ולאחר מכן הוא יקבל נקודות ניסיון מכל אחד.

כל אדם גדול בארמון עולה בדרגות של מושל וגנרל. הניסיון לשני התפקידים נמדד עם נקודות. הצטברות הנקודות מובילה לרמת ניסיון גבוהה יותר. כל אחד משני התפקידים מאפשר בדיוק 20 רמות. כל רמה דורשת איסוף מספר מסוים של נקודות. הקיסר הוא יוצא מן הכלל. הוא זה שיכול להגיע עד 30 רמות של ניסיון בשני התפקידים.

כאשר אדם גדול מגיע לגיל ההתבגרות (גיל 16), יש ברשותו רמה 1 של מושל וגנרל, אשר נותנת לשחקן את הזכות לבחור מיומנות אחת לכל תפקיד. לאחר מכן, עליית הרמות אפשרית רק אחרי שאדם התמנה בהתאם לתפקיד. כל רמה הבאה, פותחת אפשרות להוסיף מיומנות אחת. אם מעלים את רמת הניסיון של הגנרל, זה מעניק לנו מיומנות אחת של הגנרל. בהתאם, אם מעלים את רמת הניסיון של המושל, זה מעניק לנו מיומנות אחת של המושל.

אדם גדול חייב להשיג 200 נקודות ניסיון בתפקיד של מושל/גנרל, כדי להתקדם לרמה 2 של ניסיון. נקודות הנדרשות של כל רמה מוצגות בטבלה שלהלן סעיף זה. נקודה 1 של ניסיון בתפקיד של מושל מרוויחים עבור 0.6 דקות.

ניסיון הגנרל / המושל
רמה האנשים האדירים קיסר
1 0 0
2 200 200
3 465 422
4 795 666
5 1 190 932
6 1 650 1 220
7 2 175 1 530
8 2 765 1 862
9 3 420 2 216
10 4 140 2 592
11 4 925 2 990
12 5 775 3 410
13 6 690 3 852
14 7 670 4 316
15 8 715 4 802
16 9 825 5 310
17 11 000 5 840
18 12 240 6 392
19 13 545 6 966
20 14 915 7 562
21 - 8 180
22 - 8 820
23 - 9 482
24 - 10 166
25 - 10 872
26 - 11 600
27 - 12 350
28 - 13 122
29 - 13 916
30 - 14 732

שדרוג ניסיון בתשלום

השחקנים יכולים לשלם על רמה גבוהה יותר של ניסיון עבור הגנרלים והמושלים שלהם. התשלום מתבצע בארמון. המערכת מאפשרת לשחקן לבחור את תקופת האימון (בין שעה ל-48 שעות) ובהתאם לתקופה זו הוא יקבל נקודות הניסיון (המפורטות בטבלה שלהלן). כל רמה לאחר הראשונה של בניין מטה הכללי/מטה המושל מגדילה ב-5% את ניסיון שנרכש מהאימונים. כל 2 רמות של מטה הכללי/מטה המושל מאפשרות האימון במקביל לאדם גדול נוסף, כאשר ברמה ה-16 של הבניין, השחקן יהיה מסוגל להכשיר עד 8 אנשים במקביל.

