Treniranje vojske

Nezaposleni seljani se treniraju u vojarnama, pod uvjetom da postoji dovoljna količina resursa, potrebna za treniranje određene jedinice.

Vojarne imaju početni kapacitet od 50 vojnika.

Aktivacija Premium članstva povećava kapacitet vojarne za 20%.

Jedinice istog tipa regrutirane u isto vrijeme će se trenirati istovremeno.

Ako vam nestane mjesta u vojarnama, ali još imate slobodnih grupa koje vam daje Vojno umijeće, moći ćete regrutirati vojsku u red čekanja. Grupe u redu čekanja će se trenirati jedna iza druge. Ako imate dovoljno resursa i populacije, možete staviti sve grupe na treniranje odjednom, ali ne zaboravite da će one ići u red čekanja.

Unapređenje jedinica - pretvaranje jedinica niže klase u jedinice više klase istog tipa, ako imate potrebne nivoe istraživanja. Možete unaprijediti lake i teške jedinice u elitne jedinice iste vrste u četvrtom tabu vojarni. Za to ne trebate populaciju. Cijena nadogradnje je jednaka razlici između ukupne cijene više klase jedinica i ukupne cijene niže klase. Vrijeme treniranja je jednako vremenu treniranju više klase. Opsadne sprave ne mogu biti unapređene.

Nakon završenog treninga, vojska ostaje nemobilizirana još 3 sata/i. Tijekom tog perioda, možete ih mobilizirati kad god želite. Nakon isteka 3 sata/i, automatski se mobiliziraju.

Nemobilizirani vojnici se neće boriti, niti mogu biti uništeni. Također su nevidljivi protivničkim špijunima.

Globalni moral

Borbeni duh vojnika. Globalni moral ovisi o ponašanju igrača.

Osnovni moral u napadu je 100, u obrani u bilo kojoj provinciji ili koloniji je 110, a u prijestolnici - 120. Ali ako igrač napadne drugog igrača, van dozvoljenog x2 raspona, moral pada, jer igrači koji se bore nisu ravnopravni. Za svakih 0,1 razlike (ispod ili iznad x2 raspona), moral pada za 1,67 bodova.

Nakon povratka kući, moral se vraća na osnovnu vrijednost.

Osnovni moral može biti podignut istraživanjem vojne obuke, koja daje 1 bod morala po nivou. Ako je igrač u savezu na poziciji zapovjedajućeg časnika, prima +10 bodova morala, li stvarni iznos morala ovisi o statusu vjernosti savezu.

Obje vojske počinju borbu sa globalnim iznosom morala - 100 protiv 100.

Svaku rundu moral pada zbog umora (4 +/-3 boda), štete (1 do 3 boda). Kada vaša vojska nanosi više štete od protivnika, vaš moral raste a protivnički pada, prema slijedećoj formuli:

 • 20-50% razlike u vrijednosti izgubljene vojske = 1 korekcije morala
 • 51-150% razlike = 2 korekcije morala
 • sve iznad 150% razlike u vrijednosti izgubljene vojske = 3 korekcije morala

Pad morala može biti 1-7 svaku rundu, što sprječava gubitak bitke zbog slučajnosti.

Nakon pada ispod 50 morala, postoje šanse da vojska pobjegne i to 2% šanse za svaki bod morala ispod 50.

Garnizon utvrde nema morala - jednostavno nema kamo pobjeći.

Ako vojska pobjegne sa bojnog polja, automatski gubi 20% preostalih jedinica. Ostatak vojske se vraća u provinciju od kuda su poslani na misiju.

Ako vojska pobjegne iz napada na utvrdu, automatski gubi 10% vojske.

Ako vojska napada "unutrašnju" provinciju (provinciju zaokruženu sa svih strana drugim provincijama s kojima dijeli granicu), gubi 20 morala. Provincija ne može biti duplo zaokružena.

Struktura bitke


Bitka počinje. Za napad na drugog igrača, trebate barem 100 vojnika.

Povlačenje

Opcija dostupna za sve tipove napada, ali samo u vojnim postajama.

Teren bitke

Različiti tereni daju različite bonuse vojsci tijekom bitke. Više informacija o terenima možete pronaći u izborniku Globalna mapa >> Vrste terena.

Napomena: Osim bonusa terena u obrani ili napadu (ako postoje), obrambenu i napadačku snagu svoje vojske možete pojačati aktivacijom premiuma.

Opsada utvrde

Izvodi se nakon uspješne bitke na polju (za napadača). Ako nema braniteljeve vojske na polju, opsada utvrde počinje odmah, pri čemu je cilj napadača da probiju zid utvrde.

Uspješna opsada utvrde pljačka toliko resursa koliko mogu nositi jedinice i opskrbna kola. Jednaki postotak resursa napadnute provincije se uzima (npr. prijestolnice). Ako se u obrambenoj prijestolnici nalazi 100 drva, 100 željeza, 100 kamenja i 100 zlata, a napadač može uzeti 200 resursa, odnijet će 50 od svakog.

Ako je napadnuta prijestolnica i zlato u njoj je negativno, napadač neće odnijeti minus i vratiti se kući s njim.

Nema pljačkanja ako zid utvrde nije srušen.

Svakom uspješnom opsadom utvrde dobiva se 2 boda časti, ako su zahtjevi za stjecanje časti zadovoljeni.

Bitka na polju

Tim napadom šaljete vojsku u borbu sa protivničkom vojskom, bez napada na utvrdu ili porobljavanja.

Vojska u bici na polju ne pljačka resurse niti porobljava stanovništvo. Jedini profit su vojni bodovi za ubijene protivničke jedinice i čast, ako izgubite barem 10% vlastitih jedinica.

Za svaku bitku na polju dobivate 1 bod časti samo ako su zahtjevi za dobivanje časti zadovoljeni.

Obrambene trupe na polju imaju bonus 20% životnih bodova ako su raspoređene u prijestolnici.

