Ελαφροί λογχοφόροι
122 14 10 100 1 80 4 30 1.5
Βαριοί λογχοφόροι
218 54 20 200 1 64 8 25 1
Πελταστές
381 163 40 400 1 48 12 15 0.7
Ελαφροί σπαθοφόροι
109 163 20 200 1 72 8 25 1
Βαριοί σπαθοφόροι
109 435 40 400 1 64 16 20 0.8
Ακρίτες
109 979 80 800 1 56 24 15 0.5
Ελαφριοί τοξότες
245 27 16 100 1 96 8 35 1.2
Βαριοί τοξότες
462 82 32 200 1 80 16 30 1
Ακροβολιστές
870 218 64 400 1 80 24 25 0.8
Ελαφρύ Ιππικό
272 272 60 400 3 240 16 60 4
Βαρύ Ιππικό
326 762 120 800 3 200 32 50 2
Παλαδίνοι
435 1 741 240 1 600 2 160 48 40 1
Πολιορκητικοί κριοί
11 560 2 040 4 000 12 000 1 40 400 0 0
Καταπέλτες
24 480 2 720 4 000 12 000 1 40 800 0 0
Μηχανές Υγρού Πυρ
48 960 5 440 8 000 12 000 1 40 1600 0 0
Βαλλίστρες
19 040 8 160 3 000 9 000 1 40 800 0 0
Βαγόνια ανεφοδιασμού
1 800 200 0 1 000 1 80 20 2 000 0
Κατάσκοποι
250 250 0 0 45 3 600 20 0 0