ניסיון | שעות
1 | 25
2 | 35
4 | 55
8 | 80
12 | 90
24 | 135
48 | 200


(אלה הם ערכי הבסיס עבור מהירות x1 - אתה צריך להכפיל אותם לפי המהירות של הממלכה שלך.)
אדם גדול יכול להיות מאומן למושל או גנרל, אפילו בלי שהתמנה לתפקיד. במקרה זה, שדרוג הניסיון לשני התפקידים נעשה באמצעות הכשרה בתשלום בלבד. כאשר אדם גדול לא תופס תפקיד, הוא אינו צובר נקודות ניסיון. ההכשרה של גנרלים ומושלים אינה פוגעת בביצוע תפקידם. בזמן שמושל מאומן, הוא ממשיך להיות מושל של המחוז ולקבל במקביל בונוסים. בזמן שגנרל בשמירה מאומן, הוא ימשיך להגן על מחוזו וישתתף בהגנתו, אם נשלחת התקפה. גנרל יכול להישלח למשימה התקפה בזמן ההכשרה שלו וזה לא יפריע לאימון. בעוד שהמושל או הגנרל הכללי מאומנים, הם לא יכולים להישלח להינשא באימפריות אחרות. ניתן לקצר את האימונים באמצעות יהלומים, כאשר המחיר להפחתת הזמן אם נותר פחות משעה אחת הוא 850
יהלומים.

כשרונות

כל אדם גדול בארמון יכול להחזיק בין 1 ל-4 תכונות תורשתיות, אשר נקראות כשרונות. הם עוברים בירושה מהאמא והאבא בלידה. הכישרונות עוברים בירושה באופן אקראי. הסיכוי אדם גדול להיוולד עם מספר גדול יותר של כישרונות גודל עם העלאת רמתו של בניין הארמון. האדם הגדול מקבל את שני הכישרונות האלה מלידה ועד מוות, והם אינם ניתנים לשינוי. ליורש לכס המלוכה יש 3 כישרונות. הקיסר מחזיק גם בשלושה כישרונות מהלידה שלו ויכול לרכוש תכונה נוספת - ללא מצפון. תכונה זו הוא מקבל כאשר שלום השושלת בין שני אימפריות מגיע לסיומו והיא לא עברת בתורשה.

כל תכונה תורשתית תואמת מיומנות מסוימת. אם אדם גדול ירש תכונה תורשתית ומיומנות רלוונטית, הכוח שלהן מתחשב ומתווסף. בדרך זו, לאנשים שיש מיומנות וכישרון רלוונטי, מקבלים בונוס גבוה יותר מאלו שבבעלותם כישרון או מיומנות בלבד.

לדוגמה: לאדם גדול יש כשרון מסוים ובהתאם מיומנות. המיומנות שלו היא ברמה 3 ונותנת לו 10% מהבונוס. הכישרון של המיומנות מעניק לו 5% מאותו הבונוס. כלומר, כאשר אדם גדול בעל הכישרון והמיומנות ברמה שלישית, הוא יקבל 15% מאותו הבונוס.

יש כישרונות מיוחדים שרק חלק מהאנשים הגדולים יכולים לרכוש. תכונות ספציפיות אלה אינן קשורים למיומנות מסוימת, אבל יכולות להעניק בונוס למי שמחזיק אותם. כישרונות מיוחדים הן:

 • יורש - תכונה זו היא היא בלעדית ליורש. הבונוס שהיורש מקבל 5 נקודות מורל בכל קרב ו-5 נקודות לאושר היומי במחוז שהוא מושלט.
 • קיסר - תכונה זו היא היא בלעדית ליורש. הבונוס שהקיסר מקבל הוא 10 נקודות מורל בכל קרב ו-10 נקודות לאושר היומי בבירה (הקיסר הוא תמיד מושל בבירה).
 • ללא מצפון - תכונה זו מקבל הקיסר על הפר של שלום שושלת. הוא יכול לקבל אותה יותר מפעם אחת כאשר לאחר מכן ההשפעה מצטברת. תכונה זו אינה עוברת בירושה, בעת החלפה של קיסר. העונש הוא -5 מורל בקרב.

מיומנויות של האנשים האדירים

כישורים הם תכונות שאדם גדול רוכש לאורך כל חייו. האנשים האדירים יכולים לרכוש מיומנויות על ידי העלאת רמת הניסיון של בעמדות מושל או הגנרל. בתחילת המשחק לאנשים האדירים אין שום כישורים. כאשר הם מגיעים לרמה הבאה של ניסיון, הם מקבלים מיומנות חדשה. המיומנות החדשה נבחרת על ידי השחקן, מתוך הכישורים שנוצרו והיא מעניקה בונוסים ספציפיים.