Porobljavanje

Trupe napadaju protivnikovu civilnu populaciju.

Populacija zaposlena u provinciji koja je porobljena se ne otpušta sva iz rudnika kod porobljavanja. Porobljena provincija je podijeljena u 3 dijela koji se oduzimaju iz pilane, kamenoloma i rudnika željeza, dok nedirnuta populacija nastavlja proizvoditi resurse.

Zlato se zarađuje po sljedećoj formuli: 1 ubijeni seljak = 5 zlata.

Kažnjava se sa gubljenjem časti jer je porobljavanje zločin protiv humanosti. Svako uspješno porobljavanja smanjuje čast za 4 boda.

Porobljavanje uništava do 20% populacije provincije. Nakon toga provincija ne može biti porobljena slijedećih 17 sati.

Svaki igrač može poslati 4 porobljavanja svaka 24 sata. Opozvana porobljavanja se također broje.

Da biste uspjeli, napadačka vojska mora imati snagu porobljavanja barem 10% od populacije odgovarajuće provincije. Saznajte više o snazi pojedinih jedinica u izborniku Vojne jedinice.

Kako biste izvršili najefikasnije porobljavanje, snaga porobljavanja vojske mora biti barem 20% od stanovništva napadnute provincije.

Ako u provinciji postoji obrambena vojska, mora biti uništena prije izvođenja porobljavanja.

Obrambena vojska se može povući ako je ta opcija uključena i ako se nalazi u vojnoj postaji.

Utvrda štiti dio civilnog stanovništva od protivničkih porobljavanja. Ako je utvrda oštećena i nije popravljena, spašava samo 1/3 osnovnog broja stanovništva.

Mehanika bitke

Kretanje vojske

Vojska uvijek putuje brzinom najsporije jedinice, npr. opsadnih strojeva - 40 IM/h.
Dok putuju, troškovi održavanja vojske su 1,2 puta veći od troškova kad je vojska u provinciji.

Vrijeme putovanja različitih vrsta misija:

 • Vojna misija na drugo aktivno carstvo - minimalno trajanje 2.5 minuta. Ako je putovanje do mete kraće od 2.5 minuta, putovanje traje točno 2.5 minuta. Vrijeme do mete je jednako vremenu potrebnom za povratak. Ako vrijeme putovanja traje kraće od 60 minuta, branitelj vidi napad odmah kad je poslan. Ako je vrijeme putovanja duže od 1 sata (bilo da je riječ o 1 satu i 5 min ili 5 sati), napad je vidljiv 60 minuta prije nego što se desi, neovisno kada je poslan.
 • Vojna misija za pljačkanje neovisnog grada - minimalno trajanje 5 minuta. Opcija trenutnog putovanja je dostupna i košta 170 dijamanata samo ako se objekt nalazi u ekskluzivnoj zoni.
 • Vojna misija za pretvaranje neovisnog grada u vazala - minimalno trajanje 2.5 minuta. Opcija trenutnog putovanja je dostupna i košta 170 dijamanata samo ako se objekt nalazi u ekskluzivnoj zoni ili ima zajedničku granicu s provincijom.
 • Vojna misija za pripajanje neovisnog grada - minimalno trajanje 2.5 minuta. Opcija trenutnog putovanja je dostupna i košta 170 dijamanata samo ako se objekt nalazi u ekskluzivnoj zoni ili ima zajedničku granicu s provincijom.
 • Vojna misija za pripajanje vazala - minimalno trajanje 2.5 minuta. Opcija trenutnog putovanja je dostupna i košta 170 dijamanata samo ako se objekt nalazi u ekskluzivnoj zoni ili ima zajedničku granicu s provincijom.
 • Vojna misija za pripajanje terena - minimalno trajanje 2.5 minuta. Opcija trenutnog putovanja je dostupna i košta 170 dijamanata bez obzira na lokaciju terena na globalnoj mapi.
 • Misija za osnivanje udaljenog posjeda (kolonije, trgovačke ili vojne postaje) - minimalno trajanje 2.5 minuta. Opcija trenutnog putovanja je dostupna i košta 510 dijamanata po satu. Svaki započeti sat računa se kao cijeli sat, npr. ako misija traje 1 sat i 10 minuta, trenutno putovanje će koštati 1020 dijamanata.
 • Vojna misija za pljačkanje barbarskog kampa - nema određenog vremena putovanja, opcija trenutnog dolaska nije dostupna.
 • Premještanje vojske između provincijama traje 0.66666666666667 minuta, dostupno je trenutno putovanje.
 • Premještanje vojske između udaljenih posjeda (kolonija, trgovačkih ili vojnih postaja) - minimalno trajanje 0.66666666666667 minute/a, trenutni dolazak nije dostupan.
 • Transportne misije između svih posjeda - minimalno trajanje 0.66666666666667 minuta, besplatno trenutno putovanje je dostupno.
 • Vojna misija na napušteno carstvo - minimalno trajanje 2.5 minuta, trenutno putovanje nije dostupno.
 • Vojna misija na carstvo aktivnog igrača - traje najmanje 2.5 minuta. Ako je putovanje do mete kraće od 2.5 minuta, putovanje traje točno 2.5 minuta. Vrijeme do mete je jednako vremenu potrebnom za povratak. Ako vrijeme putovanja traje kraće od 60 minuta, branitelj vidi napad odmah kad je poslan. Ako je vrijeme putovanja duže od 1 sata (bilo da je riječ o 1 satu i 5 min ili 5 sati), napad je vidljiv 60 minuta prije nego što se desi, neovisno kada je poslan.
 • Vrijeme putovanja ne može biti kraće od 0.66666666666667 minute/a. Ako je putovanje do mete kraće od 0.66666666666667 minute/a, putovanje traje točno 0.66666666666667 minute/a. Opcija trenutnog dolaska nije dostupna.
 • Vojna misija saveza - minimalno trajanja 2.5 minuta. Ako je putovanje do mete kraće od 2.5 minuta, putovanje traje točno 2.5 minuta. Napad je vidljiv odmah nakon slanja. Opcija trenutnog putovanja nije dostupna.

