Heshtar të lehtë
122 14 10 100 1 80 0.8 30 2
Heshtar të rëndë
218 54 20 200 1 64 1.6 25 1
Falangët
381 163 40 400 1 48 2.4 15 1
Shpatar të lehtë
109 163 20 200 1 72 1.6 25 1
Shpatar të rëndë
109 435 40 400 1 64 3.2 20 1
Gardianët
109 979 80 800 1 56 4.8 15 1
Shigjetar të lehtë
245 27 16 100 1 96 1.6 35 1
Shigjetar të rëndë
462 82 32 200 1 80 3.2 30 1
Shigjetarët elitë
870 218 64 400 1 80 4.8 25 1
Kolorësi e lehtë
272 272 60 400 3 240 3.2 60 4
Kalorësi e rëndë
326 762 120 800 3 200 6.4 50 2
Paladinët
435 1 741 240 1 600 2 160 9.6 40 1
Dashët
11 560 2 040 4 000 12 000 1 40 80 0 0
Katapulta
24 480 2 720 4 000 12 000 1 40 160 0 0
Trebushetë
48 960 5 440 8 000 12 000 1 40 320 0 0
Balista
19 040 8 160 3 000 9 000 1 40 160 0 0
Vagonë furnizimi
1 800 200 0 1 000 1 80 4 2 000 0
Spiunët
250 250 0 0 45 3 600 4 0 0