ישנם שני סוגים של מיומנויות: מיומנות לגנרל ומיומנות למושל. כל אדם גדול יכול לרכוש מיומנויות מהשני הסוגים. לכל מיומנות יש בדיוק חמש רמות וכל אחד מהם נרכש בנפרד. כאשר אדם גדול מגיע לרמה הבאה של מושל או גנרל, השחקן מקבל את ההזדמנות לבחור בין 2 מיומנויות שונות. כאשר אדם הגדול מעלה את רמת הניסיון שלו כמושל, תהיה בחירה של 2 כישורים לתפקיד מושל, אם מעלה את רמת הניסיון שלו כגנרל, יוצעו לו שני כישורים של גנרלים שונים.

שתי המיומנויות שמוצעות הן שיפור למיומנויות החדשות או לאלה שכבר נרכשו. השחקן יכול לבחור רק אחד משני הכישורים. הראשון משפר את מיומנות האחרת שכבר הושגה. השני יהיה אחד חדש, ובהתאם ברמה 1. במקרים בהם למושל או לגנרל אין עדיין מיומנויות שנרכשו, יוצעו 2 מיומנויות חדשים באופן אקראי.

אם בבעלות של האדם האדיר יש כישורים ברמה 5, המערכת תפיק 2 מיומנויות חדשות לבחירה. אם לאדם הגדול יש רק כישורון אחד (והוא לא ברמה 5), המערכת תציע שדרוג לכישורון זה ועוד מיומנות אקראית חדשה שעדיין לא פותחה. אם האדם הגדול פיתח רמות (לא עד רמה 5) של כל הכישורים, ללא אחד, המערכת תפיק את כישורון שנותר ואחד אקראי לשדרג שעדיין לא רכש. אם לאדם הגדול יש את כל הכישורים האפשריים מרמה 1 עד 4, אז הבחירה תהיה בין שני כישוריו אקראיים.

הבחירה של מיומנויות אלה מתרחשת בפרופיל של האדם הגדול.

איפוס המיומנויות של אדם גדול לא מאפס את ניסיונו. לא ניתן לקחת את הניסיון שלו בשום דרך.

על מנת שהבונוס מהמיומנות ייכנס לתוקף, האדם הגדול חייב להיות 2 שעות בתפקידו.

סוגי מיומנויות

מיומנויות הגנרל:

 • מפקד קשתים - מגביר את ההתקפה של כל יחידות הקשתים. רמה 1: +2% להתקפה; רמה 2: +4% להתקפה; רמה 3: +6% להתקפה; רמה 4: +10% להתקפה; רמה 5: +15% להתקפה
 • מפקד חיל רגלים - מגביר את ההתקפה של כל לוחמי החרב ונושאי החניתות. רמה 1: +2% להתקפה; רמה 2: +4% להתקפה; רמה 3: +6% להתקפה; רמה 4: +10% להתקפה; רמה 5: +15% להתקפה
 • מפקד חיל פרשים - מגביר את ההתקפה של כל יחידות הפרשים. רמה 1: +2% להתקפה; רמה 2: +4% להתקפה; רמה 3: +6% להתקפה; רמה 4: +10% להתקפה; רמה 5: +15% להתקפה
 • ספציאליסט של מצור - מגדיל את המגבלה של כלי המצור, המסוגלים לתקוף את המבצר בו זמנית. רמה 1: +2% למגבלה; רמה 2: +4% למגבלה; רמה 3: +6% למגבלה, רמה 4: +10% למגבלה; רמה 5: +15% למגבלה
 • help.great_persons_101
 • help.great_persons_102
 • תוקף - מעלה את מורל הצבא בהתקפה. רמה 1: +2 למורל; רמה 2: +4 למורל; רמה 3: +6 למורל; רמה 4: +8 למורל; רמה 5: +12 למורל
 • מגן - מעלה את מורל הצבא במגננה. רמה 1: +2 למורל; רמה 2: +4 למורל; רמה 3: +6 למורל; רמה 4: +8 למורל; רמה 5: +12 למורל
 • שומר מבצרים - מוסיף נקודות חיים למבצר. רמה 1: +4% לנקודות החיים; רמה 2: +6% לנקודות החיים; רמה 3: +10% לנקודות החיים; רמה 4: +14% לנקודות החיים; רמה 5: +20% נלנקודות החיים
 • רוצח של גנרלים: מגדיל את הסיכוי להריגת הגנרל של שחקן יריב, אם אתה מנצח בקרב. רמה 1: +5% סיכוי; רמה 2: +10% סיכוי; רמה 3: +20% סיכוי; רמה 4: +30% סיכוי; רמה 5: +50% סיכוי
 • נמלט: מפחית את סיכוי הגנרל להיהרג או ליפול בשבי, אם הוא מפסיד בקרב. רמה 1: 5% פחות סיכוי; רמה 2: +10% פחות סיכוי; רמה 3: +15% פחות סיכוי; רמה 4: +20% פחות סיכוי; רמה 5: +25% פחות סיכוי