Napomena: Ako ne osvježavate stranu redovito, vrijeme na stranici ne mora biti u skladu s vremenom na serveru, a svi događaji su vezani uz vrijeme servera. Zato preporučujemo da u trenucima kada je vrijeme bitno redovito osvježavate stranicu, pogotovo kada imate više od jedne vojske u pokretu (premještanje ili napad), te kada je preostalo manje od 2 minute do udara. Vodite računa također o mogućem odstupanju od 1-2 sekunde, pogotovo ako je uključen kalkulator bitaka, tako da ponekad nije moguće garantirati hvatanje vojske u 1-2 sekunde.

Kartografija može smanjiti vrijeme putovanja, ali ono ne može biti kraće od 0.66666666666667 minuta. Vrijeme putovanja po globalnoj mapi se obračunava na sljedeći način: ((udaljenost/brzina) / (1 + ((nivo kartografije + nivo kartografije saveza) / 10))) x 60 = vrijeme putovanja od točke A do točke B za svjetove brzine х1 (za svjetove brzine х2 dobiveni rezultat se dijeli sa 2, za svjetove brzine х4 - /4, za svjetove brzine х10 - /10), brzina je brzina najsporije jedinice.

Branitelj ne može premještati vojsku u i iz provincije ako je preostalo manje od 5 sekundi do napada.

Napadač ne može opozvati vojsku ako je preostalo manje od 5 sekundi do udara.

Bitka na polju

Vojska na polju je podijeljena na 3 osnovne zone: lijevi bok, centar i desni bok, te u prednju i zadnju liniju, pri čemu se između nalazi još jedna linija.

 • Prednja linija - 3 zone: lijevi bok, centar i desni bok. Tu su smještene jedinice za blisku borbu.
 • Druga linija - rezerva - se sastoji samo od jedne zone, gdje se nalaze jedinice za blisku borbu. Služi za popunu prednjih zona u slučaju da su centar ili krila poraženi. Ako su dvije zone poražene istovremeno, rezerva nasumično popunjava jednu od tih zona.
 • Treća linija - strijelci - ima 3 zone: lijevi bok, centar i desni bok i nalaze se samo strijelci. Napadaju protivničku prednju liniju. Strijelci u centru napadaju centar, lijevi bok napada napadačev desni bok. Ako ispred strijelaca nema vojske, oni nasumično zamijene zonu. Ako nema obrambenih jedinica ispred strijelaca, oni se bore sa 1/4 normalnog napada. Strijelci imaju ograničen broj strelica (18). Nakon toga prestaju napadati i sudjeluju u bici ponovno samo ako uđu u blisku borbu.
 • Četvrta linija - opsadne sprave - samo jedna zona, gdje su smještene opsadne sprave. One ispaljuju projektile na protivničke jedinice i šteta se dijeli između svih linija i zona na njima.

Tijek bitke na polju

Glavni cilj je uništenje protivničke vojske u barem jednoj zoni da bi se vaša vojska mogla boriti sa 20% bonusa protiv ostatka protivničkih jedinica. Ako vojska u prednjoj liniji uništi protivničku vojsku, protivnička rezerva popunjava to mjesto i zaustavlja jedinice koje napreduju. Ako vojska tada pobijedi i rezervu, nastavlja prema strijelcima u trećoj liniji. Ako savlada i njih, tada ima 20% bonusa protiv preostale 2 zone. Nakon uništenja sve vojske pobjedničke trupe napadaju 4 liniju i opsadne sprave, i tu se ne primjenjuje pad morala - protivnička vojska ne može pobjeći kad se bori samo protiv opsadnih sprava.

Opsada utvrde

Raspored napadačke vojske

 • Prva linija - samo 1 zona, gdje su smještene sve jedinice za blisku borbu i ovnovi za probijanje bedema.
 • Druga linija - 1 zona - samo strijelci.
 • Treća linija - 1 zona - svi opsadne sprave, osim ovnova za probijanje bedema.

Tijek napada

Jedinice su podijeljene u 3 grupe: one koje nanose štetu zidovima utvrde, one koje gađaju jedinice u garnizonu i jedinice koje ne sudjeluju u borbi dok zid utvrde ne padne.

Svi opsadni strojevi pucaju na zid i ne nanose štetu jedinicama u garnizonu.

Opsadni ovnovi napreduju i napadaju sa pješadijom.

Konjica ne može napasti zid. Pridružuje se bici nakon uništenja zida utvrde.

Mačevaoci i kopljanici su jedine jedinice, osim opsadnih strojeva, koji nanose štetu zidu utvrde. Broj jedinica koji mogu istovremeno napadati utvrdu, je 3 puta veći (5 puta protiv posjeda saveza) od garnizona utvrde (od osnovnog garnizona, bez bonusa od vojne arhitekture). Prvo se biraju mačevaoci, pa kopljanici, uvijek počevši prvo od najtežih jedinica. Ostale jedinice na prvoj bojnoj liniji čekaju u rezervi kako bi popunile mjesta poginulih vojnika iz napadačke grupe.

Opsadni ovnovi su ograničeni na isti način, ali se njihova kvota računa posebno, pa ne zauzimaju mjesta za pješadiju. Njihov broj je jednak broju mjesta za pješadiju podijeljenim sa potrebnim brojem ljudi za regrutaciju ovnova.

Prije svake runde, kreira se grupa za napad na zid (opsadni ovnovi, mačevaoci i kopljanici). Oni odmah napreduju. Prije nego dođu do zida, braniteljevi strijelci pucaju na njih, a oni koji prežive nanose štetu zidu.

U sljedećoj rundi, prazna mjesta se popunjavaju i izloženi su napadima strijelaca, prije nego uspiju napasti zid, što znači ako strijelci ubiju cijelu grupu, zid neće biti oštećen, neovisno o tome da li postoje rezerve spremne za borbu.

Ovnovi za probijanje primaju štetu kao i pješadija. Šteta se dijeli između njih na osnovi ljudi potrebnih za regrutaciju jednog opsadnog ovna.

Broj opsadnih sprava koje mogu napadati utvrdu (ne računajući ovnove) ovisi o nivou izgrađene utvrde. Iako pošaljete veći broj sprava, utvrdu će napasti samo onoliko sprava koliko je dozvoljeno za taj nivo utvrde. Što je veći nivo utvrde više opsadnih sprava mogu napasti utvrdu. Broj opsadnih sprava koje mogu napasti jedan nivo utvrde je 4. Opsadne sprave mogu biti iste ili različitih tipova. Ako pošaljete broj sprava koji je veći od dozvoljenog nivoom utvrde, prvo napadaju sprave sa najvećom snagom napada. U slučaju da su najjače opsadne sprave uništene prije napada na utvrdu, sljedeće po jačini napada zauzimaju njihovo mjesto. Trebušei imaju najveću snagu napada - 8 000, zatim katapulti - 4 000, dok su baliste najslabiji sa 3 000. Redoslijed opsadnih sprava koje sudjeluju u bici je sljedeći: 1. trebušei, 2. katapulti, 3. baliste. Limit opsadnih sprava se ne odnosi na ovnove.

Primjer: Ako pošaljete 200 vojnika, 5 trbušea, 1 catapult, i jednog balistu u napad na utvrdu 1, utvrdu će prvo napasti 4 trebušea zato jer imaju najveću snagu napada. Ako jedan od njih bude uništen, onaj 5-ti trebuše zauzima njegovo mjesto, znači ponovo su 4 trebušea u napadu. Ako izgubite još jednog trebušea, katapult će zauzeti njegovo mjesto, zato jer ima veću snagu napada od baliste. Zatim kada ili trebuše ili katapult budu uništeni, balista zauzima njihovo mjesto.

Nivo utvrde Dalekometne opsadne sprave u napadu
1 4
2 8
3 15
4 30
5 60
6 125
7 250
8 500
9 1 000
<
Nivo utvrde saveza Dalekometne opsadne sprave u napadu
1 80
2 160
3 300
4 600
5 1 200
6 2 500
7 5 000
8 10 000
9 20 000
10 40 000

Napadačevi strijelci pucaju na prvu liniju branitelja, ali se napad dijeli sa 5. Prvo pucaju na prvu liniju (jedinice), nakon uništenja, pređu na drugu liniju (opsadne strojeve).

Kada je zid uništen, sve jedinice prvog reda se pridružuju borbi, bez ikakvog brojčanog ograničenja. Konjica također sudjeluje, ali sa smanjenim efektom, jer ne dobiva bonuse kao što je juriš x1.2 u bici na polju.

Raspored obrambene vojske

Jarak - smanjuje životne bodove napadačke vojske (pješadije i ovnova za probijanje) za 2% po nivou. Ako imate 4. nivo utvrde, možete sagraditi 10 nivoa jarka. Nakon izgradnje svakog sljedećeg nivoa utvrde svi izgrađeni nivoi jarka nestaju i možete sagraditi novih 10 nivoa. Kad naručite sljedeći nivo utvrde, primit ćete natrag 50% uloženih resursa potrebnih za izgradnju jarka i izgubit ćete bodove zarađene od izgradnje.

Zid utvrde - snaga je jednaka broju životnih bodova koje ima utvrda plus bonusi od terena i istraživanja. Dok stoji, garnizon je relativno siguran od štete.

Zidine - povećavaju životne bodove utvrde za 5% po nivou. Izgradnja zidina je dostupna ako ste sagradili 4. nivo utvrde. Nakon izgradnje svakog sljedećeg nivoa utvrde svi izgrađeni nivoi zidina nestaju i možete sagraditi novih 10 nivoa. Kad naručite sljedeći nivo utvrde, primit ćete natrag 50% uloženih resursa potrebnih za izgradnju zidina i izgubit ćete bodove zarađene od izgradnje. Cijena zidine je 5% osnovne cijene trenutnog nivoa utvrde. Ako utvrda bude uništena, zidine ostaju.

Tornjevi - u obrani sudjeluju kao statične baliste. Snaga napada jednog tornja je jednaka snazi jedne baliste - 3 000. Tornjevi nemaju životne bodove. Ako utvrda bude sačuvana, tornjevi će biti također sačuvani. Ako utvrda bude uništena, tornjevi se smatraju uništenim, ali popravkom utvrde se automatski popravljaju i tornjevi. Njihov osnovni cilj je prva linija napadača koja napreduje prema zidu utvrde. Ako vojska u prvoj liniji bude ubijena, tornjevi pucaju na opsadne sprave na trećoj liniji napadača. Ako i opsadne sprave budu uništene, tornjevi počinju pucati na strijelce na drugoj liniji napadača.

Prednja linija - 1 zona, raspoređene su sve jedinice osim opsadnih sprava, ali samo strijelci nanose štetu jedinicama napadača, prije pada zid. Kada je zid uništen, sve jedinice sudjeluju u bici.

Druga linija - 1 zona, smješteni su svi opsadni strojevi, osim balista, koje su u tornjevima. Katapulti i trebušei rade štetu napadačevoj vojsci kao i tijekom bitke na polju. Nisu ranjivi u toj fazi, jer protivničke opsadne sprave (jedine koje bi ih mogle oštetiti) su zauzete gađanjem zida utvrde.

Tijek obrane

Strijelci u garnizonu se bore sa napadom x4, izravno usmjerenim na neprijateljske grupe jedinica (sve jedinice osim opsadnih ovnova koje napadaju sa normalnim napadom i mačevaoca sa 2x), da bi ih spriječili u rušenju zida. Ako napadači nemaju mačevaoca i kopljanika, strijelci napadaju neprijateljske strijelce i konjicu. Šteta se dijeli proporcionalno prema broju protivničkih jedinica.