 • מצית שריפות - מגביר את כוח השריפה של הצבא. רמה 1: +4% לכוח השריפה; רמה 2: +6% לכוח השריפה; רמה 3: +10% לכוח השריפה; רמה 4: +14% לכוח השריפה; רמה 5: +20% לכוח השריפה
 • שודד - מגדיל את קיבולת הנשיאה של הצבא. רמה 1: +4% לקיבולת הנשיאה; רמה 2: +6% לקיבולת הנשיאה; רמה 3: +10% לקיבולת הנשיאה; רמה 4: +14% לקיבולת הנשיאה; רמה 5: +20% לקיבולת הנשיאה
 • מנהיג - מעלה את מהירות הנסיעה של הצבא. רמה 1: +4% למהירות; רמה 2: +6% למהירות; רמה 3: +10% למהירות; רמה 4: +14% למהירות; רמה 5: +20% למהירות
 • אסטרטג חיל מצב - מגדיל את הקיבולת של חיל המצב למבצר. רמה 1: +4% בונוס לקיבולת; רמה 2: +6% בונוס לקיבולת; רמה 3: 10% בונוס לקיבולת; רמה 4: 14% בונוס לקיבולת; רמה 5: 20% בונוס לקיבולת
 • אסטרטג שטח - מעלה את נקודות החיים של יחידות השדה. רמה 1: +1% לנקודות החיים; רמה 2: +2% לנקודות החיים; רמה 3: +4% לנקודות החיים; רמה 4: +6% לנקודות החיים; רמה 5: +10% לנקודות החיים
 • אסטרטג תקיפה - מגביר את כוח ההתקפה של צבא התוקף. רמה 1: 1% בונוס להתקפה; רמה 2: 2% בונוס להתקפה; רמה 3: 4% בונוס להתקפה; רמה 4: 6% בונוס להתקפה; רמה 5: 10% בונוס להתקפה
 • מגן של אזרחים - מגדיל את מספר האוכלוסייה המוגנת מהתקפות שריפה, אשר רמת המבצר מאפשרת. רמה 1: +10% אוכלוסייה; רמה 2: +20% אוכלוסייה; רמה 3: +30% אוכלוסייה; רמה 4: +40% אוכלוסייה; רמה 5: +60% אוכלוסייה
 • שומר של משאבים: מגדיל את כמות המשאבים המוגנים במהלך ביזת אויב, אשר רמת המבצר מאפשרת. רמה 1: +10% משאבים; רמה 2: +20% משאבים; רמה 3: +30% משאבים; רמה 4: +40% משאבים; רמה 5: +80% משאבים
 • אחראי על מוצב צבאי - מגדיל את מספר המרבי של חיילים במוצב צבאי. רמה 1: +2% למגבלה; רמה 2: +4% למגבלה; רמה 3: +6% למגבלה; רמה 4: +10% למגבלה; רמה 5: +15% למגבלה
 • טקטיקן מגן - מגביר את כוח ההתקפה של כל יחידות ההגנה. רמה 1: +1% בונוס להתקפה; רמה 2: +2% בונוס להתקפה; רמה 3: +4% בונוס להתקפה; רמה 4: +6% בונוס להתקפה; רמה 5: +10% בונוס להתקפה