Baliste u garnizonu gađaju samo neprijateljske opsadne sprave u trećoj liniji (katapulte, trebušee i baliste). Ako ih nema ili su uništeni, šteta se dijeli proporcionalno među svim metama.

Braniteljeva konjica nema nikakvih bonusa.

Borbene formacije

Borbene formacije prikazuju način raspoređivanja vojske na polju, tj. postotak vojske koji se nalazi na određenoj poziciji u borbenim zonama: centar, lijevi bok, desni bok i rezerva. Formacija u obrani se postavlja u izborniku Raspored koji se nalazi u utvrdi, ispod jedinica u provinciji. Formacija za napad se postavlja odvojeno za svaki napad u izborniku Napad u utvrdi ispod jedinica. Igrači imaju na raspolaganju 6 formacija, sa kojima mogu pokazati svoja generalska umijeća i postići vojne uspjehe.

Balansirana formacija

 • Prednja linija - 15% na svakom boku, 60% u sredini i 10% u rezervi.
 • Treća linija - strijelci - 20% strijelaca na svakom boku i 60% u sredini.

Jaki centar

 • Prednja linija - 10% na svakom boku, 70% u sredini i 10% u rezervi.
 • Treća linija - strijelci - 10% strijelaca na svakom boku i 80% u sredini.

Jaki bokovi

 • Prednja linija - 20% na svakom boku, 50% u sredini i 10% u rezervi.
 • Treća linija - strijelci - 25% strijelaca na svakom boku i 50% u sredini.

Jaki centar sa strijelcima na bokovima

 • Prednja linija - 10% na svakom boku, 70% u sredini i 10% u rezervi.
 • Treća linija - strijelci - 40% strijelaca na svakom boku i 20% u sredini.

Jaki centar sa balansiranim strijelcima

 • Prednja linija - 10% na svakom boku, 70% u sredini i 10% u rezervi.
 • Treća linija - strijelci - 30% strijelaca na svakom boku i 40% u sredini.

Jaki bokovi sa strijelcima na boku

 • Prednja linija - 20% na svakom boku, 50% u sredini i 10% u rezervi.
 • Treća linija - strijelci - 40% strijelaca na svakom boku i 20% u sredini.

Bez taktike, svi igrači se bore isključivo sa balansiranom formacijom. Tada svaki nivo otvara pristup jednoj borbenoj formaciji.

Utvrda

Klase utvrda

 • Lagane utvrde - nivo 1, 2 i 3 - brane provinciju od lakih jedinica.
 • Teške utvrde - nivo 4, 5 i 6 - brane provinciju od teških jedinica.
 • Elitne utvrde - nivo 7, 8 i 9 - brane provinciju od elitnih jedinica.

Popravak utvrde

Kada utvrda padne, smatra se uništenom. Popravak je trenutni i cijena popravka je jednaka cijeni utvrde u kamenju. Cijena popravka prvog nivoa utvrde iznosi 25% cijene utvrde u kamenju. Primjer: Cijena drugog nivoa utvrde iznosi 600 drva i 4 000 kamenja. Kad utvrda 2 bude uništena, popravak će iznositi 1 150 kamenja jer osnovni nivo utvrde iznosi 1 000 kamenja i 1 500 drva. Dok je utvrda uništena, dobivate bonus proizvodnje prethodnog nivoa.

Karakteristike utvrde

Nivo Cijena (ZE) Kamen Drvo Životni bodovi Garnizon Maks. broj dalekometnih opsadnih sprava Kapacitet resursa Tornjevi Jarak (1x1) Spašeni stanovnici Sačuvani resursi (svake vrste) Zidine (1х1) Zadovoljstvo Povećanje proizvodnje
1 1 150 1 000 150 34 320 55 4 10 000 - 10 1000 350 1 1 4
2 4 600 4 000 600 68 640 110 8 25 000 - 10 1200 1000 1 2 6
3 18 400 16 000 2 400 137 280 220 15 100 000 1 10 1500 3500 1 3 10
4 73 600 64 000 9 600 411 840 440 30 400 000 2 10 2500 12000 1 4 4
5 294 400 256 000 38 400 823 680 880 60 1 200 000 4 10 5000 35000 1 5 6
6 1 177 600 1 024 000 153 600 1 647 360 1 760 125 4 800 000 6 10 9000 135000 1 6 10
7 4 710 400 4 096 000 614 400 6 589 440 3 520 250 19 200 000 12 10 16000 550000 1 7 4
8 18 841 600 16 384 000 2 457 600 13 178 880 7 040 500 38 400 000 18 10 27000 1100000 1 8 6
9 75 366 400 65 536 000 9 830 400 26 357 760 14 080 1 000 76 800 000 24 10 45000 2000000 2 10 10
10 364 773 376 317 194 240 47 579 136 52 715 520 28 160 2 000 153 640 000 24 10 90 000 3 000 000 2 11 4

Obrambeni objekti utvrde

Sačuvani resursi - automatski skriva resurse kada je provincija pod napadom. Nivo utvrde određuje količinu sačuvanih resursa. Skriva jednaku količinu resursa svake vrste.

Tornjevi - u obrani sudjeluju kao statične baliste. Snaga napada jednog tornja je jednaka snazi jedne baliste - 3 000. Tornjevi nemaju životne bodove. Ako utvrda bude sačuvana, tornjevi će biti također sačuvani. Ako utvrda bude uništena, tornjevi se smatraju uništenim, ali popravkom utvrde se automatski popravljaju i tornjevi.

Jarak - smanjuje životne bodove napadačke vojske za 2% po nivou.

Zidine - povećavaju životne bodove utvrde za 5% po nivou.

Spašeno stanovništvo - svaki sledeći nivo utvrde povećava broj očuvane populacije.

Oporavak nakon bitke

Osobna vojska izgubljena u bici, prikazuje se u izborniku "Ambulanta" u komandnom centru. U ambulanti možete oporaviti jedinice u roku od 84 sata (za svjetove brzine x4) ili 34 sata (za svjetove brzine x10) nakon bitke, zatim one nestaju iz nje.

• Besplatni oporavak vojske je ograničen do 65% izgubljene vojske. Osnovni postotak oporavka je 15% za napadača i 15% za branitelja. Svaki nivo Vojne medicine povećava za 0,5% oporavak vojske napadača i za 1% oporavak vojske branitelja;

• Plaćanjem dijamantima možete oporaviti 35% vojske koju ste izgubili u bici (ne ovisi o nivou Vojne medicine);

• Oporavak vojske vrši se u prijestolnici i nije dostupan dok je igrač pod zaključavajućim napadom. Ako je vojska poslana u napad, opcija oporavka će biti dostupna nakon povratka vojske u posjed iz kojeg je poslana;

• Jedinice su grupirane prema vrsti i klasi;

• Brojač pokazuje preostalo vrijeme oporavka. Nakon isteka tog vremena jedinice nestaju;

• Oporavak savezne vojske se ne vrši u Ambulanti - ona se automatski oporavlja nakon svake bitke prema pravilima o postotku i logici "napadač/branitelj". Maksimalni postotak oporavka savezne vojske je 50%.

Tamnica

U svakoj bici na polju, opsadi utvrde i porobljavanju postoji šansa da general poraženog igrača bude zarobljen od strane protivnika. Šansa za zarobljavanje određuje se prema veličini bitke i količini generalskog iskustva koje su stekli sudionici u bici. Što je veći zbir vrijednosti iskustva, to je veća šansa za zarobljavanje.

• Nakon uhvaćenja generala od strane neprijatelja, general pada u zatočeništvo na određeno vrijeme koje ovisi o njegovoj rijetkosti. Uhvaćeni general postaje neaktivan i njegov vlasnik ga ne može koristiti - na portretu generala prikazuju se rešetke i pozicija guvernera/generala koju je zauzimao, postaje slobodna. Ako je vladar zarobljen, njegovi guvernerski bonusi se poništavaju, ali njegovo mjesto ostaje zauzeto. Sve neprijateljske generale koje ste zarobili, možete vidjeti u novoj kartici "Tamnica" u palači.
• Zarobljeni general može biti oslobođen plaćanjem otkupnine u dijamantima - iznos ovisi o njegovoj rijetkosti. Otmičar dobiva 30% otkupnine. Nakon plaćanja otkupnine general se odmah vraća prvobitnom vlasniku. General koji nije otkupljen prije isteka roka, automatski umire. General ne prestaje stariti dok je u zatočeništvu.

Bitka i troškovi održavanja

Garnizon utvrde ne zahtijeva troškove održavanja.

Ako nemate dovoljno zlata, a trupe su na putu, one nastavljaju put i generiraju negativno zlato u riznici.

Vojska ne može krenuti na put ako zlato u riznici nije pozitivno.

Vojni bodovi - u mirno doba ih možete zaraditi na sljedeća 2 načina:

 • Uništenje protivničke utvrde:
  Nivo utvrde Vojni bodovi
  1 1
  2 2
  3 3
  4 4
  5 5
  6 16
  7 32
  8 64
  9 128

Ubijanje protivničkih jedinica - ubijena vojska u vrijednosti 5 000 zlata donosi 1 vojni bod. Napad na uništenu utvrdu i neovisnog grada ne donosi vojne bodove.

Vojni činovi - broj vojnih bodova potrebnih za pojedini čin, vidljiv u službenom poretku, je sljedeći:

 • Od 0 do 149 - Novak
 • Od 150 do 249 - Pozornik
 • Od 250 do 499 - Desetnik
 • Od 500 do 749 - Narednik
 • Od 750 do 1499 - Nadnarednik
 • Od 1500 do 2999 - Stožerni narednik
 • Od 3000 do 7499 - Časnički namjesnik
 • Od 7500 do 14999 - Poručnik
 • Od 15000 do 22499 - Natporučnik
 • Od 22500 do 34999 – Satnik
 • Od 35000 do 49999 - Bojnik
 • Od 50000 do 74999 - Pukovnik
 • Od 75000 do 99999 - Brigadir
 • Od 100000 do 149999 - Brigadni general
 • Od 150000 do 224999 - General bojnik
 • Od 225000 do 324999 - General pukovnik
 • Od 325000 do 499999 - General zbora
 • Od 500000 do 749999 - Stožerni general
 • Od 750000 do + ∞ - Vrhovnik

Medalja "Ratnik dana" - dodjeljuje se za iznimne vojne rezultate svaki dan. Svaki igrač se ocjenjuje prema njegovim bitkama protiv drugih aktivnih igrača. U obzir se uzimaju osvojeni ratni bodovi, porobljeno stanovništvo, razlika u bodovima između sudionicima u bici i broj gubitaka. Ova nagrada zahtijeva određeni minimum jedinstvenih bitaka koje se igraju u svijetu - inače se ne dodjeljuje. Na kraju sezone medalja se dodjeljuje i igraču s najviše nagrada "Ratnik dana".

Špijunaža i izviđanje

Špijunaža

Kada se otvori prozor za špijunažu, prikažu se sve protivničke provincije. Provincije crvene boje su okružene (zaokružene sa svih strana drugim provincijama), pa napadačka vojska gubi -20 morala.

Brzina špijuna je 3600 CM/sat.

Šanse za uspjeh ovise o nivou špijunaže i broju poslanih špijuna.

Troškovi održavanja špijuna na misiji su jednaki 1,2 x normalni troškovi održavanja.

U ekranu špijunaže možete infiltrirati špijune ili progledati posljednje Vaše izvješće špijunaže ili izvješće Vašeg saveznika. Posljednje izvješće špijunaže pokazuje stanje provincije/kolonije u trenutku špijuniranja i ne nudi ažurirane informacije.

Kontrašpijunaža

Služi za traženje i ubijanje protivničkih špijuna.