מיומנויות המושל:

 • מדריך לקשתים - מפחית את זמן אימון של הקשתים. רמה 1 - מורידה 5% מזמן האימון; רמה 2 - מורידה 10% מזמן האימון; רמה 3 - מורידה 15% מזמן האימון; רמה 4 - מורידה 20% מזמן האימון; רמה 5 - מורידה 30% מזמן האימון

  כדי שמיומנות זו תיכנס לתוקף, המושל חייב להיות בתפקיד לפחות 6 שעות בעולם עם מהירות х4/2 שעות בעולם עם מהירות x10.

 • מומחה לכלי מצור - מפחית את זמן ההכשרה של כלי המצור. רמה 1 - מורידה 5% מהזמן; רמה 2 - מורידה 10% מהזמן; רמה 3 - מורידה 15% מהזמן; רמה 4 - מורידה 20% מהזמן; רמה 5 - מורידה 30% מהזמן

  כדי שמיומנות זו תיכנס לתוקף, המושל חייב להיות בתפקיד לפחות 6 שעות בעולם עם מהירות х4/2 שעות בעולם עם מהירות x10.

 • מדריך בחיל הרגלים - מפחית את הזמן להכשרת לוחמי חרב ונושאי חניתות. רמה 1 - מורידה 5% מזמן האימון; רמה 2 - מורידה 10% מזמן האימון; רמה 3 - מורידה 15% מזמן האימון; רמה 4 - מורידה 20% מזמן האימון; רמה 5 - מורידה 30% מזמן האימון

  כדי שמיומנות זו תיכנס לתוקף, המושל חייב להיות בתפקיד לפחות 6 שעות בעולם עם מהירות х4/2 שעות בעולם עם מהירות x10.

 • מדריך לחיל פרשים - מפחית את זמן האימון לכל יחידות חיל הפרשים. רמה 1 - מורידה 5% מהזמן; רמה 2 - מורידה 10% מהזמן; רמה 3 - מורידה 15% מהזמן; רמה 4 - מורידה 20% מהזמן; רמה 5 - מורידה 30% מהזמן

  כדי שמיומנות זו תיכנס לתוקף, המושל חייב להיות בתפקיד לפחות 6 שעות בעולם עם מהירות х4/2 שעות בעולם עם מהירות x10.