Automatski hvata špijune na granici.

Svaki infiltrirani špijun može biti uhvaćen, osim ako je opozvan.

Klikom na kontrašpijunažu možete vidjeti sve infiltrirane špijune.

U izborniku "Kontrašpijunaža" se prikazuje šansa za hvatanje neprijateljskih špijuna. Šansa se zasniva na formuli špijunaže koja uzima u obzir broj špijuna branitelja i napadača te nivoe špijunaže napadača i nivoe kontrašpijunaže branitelja.

Neprijateljski špijuni nisu vidljivi u posjedu ako u njemu nemate vlastite špijune.

Ime vlasnika špijuna nije vidljivo ako je šansa za hvatanje njegovih špijuna ispod 5%.

Ako u Vašem carstvu ima infiltrirane špijune, postoji šansa da dobijete obavijest o neprijateljskim špijunima. Šansa se zasniva na formuli špijunaže koja uzima u obzir broj špijuna branitelja i napadača te nivoe špijunaže napadača i nivoe kontrašpijunaže branitelja.

Trenutna uporaba kontrašpijunaže diže privremeno i jednokratno nivo kontrašpijunaže branitelja za 3 nivoa.

Faktori koji utječu na uspješno špijunažu i kontrašpijunažu:

Šanse za uspješnu infiltraciju su određene uspoređivanjem nivoa špijunaže i kontrašpijunaže i uspoređivanjem broja poslanih špijuna i obrambenih špijuna.

Špijunaža funkcionira po formuli: ako napadač i branitelj imaju isti nivo špijunaže i isti broj špijuna, imaju jednake šanse za uspjeh.

Što više špijuna pošaljete, veće su šanse za uspjeh, jer uspjeh ovisi o broju špijuna na obje strane i nivoima špijunaže napadača i kontrašpijunaže branitelja, tako da uspješna špijunaža je u izravnoj ovisnosti o brojčanoj nadmoći.

Ako igrač koji špijunira uspije infiltrirati špijune, prima izvještaj o broju i tipu protivničke vojske (na polju i u garnizonu), količini resursa u provinciji, količini zlata (ako je provincija prijestolnica) i nivou utvrde.

Ako klikom na gumb za infiltraciju, špiuni igrača budu uhvaćeni, gubi 20% poslanih špijuna, ne dobiva izvješće špijunaže i igrač kojeg je špijunirao zna za pokušaj infiltracije.

Ako igrač koji špijunira, uspije infiltrirati špijune, ali igrač koji je špijuniran pokrene Kontrašpijunažu, klikom na gumb šanse za uspjeh se opet izračunavaju - uspoređuju se nivoi Špijunaže i Kontrašpijunaže, kao i broj špijuna. Ako igrač koji špijunira opet bude superioran, špijunirani igrač gubi 20% mobiliziranih špijuna, ne zna tko ga je špijunirao a napadač prima uspješan izvještaj. U slučaju da je špijunirani igrač superioran, protivnički špijuni su izgnani bez gubitaka na obje strane.

Simulator špijunaže

Omogućava unos protivničke i vaše špijunaže/kontrašpijunaže, te broja špijuna kako biste izračunali šanse za uspješnu špijunažu/kontrašpijunažu i broj izgubljenih špijuna.

Špijunaža/kontrašpijunaža funkcioniraju po formuli po kojoj napadač i branitelj imaju jednake šanse za uspjeh u slučaju istih nivoa istraživanja i istog broja špijuna. Vodite računa da rezultat koji dobivate u simulatoru špijunaže ne mora odgovarati stvarnom rezultatu špijunske misije.

Izviđanje

Istraživanje koje omogućuje igraču da špijunira teritorije oko prijestolnice, da traži terene sa posebnim resursima, neprijateljske kolonije, vojne i trgovačke postaje kao i okupljališta. Izviđačke misije se izvode pomoću špijuna u izborniku Špijunaža >> Izviđanje. Svaki nivo povećava parametre izviđanja za 5 bodova, najveći nivo je 20. Jedan špijun izvodi izviđačku misiju u rasponu od 3,14 točki za jedan sat. Vrijeme potrebno da N broj špijuna obavi izviđanje u rasponu od X točki izračunava kako slijedi: (X ^ 2 / N).

Primjer 1: Igrač ima 2. nivo istraživanja Izviđanje terena, to znači da može izvesti izviđanje u rasponu od 10 točaka (točka je mjerna jedinica za duljinu na globalnoj mapi). Igrač šalje 20 špijuna na izviđačku misiju. Vrijeme potrebno za izvršenje misije se izračunava prema sljedećoj formuli: (X^2 / N): 10^2 / 20) = 100 / 20 = 5 sati. Stoga, vrijeme potrebno za izvršenje misije je 5 sati. Ako je rezultat po toj formuli manji od 1, vrijeme potrebno za izvršenje misije je 1 sat. Primjer 2: Igrač ima 2. nivo istraživanja Izviđanje terena, to znači da može izvesti izviđanje u rasponu od 10 točaka. Igrač šalje 200 špijuna na izviđačku misiju. Vrijeme potrebno za izvršenje misije se izračunava na sljedeći način: (X^2 / N): 10^2 / 200) = 100 / 200 = 0,5 sati. Vrijeme potrebno za izvršenje misije je 1 sat.

Napomena: Brzina svijeta ne utječe na vrijeme i brzinu izviđanja.

Špijunaža, kontrašpijunaža i napadanje

Ako su napadačeva špijunaža i braniteljeva kontrašpijunaža jednake, branitelj vidi sastav vojske 1.5 minuta prije udara. Sa svakim nivoom razlike, dodaje se ili oduzima 0.5 minuta. Ne računa se bonus od vještine Tajni agent.

Špijuniranje i savez

Kada je igrač dio saveza, on dobiva dodatni bonus - može vidjeti izvješća špijunaže njegovih/njezinih saveznika. Najnovija izvješća špijunaže dobivena od bilo kojeg člana saveza su vidljiva u privatnom popisu igrača. Ta izvješća ne pružaju aktualne informacije, već informacije koje su pronađene u trenutku špijuniranja.

Čast

Ta statistika prikazuje vojno ponašanje igrača, da li se bori protiv ravnopravnih protivnika, bori civilizirano i sl.

Akcije koje generiraju negativnu čast:

 • Napadanje protivnika van dozvoljenog x2 raspona - gubi se 2 boda časti za svakih 0,1 razlike u koeficijentu.
 • Za povlačenje vojske nakon 15 minuta poslije slanja napada -1 bod časti.
 • Porobljavanje protivničke provincije -4 boda časti
 • Za objavu rata prije prethodne promjene statusa iz neutralnog u nepijateljski - svaki član saveza napadača gubi 4 boda časti. (Samo za članove saveza).

Napomena! Kazna na čast zbog porobljavanja se uzima nakon bitke, pa je prikazana u izvještaju bitke. Kazna na čast zbog napada van dometa se uzima kod slanja napada, pa nikad nije prikazana u izvještaju bitke i uvijek se oduzima, makar i opozvali napad nakon toga.

Akcije koje generiraju pozitivnu čast:

 • Svi igrači primaju dnevno +2 časti a časnik diplomacije prima dodatnih +1 na drugoj i trećoj razini vjernosti.
 • Pobjeda u bici na polju - 1 bod časti, samo u slučaju da je pobjednik izgubio barem 10% svoje vojske.
 • Pobjeda u opsadi utvrde na bilo koji način (kao napadač ili branitelj) - 2 boda časti, ali samo kad pobjednička strana izgubi barem 10% jedinica.
 • Iznos časti koje igrač dobiva za ubijenu neprijateljsku vojsku ovisi o vrijednosti ubijenih vojnika i računa se sljedećom formulom: (zlatni ekvivalent ubijenih vojnika/(ekonomski bodovi pobjednika * 1000) x 100 x 10 = čast. Ako je rezultat decimalni broj, zaokružuje se na manje.

  Napomena: Napad ne smije biti van dozvoljenog x2 raspona i bitka mora zadovoljiti uvjete za stjecanje časti - 10% izgubljenih jedinica.

  Primjer: Igrač ima 100 000 ekonomskih bodova. Napada drugog igrača i ubija 1 000 teških mačevaoca. Nakon bitke računa se zlatni ekvivalent za 1 000 teških mačevaoca. Zlatni ekvivalent 1 teškog mačevaoca je 544. Zlatni ekvivalent 1 000 teških mačevaoca = 1 000 * 544 = 544 000. Tada koristimo taj zlatni ekvivalent u formuli za čast:
  (544 000 / (100 000 x 1000)) x 100 x 10 = 0,00544 x 100 x 10 = 5,44
  Igrač dobiva 5 bodova časti.

  Napad van dozvoljenog raspona x2 uzrokuje gubitak časti, morala i snage napada za svake 0,1 razlike na sljedeći način:

  2 boda časti
  1,67 bodova morala
  3% napada jedinica napadača, to vrijedi samo kad je napadač veći račun.

  * Napomena: Ako napadač ima više ekonomskih bodova od branitelja i dobije bitku izvan dozvoljenog raspona x2, on ne osvaja vojne bodove, čast i medalju. Ako napadač ima manje ekonomskih bodova od branitelja i dobije bitku izvan dozvoljenog raspona x2, osvaja vojne bodove, čast i medalju. Tijekom rata ovo pravilo i dalje vrijedi, ali se osvojeni bodovi od strane napadača s većim brojem ekonomskih bodova računaju za rat. Napadi na carstva izvan dozvoljenog raspona x2 ne uzrokuju gubitak snage napada, ako napadač ima više ekonomskih bodova od branitelja, ali uzrokuju gubitak morala i časti.
  * Raspon po ekonomskim bodovima izračunava se jednom kada se napad pošalje i ponovo kada se izvede udarac.

 • Maksimalan broj časti koje igrač može dobiti je 500, minimum je -500. Svaki broj van tih limita se neće računati.
 • Napadači - igrači koji su napali igrača s kojim su u braku. Kod prvog napada na napadača nema kazne na čast. Vodite računa da postoji kazna od 4 boda časti za porobljavanje.

Čast, moral i zadovoljstvo

Pozitivna čast:
Daje igraču bonus na osnovni moral. Za svakih 25 bodova časti, dobiva se jedan bod morala.
Maksimalan iznos bonus morala koji igrač može dobiti od pozitivne časti je 20.
Za svakih 100 bodova časti, dobiva se 1 bod zadovoljstva. Maksimalno zadovoljstvo od časti je 5.

Negativna čast:
Kada čast padne ispod 100, igrač gubi 5 bodova zadovoljstva dnevno kao kaznu za negativnu čast.
Za svakih -10 bodova časti, gubi se 1 bod morala. Maksimalna kazna za negativnu čast je -50 bodova morala.

Kapitulacija

Omogućava obranu carstva od napada određenog neprijatelja na 16.8 sata/i. Dok je kapitulacija uključena, ne možete se međusobno napadati. Igrač X može kapitulirati pred igračem Y samo ako je u posljednjih 4.8 sati igrač Y napao igrača X, a igrač X nije napao igrača Y. Svi igrači pred kojima možete kapitulirati su vidljivi u kartici Ostalo u Komandnom centru utvrde. Možete kapitulirati maksimalno 10 puta u roku od 16.8 sata/i uzimajući u obzir gorenavedene zahtjeve. Ako kapitulirate pred igračem koji je poslao napad na Vas i vojska već putuje prema Vama, napad će se izvršiti. Prva kapitulacija je besplatna, svaka sljedeća košta 1700 dijamanata više od prethodne. Vodite računa da svaka kapitulacija oduzima 10% vojnih bodova i 10% vojnog rejtinga. U ratu kapitulacije između članovima neprijateljskih saveza gube valjanost.