 • חותך עצים - מגדיל את הייצור של עץ. רמה 1: 2% בונוס לייצור; רמה 2: 4% בונוס לייצור; רמה 3: 6% בונוס לייצור; רמה 4: 8% בונוס לייצור; רמה 5: 12% בונוס לייצור
 • כורה - מגביר את הייצור של ברזל. רמה 1: 2% בונוס לייצור; רמה 2: 4% בונוס לייצור; רמה 3: 6% בונוס לייצור; רמה 4: 8% בונוס לייצור; רמה 5: 12% בונוס לייצור
 • סתת - מגביר את הייצור של אבן. רמה 1: 2% בונוס לייצור; רמה 2: 4% בונוס לייצור; רמה 3: 6% בונוס לייצור; רמה 4: 8% בונוס לייצור; רמה 5: 12% בונוס לייצור
 • מוכסן - מעלה את הזהב שנוצר ממסים. רמה 1: +2% זהב;רמה 2: +4% זהב; רמה 3: +6% זהב; רמה 4: +8% זהב; רמה 5: ב+12% זהב
 • מנהיג רוחני - מעניק בונוס לאושר היומי. ררמה 1: +2 לאושר; רמה 2: +4 לאושר; רמה 3: +6 לאושר; רמה 4: +8 לאושר; רמה 5: +12 לאושר
 • חקלאי - מגדיל את הקיבולת של החוות. רמה 1: בונוס +2% לקיבולת; רמה 2: +4% לקיבולת; רמה 3: +6% לקיבולת; רמה 4: +8% קיבולת; רמה 5: +12% לקיבולת
 • אדריכל - מגדיל את קיבולת הבתים. רמה 1: +4% לקיבולת; רמה 2: +6% לקיבולת; רמה 3: +10% לקיבולת; רמה 4: +14% לקיבולת; רמה 5: +20% לקיבולת
 • פקיד - מגביר את הגבייה במחוז (עד 100%). רמה 1: 4% גבייה; רמה 2: 6% גבייה; רמה 3: 10% גבייה; רמה 4: 14% גבייה; רמה 5: 20% גבייה
 • אהוב על ידי העם - מפחית את הסיכוי למהומות או מרד בקרב האזרחים. רמה 1: 5% פחות סיכוי; רמה 2: 10% פחות סיכוי; רמה 3: 20% פחות סיכוי; רמה 4: 30% פחות סיכוי; רמה 5: 50% פחות סיכוי
 • מתיישב - מפחית את זמן ההמרה של מושבה, להפוך לבלתי ניתנת להריסה. רמה 1 - 4% פחות זמן נדרש; רמה 2 - 6% פחות זמן נדרש; רמה 3 - 10% פחות זמן נדרש; רמה 4 - 14% פחות זמן נדרש; רמה 5 - 20% פחות זמן נדרש
 • לוגיסטיקאי - מפחית את אובדן האושר במושבה, שנגרם בשל ריחוק מהבירה. רמה 1 - ירידה של 4% לאשר; רמה 2 - ירידה של 6% לאשר; רמה 3 - ירידה של 10% לאשר; רמה 4 - ירידה של 14% לאשר; רמה 5 -ירידה של 20% לאשר
 • מומחה בסחר - מגדיל את פוטנציאל המסחרי במחוז. רמה 1: בונוס +4% לפוטנציאל המסחרי; רמה 2: בונוס +6% לפוטנציאל המסחרי; רמה 3: בונוס +10% לפוטנציאל המסחרי; רמה 4: בונוס +14% לפוטנציאל המסחרי; רמה 5: בונוס +20% לפוטנציאל המסחרי
 • סוחר משאבים - מגדיל את קיבולת השוק. רמה 1: +10% לקיבולת; רמה 2: +20% לקיבולת; רמה 3: +30% לקיבולת; רמה 4: +40% לקיבולת; רמה 5: +60% לקיבולת
 • סוכן חשאי - מעניק רמות נוספות לריגול הנגדי. רמה 1: +1 רמה; רמה 2: +2 רמות; רמה 3: +3 רמות; רמה 4: +4 רמות; רמה 5: +5 רמות
 • פועל מהאימפריה - בונוס למגבלה של האושר. רמה 1: +2 לאושר; רמה 2: +4 לאושר; רמה 3: +6 לאושר; רמה 4: +8 לאושר; רמה 5: +12 לאושר
 • ספציאליסט של חוות - מעניק בונוס נוסף לקיבולת חוות החקלאיות: רמה 1: +1000 לקיבולת; רמה 2: +2000 לקיבולת; רמה 3: +4000 לקיבולת; רמה 4: +6000 לקיבולת; רמה 5: +10,000 לקיבולת

מיומנויות הקיסר:

מיומנויות אלו זמינים רק לקיסר.

 • גנרל עליון - מעלה את הניסיון לכל הגנרלים - רמה 1: בונוס ניסיון 2%; רמה 2: בונוס ניסיון 4%; רמה 3: בונוס ניסיון 6%; רמה 4: בונוס ניסיון 10%; רמה 5: בונוס ניסיון 15%
 • מושל עליון - מעלה את הניסיון לכל מושלים - רמה 1: 2% בונוס לניסיון; רמה 2: 4% בונוס לניסיון; רמה 3: 6% בונוס לניסיון; רמה 4: 10% בונוס לניסיון; רמה 5: 15% לבונוס ניסיון
 • אהוב על ידי האלים - מגדיל את גודל הפרס מבית המקדש. רמה 1: בונוס 1%; רמה 2: בונוס 2%; רמה 3: בונוס 4%; רמה 4: בונוס 6%; רמה 5: בונוס 10%
 • מדען אזרחי - מפחית את הזמן למחקרים באוניברסיטה. רמה 1 - 1% פחות זמן; רמה 2 - 2% פחות זמן; רמה 3 - 4% פחות זמן; רמה 4 - 6% פחות זמן; רמה 5 - 10% פחות זמן
 • מדען צבאי - מפחית את הזמן למחקרים באוניברסיטה הצבאית. רמה 1 - 1% פחות זמן; רמה 2 - 2% פחות זמן; רמה 3 - 4% פחות זמן; רמה 4 - 6% פחות זמן; רמה 5 - 10% פחות זמן
 • כלכלן צבאי - מפחית את עלויות התחזוקה של כל הכוחות. רמה 1 - 1% פחות תחזוקה; רמה 2 - 2% פחות תחזוקה; רמה 3 - 4% פחות תחזוקה; רמה 4 - 6% פחות תחזוקה; רמה 5 - 10% פחות תחזוקה
 • בנקאי - מגביר את הריבית מהקדה של זהב בבנק. רמה 1: +1% לריבית; רמה 2: +2% לריבית; רמה 3: +4% לריבית; רמה 4: +6% לריבית; רמה 5: +10% לריבית
 • ספציאליסט של תחבורה - מגדיל את הקיבולת של תחנות ההובלה בכל האימפריה. רמה 1: +5% לקיבולת; רמה 2: +10% לקיבולת; רמה 3: +15% לקיבולת; רמה 4: +20% לקיבולת; רמה 5: +30% לקיבולת
 • בנאי אזרחי - מקצר את זמן הבנייה של מבנים כלכליים. רמה 1 - 1% פחות זמן; רמה 2 - 2% פחות זמן; רמה 3 - 4% פחות זמן; רמה 4 - 6% פחות זמן; רמה 5 - 10% פחות זמן

  הקיסר חייב להיות בתפקיד לפחות 24 שעות, לפני שהמיומנות זו תתחיל להשפיע.

 • בנאי צבאי - מקצר את זמן הבנייה של מבנים צבאיים. רמה 1 - 1% פחות זמן; רמה 2 - 2% פחות זמן; רמה 3 - 4% פחות זמן; רמה 4 - 6% פחות זמן; רמה 5 - 10% פחות זמן

  הקיסר חייב להיות בתפקיד לפחות 24 שעות, לפני שהמיומנות זו תתחיל להשפיע.

 • סוכן מודיעין שדה - מגדיל את הרדיוס של מודיעין השדה. רמה 1: +4 מיילים קיסריים; רמה 2: +6 מיילים קיסריים; רמה 3: +10 מיילים קיסריים; רמה 4: +15 מיילים קיסריים; רמה 5: +25 מיילים קיסריים
 • מומחה לריגול - מעניק רמות נוספות לריגול. רמה 1: +1 שלב; רמה 2: +2 שלבים; רמה 3: +3 שלבים; רמה 4: +4 שלבים; רמה 5: +5 שלבים